Pge górnictwo I Energetyka


Założenia i wymagania dla układów wyprowadzania i transportu gipsu, układu odwadniania oraz układu magazynowania gipsuPobieranie 1.73 Mb.
Strona8/30
Data29.04.2016
Rozmiar1.73 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30

1.5.9 Założenia i wymagania dla układów wyprowadzania i transportu gipsu, układu odwadniania oraz układu magazynowania gipsu,


Wykonawca wyposaży każdy absorber IOS w kompletny układ odwadniania gipsu umiejscowiony w budynku oraz wyposażony m.in. w:

  • dwie pompy zawiesiny gipsowej,

  • bateria hydrocyklonów gipsu – dysze hydrocyklonów w wykonaniu ceramicznym,

  • urządzenia odwadniające gips – wirówki,

  • kompletny układ rurociągów z tworzyw sztucznych z zamocowaniami i armaturą układu odwodnienia gipsu.

Układ odwadniania gipsu będzie się składał z wzajemnie rezerwujących się urządzeń (m.in. jedna wirówka w rezerwie dla 3 absorberów).

Woda odzyskana z pulpy gipsowej będzie kierowana do zbiornika filtratu. Filtrat ze zbiornika będzie kierowany do IOS (w większości do układu przygotowania sorbentu, a nadwyżka również bezpośrednio do absorbera). Odwodniony gips z wylotów urządzeń odwadniania będzie transportowany przenośnikiem gipsu do magazynu.

Wykonawca wyposaży IOS w kompletny układ transportu gipsu z układu odwodnienia do magazynu gipsu oraz do punktu załadunku.

Układ transportu gipsu będzie zabezpieczał transportowany materiał przed wpływem warunków atmosferycznych (opady, wiatr).

Do wyposażenia podajników należą między innymi:


  • układ napędowy przenośników,

  • urządzenia dla elastycznego rozruchu przenośników,

  • kompletne oprzyrządowanie przenośnika (w tym: sygnalizatory biegu taśmy, sygnalizatory wyboczenia (nieliniowości) taśmy, wyłączniki bezpieczeństwa z obu stron taśmy, hamulce ruchu taśmy itp.).

Wykonawca wyposaży IOS w kompletny magazyn gipsu typu magazyn pryzmowy o pojemności użytkowej 3 000 m3 (7-dniowa retencja). Wewnątrz budynku magazynu gipsu należy zainstalować komplet urządzeń wybierania gipsu na podajniki taśmowe zakończone stacjami załadunkowymi na samochody. Stanowisko załadowcze gipsu musi pomieścić dwa samochody oraz umożliwić przesył gipsu do magazynu zewnętrznego Elektrowni Turów. Łączna, minimalna zdolność załadowcza instalacji wyniesie 120 Mg/h. Wykonawca wyposaży instalację rozładunku w legalizowaną wagę na przenośniku wysyłkowym gipsu.

W magazynie gipsu należy ponadto zabudować urządzenia do formowania równomiernej pryzmy i wygarniania pryzmy na podajniki taśmowe, jak również należy przewidzieć wydzielone miejsce składowania gipsu odpadowego. Powinien być możliwy wjazd ładowarki spalinowej, kołowej i samochodów ciężarowych do magazynu w celu awaryjnego opróżnienia magazynu.


1.5.10 Wymagania jakościowe dla gipsu


Wykonawca zagwarantuje jakość gipsu jak w poniższej tabeli:

Tabela 21


Parametry jakości gipsu

-
1

Zawartość wolnej wilgoci (po wysuszeniu)

% wagowy

≤ 8,0

2

Zawartość gipsu CaSO4x2H2O

(stopień czystości)% wagowy

 93,5

3

Zawartość węglanów jako CaCO3

% wagowy

≤ 2,0

4

Wartość pH

-

6 ÷ 8

5

Kolor (stopień bieli) przed wyprażeniem

%

 60

6

Granulacja cząsteczek (pozostałość na sicie 32m)

%

≥ 60

7

Zawartość chlorków (Cl)

ppm

≤ 100

8

Zawartość siarczynu wapnia (CaSO3x1/2 H2O)

% wagowy

≤ 0,5

Wymagania te obowiązują dla strumieni spalin na wlocie do każdego absorbera IOS w zakresie 600 000÷ 1 100 000 m³u/h.

Uwaga1: Wykonawca zobowiązany jest również do określenia:  • ilości produktu odsiarczania (t/h),

  • składu fizykochemicznego.

Uwaga 2: Uziarnienie – krzywe rozkładu ziarnowego z uwzględnieniem d60, metoda instrumentalna przy pomocy urządzeniem laserowego, wg metody mokrej opisanej w opracowaniu VGB – M 701 wydanie drugie, 2008 . Zgodnie z zaleceniami VGB – M 701 wydanie drugie, 2008 analizę ziarnową przeprowadza na mokro w izopropanolu.

1.5.11 Wymagania dotyczące ścieków


Oczyszczone ścieki z IOS zużywane będą na potrzeby zraszania popiołu . W związku z tym ścieki należy oczyścić z zawiesiny tak, aby zawartość części stałych była poniżej wartości 1 000 mg/dm3 przy czym wielkość cząstek stałych musi być mniejsza niż 0,2 mm. Wykonawca zaprojektuje i dostarczy takie urządzenia, które umożliwią odwodnienie i zagęszczenie osadu.

Wykonawca uwzględnić musi, że koniecznym jest również magazynowanie ścieków w czasie braku możliwości zużycia pełnej ilości ścieków. Do tego celu służyć ma zbiornik ścieków oczyszczonych o pojemności min. 100 m3.Wylot ścieków ze zbiornika musi być wyposażony w zasuwy odcinające (elektryczne i ręczne), zawór regulacyjny (umożliwiający mieszanie dopływających czynników w odpowiednich proporcjach), pompę oraz pomiary przepływu i ciśnienia na wylocie ze zbiornika. Układ powinien być tak zaprojektowany, aby uniemożliwić przedostanie się ścieków do wody chłodzącej. Ponadto pompa ścieków powinna mieć układ zabezpieczeń uniemożliwiający jej załączenie w przypadku postoju pomp wody do nawilżania.


Pobieranie 1.73 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna