Pieśni I piosenki liturgicznePobieranie 439.15 Kb.
Strona5/20
Data28.04.2016
Rozmiar439.15 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

DZIŚ STOIMY TU G


 1. Dziś stoimy tu, u Twych stóp, * to Twój Duch jednoczy serca w nas. * Życie nasze to twój dar, a Ty , * nasz Bóg, nas kochasz. * Płonie w nas nadziei Twej żar, * światłem naszych słów i marzeń jest. * Uczysz ciągle nas jak żyć, jak trwać, * jak Ty świat kochać. * Pośród krętych w życiu dróg idziesz z nami, * to Twój obłok wciąż wiedzie nas. * Połączeni z Tobą, jak Twe ramiona * ogarniemy dziś cały świat. * Jeśli sił zabraknie nam, Ty, jak ojciec, * zagubionym znów radość dasz, * zwiastujemy dziś więc Twój pokój, miłość, * świat spragniony jest Twoich słów.

 2. Przyozdabiasz nas w prawdy blask, * karmisz słońcem, ciepłem oczu Twych, * walczysz, nie ustajesz w nas jak błysk, * by świat mógł kochać. * Przyjacielem wiernym jesteś nam, * nie chcesz widzieć wciąż ludzkości wad. * Ktoś daleko jest, lecz Ty, nasz Bóg, * już wiesz i kochasz. * Pośród krętych…

GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ G


 1. Gdy klęczę przed Tobą, * modlę się i składam hołd, * weź ten dzień, uczyń go Twym, * i we mnie miłość wznieć. * Ave Maria, gratia plena, * Dominus tecum, benedicta tu.

 2. Wszystko Tobie daję, * każdy sen i każdą myśl. * Matko Boga, Matko moja, * wznieś je przed Pana tron! * Ave Maria…

 3. Gdy klęczę przed Tobą, * widzę Twą radosną twarz. * Każda myśl, każde słowo * niech spocznie w dłoniach Twych. * Ave Maria…

GDY SCHODZIMY SIĘ Es


Gdy schodzimy się, * niech Święty Duch w nas działa. * Gdy schodzimy się, by wielbić Imię Twe, * wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, * błogosławisz mocą swą. * Błogosławisz, boś obiecał to, * błogosławisz mocą swą.

GDY TRWOGA NAS OGARNIA C


 1. Gdy trwoga nas ogarnia, Matko, wspomóż nas! * I smutku skróć cierpienia, Matko wspomóż nas! * Matko, o wspomagaj nas * nieustannie w każdy czas. (2x)

 2. Gdy wiarę tracim żywą… * nadzieje wzbudź prawdziwą…

 3. Gdy miłość gaśnie w duszy… * niech glos nasz Ciebie wzruszy…

 4. W pokusy złej godzinie… * kto wzywa Cię, nie zginie…

 5. Gdy śmierć się do nas zbliży… * do nieba wprowadź wyżyn…

GDZIE W UROCZYSTEJ CICHOŚCI (K) F


 1. Gdzie w uroczystej cichości, * w Najświętszym Sakramencie, * łaski zlewa w obfitości * Jezus w każdym momencie; * Tam chciałbym spocząć, * tam chciałbym być, * tam, przy Sercu, Jezu, Twoim żyć.

 2. Gdzie On żyje dla grzeszników, * dla Kościoła swojego; * gdzie pociesza wędrowników * wśród życia burzliwego;

 3. Gdzie On jest nauczycielem, * wzorem wszystkich świętych cnót; * gdzie prowadzi On z weselem * dusze do niebieskich wrót;

GŁOŚ IMIĘ PANA (W; Dz) D


 1. Głoś imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały. * Złącz się z chórami niebios zastępów wspaniałych. * Harfa i róg niech zagra „Któż jest jak Bóg”, * by krańce ziemi słyszały.

 2. Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje. * Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje. * Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń - * On cię od zła zachowuje.

 3. Głoś imię Pana, razem ze wszystkim, co żyje! * On twoim Światłem, Jemu niech serce twe bije! * On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn, * Teraz i na wieki. Amen.

GODZIEN JESTEŚ (Dz) G


 1. Godzien jesteś, godzien jesteś, * Panie i Boże nasz. * Godzien jesteś przyjąć chwałę, * chwałę, cześć i moc, * ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy, * wszystko stworzyłeś Ty sam, * i z woli Twojej zostało stworzone. * Godzien jesteś wziąć cześć.

 2. Godzien jesteś, godzien jesteś, * Zbawco, Baraku nasz. * Godzien jesteś przyjąć chwałę, * chwałę, mądrość i moc, * ponieważ zostałeś zabity za lud Twój - * wszystkich zbawiłeś Ty sam * i przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu. * Godzien jesteś wziąć cześć.

 3. Godzien jesteś, godzien jesteś, * Panie i Boże nasz. * Godzien jesteś, godzien jesteś, * Zbawco, Baranku nasz * odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność, * błogosławieństwo i moc. * Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki. * Amen, amen.

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP D


NA JUTRZNIĘ

Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę świętą,


zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,


a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu


i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, i zawsze, i ninie, * niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.Hymn

Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowo, * witaj, Panno nad Panny, gwiazdo porankowa.

Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, * Pani, na pomoc świata spiesz się, zbaw nas z złości.

Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu * za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu.

K: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
W: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
K: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana Naszego, Jezusa Chrystusa i Pani świata, * która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, * wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego * i wyproś nam u Syna Twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, * abyśmy, którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, * wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli, * co niechaj da ten, któregoś Ty, o Panno, porodziła, * Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, * który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej Jedyny Bóg na wieki wieków.
W: Amen.

K: Pani, wysłuchaj modlitwy naszej.


W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K: Błogosławmy Panu,


W. Bogu chwała

K: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.


W: Amen.

NA PRYMĘ


Przybądź nam, miłościwa Pani…(s. 105)

Hymn


Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony, * siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.

Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, * pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.

Tyś matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami, * nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.

Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, * bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

K: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym.
W: I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk Swoich.

K: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…


NA TERCJĘ

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy...Hymn

Witaj, Arko przymierza, tronie Salomona, * tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.

Tyś krzak Mojżeszów, Boskim ogniem gorejąca, * Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.

Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona, * Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.

Przystało, aby Cię Syn, tak zacny, od winy * pierworodnej zachował i zmazy Ewinej,

który Ciebie za Matkę obierając sobie, * chciał, by przywara grzechu nie ostała w Tobie.

K: Ja mieszkam na wysokościach,
W: I tron Mój w słupie obłoku.

K: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…


NA SEKSTĘ

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy…


Hymn


Witaj, Świątynio Boga w Trójcy jedynego, * Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego!

Pociecho utrapionych ogrodzie wdzięczności,


o palmo cierpliwości, o cedrze czystości!

Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, * święta i pierworodną zmazą niedotkniona.

Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.
K: Jak lilia między cierniem,
W: Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.

K: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…


NA NONĘ

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy…


Hymn


Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona, * Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.

Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, * przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.

O mężna białogłowo, Judyt wojująca, * od niewoli okrutnej lud swój ratująca.

Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, * nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

K: Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja,
W: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie powstała.

K: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…


NA NIESZPORY

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy…


Hymn


Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało, * Z Ciebie Słowo przedwieczne w ciało się przybrało.

Aby człowiek z padołu powstał wywyższony, * Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.

Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje, * w poczęciu swym, jak złota zorza, światłem sieje.

Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi, * piękna, jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

K: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca.
W: I jako mgła okryłam wszystką ziemię.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…


NA KOMPLETĘ

Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci,

A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy…

Hymn


Witaj, Matko szlachetna, w panieńskiej czystości, * gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.

Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie, * po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.

O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących, * o jasna gwiazdo morska, o porcie tonących!

Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie, * niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

K: Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje.
W: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.

K: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze…Ofiarowanie Godzinek


Z pokłonem Panno święta, ofiarujem Tobie * te Godzinki, ku większej czci Twej i ozdobie.

Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, * a przy śmierci nam słodką Opiekunką była.Antyfona:


K: Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, * Ani uczynkowej winy skaza nie powstała.
W poczęciu Swoim, Panno niepokalanaś była

W: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi Swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W: Amen.


Pobieranie 439.15 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna