Pieśni I piosenki liturgicznePobieranie 439.15 Kb.
Strona9/20
Data28.04.2016
Rozmiar439.15 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

KOCHAJMY PANA G


 1. Kochajmy Pana, bo serce Jego * żąda i pragnie serca naszego. * Dla nas Mu włócznią boleść zadana; * kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 2. O pójdź do Niego, wszystko stworzenie, * Sercu Jezusa złóż dziękczynienie * i swoje przed Nim zegnij kolana. * Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 3. Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy, * bo w Jego Serca czystej krynicy * czyści się dusza grzechem zmazana. * Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 4. Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze * obmyte we łzach, w pokuty skrusze; * Już niewinności szata wam dana. * Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 5. Pójdźcie do Niego, święci anieli, * z którymi szczęście On w niebie dzieli. * Przyjdź, Jeruzalem, chwałą odziana. * Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 6. Przyjdź, o Panienko, coś Go zrodziła, * coś niezrównana w miłości była. * Z Tobą, Maryjo Niepokalana, * kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 7. Wszyscy, ach, wszyscy przed Nim padajmy, * serca Mu swoje wspólnie oddajmy; * o, bo tak woła miłości rana: * kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 8. Jezu najsłodszy, do Serca rany * przyjmij świat cały, Krwią Twą oblany, * byśmy na ziemi i wiecznie w niebie * kochali Ciebie, kochali Ciebie!

KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ ŚPIEWAJMY F


 1. Królowej anielskiej śpiewajmy, * różami uwieńczmy Jej skroń, * Jej serca w ofierze składajmy, * ze łzami wołajmy doń: * [:o Maryjo, bądź nam pozdrowiona, * bądź Ty zawsze Matką nam.:]

 2. Przez Ciebie, o Matko miłości * łask wszelkich udziela nam Bóg, * a my Ci hołd dajem wdzięczności, * upadłszy do Twoich nóg; * :[o Lilijo, jakżeś Ty wspaniała, * wszelkich cnót rozlewasz woń.:]

 3. O Tronie Boga wszechmocnego, * o Słońce nadziei i łask; * o Różdżko przedziwna Jessego, * jak wielki cnót Twych jest blask! * [:o Maryjo, bądź nam pozdrowiona, * bądź Ty zawsze Matką nam.:]

 4. Ty widzisz, Matko nasza droga, * jak smutno na łez dolinie, * jak zewsząd piekielna moc wroga * rozlana po nizinie. * [:O Maryjo, zgnieć pychę szatana * cudem pokory Twojej!:]

 5. Pod białą szatę niewinności, * Maryjo, pokryj ziemię tą; * szafirem płaszcza Twej wierności, * Matko, pokryj ziemię tą; * [:aby czysta, bez grzechowej zmazy * zajaśniała dźwiękiem cnót.:]

LITANIA LORETAŃSKA DO NMP F


Kyrie, elejson, Chryste, elejson, * kyrie, elejson (Chryste, eleison).

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami !

Synu Odkupicielu świata Boże,…

Duchu Święty, Boże,…

Święta Trójco, jedyny Boże,…

Święta Maryjo, módl się za nami !

Święta Boża Rodzicielko,…

Święta Panno nad pannami,…

Matko Chrystusowa,…Matko Kościoła,…

Matko łaski Bożej,…

Matko nieskalana,…

Matko najczystsza,…

Matko dziewicza,…

Matko nienaruszona,…

Matko najmilsza,…

Matko przedziwna,…

Matko dobrej rady,…

Matko sprawiedliwości i miłości społecznej…

Matko Stworzyciela,…

Matko Zbawiciela,…

Panno roztropna,…

Panno czcigodna,…

Panno wsławiona,…

Panno można,…

Panno łaskawa,…

Panno wierna,…

Zwierciadło sprawiedliwości,…

Stolico mądrości,…

Przyczyno naszej radości,…

Przybytku Ducha Świętego,…

Przybytku chwalebny,…

Przybytku sławny pobożności,…

Różo duchowna,…

Wieżo Dawidowa,…

Wieżo z kości słoniowej,…

Domie złoty,…

Arko przymierza,…

Bramo niebieska,…

Gwiazdo zaranna,…

Uzdrowienie chorych,…

Ucieczko grzesznych,…

Pocieszycielko strapionych,…

Wspomożenie wiernych,…

Królowo Aniołów,…

Królowo Patriarchów,…

Królowo Proroków,…

Królowo Apostołów,…

Królowo Męczenników,…

Królowo Wyznawców,…

Królowo Dziewic,…

Królowo Wszystkich Świętych,…

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,…

Królowo wniebowzięta,…

Królowo różańca świętego,…

Królowo rodzin,…

Królowo pokoju,…

Królowo Polski,…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, * przepuść nam, Panie !

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, * wysłuchaj nas, Panie !

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami !

K: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługą Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Pod Twoją obronę, (a,d) uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

MARYJO, JA TWE DZIECIĘ F


 1. Maryjo, ja Twe dziecię, * o podaj mi Twą dłoń, * od złego mnie w tym świecie, * od grzechu, Matko, chroń. * Bądź z nami w każdy czas, * wspieraj i ratuj nas. * Matko, Matko bądź z nami w każdy czas!

 2. O, tkliwe Twoje oczy * ku dzieciom, Matko, zniż. * Gdy niemoc serce tłoczy, * ty je pociągnij wzwyż. * Bądź z nami w każdy czas…

 3. Ty płoniesz blaskiem słońca, * rozpraszasz świata mrok; * niech w obraz Twój bez końca * utkwiony mamy wzrok! * Bądź z nami…

MATKO NAJŚWIĘTSZA h


 1. Matko Najświętsza, do Serca Twego * mieczem boleści wskroś przeszytego * wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami: * ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy, * i gdzie ratunku szukać będziemy? * Twojego ludu nie gardź prośbami! * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 3. Z każdej, o Matko, do Ciebie strony * woła w swej nędzy lud uciśniony; * wspieraj nas Twego Serca łaskami, * ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 4. Imię Twe, Mario, litością słynie; * Tyś nam pociechą w każdej godzinie. * Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami, * ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 5. O Matko nasza, Matko miłości! * Niechaj doznamy Twojej litości, * bośmy okryci grzechów ranami, * ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 6. A gdy ostatnia łza z oka spłynie, * o Matko święta, w onej godzinie * zamknij nam oczy Twymi rękami, * ucieczko grzesznych, módl się za nami!

MATKO PIEKARSKA e


 1. Matko Piekarska, opiekunko sławna, * orędowniczko wszelkich łask, * co nam cudami słyniesz z dawien dawna * przyodziewając kraj nasz w blask. * Ciebie dziecięcym sercem błagamy, * weź w swą opiekę zbożny nasz lud. * Lepszej od Ciebie Matki nie mamy, * co by w błękity wiodła nas cnót.

 2. Któraś chrześcijaństwo całe ocaliła * jako wojsk Jego czujna straż, * kiedyś pod Wiedniem Turków rozgromiła, * biorąc pod płaszcz swój hufiec nasz. * Ciebie dziecięcym…

 3. Któraś w stolicy czeskiej przyodziała * obraz Twój sławny w nowy blask, * kiedy jej ludność z dżumy wyzdrowiała * cudem zjednanych przezeń łask. * Ciebie dziecięcym…

 4. Matko, przed którą niegdyś monarchowie * kornie schylali zbrojną skroń, * której rycerstwo, szlachta i wodzowie * w hołdzie składali lśniącą broń. * Ciebie dziecięcym…

 5. O Matko, którą czcili dygnitarze * zdobiąc wotami obraz Twój, * której i Ojciec Święty złożył w darze * złotej korony godny strój. * Ciebie dziecięcym…

 6. Lud i kapłani, sercem Ci oddani, * światli biskupi z różnych stron * nieśli Ci w dani, jako swojej Pani, * hymn ten błagalny przed Twój tron. * Ciebie dziecięcym…

 7. Matko litości, rwą się wciąż do Ciebie * wiernych zastępy z miast i wsi * prosząc o pomoc w duszy swej potrzebie, * żebrząc jaśniejszych dróg i dni. * Ciebie dziecięcym…

MÓJ PAN ŻYJE! (Dz) D


Mój Pan żyje! Niech będzie wywyższony i błogosławiony Bóg zbawienia mego! (2x)

 1. Będę śpiewał Ci, sławił Imię Twe * i wśród narodów głosił chwałę Twą!

 2. Będę śpiewał Ci, chwalił Twoją moc, * byś, Panie, był na wieki uwielbiony!

MY CHCEMY BOGA – HYMN (Z) F


 1. My chcemy Boga, święta Pani, * o usłysz Twoich dzieci śpiew! * My, Twoi słudzy, niesiem w dani * za wiarę świętą życie, krew. * Błogosław, słodka Pani, * błogosław wszelki stan! * [:My chcemy Boga, my poddani, * On naszym Królem, on nasz Pan!:]

 2. My chcemy Boga w rodzin kole, * w troskach rodziców, w dziatek snach. * My chcemy Boga w książce, w szkole, * w godzinach wytchnień, w pracy dniach. * Błogosław…

 3. My chcemy Boga w wojsku, w sądzie, * w rozkazach władzy, w księgach praw, * w służbie na morzu i na lądzie, * spraw to Maryjo, spraw to, spraw! * Błogosław, słodka Pani…

 4. My chcemy Boga w wszelkim stanie, * Boga niech wielbi polski lud; * pan czy robotnik, czy mieszczanie, * Bogu niech niosą życia trud. * Błogosław, słodka Pani…

 5. My chcemy Boga w naszym kraju, * wśród starodawnych polskich strzech! * W polskim języku i zwyczaju, * niech Boga wielbi Chrobry, Lech. * Błogosław, słodka Pani…

 6. My chcemy Boga w każdej chwili, * i dziś, i jutro – w szczęściu, w łzach; * czy nam się pociech niebo schyli, * czy w gruzach legnie szczęścia gmach. * Błogosław, słodka Pani…

 7. My chcemy Boga – Jego prawo * niech będzie naszych czynów tchem! * Byśmy umieli chętnie, żwawo * obierać dobre, gardzić złem! * Błogosław, słodka Pani…

NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE (Z) G


Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci * naszą ojczyznę, miasta i wioski, * nasze rodziny i nas samych. * Serce Boże, przyjdź królestwo Twoje!

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA MEGO F


 1. Najświętsze Serce Jezusa mego, * pod Twą opieką nic się nie trwożę. * Ty mnie ochraniaj ode złego, * Najświętsze Serce Boże. * Z Twojego Serca, o Jezu mój, * zaczerpnę siły na życia znój. * Chciej tylko słyszeć Twych dzieci głos * i weź w swe ręce, Panie, nasz los.

 2. Serce Jezusa, panuj nam wszędzie, * po trudnych ścieżkach prowadź do nieba. * Niech każde serce wierne Ci będzie * i służy Ci, jak trzeba. * Z Twojego Serca…

NIE BÓJ SIĘ (Taizé) d


 1. Nie bój się, nie lękaj się, * Bóg sam wystarczy (2x)

 2. Zostań tu i ze mną się módl, * razem czuwajmy (2x)

NIECHAJ SERCE JEZUSOWE C


 1. Niechaj Serce Jezusowe * będzie pochwalone, * co było dla nas w Ogrójcu * smutkiem napełnione. * Niechaj będzie w tym momencie * w Przenajświętszym Sakramencie * pochwalone Jezusowe * Serce Przenajświętsze.

 2. Bo to Serce Przenajświętsze * w Ogrójcu konało * od boleści mąk okrutnych, * które cierpieć miało. * Niechaj będzie…

 3. Słodkie Serce Jezusowe, * coś wtenczas cierpiało, * gdy Cię swawolne żołnierstwo * w Ogrójcu wiązało. * Niechaj będzie…

NIECHAJ SŁAWIĄ CIĘ NARODY (Dz) D


 1. Boże, zmiłuj się nad nami, * pobłogosław, udziel łaski, * niechaj znowu oglądamy * Twe oblicze pełne łaski. * Niechaj sławią Cię narody, * niechaj sławią Cię narody wszystkie.

 2. Niech świat cały uzna wreszcie * Ciebie, Panie, Twoje drogi, * niechaj przyjmą Twe zbawienie * wszyscy ludzie i narody. * Niechaj…

 3. Niechaj radość zapanuje * pośród ludów całej ziemi, * że Ty, Panie, sprawiedliwy * rządzisz i kierujesz nimi. * Niechaj sławią Cię narody…

 4. Ziemia plony już wydała, * Bóg nam dał błogosławieństwo, * niech rozbrzmiewa Jego chwała * w każdym czasie, w każdym miejscu. * Niechaj sławią Cię narody…

NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN (Z.) D


 1. Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja! * Niech obroną będzie nam, Alleluja!

 2. Jego słowo zawsze trwa,… * wieczną prawdę w sobie ma…

 3. Chcemy zgłębiać słowa treść,… * braciom je radośnie nieść…

 4. Chcemy Nim na co dzień żyć… * i w przyjaźni z Bogiem być…

 5. Źródło życia, Panie nasz,… * Ty nam wieczne życie dasz…

NIECH BĘDZIE CHWAŁA (Dz.) F


Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, * chwała i cześć Jezusowi, * chwała, niech będzie chwała, tak, * Jemu chwała i cześć. * Chwała, niech będzie chwała…

NIE OPUSZCZAJ NAS G


Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, * Jezu, nie opuszczaj nas!

 1. Tyś powiedział, że na ziemi * nie zostawisz nas samymi; * Twoje Serce czuło w niebie, * jak nam ciężko żyć bez Ciebie.

 2. Gdzież pociechę my znajdziemy, * gdzie łzy żalu ukoimy, * w Sercu Twoim tylko, Panie, * i pociecha, i wytrwanie.

 3. W Serca Twego słodkiej ranie * wszystko mamy, dobry Panie! * Tam ucieczka, tam schronienie, * tam wesele, tam wzmocnienie.

 4. Już Ci służyć będziem wiernie, * kochać będziem krzyż i ciernie, * płakać będziem nad grzechami, * serce swe obmyjem łzami.

 5. O pociągnij nas za sobą, * byśmy krzyż dźwigali z Tobą, * przy Twym Sercu zawsze byli * i dla niego tylko żyli.

 6. Zostań, słodki Jezu z nami! * Świeć nam Serca promieniami, * świeć nam słońcem Twej miłości * na tej ziemi i w wieczności.

 7. Matko, Tyś pod krzyżem stała, * Tyś nam życie wypłakała; * proś, niech Syn Twój się zmiłuje, * życie wieczne nam daruje.

NIE RZUCIM, CHRYSTE – HYMN (Z) e


 1. Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, * nie damy pogrześć wiary! * Próżne zakusy duchów złych * i próżne ich zamiary. * Bronić będziemy Twoich dróg. * Tak nam dopomóż Bóg!

 2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól * popłynie hymn wspaniały: * niech żyje Jezus Chrystus Król * w koronie wiecznej chwały. * Niech żyje Maria- zagrzmi róg. * Tak nam dopomóż Bóg!

 3. Sztandarem naszym będzie Krzyż, * co ojców wiódł do chwały- * i nas powiedzie także wzwyż, * gdzie buja Orzeł Biały. * Zwyciężym znój i stromość dróg. * Tak nam dopomóż Bóg!

 4. Oto ślubujem, z ręką wzwyż, * synowie Polski, córy, * świadkiem nam Zbawca, Jego Krzyż, * Królowa z Jasnej Góry. * Ojczyźnie święty spłacim dług. * Tak nam dopomóż Bóg!

 5. Młodzieży, nową Polskę twórz, * szczęśliwą, Bogu miłą. * Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż? * On jest największą siłą. * Nie spoczniem wpierw, aż pierzchnie wróg. * Tak nam dopomóż Bóg!

NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ CI, PANIE (Dz.) C


Nie umiem dziękować Ci, Panie, * bo małe są moje słowa. * Zechciej przyjąć moje milczenie * i naucz mnie życiem dziękować.

 1. Naucz milczeć w zachwycie, gdy dajesz, * naucz kochać goręcej, gdy bierzesz. * Naucz ufać miłości Twej Panie, * choćby wszyscy przestali Ci wierzyć.

 2. Naucz patrzeć w Twe oczy mój Boże, * naucz krzyż Twój całować i nosić. * naucz słuchać Cię sercem pokornym, * i otwierać swe serce na oścież.

NIE ZDEJMĘ KRZYŻA a


 1. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany * za żadne skarby świata, * bo na nim Jezus ukochany * grzeszników z niebem bratał. * Nie zdejmę krzyża z mego serca, * choćby mi umrzeć trzeba, * choćby mi groził kat, morderca * - bo krzyż to klucz do nieba.

 2. Nie zdejmę krzyża z mojej duszy, * nie wyrwę go z sumienia, * bo krzyż szatana w niwecz kruszy, * bo krzyż to znak zbawienia. * A gdy zobaczę w poniewierce * Jezusa krzyż i ranę, * która przebiła Jego serce, * - w obronie krzyża stanę.

OJCZE Z NIEBIOS C


 1. Ojcze z niebios, Boże, Panie, * tu, na ziemię, ześlij nam * Twoje święte zmiłowanie * tu, na ziemię, ześlij nam.

 2. Boże wielki, my w pokorze * do Twych stóp garniemy się; * wola Twoja wszystko może, * Ty nad nami zlituj się.

 3. A przez Syna Twego mękę * ulżyj ludzkiej doli złej; * każdą życia skróć udrękę, * Boże wielki, zlituj się!

O JEZU CICHY (Taizé) d


O Jezu, * cichy i pokorny, * uczyń serce me * według serca Twego.

O MARYJO, CZEMU BIEGNIESZ W NIEBO G


 1. O Maryjo, czemu biegniesz w niebo? * Z jaką spieszysz do Boga potrzebą? * Czy Cię wstyd już Twej ubogiej chatki? * Czy Ci żal jest Twej już zmarłej matki? * Ty nas żegnasz ostatnim tchem, Pani, * o, my wiemy, co Twój znaczy zgon! * Nie płaczemy, bośmy przekonani, * że Cię czeka w niebie chwały Tron.

 2. Przynieśliśmy bieluteńkie szaty, * niesiem mirrę, olejki, bławaty. * Czemuż niknie z rąk naszych Twe ciało, * jakby z duszą do nieba leciało? * Inni pragną mieć sławne pogrzeby, * Ty porzucasz marny śmierci strój! * Nie masz troski o żadne potrzeby, * bo Cię w niebie wita już Syn Twój.

 3. O Maryjo, Aniołów Królowo, * nie zapomnij na Jezusa słowo; * choć królewską masz już w niebie postać, * Ty nam musisz, musisz matką zostać, * bo bez Ciebie żyć nie możem, dzieci, * nam to przyrzekł i dotrzyma Bóg, * że gdy dusza z ciał naszych uleci, * że na wieki będziem u Twych nóg.

O MARYJO, KRÓLOWO NASZA G


O Maryjo, Królowo nasza, * weź w opiekę swoją nas. * Niech nas odtąd nic nie przestrasza, * twierdzą, mocą bądź nam w każdy czas.

O MILCZĄCA HOSTIO BIAŁA (K.) Es


 1. O milcząca Hostio biała, * na kolanach wielbię Cię. * Tyś tak nikła, taka mała, * a w tym cieniu kryje się * Ten, co rządzi całym światem, * Bóg wszechmocny, Stwórca nasz, * przed którego majestatem * Aniołowie kryją twarz.

 2. O światłości tak zaćmiona, * rzuć mi Twój promienny blask. * O dobroci nieskończona, * rozlej na mnie skarby łask. * Chlebie życia nadobfity, * nasyć duszy mojej głód. * Boski ogniu tu zakryty, * rozgrzej serca mego chłód.

O, NIEWYSŁOWIONE SZCZĘŚCIE F


 1. O, niewysłowione szczęście zajaśniało, * gdy słowo wcielone swe Serce nam dało. * ref: Cud Boskiej miłości * o duszo ludzka głoś. * Ku wiecznej światłości * dźwięki twej pieśni wznoś.

 2. Jakiż na tej ziemi my skarb posiadamy! * Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy.

 3. W niebo świat ten cały miłość przemieniła, * gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła.

 4. O anielskie chóry, o wybrani Pana, * przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana.

 5. Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami, * przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami.

 6. Lecz czy żąda tego Serce Jezusowe? * Ach, milsze dla Niego są łzy grzesznikowe.

 7. Bo nie do anioła zwraca słowo swoje, * lecz do ludzi woła: „Daj mi serce twoje!”

 8. Jako hołd wdzięczności serca Sercu dajmy, * w bólu i radości zawsze Je kochamy.

 9. A nam Serce Boże po cierpieniach w świecie * szczęścia wieczystego w raju wieniec splecie.

O ŚWIĘTA UCZTO (K.) C


 1. O święta uczto, gdzie swoim ciałem * karmi nas Chrystus, napawa krwią! * W sercu człowieka1,biednym i małym, * jasności Bóstwa ukryte są. * Skąd nam to szczęście niewysłowione, * że Bóg pokarmem naszym się stał, * że Jego serce z naszym złączone, * że na tej ziemi niebo nam dał? * Anielski Chlebie, witamy Ciebie, * wieczny i żywy, Tyś Bóg prawdziwy, * Tobie dzięki, miłość cześć.

 2. Chóry Anielskie, przyjdźcie z Syjonu, * z nami dziękczynny zanucić śpiew * na ziemi, u stóp Jezusa tronu, * za Jego Ciało, za Boską Krew! * Ten, który w wiecznym niebios zachwycie * już bez zasłony daje się wam, * w nas także Boskie zasila życie, * niebem na ziemi staje się nam. * Anielski Chlebie…

1 A w sercu dziecka (w dniu I komunii św.)

OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ (K) d


Oto stoję u drzwi i kołaczę (2x) * Jeśli kto usłyszy mój głos, i drzwi otworzy; * wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, * a On ze mną.

OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI E


 1. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, * w swych sercach postawcie Mu tron. * Niech On się w nas zadomowi, * wszak Królem wszechświata jest On. * ref.: Niech Jezus Chrystus sam * nadzieją będzie nam. * Gdy z Nim pójdziemy wraz, * zwycięstwo czeka nas.

 2. On kupił sobie na własność * ten świat swoją najdroższą Krwią, * by wszystkich wieść w swoją jasność, * co Jego uczniami być chcą.

 3. O Jezu, Ty odkupiłeś * swych braci od grzechu i win. * Wytrwania w wierze daj siłę, * a wiarę przemieniać daj w czyn.

O USŁYSZ MÓJ GŁOS (Taizé) d


O usłysz mój głos (2x), * Panie mój, wołam Cię. * O usłysz mój głos (2x), * przyjdź i wysłuchaj mnie.

O ZBAWCZA HOSTIO (IHS) D


 1. O zbawcza Hostio, godna czci, * co lud do niebios wiedziesz bram; * bój srogi nęka wiernych Ci, * daj siłę, pomoc ześlij nam.

 2. Jednemu w Trójcy Władcy ziem * niech będzie chwała w każdy czas. * Niech On wieczystym życiem swym * w ojczyźnie rajskiej darzy nas.

PANIE DOBRY JAK CHLEB (K.) C


Panie dobry jak chleb, * bądź uwielbiony od swego Kościoła, * bo tyś do końca nas umiłował, * do końca nas umiłował.

 1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, * byśmy do nieba w drodze nie ustali. * Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię, * dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.

 2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, * bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. * Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, * a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

 3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, * jeśli spełnimy co nam przykazałeś. * Cóż my bez Ciebie, Panie uczynimy? * Ty naszym Życiem i oczekiwaniem.

 4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, * a w znaku Chleba z nami pozostałeś * i dla nas zawsze masz otwarte Serce, * bo Ty do końca nas umiłowałeś.

PANIE JEZU, ZABIERZEMY CIĘ DO DOMU D


 1. Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu, * Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu. * Dniem i nocą, Panie Jezu, będziesz z nami, * bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.

 2. Razem z nami będzie tutaj Twoja Mama, * żeby nasza nigdy już nie była sama. * Święty Józef tatusiowi dopomoże * i grzeczniejsze będą dzieci z Tobą, Boże.

 3. Wódki, wina, piwa wcale nie pijemy, * trzeźwo żyć i rosnąć zdrowo wszyscy chcemy. * Tak, jakeśmy, Panie Jezu, przyrzekali, * spraw, abyśmy słowa wiernie dotrzymali.

PANIENCE NA DOBRANOC C


 1. Zapada zmrok, już świat ukołysany, * znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. * Panience swej piosenkę na dobranoc * zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.

 2. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną, * opieka Twa rozproszy nocy mrok. * Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom * Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

 3. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną * i oddal od nich cień codziennych trosk. * I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, * Panienko daj, szczęśliwą dobrą noc.

 4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym * na czas bezsenny siłę daj i moc. * I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni, * Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc.

 5. Zasypia świat piosenką kołysany, * odpłynął dzień, by jutro wrócić znów. * Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, * Piastunko moich najpiękniejszych snów.

 6. Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie, * bo On swą ufność złożył w dłonie Twe. * I Jemu też tam, hen, na Watykanie * Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc.

PANIE, PRAGNIENIA LUDZKICH SERC * (W.; K.) C


Panie, pragnienia ludzkich serc, * Ty zaspokoisz sam. * Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz, * pszeniczny Darze, przyjdź!

 1. Jak pasterz woła owce swe * I znają jego głos, * tak wzywasz nas, rodzinę swą, * za Tobą chcemy iść.

 2. Z radością więc śpiewamy Ci * ten dziękczynienia hymn. * Godnymi czynisz dzisiaj nas * niebieski dzielić Chleb.

 3. Ty, Panie, dajesz siebie nam, * by naszym życiem być. * Jak braciom służyć, naucz, jak * miłością, prawdą żyć.

PANIE PRZYJDŹ (We; K) D


 1. Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł, * nim dzień ożywi świat, Panie, przyjdź! * Wołam: Przyjdź, uciesz mój wzrok spokojem jasnych barw. * Nim mnie zachwyci kwiat, Ty przyjdź.

 2. Choć chcę wciąż dalej iść, niewiele mogę ja, * więc znów podnoszę głos: Panie przyjdź! * Wołam przyjdź i otrzyj mą oblaną lękiem twarz. * Nim znów postawię krok, Ty przyjdź.

 3. I tak poprowadź mnie przez piętra trudnych lat, * bądź w dzień radością dnia, w nocy snem. * Pomóż mi, o Panie mój, rysować życia kształt, * by móc wciąż naprzód iść, by trwać.

 4. Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł, * nim dzień ożywi świat, Panie przyjdź! * Pomóż mi, o Panie mój, rysować życia kształt. * by móc wciąż naprzód iść, by trwać.

PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU (Taizé) D


Pan jest mocą swojego ludu, * pieśnią moją jest Pan. * Moja tarcza i moja moc, * On jest mym Bogiem, nie jestem sam. * W Nim moja siła, nie jestem sam.

PAN JEST PASTERZEM MOIM (Dz) h


Pan jest pasterzem moim * niczego mi nie braknie. * Na niwach zielonych pasie mnie, * nad wody spokojne prowadzi mnie.

PAN JEZUS JUŻ SIĘ ZBLIŻA (K) C


 1. Pan Jezus już się zbliża, * już puka do mych drzwi. * Pobiegnę Go przywitać, * z radości serce drży. * O szczęście niepojęte, * Bóg sam odwiedza mnie. * O Jezu, wspomóż łaską, * bym godnie przyjął Cię.

 2. Nie jestem godzien, Panie, * byś w sercu moim był. * Tyś Królem wszego świata, * a jam jest marny pył. * O szczęście niepojęte…

 3. Gdy wspomnę na me grzechy, * ze żalu płyną łzy, * bom Serce Twoje zranił. * O Jezu, odpuść mi! * O szczęście niepojęte…

 4. Pragnąłbym Cię tak kochać, * jak Ty kochałeś mnie. * Przyjm serce me oziębłe, * a daj mi Serce swe! * O szczęście niepojęte…

PAN MA WIELKĄ MOC (Taizé) e


Pan ma wielka moc!(2x) * W Nim cała nasza siła. Alleluja, alleluja! * Cała nasza siła. Alleluja!

PAN WYWYŻSZONY (Dz) D


Pan wywyższony, nasz Król wywyższony * wśród chwał – uwielbiajmy Go! * Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, * oddajmy Jemu cześć!

Królem jest Pan, ta prawda na wieki trwa, * niech cały świat raduje się Jego Imieniem, * Pan wywyższony, nasz Król wywyższony * wśród chwał.


PAN ZSTĄPIŁ Z NIEBA (K.) A


 1. Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba. * Choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg. * Cichy, bez chwały, daje nam się cały. * Padnijmy na kolana, * uczcijmy niebios Pana * z miłością, z czułością wiernych sług.

 2. Jezus przychodzi, troski nam osłodzi, * więc bieżmy, więc spieszmy do Jego stóp. * On nas z ołtarza łaską swą obdarza. * Padnijmy na kolana…

PASTERZEM JEST (Dz) E


 1. Pasterzem jest mój dobry Pan. * prowadzi mnie na pastwiska swe, * orzeźwia On ciągle duszę mą. * Zła nie zlęknie się, bo Jego moc we mnie jest.

 2. Śpiewajmy Mu, bo okazał moc, * wielbijmy Go cały dzień i noc. * Każdego dnia Jego miłość trwa, * tej miłości żar niech zawsze już będzie w nas.

PER CRUCEM (Taizé) c


Per crucem et pasionem tuam. * Liberanos Domine (3x), Domine.

POBŁOGOSŁAW, JEZU DROGI C/Es


 1. Pobłogosław, Jezu drogi, * tym, co Serce Twe kochają. * Niechaj skarb ten cenny, drogi * na wiek wieków posiadają.

 2. Za Twe łaski dziękujemy, * co nam Serce Twoje dało. * W dani duszę Ci niesiemy, * by nas Serce Twe kochało.

 3. Trzykroć święte Serce Boga, * Tobie śpiewa niebo całe. * Ciebie wielbi matka droga. * Tobie lud Twój składa chwałę.

 4. Nie opuszczaj nas, o Panie! * Odpuść grzesznym liczne winy, * daj nam w Serca Twego ranie * błogosławieństw zdrój jedyny.

 5. Zostań, słodki Jezu z nami! * Świeć nam Serca promieniami. * Świeć nam słońcem Twej miłości * na tej ziemi i w wieczności.

POCHWALON BĄDŹ (Dz.) A


Pochwalon bądź, o mój Jezu, * Jezu mój, Jezu mój, tu w sakramencie! * Pochwalon bądź, o mój Jezu, * Jezu mój, Jezu mój, w każdym momencie.

 1. O, jakiejżeś miłości * godzien tu w tej świętości, * bo się nam tu ustawicznie * ponawia pamiątka męki i śmierci.

 2. Boś jest godzien tej chwały * w niebie, na ziemi całej, * iżeś nas krwią przenajdroższą * odkupił, wybawił z wiecznej otchłani.

 3. Nadzieję mamy w Tobie, * że będziemy żyć w niebie, * boś to wszystkim przyobiecał * uczniom Twym w przyjściu swym dając im siebie.

POD TWĄ OBRONĘ A


 1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, * grono Twych dzieci swój powierza los. * Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie * i broń od zguby, gdy zagraża cios.

 2. Czy toń spokojna, czy huczą fale, * gdy Ty swe dzieci w swej opiece masz, * wznosimy modły dziś ku Twej chwale, * boś Ty nam tarczą, Boże, Ojcze nasz.

POD TWÓJ PŁASZCZ SIĘ UCIEKAMY C


 1. Pod Twój płaszcz się uciekamy, * Matko Boska, Maryjo! * W smutku do Ciebie wołamy, * o Panno litościwa. * Raczże nam na pomoc przybyć * i za nami Syna prosić, * żeby w naszych utrapieniach * nie raczył nas opuścić.

 2. Bóg Ojciec za Matkę Ciebie * obrał dla Syna swego * a Syn Boży Cię wywyższył * dla macierzyństwa Twego. * Duch Święty Cię przyozdobił * i darami ubogacił. * Na Królowę nieba, ziemi, * Panią naszą przeznaczył.

 3. Aniołowie ogłaszają, * żeś Matką Jezusową. * Słodkie pienia wyśpiewują, * chwaląc swoją Królową. * I my także zaśpiewajmy, * chwałę tej Pannie oddajmy. * Święta, święta, o Maryjo! * Przed Tobą upadamy.

POKARMIE ANIOŁÓW (K.) F


 1. Pokarmie Aniołów, Tyś życia jest zdrój. * Ratujesz od śmierci nas, wierny lud Twój: * słabych powołujesz, raj im obiecujesz, * pokrzepiasz ich w walce, słodzisz życia znój.

 2. Ty czekasz grzesznika w łaskawości swej. * Przebaczasz, gdy zwierza dobroci się Twej. * Lecz duszę wybraną z miłością nieznaną * przyjmujesz i cały oddajesz się jej.

 3. Uwolnij od grzechu i błogosław nas! * Niech serce przybytkiem godnym w każdy czas * w tym życiu się stanie dla Ciebie, o Panie, * a kiedyś się w niebie cieszy z Tobą wraz.

POKÓJ ZOSTAWIAM WAM (O.) cis


 1. Ciągły niepokój na świecie, * wojny i wojny bez końca. * Jakże niepewna jest ziemia, * jękiem i gniewem drgająca. * ref.: Pokój zostawiam wam, * pokój mój daję wam, * nie tak, jak daje dzisiaj świat - * powiedział do nas Pan.

 2. Ciągły niepokój w człowieku, * ucieczka w hałas, zabawy. * Szukamy wciąż nowych wrażeń, * a w głębi ciszy pragniemy.

 3. Pokój budować na co dzień, * w sobie, w rodzinie, przy pracy. * Nasze mozolne wysiłki * Pan swoją łaską wzbogaci.

 4. Błogosławiony jest człowiek * pokój niosący dokoła. * Słowom Chrystusa wierzący, * których nic zmienić nie zdoła.

PÓJDŹ DO JEZUSA (K) G


 1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram. * W Nim szukaj tylko pociechy tam. * On nas napoi krwią swoich ran, * On - Ojciec, lekarz, Pan. * Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud, * słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud! * Przemień, o Jezu, smutny ten czas. * O Jezu, pociesz nas!

 2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć. * Nadzieję w sercu omdlałą wzbudź. * Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas. * O Jezu, pociesz nas! * Słuchaj, Jezu…

PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM As


 1. Przed tak wielkim Sakramentem * upadajmy wszyscy wraz. * Niech przed Nowym Testamentem * starych praw ustąpi czas. * Co dla zmysłów niepojęte, * niech dopełni wiara w nas.

 2. Bogu Ojcu i Synowi * hołd po wszystkie nieśmy dni. * Niech podaje wiek wiekowi * hymn tryumfu, dzięki, czci. * A równemu Im Duchowi * niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

PRZEZ CHRZTU ŚWIĘTEGO WIELKI DAR dis


 1. Przez chrztu świętego wielki dar, * o Chryste, z Twej hojności, * swym dzieciom wiary dałeś skarb * nadziei i miłości. * ref.: Najświętszej Trójcy wieczną cześć * pragniemy z serc gorących nieść. * Strzec wiary ślubujemy, * w niej żyć, umierać chcemy.

 2. Z wyznawców Twoich świętych rzesz * swój Kościół tworzysz w świecie, * w ojczyźnie naszej władasz też * przez nowe tysiąclecie.

PRZYBĄDŹ, DUCHU STWORZYCIELU! G


 1. Przybądź, Duchu Stworzycielu, * dusz ludzkich nauczycielu, * racz łaską swoją obdarzyć * serca, któreś raczył stworzyć.

 2. Tyś Pocieszycielem zwany, * Darem Bożym mianowany, * żywym źródłem i miłością, * ogniem i duszy światłością.

 3. Darów Twych siedem liczymy, * Palcem Bożym być Cię zwiemy. * Obietnicąś jest Ojcowską, * zdobiąc w nas miłość synowską.

 4. Racz dać zmysłom dar światłości, * wlej w serca ogień miłości; * a krewkość serca naszego * utwierdź mocą Bóstwa swego.

 5. Odpędź od nas czarta złego, * użycz pokoju Twojego, * aby za Twoją obroną * zło odeszło inną stroną.

 6. Racz nam Ojca niebieskiego * dać poznać, i Syna Jego, * i Ciebie, Ducha Świętego, * od obu pochodzącego.

 7. Bogu Ojcu wszechmocnemu, * Synowi zmartwychwstałemu * wraz z Duchem Świętym społecznie * niech brzmi chwała na wiek wiecznie. Amen.

PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY! A/g


 1. Przybądź, Duchu Święty, * spuść z niebiosów wzięty * światła Twego strumień! * Przyjdź, Ojcze ubogich, * Dawco darów mnogich, * przyjdź, Światłości sumień! * (przyjdź, Światłości sumień!)

 2. O najmilszy z gości, słodka serc radości, * słodkie orzeźwienie! * W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, * w płaczu utulenie. (w płaczu utulenie)

 3. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza * Oddaj swej potędze! * Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? * Jeno cierń i nędze! (jeno cierń i nędze!)

 4. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, * ulecz serca ranę! * Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, * prowadź zabłąkane! (prowadź zabłąkane!)

 5. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym * siedmiorakie dary! * Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, * daj szczęście bez miary! (Amen, alleluja, * amen, alleluja!)

PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY (O.) F


 1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy - głos z przybytku woła * - We Mnie źródło szczęścia, Ja orzeźwię was * i ocierać będę pot płynący z czoła * i ziemskiego znoju osłodzę wam czas. * ref.: O pójdźmy wszyscy z pokłonem * ofiarę serc naszych nieść, * przed Jego padając tronem * miłosną złóżmy Mu cześć!

 2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, o biedni grzesznicy. * Ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, * które ciążą na was, grzechu niewolnicy, * skruszyło na zawsze miłosierdzie Me!

 3. Przyjdźcie do mnie, wszystkie zbłąkane owieczki. * Jam jest Pasterz dobry! Tu w objęciu Mym, * w sercu Moim jest dla was miejsce ucieczki; * bezpiecznie i słodko odpocznijcie w nim!

 4. Przyjdźcie do Mnie wszyscy smutni, uciśnieni, * którym ziemskie szczęście już pochłonął grób. * Radość wam niebiańska duszę rozpłomieni, * gdy się przytulicie tu do moich stóp.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, JA PRAGNĘ D


 1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, * o to dziś błagam Cię. * Przyjdź w swojej mocy i sile, * radością napełnij mnie.

 2. Przyjdź jako mądrość do dzieci, * przyjdź jak ślepemu wzrok, * przyjdź jako moc w mej słabości, * weź wszystko, co moje jest.

 3. Przyjdź jako źródło pustyni, * mocą swą do naszych dusz. * O, niech Twa moc uzdrowienia * dotknie, uleczy mnie już.

PRZYJDŹ JEZU MÓJ (W; K) C


 1. Bóg kiedyś stał się jednym z nas, * by nas przemienić w siebie. * Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas, * na zawsze już!

 2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, * wszyscy zaś braćmi jesteśmy. * Przyjdź Jezu mój…

 3. Cierpiał na krzyżu wiele ran, * by zmazać nasze grzechy. * Przyjdź Jezu mój…

 4. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach, * by niebo nam otworzyć. * Przyjdź Jezu mój…

 5. Ducha Świętego zesłał też, * by wszystkich nas uświęcił. * Przyjdź Jezu mój…

 6. Założył Święty Kościół swój, * byśmy w nim jedno byli. * Przyjdź Jezu mój…

 7. Maryję Matkę ludziom dał, * by wspomożeniem była. * Przyjdź Jezu mój…

PRZYJDŹ Z POKŁONEM (Dz) D


Przyjdź z pokłonem, ludu Boży, * przyjdź ze śpiewem, ludu święty,

sław Jezusa, twego Zbawcę, * wspaniałego Króla Chwały. (2x)


PRZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM (K.) E


Przykazanie nowe daję wam, * byście się wzajemnie miłowali.

 1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, * a miłości bym nie miał, * stał bym się jak miedź brzęcząca * albo cymbał brzmiący.

 2. Gdybym posiadał wszelką wiedzę, * i wiarę taką, iżbym góry przenosił, * lecz miłości bym nie miał, * byłbym niczym.

 3. I gdybym rozdał ubogim całą swą majętność, * a ciało swe wystawił na spalenie, * lecz miłości bym nie miał, * nic mi nie pomoże.

 4. Miłość jest cierpliwa, * miłość jest łaskawa, * miłość nie zazdrości, * nie szuka poklasku.

 5. Miłość nie unosi się pychą, * ale jest pokorna. * Miłość nie szuka swego, * gniewem się nie unosi.

 6. Miłość nie pamięta złego, * nie cieszy się z niesprawiedliwości, * lecz współweseli się z prawdą. * Miłość wszystko znosi i przetrzyma.

PSALM 23 (Dz) d


Pan jest pasterzem moim, * niczego mi nie braknie, * na zielonych niwach pasie mnie, * nad spokojne wody mnie prowadzi * i duszę mą pokrzepia, i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej.

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, * zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. * Laska Twoja i kij Twój mnie * pocieszają. Laj, laj, laj,...


PSALM 148 (Dz) e


Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja !

 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, * na wysokościach cześć niech oddadzą. * Wielbijcie Pana, duchy niebieskie, * wielbijcie Pana Jego zastępy !

 2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana, * gwiazdy świecące wielbijcie Pana, * niebiosa niebios, wielbijcie Pana, * wody podniebne wielbijcie Pana !

 1. Niech wszyscy wielbią Imię Pana, * bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko, * bo tylko Jego Imię jest wzniosłe. * Niechaj na wieki brzmi Jego chwała !

 2. On daje siłę swemu ludowi, * z prochu podnosi swoich przyjaciół, * jest Bogiem bliskim dla Izraela, * swoich wybranych On sam umacnia.

 3. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza * Jego Synowi, który jest Panem, * Duchowi, który w nas zamieszkuje, * przez wszystkie wieki wieków, Amen!

RADOŚCIĄ NASZĄ JESTEŚ TY (W.) E


 1. Radością naszą jesteś Ty (2x)
  O Panie, Tyś zgromadził nas (2x)
  To Ty jednoczysz nas w miłości Twej.

 2. To Ty sam wspierasz każdy krok…
  Do Ciebie dąży cały świat…
  bo świat spragniony jest miłości Twej.

 3. Ty wiesz, co znój, Ty wiesz, co trud…
  Ty nasze zaufanie masz…
  bo nie opuszczasz nas w miłości Twej.

 4. Więc zostań z nami, Panie nasz…
  Twój lud chce słuchać Twoich słów…
  by żyć na każdy dzień w miłości Twej.

 5. Ty każ nam zasiąść za Twój stół…
  i daj pożywać chleba dar…
  bo Ty jednoczysz nas w miłości Twej.

RADOŚCIĄ SERCA JEST PAN (Taizé) d


Radością serca jest Pan. * Na Niego czeka dusza ma.

RADOŚNIE PANU HYMN ŚPIEWAJMY (Dz) C


Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja! * I dobroć Jego wysławiajmy.Alleluja!

 1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy- alleluja! * Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki- alleluja!

 2. Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy... * Wychwalajcie Pana zastępy Niebieskie...

 3. Wychwalajcie Pana słońce i księżycu... * Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba.

 4. Wychwalajcie Pana cztery pory roku... * Wychwalajcie Pana pogody i słoty...

 5. Wychwalajcie Pana rzeki, oceany... * Wychwalajcie Pana pagórki i góry...

 6. Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta... * Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki...

 7. Wychwalajcie Pana ludzie sprawiedliwi... * Wychwalajcie Pana pokorni i święci...

 8. Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła... * Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć...

 9. Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem... * Wychwalajmy Pana- Stwórcę nieba, ziemi...

 10. Wychwalajmy Boga, który rządzi światem... * Wychwalajmy Boga nad wszystko, na wieki...

SERCE TWE, JEZU, MIŁOŚCIĄ GOREJE G


 1. Serce Twe, Jezu, miłością goreje, * Serce Twe w ogniu miłości topnieje, * a nasze serca zimne jak lód. * Czy próżny dla nas Twej męki trud?

 2. Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie, * poznamy Serca Twego kochanie? * Kiedyż Twa miłość rozpali nas? * O dobry Jezu, czas to już czas.

 3. Serce Twe zewsząd bólem ściśnione * i ostrą włócznią w bok ugodzone. * A nasze serca, rzucone w świat, * chciałyby zrywać rozkoszy kwiat.

 4. Boskie Twe Serce gorycz zalała. * We łzach się dusza Twoja kąpała. * I z Twego smutku pociechy zdrój * wytrysnął dla nas, o Panie mój.

 5. Serce Twe wieniec z ciernia oplata, * korona wzgardy za pychę świata, * którą dla siebie obrał nasz Pan, * by nas uleczył z grzechowych ran.

 6. O jakaż słodycz Twojej miłości, * jakiż w Twym Sercu zbytek czułości. * Ach, w serca nasze miłości tej * choć jedną kroplę, o Panie, wlej.

 7. Rzuć tej miłości iskrę choć jedną * w ziemię serc naszych suchą i biedną, * by Ci wydała obfity plon * za Twój na krzyżu bolesny zgon.

 8. Byś nie na próżno cierpienia Twoje, * te rany, krzywdy, te krwawe zdroje, * raczył tak dla nas ochotnie pić, * że swego życia przerwałeś nić.

 9. Gdy już na krzyżu, Jezu, skonałeś, * z miłości jeszcze zranion być chciałeś, * by w Sercu Twoim otworzyć drzwi * i nam ostatnią dać kroplę krwi.

 10. W tej Serca Twego najświętszej ranie * przygotowałeś dla nas mieszkanie; * jak tam głęboka miłości toń, * i jak przecudna czystości woń!

 11. Przed Sercem Twoim, Jezu, padamy, * Tobie w ofierze serca składamy; * ach, nie gardź nami, o Panie nasz, * i swą łaskawą zwróć ku nam twarz.

 12. Serce Maryi Niepokalane, * z Sercem Jezusa ukrzyżowane! * Do tego Serca bądź drogą nam, * byśmy na wieki spoczęli tam.

SERDECZNA MATKO C


 1. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, * niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi! * Wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy, * zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.

 2. Do kogóż mamy wdychać nędzne dziatki? * Tylko do Ciebie, ukochanej Matki, * u której Serce otwarte każdemu, * a osobliwie nędzą strapionemu.

 3. Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości, * by nas Bóg karał rózgą surowości; * lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, * szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.

 4. Ty masz za sobą najmilszego Syna, * snadnie Go Twoja przejedna przyczyna; * gdy Mu przypomnisz, jakoś Go karmiła, * łatwo Go skłonisz, o Matko przemiła.

 5. Dla Twego Serca wszystko Bóg uczyni, * daruje plagi, choć człowiek zawini; * jak Cię, cna Matko, nie kochać serdecznie, * gdy się skryć możem pod Twój płaszcz bezpiecznie?

 6. Ratuj nas, ratuj, Matko ukochana, * zagniewanego gdy zobaczysz Pana: * mieczem przebite pokazuj Mu Serce, * gdy Syna na krzyż wbijali morderce.

 7. Dla tych boleści, któreś wycierpiała, * kiedyś pod krzyżem Syna swego stała, * Bóg nam daruje, byśmy nie cierpieli, * cośmy wytrzymać za złość naszą mieli.

 8. A gdy ujdziemy gniewu jak i chłosty, * pokaż nam, Matko, tor do nieba prosty; * niechaj to Serce kochamy na wieki, * z którego dotąd żyjemy opieki!

 9. Matko Kościoła, wiarę daj nam żywą, * zachowaj wolniść i jedniść prawdziwą. * Spraw, niech ojczyzna stanie się nam niebem, * potężna Bogiem i bogata chlebem.

(tekst 9 zwrotki – ks. J. Zawitkowski)

SPOJRZYJ Z NIEBA WYSOKIEGO Cis


 1. Spojrzyj z nieba wysokiego * Zbawicielu nasz, Panie, * na potrzeby ludu Twego; * przyjmij nasze wzdychanie. * Ty, pocieszycielu nasz, * dziatki swoje zachowasz. * Ty się nad nami zlitujesz, * Ty nas wszystkich opatrujesz.

 2. Podaj nam Twej mocnej ręki, * Jezusie, przeżegnaj nas! * Za to Ci serdeczne dzięki * śpiewamy na każdy czas. * Gdy do grzechu wpadniemy, * ratuj nas, bo zginiemy, * zbaw nas z miłosierdzia swego * od potępienia wiecznego.

ŚWIĘTEMU BOGU ODDAJ CZEŚĆ (Dz) F


Świętemu Bogu oddaj cześć, * dziękczynną serca śpiewaj pieśń. * Jezusa, Syna swego Bóg darował nam. /2x

W Nim słaby mocnym staje się, * biedny niechaj wyzna, że * bogatym jest, gdyż wszystko dał nam Bóg. /2x


ŚWIĘTY, ŚWIĘTY (Dz.) B


 1. Święty, święty, święty, święty, * święty, święty Pan Bóg zastępów! * Dziś wznosimy nasze ręce * uwielbiając miłość Twą. * Święty, święty, święty, święty!

 2. Dobry Ojcze, dobry Ojcze, * jak jest dobrze być Twym dzieckiem, dobry Ojcze, * Dziś wznosimy nasze ręce * uwielbiając miłość Twą. * Dobry Ojcze, dobry Ojcze.

 3. Drogi Jezu, drogi Jezu, * swoją Krwią nas odkupiłeś, drogi Jezu…

 4. Duchu Święty, Duchu Święty, * przyjdź napełnij nas na nowo, Duchu Święty…

 5. Święty, Święty...

 6. Alleluja, alleluja!...

TO PRZYKAZANIE (O.) C


 1. To przykazanie Ja dziś daję wam, * byście się miłowali, jak Ja miłuję was. * A wtedy wszyscy poznają żeście moi, * gdy miłość wzajemną mieć będziecie.

 2. Wierzymy Panie, że nadejdzie czas, * kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras. * I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami, * a miłość wzajemna nas ocali.

 3. Pokoju wtedy dasz nam Panie dar, * który nam obiecałeś, obfity ze wszech miar. * A wtedy poznasz Panie, żeśmy Twoi, * bo miłość wzajemną mieć będziemy.

TO SZCZĘŚLIWY DZIEŃ (Dz) D


To szczęśliwy dzień, dziękuję Bogu za pogodę. * To szczęśliwy dzień i dla Pana przeżywam go. * To szczęśliwy dzień i wszystko będzie dobrze, * żyjąc w każdym dniu słowem, które daje nam.

TWEMU SERCU CZEŚĆ SKŁADAMY As


 1. Twemu Sercu cześć składamy, * o Jezu nasz, o Jezu! * Twej litości pożądamy, * o zbawicielu drogi! * ref.: Chwała niech będzie zawsze i wszędzie * Twemu Sercu, o mój Jezu!

 2. Serce to nam otworzone… * Włócznią na krzyżu zranione…

 3. Ono przepaścią miłości… * W Nim się topią nasze złości…

 4. Tam ucieczka, tam schronienie… * Gdy nas ciśnie utrapienie…

 5. Więc do Niego się udajmy… * I ratunku tam szukajmy…

 6. Nie odrzucaj nas od siebie… * Przyjm na ziemi, przyjmij w niebie…

 7. Byśmy Twymi zawsze byli… * Twoje Serce wiecznie czcili…

TWOJA CZEŚĆ, CHWAŁA D


 1. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, * na wieczne czasy niech nie ustanie.

 2. Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi * pokłon i pienie, my, Twoi słudzy.

 3. Dziękując wielce Twej wielmożności * za ten dar zacny Twej wszechmocności.

 4. Żeś się darował nam, nic nie godnym, * w tym Sakramencie nam tu przytomnym.

 5. Raczyłeś zostać w takiej postaci, * nie szczędząc siebie dla nas, swych braci.

 6. Przyszedłeś na świat, Pan wiecznej chwały. * Zaznałeś wiele nędzy niemałej.

 7. Dałeś się potem z wielkiej miłości * na męki srogie bez wszej litości.

 8. Dałeś swe Ciało, by krzyżowano, * i Krew Najświętszą, by ją przelano.

 9. Wstępując potem do chwały wiecznej * zostawiłeś nam ten to dar zacny.

 10. Na co my patrząc w tym Sakramencie, * słowu Twojemu wierzymy święcie.

 11. Tobie my, Boże, teraz śpiewamy, * przed Twą światłością kornie padamy.

 12. Użycz nam łaski, wszechmocny Boże! * Bez Twej pomocy człek nic nie może.

TYSIĄC RAZY POZDRAWIAMY B


 1. Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie, * o Maryjo, Matko Jezusa. * Tyś ozdobą na wysokim niebie, * Ciebie czci i wielbi ma dusza. * Ty po Bogu jesteś zawsze pierwsza, * Tobie cześć i chwałę najprzedniejszą * Anieli, Święci oddawają. * Królową Cię swą nazywają.

 2. Przybądź nam na pomoc, Matko nasza, * wszyscy ufnym sercem błagamy. * Tyś jedyna opiekunka nasza, * już innej po Bogu nie mamy; * więc chwałę Tobie wyśpiewujemy, * uwielbiać Imię Twoje pragniemy. * Jak przystało po Bogu Tobie, * chcemy Cię chwalić w każdej dobie.

TYŚ W WIECZERNIKU (O.) E


 1. Tyś w wieczerniku chlebem się stał, * Tyś nam Krew swoją dał. * Ty chciałeś z nami jedno być, * jednego Ojca czcić. * Więc połącz wszystko w jedno Ciało, Panie nasz! * Wlej w serca nasze miłość trwałą, * Boże nasz!

 2. Pożywać chcemy Ciało Twe, * Krew Twoją chcemy pić, * w miłości spalać serca swe, * na wieki z Tobą żyć. * Więc połącz…

TY, WSZECHMOCNY PANIE B


 1. Ty, wszechmocny Panie, * naszych serc wzdychanie łaskawie słuchasz. * Ty nam we dnie, w nocy udzielasz pomocy. * Tylko Ty, Tylko Ty, Panie Boże nasz.

 2. Wielki Boże w niebie, * Ty w każdej potrzebie o nas się starasz. * Któżby się zlitował, któż by nas ratował, * jako Ty, jako Ty, Panie Boże nasz.

UBI CARITAS (Taizé) D


Ubi caritas et amor, * ubi caritas Deus ibi est.

Tam, gdzie miłość jest i dobroć, * tam, gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg.
lub:


Tam, gdzie miłość jest wzajemna, * tam, gdzie miłość jest, tam jest także Bóg.

U DRZWI TWOICH STOJĘ, PANIE (K.) C-F


 1. U drzwi Twoich stoję, Panie, * czekam na Twe zmiłowanie. * Który pod postacią chleba * prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

 2. W tej Hostii jest Bóg żywy * choć zakryty, lecz prawdziwy; * w tym Najświętszym Sakramencie * z nieba stawa w tym momencie.

 3. Jak wielki cud Bóg uczynił, * że chleb w Ciało swe przemienił, * a nam pożywać zostawił, * ażeby nas przez to zbawił.

 4. Święty, mocny, nieśmiertelny, * w majestacie swym niezmierny! * Aniołowie się lękają, * gdy na Jego twarz patrzaja.

 5. Wszyscy niebiescy Duchowie, * lękają się i królowie. * Niebo, ziemia ani morze * pojąć, co jest Bóg, nie może.

 6. Żaden z wojska anielskiego * nie dostąpi nigdy tego, * czego człowiek dostępuje, * Ciało i Krew, gdy przyjmuje.

 7. Jam niegodzien, Panie, tego, * abyś wszedł do serca mego. * Rzeknij tylko słowo Twoje, * a tym zbawisz duszę moją.

 8. Kłaniam się Tobie samemu, * bądź miłościw mnie grzesznemu! * Niechaj żyję z Tobą, Panem, * aż na wieki wieków. Amen.

UKLĘKNIJ NA KOLANA (IHS) D


 1. Uklęknij na kolana, o duszo, Bogu wierna, * bo się tobie pokazuje miłość niezmierna.

 2. Spojrzyj na Boga swego, tu tobie przytomnego. * Błagaj Go sercem skruszonym o miłość Jego.

 3. Bądźże od nas uczczony, pochwalon, uwielbiony, * Jezu Chryste nasz najmilszy, tu wystawiony!

UPADNIJ NA KOLANA (IHS) e


 1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty. * Uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty.

 2. Zabrzmijcie z nami, nieba! Bóg nasz niepojęty * w postaci przyszedł chleba - Święty, Święty, Święty.

 3. Powtarzaj, ludzki rodzie, wiarą przeniknięty, * na wschodzie i zachodzie: Święty, Święty, Święty.

 4. Pan wieczny zawsze, wszędzie, ku nam łaską zdjęty, * niech wiecznie wielbion będzie: Święty, Święty, Święty.

UWIELBIAJCIE PANA (Dz.) d


Uwielbiajcie Pana * ludzkich serc bijące dzwony. * Padnij na kolana * przed Nim ludu utrudzony.

On osuszy Twoje łzy, * On ratunkiem będzie Ci. * Tu, u Jego stóp, padnie wróg, * bo On Bóg niezwyciężony.Niepojęty w swej mądrości, * święty, święty Bóg miłości, * Śpiewaj Panu ziemio, * chwalcie wszystkie świata strony.

UWIELBIAM CIĘ (Dz) C


Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz, * gdy rozmyślam nad miłością Twą, * kiedy to, co wokół mnie niknie w cień * jasności Twej. * Gdy dotykam sobą serca Twego, * gdy mą wolę składam u Twych stóp, * kiedy to, co wokół mnie niknie w cień * jasności Twej. * Uwielbiam Cię! Uwielbiam Cię! * Bo mego życia cel to wielbić Cię!

W CIEMNOŚCI IDZIEMY (Taizé) d


W ciemności idziemy, w ciemności, * do źródła Twojego życia. * Tylko pragnienie jest światłem, * tylko pragnienie jest światłem.

WEŹ W SWĄ OPIEKĘ F


 1. Weź w swą opiekę nasz Kościół święty, * Panno Najświętsza, Niepokalana. * Niechaj miłością każdy przejęty * czci w Nim Jezusa, naszego Pana.

 2. Niech Serce Twoje Ojca Świętego * od nieprzyjaciół, zasadzek broni, * niech się do Pana modli za niego, * od złej przygody niechaj Go broni.

 3. I my się do stóp Twoich garniemy, * nasze potrzeby Tobie są znane, * bo my modlitwy nasze wiążemy, * wielbiąc Twe Serce Niepokalane.

 4. I wsie, i miasta, i lud Twój wierny * Tobie, Maryjo, dziś polecamy! * Niechaj nas wszystkich Bóg miłosierny, * którego przez Twe Serce błagamy,

 5. W jedną godzinę zbierze tam w niebie, * w wiecznej świątyni Syna Twojego, * byśmy, Maryjo, chwalili Ciebie, * u stóp Chrystusa, Pana naszego!

WIELBIĆ PANA CHCĘ (Taizé) c


Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. * Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

WIELE JEST SERC (W.) h


Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, * Wiele jest serc, które czekają wciąż.

 1. Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem, * [:A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi.:]

 2. Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi, * [:Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa.:]

WITAJ, BOŻE UTAJONY F


 1. Witaj, Boże utajony, * Zbawicielu nasz drogi. * Tobie pokłon oddajemy * zgromadzeni w Twe progi. * Chryste Jezu, pod tym cieniem * błagamy Cię naszym pieniem * z serca wołając do Ciebie: * ratujże nas w potrzebie!

 2. Tyś pod postaciami chleba * ukrył siebie samego, * byś tym świętym Sakramentem * mógł nasycić każdego. * Na ołtarzu zamieszkujesz. * Swe nam Ciało ofiarujesz. * Wzywasz: Pójdźcie, obciążeni, * będziecie posileni.

 3. Nie widzą Cię oczy nasze, * ale serce pojmuje, * że tu jest Bóg utajony, * który nas zachowuje. * Tu jest Baranek niewinny, * który gładzi nasze winy. * Tu jest Jezus ukochany * o Pan nad wszystkie pany.

WITAJ, JEZU, W TEJ ŚWIĘTOŚCI (K.) F


 1. Witaj, Jezu, w tej świętości, * witaj, Zbawicielu drogi, * który z wielkiej swej miłości * stałeś się dla nas ubogi. * Przyszedłeś z nieba na ziemię, * aby zbawić ludzkie plemię.

 2. Uczyłeś nas swym przykładem * czynić wolę Ojca swego, * abyśmy, idąc Twym śladem, * chowali przykazy Jego. * Ci tylko osiędą w niebie, * którzy naśladują Ciebie.

 3. Z Ojca przedwiecznego ręki, * dla odkupienia naszego * piłeś kielich gorzkiej męki, * nie żałując życia swego. * Tak bardzoś nas umiłował, * żeś się za nas ofiarował.

WITAM CIĘ, WITAM (K.) C


 1. Witam Cię, witam, przenajświętsze Ciało, * któreś na krzyżu sromotnie wisiało * za nasze winy, Synu jedyny, * Ojca wiecznego, Boga prawego, * Zbawicielu świata.

 2. Dajemy pokłon Bogu prawdziwemu, * w tym Sakramencie dziwnie zakrytemu. * Żebrzem litości od Twej miłości, * byś gniew swój srogi, o Jezu drogi, * pohamować raczył.

 3. Zmiłuj się, zmiłuj, nad nami grzesznymi. * Nie racz pogardzać prośbami naszymi. * Zgrom hardych siły, daj pokój miły. * Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady * spośród ludu swego.

 4. A kiedy przyjdzie z tym światem rozstanie, * ratuj nas, ratuj, dobrotliwy Panie! * Niech z Ciała Twego Przenajświętszego * posiłek mamy i oglądamy * Ciebie łaskawego.

W NASZYCH CIEMNOŚCIACH (Taizé) e


W naszych ciemnościach, o Panie, * rozpal ogień, który nigdy nie zagaśnie.

W MAJESTACIE (W; Dz) D


 1. W majestacie na niebieskim tronie * siedzi Jezus, wszelka moc na Jego łonie. * Cherubini, Serafini jak i aniołowie inni * przed Nim się kłaniają, radośnie śpiewają: * święty, święty, święty! wołają.

 2. Matka Jego i patriarchowie, * prorocy, wyznawcy i apostołowie. * Cherubini…

 3. Męczennicy, którzy krew przelali, * panny czyste, które Go tak miłowały. * Cherubini…

WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI (O) D-E


 1. Wspaniały Dawco Miłości, * składamy na Twoim stole * wszystko, co mamy, wszystko, co mamy, * choć i tak to od wieków jest Twoje.

 2. Wspaniały Dawco Miłości, * składamy na Twoim stole * radość i szczęście, trudy i znoje, * choć i tak to od wieków jest Twoje.

WSZYSTKIE NASZE DZIENNE SPRAWY(1) C/A


 1. Wszystkie nasze dzienne sprawy * przyjm litośnie, Boże prawy. * A gdy będziem zasypiali, * niech Cię nawet sen nasz chwali.

 2. Twoje oczy obrócone * w dzień i noc patrzą w tę stronę, * gdzie niedołężność człowieka * Twojego ratunku czeka.

 3. Odwracaj nocne przygody, * od wszelakiej broń nas szkody. * Miej nas zawsze w swojej pieczy, * stróżu i sędzio człowieczy.

 4. A gdy niebo już osiędziem, * Tobie wspólnie śpiewać będziem, * Boże w Trójcy niepojęty, * święty, na wiek wieków święty!

WSZYSTKIE NASZE DZIENNE SPRAWY(2) C/A


 1. Wszystkie nasze dzienne sprawy, * nasze prace i zabawy, * Tobie, Matko, oddajemy, * błogosław nas, gdy zaśniemy.

 2. Twoje oczy w naszą stronę * niechaj patrzą obrócone. * Twej litości każdy czeka, * niech nas broni Twa opieka.

 3. Mario święta, Matko droga, * proś za nami w niebie Boga, * proś, by czuwał wciąż nad nami * ze świętymi Aniołami.

 4. A gdy ziemska moc przeleci, * gdy nam wieczny dzień zaświeci, * niech nas Jezus przyjmie w niebie * i posadzi blisko Ciebie.

 5. I gdy niebo osiągniemy, * wspólnie śpiewać tam będziemy: * święta, święta, stokroć święta, * Maria bez grzechu poczęta!

WSZYSTKO TOBIE ODDAĆ PRAGNĘ (O) C


 1. Wszystko Tobie oddać pragnę * i dla Ciebie tylko żyć. * Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, * dzieckiem Twoim zawsze być. * ref.: Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć * Serce moje, duszę moją Panie Jezu weź.

 2. Wszystko Tobie oddać pragnę * od najmłodszych moich lat. * Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł * pokusami swymi świat.

 3. Wszystko Tobie oddać pragnę, * w duszy czuję święty żar. * To Ty dajesz dziecku swemu * Twojej łaski Boży dar.

WZYWAM CIĘ D


Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie, * oddal nocy cień, jasny rozpal dzień, * Twój jest czas i świat pełnią Boskich praw * Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem * Duchu Święty, przyjdź.

ZAWITAJ, KRÓLOWO RÓŻAŃCA F


 1. Zawitaj, Królowo różańca świętego. * Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! * Zawitaj bez zmazy, lilijo, * Matko różańcowa, Maryjo!

 2. Panno nad pannami, święta nad świętymi. * Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi. * Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,…

 3. Matko różańcowa, jasna Gwiazdo morska. * Anielska Królowo, śliczna Matko Boska. * Raju rozkosznego lilijo,…

 4. Tys jest najśliczniejsza, różo ogrodowa. * Tyś najprzyjemniejsza różdżka Aaronowa. * Najwdzięczniejszy kwiecie, lilijo,…

 5. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie, * która w różańcowej królujesz koronie. * Święta nad świętymi, lilijo,…

ZAWITAJ, MATKO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO C


 1. Zawitaj, Matko różańca świętego, * przybytku Boga w Trójcy jedynego. * Ucieczko nasza w życiu i wieczności, * o cedrze czystości.

 2. Najozdobniejsza różo ogrodowa, * najprzyjemniejsza różdżko Aaronowa. * Wonna balsamem, balsam przechodząca, * Matko kochająca.

 3. Za nic jest w oczach wartość ziemskich rzeczy, * gdy ani ciała, ni duszy nie leczy. * Lecz zdrowie, życie daje nam Królowa, * Matka Różańcowa.

 4. O, jakże miłe, słodkie są wyrazy, * które śpiewamy 150 razy; * w tych tajemnicach róża się rozwija: * Jezus i Maryja.

 5. Wiedzieć potrzeba, że różaniec święty * nie ludzkie dzieło, choć od ludzi wzięty, * lecz go natchnęła dobroć niepojęta - * sama Trójca Święta.

 6. Który za prezent Panna odebrała, * Dominikowi swoją ręką dała, * przy licznych świadkach, wśród Aniołów grona * chwałą otoczona.

 7. Dominik święty zaś nam ufundował, * Kościół łaskami uprzywilejował * tym, którzy wiernie służą Pannie świętej, * bez grzechu poczętej.

 8. Prześliczna Różo anielskiej czystości, * chciej nas zachęcić do świątobliwości, * byśmy tu stale Ciebie wychwalali, * pilnie pozdrawiali.

 9. A tym, co z światem już się pożegnali, * a imię Twoje żyjąc wychwalali, * niechże im świeci światłość wiekuista, * o Panno przeczysta.

ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE (K.) C


 1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, * wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. * Tobie dziś w ofierze serce daję swe; * O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.

 2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak; * kto im się poddaje, temu wiary brak; * ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, * że w postaci Chleba utaiłeś się.

 3. Bóstwo swe na Krzyży skryłeś wobec nas; * tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz; * lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, * gdzieś przygarnął łotra: do Twych niebios bram.

 4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran, * lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. * Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, * ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

 5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, * Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas; * spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał, * bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

 6. Ty, co jak Pelikan, Krwią swą karmisz lud, * przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud; * oczyść mię krwią swoją, która wszystkich nas * jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

 7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię; * niech pragnienie serca kiedyś spełni się, * bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, * gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ d


 1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! * Ty za nami przemów słowo, Maryjo! * Ociemniałym podaj rękę, * niewytrwałym skracaj mękę, * swe królestwo weź w porękę, Maryjo!

 2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! * Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo! * Przez Twego Syna cierpienia. * Daruj nasze przewinienia, * uproś łaskę przebaczenia, Maryjo!

 3. Z dawna Polski Tyś królową, Maryjo! * Ty za nami przemów słowo, Maryjo! * Miej w opiece naród cały, * który żyje dla Twej chwały, * niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

ZDROWAŚ, MARYJO, BOGARODZICO D


 1. Zdrowaś, Maryjo, Bogarodzico! * Błagamy Ciebie, święta Dziewico: * niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, * módl się za nami, Zdrowaś Maryja!

 2. Panno przeczysta, Panno bez zmazy, * broń nas od chorób, strzeż od zarazy * i jak Edenu wonna lilija, * oczyść powietrze, Zdrowaś Maryja!

 3. Ty, coś karmiła świata Zbawienie, * Ty nam, jak matka, daj pożywienie! * Niech brak żywności nas nie zabija; * broń nas od głodu, Zdrowaś Maryja!

 4. Ty, coś płakała nad śmiercią Syna. * Przez te łzy gorzkie, Matko jedyna, * oddal śmiertelność, co lud zbija. * Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja!

 5. Ty, coś płomieni innych nie znała, * tylko miłością Bożą pałała, * spraw, niechaj pożar dom nasz omija, * módl się za nami, Zdrowaś Maryja!

 6. Najświętsza Panno łagodna, cicha, * spraw, niech miłością lud Twój oddycha. * Niech duch niezgody nas nie rozbija, * broń nas od wojny, Zdrowaś Maryja!

 7. Matko Najświętsza, Niepokalana, * Twoja opieka nam pożądana, * i Twoja łaska niechaj nam sprzyja. * Módl się za nami, Zdrowaś, Maryja!

 8. Królowo nasza wśród Cherubinów, * usłysz pokorny głos ziemi synów, * co się do tronu Twojego wzbija, * ratuj nas, Matko, Zdrowaś Maryja!

Z TEJ BIEDNEJ ZIEMI A


 1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny * tęskny się w niebo unosi dźwięk. * O Boskie Serce, skarbie jedyny, * wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. * Nie chciej odrzucać modlitwy tej, * bo twej litości błagamy w niej. * ref.: Serce Jezusa, ucieczko nasza, * zlituj się, zlituj, nad ludem Twym!

 2. Ku Tobie oczy zalane łzami * z wielką ufnością zwrócone są. * Ty się zlitujesz pewnie nad nami, * bo Ty nie gardzisz pokuty łzą. * Ku Tobie ślemy błagalny głos, * ach, odwróć od nas karania cios.

 3. To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli, * żeśmy Ci wiele zadali ran, * żeśmy na litość nie zasłużyli, * aleś Ty dobry Ojciec i Pan. * Tyś za nas wylał najdroższą Krew, * zalej nią, zalej słuszny swój gniew.

 4. Z Ciebie, o Serce Króla naszego, * świeci nam słodkiej nadziei blask. * Ty nie odrzucisz ludu swojego, * Tyś niezgłębioną przepaścią łask. * Ty naszą nędzę tak dobrze znasz: * my bardzo biedni, o Panie nasz!

Z TOBĄ… (Taizé) h


Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, * a noc, tak jak dzień zajaśnieje.

ZWIASTUNOM Z GÓR G


Zwiastunom z gór, stopom ich cześć, bo niosą nam * radosną wieść - tę wieść: * Pokoju dar wśród życia dróg. Przychodzi już * władać Bóg - Królem Bóg! * Królem Bóg (3x)

Pobieranie 439.15 Kb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna