Pieśni I piosenki liturgiczne



Pobieranie 439.15 Kb.
Strona3/20
Data28.04.2016
Rozmiar439.15 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE F


 1. Chwalcie, łąki umajone, * góry, doliny zielone. * Chwalcie, cieniste gaiki, * źródła i kręte strumyki.
  Co igra z morza falami, * w powietrzu buja skrzydłami, * chwalcie z nami Panią świata, * jej dłoń nasza wieniec splata.

 2. Ona dzieł Boskich korona, * nad Anioły wywyższona. * Choć jest Panią nieba, ziemi, * nie gardzi dary naszymi.

 3. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, * ptaszęta słodkim kwileniem, * i co czuje, i co żyje, * niech z nami sławi Maryję.

CHWALĘ CIEBIE PANIE A


Chwalę Ciebie Panie * i uwielbiam, * wznoszę w górę swoje ręce, * uwielbiając Imię Twe. (2x)

Bo wielkiś Ty, * wielkie dzieła czynisz dziś, * nie dorówna Tobie nikt, * nie dorówna Tobie nikt. (2x)


CHWALIMY PANA DZIŚ (Dz.) D


Chwalimy Pana dziś * za łaskę, którą daje nam. * Chwalimy Pana dziś * za jego moc.

Dziś z otwartym sercem * stoję przed Nim, * by oddać mu siebie, * me szczere „ja”.


CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE (Dz) F


Chwała i dziękczynienie * bądź w każdym momencie * Jezusowi w najświętszym * Boskim Sakramencie! * Ile minut w godzinie, * a godzin w wieczności, * tylekroć bądź pochwalon, * Jezu, ma miłości!

CIEBIE, BOŻE, WIELBIMY (Dz) Es


 1. Ciebie, Boże, wielbimy, * Ciebie, Stwórcę wszechmocnego * ze wszystkich sił wielbimy; * Dawco wszystkiego dobrego, * w dobroci nieskończony, * bądź na wieki chwalony!

 2. Tobie Anieli w niebie * nucą: Święty, Święty, Święty! * I bez ustanku Ciebie * wielbią, Boże niepojęty. * Chwała Twa, wieczny Panie * na wieki nie ustanie.

 3. Ojcze, któryś z niczego * wszystko stworzył, utrzymujesz, * Tyś początkiem wszystkiego, * wszystkim rządzisz, zawiadujesz. * I my wielbimy Ciebie * wzorem Aniołów w niebie.

 4. Chrystusa, Syna Twego, * wespół z Tobą uwielbiamy, * Także Ducha Świętego * Bogiem naszym wyznawamy; * Tyś w Osobach trojaki, * ale w Bóstwie jednaki.

COM PRZYRZEKŁ BOGU C


 1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, * dotrzymać pragnę szczerze. * Kościoła słuchać w każdy czas * i w świętej wytrwać wierze. * O, Panie Boże, dzięki Ci, * żeś mi Kościoła otwarł drzwi - * w nim żyć, umierać pragnę.

 2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, * Bóg pod postacią chleba. * Swym Ciałem karmi duszę mą, * by żyła w Nim dla nieba. * W to wierzyć zawsze mocno chcę, * bo tego Kościół uczy mnie. * W nim żyć, umierać pragnę.

 3. Mój Zbawca wie, czego mi brak. * Gdy prosić będę rzewnie, * On pokieruje wszystkim tak, * że niebo zyskam pewnie. * Nadzieją tą pokrzepiam się, * bo tego Kościół uczy mnie. * W nim żyć, umierać pragnę.

CÓŻ CI, JEZU, DAMY (Dz) F


 1. Cóż Ci, Jezu, damy, * za Twych łask strumienie? * Z serca Ci składamy * korne dziękczynienie. * Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas * króluj, Jezu, nam!

 2. W serca Twego ranie, * o serc naszych królu, * pokój i wytrwanie, * ukojenie w bólu. * Panie nasz, króluj nam…

 3. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe, * byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. * Panie nasz…

CUDA NAD CUDA (IHS) B


 1. Cuda nad cuda: pod postacią chleba * [:tu prawdziwego:] mamy Boga z nieba.

 2. Tego myśl ludzka nigdy nie obejmie, * [:lecz serca z wiarą:] pojmują zupełnie.

 3. Jezu, przytomny tu w tym sakramencie, * [:błogosławże nas:]w każdym dnia momencie.

 4. Święty, ach, święty, Boże niepojęty, * [:bądź pochwalony:] * w świętym Sakramencie.

CZEŚĆ MARYI B


 1. Cześć Maryi, cześć i chwała, * Pannie świętej cześć! * [:Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała. * Hołd Jej spiesz się nieść.:]

 2. Jej to ręce piastowały * tego, co ten świat * [:stworzył wielki i wspaniały, * Syn Jej a nasz brat.:]

 3. On jak matkę Ją miłował, * posłusznym Jej był, * [:każde słowo Jej szanował, * chociaż Bogiem był.:]

 4. Dziatki lube, jeśli chcecie * błogi żywot nieść, * [:dajcie jako Jezus Dziecię * Pannie świętej cześć.:]

 5. Niewinność, czystość, pokora * to Maryi strój, * [:przez nie miła niebios Córa * łask zyskała zdrój.:]

 6. Przez nie, gwiaździstej koronie, * Ją posadził Bóg * [:na wysokim niebios tronie * ma w Aniołach sług.:]

 7. Obraz Marii, dziatwo droga, * w sercu zawsze noś. * [:O opiekę Matki Boga * zawsze kornie proś.:]

CZEKAM NA CIEBIE (K) a


 1. Czekam na Ciebie, dobry Boże, * przyjdź do mnie, Panie, pospiesz się. * Niechaj Twa łaska mi pomoże, * chcę czystym sercem przyjąć Cię. * Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże, * przyjdź i nie spóźniaj się. * Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją, * przyjdź i nie spóźniaj się.

 2. Wśród licznych trosk i niepokojów, * kiedy już sił nie starcza nam, * karmisz nas, Panie, swoim Ciałem, * Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. * Przyjdź do nas Panie, nasz dobry Boże, * przyjdź i nie spóźniaj się. * Przyjdź do nas, Panie, przyjdź z łaską swoją, * przyjdź i nie spóźniaj się.

DAJ MI JEZUSA (K) D


 1. Daj mi Jezusa, o Matko moja, * na krótki życia ziemskiego dzień. * W każdym cierpieniu i życia znojach * pragnę tej siły, co płynie zeń. * O daj mi, daj, Jezusa daj.

 2. O złóż Go, Matko, do serca mego, * co pragnie służyć Mu dzień i noc. * Ja żyć nie mogę bez Pana mego, * bo On mi daje wytrwania moc. * O daj mi, daj, Jezusa daj.

 3. O daj mi, Matko, Jezusa Serce, * daj Jego Ciało i Jego Krew. * Niech mnie ratuje w każdej rozterce, * niech rzuca w duszę swej łaski siew. * O daj mi, daj, Jezusa daj.

 4. Ja Mu u świętych stóp serce złożę * i za me grzechy gorący ból. * I kochać będę w cichej pokorze, * bo to mój Jezus, mój Bóg i Król. * O daj mi, daj, Jezusa daj.

DO CIEBIE MATKO, SZAFARKO ŁASK D


 1. Do Ciebie, Matko, szafarko łask * błagalne pienia wciąż płyną. * Twa dobroć świeci nad słońca blask, * nadzieją Tyś nam jedyną. * W cierpienia czas pomocą darz * i nieustannie ratuj nas.

 2. Gdy Twojej chwały niebieski tron * daleki duszy cierpiącej,* spoglądnij na nas przez obraz on * Pomocy Nieustającej.* W cierpienia…

 3. Twe lica jakże łaskawe są, * pociąga słodycz z nich Twoja. * Ufamy mocno, że ulżysz łzom * i wsparciem staniesz się w znojach. …

Pobieranie 439.15 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna