Pieśni I piosenki liturgiczne


BOŻE OBDARZ KOŚCIÓŁ TWÓJ (W) DPobieranie 439.15 Kb.
Strona2/20
Data28.04.2016
Rozmiar439.15 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

BOŻE OBDARZ KOŚCIÓŁ TWÓJ (W) D


Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem.

 1. Uradowałem się wezwaniem: * Pójdziemy do domu Pana. Boże, obdarz…

 2. I oto stoję u bram Twoich: * Jeruzalem nowe, Kościele Święty. Boże, obdarz…

 3. O Jeruzalem, miasto pokoju, * W Tobie wszyscy się jednoczą. Boże, obdarz…

 4. Przychodzą doń pokolenia * Aby wielbić Imię Pana. Boże, obdarz…

 5. Prosimy o pokój dla ludu twego, * Niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują. Boże, obdarz…

 6. Dla braci i bliźnich naszych, * Błagamy o dobra Twoje. Boże, obdarz…

BÓG DOBRY JEST (1) D


 1. Bóg dobry jest (3x) * Dobry dla mnie jest.

 2. Bóg kocha mnie (3x) * Dobry dla mnie jest.

 3. Bóg żyje w nas (3x) …

 4. Bóg przyjdzie znów (3x)…

 5. Bóg Panem mym (3x) …

BOG JEST MIŁOŚCIĄ B


 1. Bóg jest miłością, zbawieniem darzy * i kocha także mnie, dziecię swe. * Więc śpiewaj, duszo ma, * Bóg jest miłością,(2x) * miłuje mnie.

 2. Jezusa posłał, wiernego Zbawcę, * aby do nieba prowadził mnie. Więc śpiewaj…

 3. Kochany Jezu, Ty łzy ocierasz, * gdy serce boli, utulisz je. Więc śpiewaj…

 4. Chcę Ciebie kochać miłością wieczną * tak długo, póki tu będę żyć. Więc śpiewaj…

BÓG NAD SWYM LUDEM ZMIŁOWAŁ SIĘ d


 1. Bóg nad swym ludem zmiłował się * i Zbawiciela nam zesłał. * Miłość nam daje usuwa grzech, * prowadzi w bramy Królestwa. * Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj, * swoją miłość odnów w nas.

 2. Miłość Chrystusa przemienia świat, * wyznacza szlaki wciąż nowe, * kruszy nienawiść wprowadza ład, * jednoczy z ludźmi i z Bogiem. Chryste, króluj…

 3. W miłości swojej zachowaj nas, * Chryste Zwycięzco i Panie. * Niech upragniony nadejdzie czas * odnowy i pojednania. Chryste…

 4. Na straży Bogu oddanych serc * Matka Kościoła trwa wiernie. * W Jej dłonie złóżmy nadzieje swe * a Ona wspierać nas będzie. …

BYĆ BLIŻEJ CIEBIE CHCĘ (W, Z) D


 1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, * z Tobą przez życie lżej nieść życia znój. * Ty w sercu moim trwasz, * z miłością stwórcy ziem, * tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.

 2. Być bliżej Ciebie chcę, na każdy dzień, * za tobą życiem swym iść jako cień. * Daj tylko, Boże dusz, * obecność Twoją czuć, * myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.

 3. Choć, jak wędrowiec, sam idę przez noc, * w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc. * Gdy czuwam i wśród snu, * czy słońce jest, czy mrok, * niechaj mnie strzeże Twój, o Panie wzrok.

CAŁY ŚWIAT NIECH ŚPIEWA (Dz) G


Cały świat niech śpiewa tę pieśń * Panem naszym Bóg.

 1. Niech cały świat weseli się w Bogu, * Niech z wdzięcznością składa Mu hołd. Cały świat…

 2. Albowiem Pan Bóg jest naszym stwórcą. * On w dłoniach Swoich dzierży nasz los. Cały…

 3. Pan Bóg jest naszym jedynym ojcem, * Z radością każdy niech śpieszy doń. Cały świat…

 1. Pan Bóg jest także naszym Pasterzem, * Za nim jak owce dążymy wciąż. Cały świat…

 2. Bóg okazuje nam miłosierdzie, * Niech wdzięczność nigdy nie zgaśnie w nas. Cały…

 3. Chwała bądź Bogu po wszystkie czasy, * za dobrodziejstwa dawane nam. Cały świat…

CHLEB PIELGRZYMÓW (O, K) E


Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi, * prosi, byś był światłem, * byś na drodze do Królestwa * wzmacniał serca swoim Ciałem, * zostań, zostań wśród nas, * o Panie.

 1. Chlebie życia, tyś sam jest naszą siłą * i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. * Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną, * ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. * Lud Twój…

 2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy * i kieruje zapał kroków w Twoje ślady. * Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości, * Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość. * Lud Twój…

 3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół, * bo uczynisz, żeśmy braćmi w pyle drogi. * Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości, * z Twego serca płynie nowe przebaczenie.

CHRYSTUS, CHRYSTUS (W) G


Chrystus, Chrystus To nadzieja cała nasza. * umierając zło zwyciężył, Pokój nam ogłasza. * On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem. * Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.

 1. On jest Słowem nad wiekami, * pierworodnym pośród stworzeń. * Bóg przez niego dał nam życie * i ukazał nam swą chwałę. Chrystus…

 2. To On Głową jest Kościoła, * i początkiem wszystkich rzeczy. * Zechciał Bóg, by cała pełnia * w Jego ciele zamieszkała. Chrystus…

 3. Pokój przyszedł On budować * między ludźmi dobrej woli. * Z Bogiem znowu nas pojednał, * gdy na krzyżu oddał życie. Chrystus…

 4. On jednoczy we wspólnocie * przezwyciężył mur wrogości. * Jak Brat starszy nas prowadzi * do radości swego Ojca. Chrystus…

CHRYSTUS PAN KARMI NAS (K; Dz) e


Chrystus Pan karmi nas * swoim świętym ciałem, * Chwalmy Go na wieki.

 1. Duchem całym wielbię Pana, * Boga, Zbawcę jedynego, * bo w nim samym odnajduję * wszelką radość życia mego. Chrystus Pan…

 2. Sprawił we mnie wielkie dzieła * w swej dobroci niepojętej. * On wszechmocny, On najwyższy, * On sam jeden zawsze święty.

 3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba * na swą sługę uniżoną, * by mnie odtąd wszyscy ludzie, * mogli zwać błogosławioną.

 4. On, który przez pokolenia * pozostaje miłosierny * wobec tego, kto Mu służy * i chce zostać Jemu wierny.

 5. On, który swą moc objawia, * gdy wyniosłość serc uniża, * każdy zamiar może zburzyć, * który pychą mu ubliża.

 6. W mocy Jego odjąć władzę, * a wywyższyć pokornego, * wszystkich głodnych zaspokoić, * głodem wstrząsnąć bogatego.

 7. On się ujął za swym ludem, * dziećmi wiary Abrahama. * Pomny na swe miłosierdzie * obietnicy swej nie złamał.

Pobieranie 439.15 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna