Pieczęć wykonawcy/ Załącznik nr 1 do specyfikacjiPobieranie 22.07 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar22.07 Kb.

/pieczęć wykonawcy/ Załącznik nr 1 do specyfikacji

OFERTA


Do zamawiającego:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia HG/MR-Z04/11 na dostawę fabrycznie nowych materiałów do mocowania krat podestowych firmy HILTI.
  1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę:

Lp.

Asortyment

Maszyna


Nr katalogowy


Jm.

Il.

Cena jedn. netto (zł)

Wartość (6x7)

1

Nabój 6,8/11M

Osadzak DX A40

50373

szt

15002

Kołek do wstrzeliwania

X-EM 8H_15-12 P8Osadzak DX A40

271981

szt

15003

Uchwyt kratownicy

X-FCM-25/30Osadzak DX A40

378683

szt

10004

Uchwyt kratownicy

X-FCM-35/40Osadzak DX A40

378684

szt

500

RAZEM:


  1. Przyjmujemy następujące warunki dostawy:

  1. termin dostawy: ……. dni po otrzymaniu zlecenia drogą faksową,

  2. dostawa do magazynu głównego KWB Turów, w dni robocze, w godz. 600 - 1300, na koszt Sprzedającego,

  3. płatność przelewem, po odebraniu towaru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury,

  4. wraz z dostawą dokumenty niezbędne do użytkowania towaru.

  1. Związani niniejszą ofertą jesteśmy przez 60 dni licząc od dnia składania ofert.

  2. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia należy kierować na następujący adres: .............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ...................................................................................................................

Nr telefaksu: ...........................................................................................................................................

….............................. dnia .......................................................................................................

/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna