Pge górnictwo I Energetyka


Założenia i wymagania dla rozładunku, magazynowania sorbentu i przygotowania jego zawiesinyPobieranie 1.73 Mb.
Strona7/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

1.5.5 Założenia i wymagania dla rozładunku, magazynowania sorbentu i przygotowania jego zawiesiny


Wymagana jest dostawa:

 1. Układu rozładunku sorbentu ze środków transportu samochodowego i odbioru sorbentu z istniejącej przemiałowni. W ramach zadania Wykonawca wykona niezbędne połączenia i zmiany w układach automatyki i zabezpieczeń (pozwolenia i blokady) w istniejącym transporcie sorbentu z Przemiałowni.

 2. Układ magazynowania i przygotowania sorbentu dla IOS, który powinien uwzględniać w sposób maksymalny dotychczasową infrastrukturę Elektrowni Turów.

 3. Parametry istniejącego systemu transportu sorbentu drobnego z Przemiałowni do silosów sorbentu nr 1 i 2

 1. Pompy zbiornikowe pionowe typu K, Model 30/60

 2. Wydajność przenoszenia max 45t/h

 3. Ciśnienie powietrza transportowego 4,5 bara

 4. Wymiary rurociągu

 • 400m – ø200

 • 250m – ø250

 • 400m – ø300

 1. Przeciętne zużycie powietrza transportowego:

 • Przy wydajności 45t/h 65m3/h

 • Przy wydajności 30t/h 43m3/h

 • Przy wydajności 20t/h 29m3/h

 1. Parametry istniejącego systemu transportu sorbentu drobnego z silosów sorbentu nr 1 i 2

 1. Ilość przesyłaczy – 4 (2 pod każdym z silosów)

 2. Pojemność przesyłacza 7,5 m3

 3. Średnica rurociągów transportowych ø219,1

 4. Kolana rurociągów z wykładziną bazaltową

 5. Ciśnienie powietrza transportowego 4,5 bara

 1. Układ magazynowania i przygotowania sorbentu dla IOS powinien być wyposażony w podstawowe elementy, takie jak:

 • połączenie z istniejącymi rurociągami transportu sorbentu z przemiałowni oraz z silosów 1 i 2 na terenie Elektrowni (wymagana jest dostawa kolan z wykładziną antyerozyjną),

 • drogi wewnętrzne – dla dostawy mączki kamienia wapiennego, transportem kołowym,

 • zbiornik magazynowy mączki kamienia wapiennego, o pojemności użytkowej 1200 m3 (retencja 7-dniowa),

 • układ przygotowania wodnej zawiesiny sorbentu,

 • układ poboru próbek dostarczanego do Elektrowni Turów sorbentu z rurociągów transportu pneumatycznego do zbiornika magazynowego,

 • układ poboru próbki sorbentu z silosu,

 • układ dozowania sorbentu,

 • układ ważenia sorbentu (ważenie zbiornika sorbentu w celach rozliczeniowych dostaw).

Stanowisko rozładowcze mączki musi pomieścić jedno stanowisko do rozładunku cystern samochodowych. Łączna, minimalna zdolność rozładowcza instalacji wyniesie 30 Mg/h. W skład stanowiska rozładowczego będą wchodzić rurociągi, kształtki, przewody elastyczne
i armatura na przewodach sprężonego powietrza i transportowych oraz stałe pomosty dla obsługi.

Silos należy wyposażyć w układ odpylania wraz z wentylatorami, rurociągami oraz armaturą odcinającą i zabezpieczającą.

Konstrukcja silosu będzie wykluczać zawieszanie się mączki wapiennej i zapychanie zsypów.

W dolnej części silosu należy przewidzieć instalację aeracji dna z własnym źródłem powietrza oraz armaturę odcinającą i zabezpieczającą.

Stacja rozładunku sorbentu ma być zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi.

Zamawiając dopuszcza zastosowanie jednego wspólnego układu przygotowania sorbentu dla trzech absorberów. W takim przypadku, wymagana jest zabudowa dwóch zbiorników zawiesiny sorbentu z odpowiednio rezerwującym się układem pomp. Układ przygotowania zawiesiny sorbentu będzie się składać z: • dwóch zbiorników z tworzywa sztucznego i  wewnętrznymi mieszadłami do wytwarzania zawiesiny sorbentu,

 • dozowników mączki sorbentu,

 • minimum 2 pomp do transportu w pętlach rurociągów recyrkulacji zawiesiny sorbentu, o wydajności każda po 100% zapotrzebowania zawiesiny sorbentu podczas nominalnej pracy 3 IOS,

 • kompletnej instalacji rurociągowej z armaturą odcinającą kompensatorami i rurami.

Dla układu przygotowania zawiesiny sorbentu, pompowni, węzła odwadniania i oczyszczania ścieków należy przewidzieć pod poziomem 0,0 studzienki do zbierania ścieków ze zmywania pomieszczenia. Studzienki będą wyposażone w mieszadło z napędem elektrycznym i zatapialną pompę do opróżniania. Ścieki będą zawracane do układu przygotowania zawiesiny sorbentu i/lub absorberów.

Dla zbierania ścieków ze zmywania rampy rozładowczej należy przewidzieć analogiczna studzienkę z tym, że ścieki mogą być zanieczyszczone i nie nadawać się do dalszego wykorzystania, w związku z czym powinny być podłączone do oczyszczalni ścieków przemysłowych.


1.5.6 Układ wody technologicznej w instalacji


Układ wody technologicznej będzie składał się ze zbiornika oraz dwóch pomp. Zbiornik będzie miał za zadanie stabilizację poboru wody z istniejących układów oraz stabilizację ciśnienia wody w układzie i w związku z tym będzie posiadał pojemność użytkową 120 m3. W przypadku wykorzystania wody surowej (woda z rzeki Witki) w ramach zadania, Wykonawca wykona niezbędny układ doczyszczania wody dla potrzeb IOS.

Ponadto, układ wody technologicznej wyposażony zostanie w rurociągi wody technologicznej doprowadzające wodę do mycia odkraplaczy i płukania gipsu.


1.5.7 Układ wody procesowej w instalacji


Układ wody procesowej powinien być wyposażony w następujące główne węzły:

 • zbiornik wody procesowej w węźle przygotowania zawiesiny wodnej mączki wapiennej, wyposażony w dwie pompy,

 • rurociągi wody procesowej doprowadzające wodę do absorbera oraz zbiorników przygotowania zawiesiny,

 • wody procesowej w układzie odwadniania gipsu,

1.5.8 Układ zrzutu awaryjnego absorberów


Zamawiający wymaga zastosowania wspólnego dla trzech absorberów zbiornika awaryjnego opróżniania absorbera, o pojemności 100% maksymalnej pojemności rząpia jednego absorbera.

Zbiornik awaryjnego opróżniania z absorberów, izolowany cieplnie, z układem mieszania napędzanym elektrycznie, pompą opróżniającą i rurociągami łączącymi zbiornik z absorberami.

Układ zrzutu awaryjnego absorbera ma umożliwić transport zawiesiny w czasie maksymalnie do 8 godzin.Pobieranie 1.73 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna