Phare 2002 ssg investment Grant Scheme / Fundusz Dotacji InwestycyjnychPobieranie 45.02 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar45.02 Kb.
Phare 2002 SSG – Investment Grant Scheme / Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

List of grants to be awarded under Call for Proposals 2002/000-580.06.05-04/ Lista rekomendowanych dotacji dla Zaproszenia do składania wniosków 2002/000-580.06.05-04


Deadline for submission of applications/Ostateczny termin złożenia wniosków: 30 sierpnia 2004 r.
Reference number/ Nr referencyjny wniosku

Beneficiary:

Name & Location / Beneficjent:Nazwa & Lokalizacja

Project title / Tytuł projektu

Project location / Lokalizacja projektu

Project duration (months) / Czas trwania projektu (w miesiącach)

Grant amount / Kwota dotacji

Percentage of total eligible project costs (%) / Udział w całkowitych kwalifikowanych kosztach projektu (%)

2002/000-580.06.05-04.01.0327

GROTT sp. z o.o.

Zakup i instalacja nowych urządzeń służących dywersyfikacji działalności GROTT Sp. z o.o./ Purchase and installation of devices for diversification of GROTT activity

Ząbkowice Śląskie-obszar wiejski

5

18 094,59

50,00

2002/000-580.06.05-04.01.0030

Skład Opału Materiałów Budowlanych i Nawozów Stanisław Tyrała sp.j.

Zakup nowoczesnych urzadzen dla “Skladu Opalu Materialów Budowlanych i Nawozów Stanislaw Tyrala Spólka Jawna"

M. Jelenia Góra

3

35 003,07

50,00

2002/000-580.06.05-04.01.0042

Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo

Internetowa Ksiegarnia Naukowa Ossolineum/Ossolineum’ s Scientific Online Bookstore

Wrocław-Stare Miasto

6

15 563,77

40,00

2002/000-580.06.05-04.01.0095

Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.

Tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój sieci szkół policealnych./ Building information society through the development of a network of post-secondary schools.

M. Legnica

3

9 062,38

50,00

2002/000-580.06.05-04.01.0113

AGAL s.c.

Zakup mebli, sprzetu komputerowego i urzadzen do budynku hotelowego w Zielencu k/Dusznik Zdroju/Purchase a furniture, computers and equipment to the hotel building in Zieleniec near Duszniki Zdrój

Duszniki-Zdrój

6

42 100,00

49,94

2002/000-580.06.05-04.01.0369

PTPH "LAS" Export-Import Eugeniusz Zielenkiewicz

Zwiekszenie bezpieczenstwa i komfortu wypoczynku w hotelu LAS/Increase of the guest`s safety and repose comfort in LAS hotel.

Piechowice

4

46 653,87

50,00

2002/000-580.06.05-04.01.0007

V MOTORS Wojciech Frączak

Unowoczesnienie wyposazenia firmy "V-MOTORS" poprzez zakup sprzetu specjalistycznego/V-MOTORS's outfit modernization through purchase of technical equipment

Wrocław-Krzyki

3

14 651,68

40,00

2002/000-580.06.05-04.01.0015

Doral sp.j.

Zakup sprzetu komputerowego; zakup oprogramowania systemowego mikrosoft oem small business server+ 10 unser; zakup oprogramowania antywirusowego etrust antywirus; zakup zintegrowanego./Purchase of computer equipment.

Kłodzko

2

4 504,21

50,00

2002/000-580.06.05-04.01.0110

POGE sp. z o.o.

Zakup nowoczesnej technologii do produkcji odziezy/Purchase the up-to-date technology for production the garments

Ząbkowice Śląskie-miasto

4

42 650,00

50,00

2002/000-580.06.05-04.01.0200

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.

Zakup nowych maszyn i urzadzen./ Purchase new machines and devices.

M. Wrocław

2

19 584,15

40,00

2002/000-580.06.05-04.01.0221

EUROTANKS sp. z o.o.

Zakup urzadzen do produkcji schladzalników do mleka typu LASER/Purchase of equipment for production of milk cooling tanks type LASER

M. Wrocław

3,2

6 191,97

40,00

2002/000-580.06.05-04.01.0267

INFOTEL Wojnar Paweł

Zakup sprzetu komputerowego z oprogramowaniem/Purchase of new computers equipement with software

Wrocław

2

2 230,90

40,00

2002/000-580.06.05-04.01.0268

NZOZ Centrum Usług Stomatologicznych

Zakup nowych urzadzen medycznych z oprzyrzadowaniem celem wyposazenia gabinetów stomatologicznych/The purchase of a new equipment for an arrangement of dentists office

Milicz-miasto

1,1

10 170,93

50,00

2002/000-580.06.05-04.01.0331

PHU "ARIA" Miron Łowżył

Zakup mebli i wyposazenia do osrodka wypoczynkowego “Szymanowski” w Dusznikach Zdroju/Furniture and equipment purchase to holiday camp “Szymanowski” in Duszniki Zdrój

Lewin Kłodzki

6

17 351,97

50,00

2002/000-580.06.05-04.01.0355

INTER MIND sp. z o.o.

Unowoczesnienie produkcji w przedsiebiorstwie Inter Mind sp. z o.o. poprzez zakup nowych urzadzen do produkcji./ The modernization of production technology in the Inter Mind Company through purchasing of the new manufacturing equipment.

Kobierzyce

2

15 225,00

50,00

2002/000-580.06.05-04.01.0362

VERONA - Paweł Stefański

Zakup wyposazenia restauracji/The Purchase of the Restaurant Equipment

Polkowice-miasto

4

16 879,37

50,00

2002/000-580.06.05-04.01.0066

Łącki Daniel "A&D" SERWIS

Innowacyjny Serwis Sprzetu Elektronicznego – zakup nowoczesnej maszyny do lutowania ukladów scalonych/Innovative service of electronic equipment – purchase of the modern soldering machine for integrated circuit

M. Wrocław

3

12 440,10

40,00

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna