Pieśni I piosenki liturgicznePobieranie 439.15 Kb.
Strona4/20
Data28.04.2016
Rozmiar439.15 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

DROGA KRZYŻOWA e


Matko, która nas znasz, * z dziećmi Twymi bądź, * na drogach nam nadzieją świeć, * z synem Twym z nami idź.

 1. Jezus skazany na śmierć. * Matko Osądzonego * Przyjdź i drogę wskaż * Matko Biczowanego * Do Syna swego nas prowadź * Bogu towarzysząca * Pokój światu daj.

 2. Jezus bierze krzyż. * Matko, krzyż podnosząca… * Dla zbawienia naszego… * Pośredniczko najlepsza…

 3. Jezus pierwszy raz upada. * Matko upadających… * Matko prześladowanych… * Wszystkich grzesznych ucieczko…

 4. Jezus spotyka Matkę swoją. * Matko wszystkich cierpiących… * która nas zawsze pocieszasz… * Nadziejo nasza w Panu…

 5. Szymon pomaga nieść Krzyż * Matko, Krzyż nam dająca… * która słabym pomagasz… * Ty nas zawsze rozumiesz…

 6. Weronika ociera twarz Jezusowi. * Matko wszystkich wierzących… * daj odwagę i siłę… * naucz nas miłosierdzia…

 7. Jezus drugi raz upada. * Matko ludzi upadłych… * ucz nas zawsze powstawać… * Drogo nasza do Pana…

 8. Jezus pociesza płaczące niewiasty. * Matko wszystkich płaczących… * Drogowskazie najlepszy… * Ratuj naszą Ojczyznę…

 9. Jezus upada po raz trzeci. * Dziewico z nami idąca… * ratuj nas w naszych upadkach… * nigdy nas nie opuszczaj…

 10. Jezus z szat obnażony * Matko, promieniu czystości… * Matko prosząca za nami… * Matko przebaczająca…

 11. Jezus do Krzyża przybity. * Matko o sercu zranionym… * Matko boleści przeszyta… * Odkupicielko nasza…

 12. Jezus na Krzyżu umiera. * Matko pod Krzyżem stojąca… * Matko przez Syna nam dana… * za dzieci nas przyjmująca…

 13. Jezus z Krzyża zdjęty * Matko nad Synem schylona… * Matko pełna miłości… * Matko wierna do końca…

 14. Jezus złożony w grobie * Matko nad grobem Syna… * Zmartwychwstania nadziejo… * módl się zawsze za nami…

 15. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. * Matko Zmartwychwstałego… * Królowo wiecznej radości… * Maryjo, Matko ludzi…

DUCHU ŚW. PRZYJDŹ D


Duchu Św. przyjdź (4x) * Niech wiara zagości, nadzieja zagości, * niech miłość zagości w nas. * Duchu przyjdź!

DZIĘKI JEZU (Dz) D


 1. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, * dzięki Ci, że kochasz mnie. * Dzięki Jezu, dzięki Jezu, * Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie

 2. Tam na Golgocie umarłeś za mnie...

 3. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie...

 4. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz...

 5. Dzięki Jezu…

 6. Dzięki Ojcze…

 7. Dzięki Duchu…

 8. Dzięki Matko…

DZIĘKI O PANIE (Dz) E


Dzięki o Panie! Składamy dzięki, * O wszechmogący nasz Królu w niebie!

 1. Za to, że dałeś nam wiarę, * za to, że dałeś nam miłość, * Dzięki, o Panie…

 2. Za to, że dałeś nam siebie, * za to, że jesteś z nami, * Dzięki, o Panie…

 3. Ty nam przywracasz życie, * Ty nam przebaczasz grzechy, * Dzięki, o Panie…

 4. Tobie śpiewamy z radością, * za to, że zmartwychpowstałeś, * Dzięki, o Panie…

 5. Za to, żeś Ducha nam zesłał, * za to, żeś nas umiłował, * Dzięki, o Panie…

DZIĘKUJEMY CI OJCZE NASZ (Dz) C


 1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za święty winny szczep Dawida, * który nam poznać dałeś * przez Jezusa, syna Twego. * Tobie chwała na wieki!

 2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za życie i za wiarę, * którą nam poznać dałeś * przez Jezusa, Syna Twego. * Tobie chwała…

 3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za święte Imię Twoje, * któremu zgotowałeś * mieszkanie w sercach naszych. * Tobie chwała…

 4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za wiarę i nieśmiertelność, * którą nam poznać dałeś * przez Jezusa, Syna Twego. * Tobie chwała…

 5. Ty, o Panie Wszechmocny, * stworzyłeś wszystko dla imienia swego, * pokarm i napój dałeś * ludziom na pożywienie. * Tobie…

 6. Nam zaś darowałeś * pokarm duchowy oraz napój * i żywot wieczny * przez Jezusa, Syna Twego. * Tobie chwała…

 7. Pomnij Panie na swój Kościół * i wybaw go od wszelkiego złego, * i doprowadź go w miłości Twojej * do królestwa Twego. * Tobie…

 8. Niechaj przyjdzie Twa łaska * i niech przemieni ten świat. * Kto święty niech przystąpi; * Kto nim nie jest, niech czyni pokutę. * Tobie…

DZIĘKUJĘ BOGU DZIŚ (Dz) C


Dziękuję Bogu dziś, * że nas zjednoczyć chciał. * w modlitwie mojej radość brzmi.

 1. Jestem pewien, że ten sam, * Co rozpoczął w nas swe dzieło, * Przyjdzie je wypełnić w dniu Chrystusa Pana.

 2. Ta miłość, którą Pan * chciał napełnić moje serce, * jest miłością zaszczepioną w Duchu Świętym.

 3. Tak pragnę, aby więź * między nami mogła wzrastać, * byście czystym sercem mogli czekać Pana

 4. Niech Jezus da wam wzrost * i napełni wszelkim dobrem, * by modlitwa wasza była miła Bogu.

DZISIAJ POZDRAWIAMY E


 1. Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie, * jak Cię pozdrawiają Anieli w niebie: * zdrowaś, zdrowaś Panno Maryjo!

 2. Boś Ty jest Matuchną Syna Bożego, * Tyś jest cesarzową świata całego - * Tyś jest godną, Maryjo, tego.

 3. Tobie się kłaniają chóry anielskie, * Ciebie pozdrawiają Duchy niebieskie, * Ciebie prosi i plemię ludzkie.

 4. Nawet Trójca święta szanuje Ciebie, * bo najwyższe miejsce dała Ci w niebie, * posadziła najbliżej siebie.

 5. Co za wielkie szczęście, Panno, dla Ciebie, * gdy Bóg Ojciec córką mianuje Ciebie * i najwyżej wywyższył w niebie.

 6. Syn Ojca wiecznego, Jezus kochany, * Matką Cię nazywa, Panno nad panny, * wywyższył Cię nad wszystkie stany.

 7. A Duch Przenajświętszy tak Ci hołduje, * swą Oblubienicą Ciebie mianuje, * żeś najświętsza, serce me czuje.

 8. I my też, Maryjo, k’Tobie wołamy, * przed Twoim obrazem wszyscy klękamy, * wysłuchaj nas, Ciebie wzywamy.

Pobieranie 439.15 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna