Pieśni I piosenki liturgicznePobieranie 439.15 Kb.
Strona8/20
Data28.04.2016
Rozmiar439.15 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

JEZUS JEST TU (Dz; W) C


 1. Jezus jest tu, Jezus jest tu! * O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię! * Jezus jest tu!

 2. Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas! * O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię! * Pan jest wśród nas!

 3. On kocha nas, On kocha nas! * O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię! * On kocha nas!

JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ (Dz.) C


Jezus, najwyższe imię, * nasz Zbawiciel, Książę pokoju, * Emanuel, Bóg jest z nami, * Odkupiciel, Słowo żywota.

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, * Jedyny Ojca Syn umiłowany. * Zgładził grzech Baranek na wieki, * Królów król i panów Pan.


JEZUSOWI CZEŚĆ I CHWAŁA (Dz.) G


Jezusowi cześć i chwała za miłości cud. * Niech Mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud. * Alleluja, alleluja, niech Go wielbi lud, * Alleluja, alleluja, za miłości cud.

 1. On nam wskazał nieomylną drogę, * On za owce swoje życie dał, * On przez krzyż zwyciężył śmierci drogę, * nam nadzieję zmartwychwstania dał.

 2. On prowadzi nas do nowej ziemi, * gdzie nie będzie cierpień ani łez. * Choć krzyżową drogą z Nim idziemy, * wiedzie tam, gdzie wieczne szczęście jest.

 3. Więc dziękujmy Jemu z całej duszy, * że się dla nas w małej Hostii skrył. * Niech ta miłość serca nasze wzruszy, * byśmy Go kochali z wszystkich sił.

JEZU, TY PRZYJDŹ (O; K) D


 1. O Chryste, Zbawco mój, stół zastawiony już. * Ty zaprosiłeś mnie na ucztę swoją dziś. * Jezu, Ty przyjdź, chcę Twoim być, * kochać zawsze Ciebie.

 2. Niebieski chlebie, Ty, o wielki Boże nasz, * co małym stajesz się, abym pożywał Cię. * Jezu, Ty przyjdź…

 3. Obraża Cię mój grzech, lecz Ty przebaczasz wciąż. * O przyjdź, nie zwlekaj już i oczyść duszę mą. * Jezu, Ty przyjdź…

 4. Serdecznie witam Cię, do serca mego wnijdź, * byś w nim zamieszkał sam po wszystkie życia dni. * Jezu, Ty przyjdź…

 5. Z wdzięczności niesiem Ci podzięki naszej hołd * za łaski, dobro Twe, dawane nam co dzień. * Jezu, Ty przyjdź…

JEZU, TYŚ JEST (Taizé) a


Jezu, Tyś jest światłością mej duszy- * niech miłość ma nie przemawia do mnie już. * Jezu, Tyś jest światłością mej duszy- * daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

JEZU W HOSTII UTAJONY (K.) C


 1. Jezu w Hostii utajony, * daj mi serce Twoje, daj, * Tyś mi jeden ulubiony, * Tyś mojego serca raj.

 2. Wszędzie dobrze mi, o Panie, * choćby krzyż me siły rwał. * Słodkie ziemskie me wygnanie, * byleś mi sam siebie dał.

 3. Wszystko, wszystko chętnie zniosę, * Panie, dla miłości Twej, * tylko błagam, tylko proszę, * Ty mnie w sercu zawsze miej.

JEZU ZOSTAŃ W NAS (Dz; Z) B


 1. Jezu, zostań w nas. Jezu, połącz nas. * złącz nas w prawdzie i miłości, * który jesteś w nas

 2. Jezu, połącz nas. Stań pośrodku nas. * Jedno serce, jedną duszę * stwórz, o Jezu, w nas.

KIEDY RANNE WSTAJĄ ZORZE (We; Z) C/A


 1. Kiedy ranne wstają zorze, * Tobie ziemia, Tobie morze, * Tobie śpiewa żywioł wszelki: * bądź pochwalon, Boże wielki!

 2. A człowiek, który bez miary * obsypany Twymi dary, * coś go stworzył i ocalił, * a czemuż by Cię nie chwalił?

 3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, * wnet do mego Pana wołam, * do mego Boga na niebie * i szukam Go koło siebie.

 4. Wielu snem śmierci upadli, * co się wczoraj spać pokładli. * My się jeszcze obudzili, * byśmy Cię, Boże, chwalili.

 5. Boże w Trójcy niepojęty, * Ojcze, Synu, Duchu Święty. * Tobie chwałę oddajemy. * Byś nas poświęcił, prosimy.

KIEDYŚ O JEZU C


 1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie, * brałeś dziateczki w objęcia swe. * Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię, * do Serca swego przytul i mnie.

 2. Byłeś Dzieciątkiem, Ty, wielki Boże, * w żłóbku płakałeś nas światem złym. * Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze * serce me daję – Ty mieszkaj w nim.

 3. Kto by u siebie dziecię przyjmował, * rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię. * Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował, * za to Cię kochać na wieki chcę.

 4. Rzekłeś: „Nie może ze mną być w niebie, * kto nie chce dziecku podobnym być.” * Ja, dziecię Twoje, chcę przyjść do Ciebie. * Daj mi niewinnie do śmierci żyć.

 5. Kiedy w ostatniej będę potrzebie, * gdy się rozstanę ze światem tym, * zlituj się, Jezu, weź mnie do siebie, * niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym.

KIEDYŚ POWRÓCI PAN A


 1. Kiedyś powróci Pan(2x). Obiecał to, * powróci w noc, gdy się nie czeka nań. * Kiedyś powróci Pan(2x). Obiecał to. * Niech twardy sen nie zmorzy cię w tę noc. * Do Niego wołam w tęsknocie mej: * Boże, czy przyjdziesz już nocy tej? * Kiedyś powróci Pan. * Niech twardy sen nie zmorzy cię w tę noc.

 2. Niech świeci lampka twa(2x), byś drogę Mu * do duszy swej jasno oświetlić mógł. * Niech lampka duszy twej(2x) wciąż jasno lśni, * ażeby Pan odnalazł łatwo Cię. * Do Niego wołam w tęsknocie mej: * Boże, czy przyjdziesz już nocy tej? * Niech lampka duszy twej * wciąż jasno lśni, by Pan odnalazł Cię.

 3. Czekaj nań w sercu swym(2x) i nie łudź się, * byś szczęście swe mógł znaleźć poza Nim. * Czekaj nań w sercu swym(2x), bo tylko z Nim * dobroci blask rozjaśni dziś twój dom. * Do Niego wołam w tęsknocie mej: * Boże, czy przyjdziesz już nocy tej? * Czekaj nań w sercu swym, * by jasny był i dobry dziś twój dom!

KŁANIAM SIĘ TOBIE (IHS) Fis


 1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, * którego niebo objąć nie może. * Ja proch mizerny, przed Twą możnością * z wojskiem Aniołów klękam z radością.

 2. Tu Stwórcę mego wierzę, wyznaję, * kocham serdecznie, pokłon oddaję. * Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, * niech Ci się kłania z niebem świat cały.

 3. Dziękuję za to, żeś się zostawił * w tym Sakramencie, abyś nas zbawił. * Za Twoje łaski tu wyświadczone * odbieraj od nas serca skruszone.

 4. Serca przed tronem Twoim składamy, * oto pokornie wszyscy wołamy: * „Błogosław, Panie, swemu stworzeniu, * broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

 5. Przed oczy Twoje nędzę stawiamy, * ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy. * Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną, * bądź i obroną zawsze skuteczną.

 6. Zostawaj z nami, póki żyjemy, * w tym sakramencie niech Cię wielbimy. * A gdy się zbliży z ciałem rozstanie, * twym świętym Ciałem zasil nas, Panie.”

Pobieranie 439.15 Kb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna