Pge górnictwo I Energetyka


Założenia i szczegółowe wymagania Programu Funkcjonalno - UżytkowegoPobieranie 1.73 Mb.
Strona5/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

1.5 Założenia i szczegółowe wymagania Programu Funkcjonalno - Użytkowego

1.5.1 Przyjęte istotne założenia do projektowania IOS


 1. IOS będzie oparta o metodę mokrą wapienno gipsową, w której sorbentem jest mączka kamienia wapiennego, a produktem końcowym gips syntetyczny spełniający wymagania jakościowe określone w założeniach i potwierdzone w udzielonych gwarancjach procesowych.

 2. Wykonawca wyposaży IOS w kompletny absorber wolnostojący typu wieża zraszalnicza, z zabezpieczeniem wszystkich instalacji przed wpływem warunków atmosferycznych, wyposażony m.in. w:

 • min. cztery poziomy dysz zraszających,

 • min. cztery pompy cyrkulacyjne zawiesiny wraz z kompletem rurociągów cyrkulacyjnych oraz sitami na kolektorze ssącym pomp poza absorberem; wymagane jest wyposażenie pomp cyrkulacyjnych w zawieradła odcinające na ssaniu i tłoczeniu,

 • dysze zraszające wraz z przynależnym układem rurociągów wewnętrznych rozprowadzających zawiesinę, dysze odwadniające na rurociągach zawiesiny,

 • trójstopniowy odkraplacz spalin z systemem czyszczącym i pomiarem ilości wody myjącej; w system czyszczący muszą być zaopatrzone wszystkie poziomy odkraplaczy (łącznie z  zabudową instalacji do mycia górnego poziomu odkraplacza od strony odpływu spalin),

 • kompletny układ natleniania „in situ”, oparty o własne źródła sprężonego powietrza,

 • układ mieszania mechaniczny zasilany energią elektryczną,

 • przy zastosowaniu mieszadeł mechanicznych, układ musi zapewnić dotrzymanie parametrów gwarancyjnych w przypadku awarii jednego mieszadła,

 • przyłącza rurociągów wraz z zamocowaniami,

 • zabezpieczenia powierzchni wewnętrznych (chemoodporne i antyerozyjne), dno absorbera dodatkowo zabezpieczone na stałe przed uszkodzeniami mechanicznymi i umożliwiające wjazd sprzętu kołowego np. typu Bobcat,

 • pomosty obsługowe, zewnętrzne klatki schodowe, winda,

 • króćce dla potrzeb AKPiA oraz do pomiarów kontrolnych,

 • instalacje doprowadzenia zawiesiny sorbentu,

 • instalację doprowadzenia wody technologicznej i procesowej,

 • układ dozowania środka antypiennego wraz z układem sygnalizacji pienienia,

 • układ awaryjnego opróżniania absorbera,

 • zabezpieczenie przed wzrostem temperatury w absorberze,

 • układ umożliwiający dozowanie dodatkowego addytywu (kwasu organicznego),

 • układ rozliczeniowy (wagi) dostarczanego sorbentu.

Wykonawca zabuduje instalację do mycia górnego poziomu odkraplacza, od góry (do gwarancji nie będzie brana zawartość wolnej wody w spalinach przy użytkowaniu tej instalacji mycia ).

 1. IOS będzie mogła pracować w pełnym zakresie zmienności składu i strumienia spalin określonym w założeniach Zamawiającego wg punktu 1 niniejszego Załącznika przy zachowaniu udzielonych gwarancji procesowych.

 2. Przyjęta lokalizacja do minimum ogranicza kolizyjność IOS z obiektami istniejącymi, a tym samym ogranicza ilość i zakres przekładek i przeróbek obiektów istniejących, a więc do minimum ogranicza zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury Zamawiającego w czasie dostaw, budowy i montażu.

 3. Przyjęto, że układ pomp cyrkulacyjnych będzie zapewniać wysoką dyspozycyjność i możliwość dostosowania się absorbera zarówno do wysokiego jak i niskiego obciążenia ładunkiem SO2.

 4. Wszystkie układy pomp pomocniczych za wyjątkiem pompy zbiornika awaryjnego będą układami redundantnymi, wyposażonymi w zdalną kontrolę ciśnienia w kolektorach tłocznych zapewniającymi ciągłość pracy w przypadki awarii, odstawień i remontów.

 5. Zawory regulacyjne na układach zawiesiny kamienia wapiennego i zawiesiny gipsu będą wyposażone w obejścia umożliwiające ich czasowe odstawienie przy ręcznej regulacji.

 6. Pompy pracujące w pętlach (zawiesina sorbentu przygotowana z mączki) oraz pompy upustowe absorberów będą pracować w oparciu o sterowanie falownikami i kontrolę przepływu (dla pętli).

1.5.2 Wymagane parametry pracy IOS


Tabela 20

Średniodobowa emisja SO2 w spalinach oczyszczonych (dla stężenia średniogodzinowego SO2 w spalinach przed IOS równego 2 000 mg/m3usr i przepływu spalin od 600 000 m3u/h do 1 100 000 m3u/h)

mg/m3usr

≤ 50

Średniogodzinowa emisja SO2 w spalinach oczyszczonych (dla stężenia średniogodzinowego SO2 w spalinach przed IOS równego 2 000 mg/m3usr i stężeń chwilowych w zakresie 1 500 – 2 500 mg/m3usr i przepływu spalin od 600 000 m3u/h do 1 100 000 m3u/h)

mg/m3usr

≤ 100

Średniogodzinowa emisja pyłu w spalinach na wylocie z IOS we wszystkich warunkach ruchowych

mg/m3usr

≤ 20

Średniogodzinowa emisja HCl w spalinach na wylocie z IOS we wszystkich warunkach ruchowych

mg/m3usr

≤ 5

Średniogodzinowa emisja HF w spalinach na wylocie z IOS we wszystkich warunkach ruchowych

mg/m3usr

≤ 2

Uwaga: Parametry pracy IOS w innych warunkach, niż przedstawiono wyżej, ale mieszczących się w zakresie założeń projektowych będą określone w oparciu o krzywe korekcyjne przedstawione przez Wykonawcę.


Pobieranie 1.73 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna