Piles of rubbish stosy śmieciPobieranie 84.41 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar84.41 Kb.

UNIT 4.1

1

piles of rubbish

stosy śmieci

2

litter in park

śmieci w parku

3

(to) bark

szczekać

4

barking dogs

szczekające psy

5

graffiti on walls

graffiti na ścianach / płotach

6

unsafe driving

niebezpieczna jazda samochodem

7

holes in pavement

dziury w chodniku

8

dangerous streets

niebezpieczne ulice

9

after dark

po zmierzchu

10

(to) cut down trees

wycinać drzewa

11

(to) plant trees

sadzić drzewa

12

busy streets

zatłoczone ulice

13

(to) make changes

powodować zmiany

14

a community center

dom kultury

15

(to) hang out with friends

spotykać się z przyjaciółmi

16

(to) get away with

wymigać się od …

17

(to) patrol the streets

patrolować ulice

18

frequent

częsty

19

frequently

często

20

(to) collect rubbish

zbierać śmieci

21

refuse lorry

śmieciarka

22

animal shelter

schronisko dla zwierząt

23

stray animals

bezpańskie zwierzęta

24

a thief / thieves

złodziej / złodzieje 1. If I _________________(be) you, I _________________(go) to court.

 2. If I ________________(find) a perfect man, I __________________(marry) him.

 3. She ________________(faint) if she ___________________(find) a scorpion in her shoe.

 4. They _________________(be) glad if they ____________________(meet) W. Allen.

 5. If I ____________________(be) a president I ____________________ (lower) taxes.

 6. If he ___________________(be) terminally ill he __________________(use) every minute of his life.

 7. If a child __________________(eat) a death cap mushroom, he ___________________(die).

 8. If my dog _________________(have) fleas, I _____________________(take) it to the vet.

 9. If she ____________________(have) money, she _____________________(buy) a Lexus.

 10. Our surroundings _____________________(look) better if we ____________________(take) care of them.

 11. She _____________________(take) up a new hobby if she _____________________(have) time.

 12. If there ______________________(be) a sale, I ______________________(buy) a new printer.

 13. Tom _______________________(buy) iPhone 5S if it ______________________(be) available.

 14. Tim _______________________(smoke) less if he ______________________(can) control himself.

 15. Teresa _____________________(clean) the windows if the weather ____________________(be) better.


UNIT 4.2

1

disease / ill

choroba / chory

2

poverty / poor

bieda / biedny

3

air pollution

zanieczyszczenie powietrza

4

water contamination

zanieczyszczenie wody

5

homelessness / homeless

bezdomność / bezdomny

6

water shortage

brak wody

7

hunger

głód

8

global warming

globalne ocieplenie

9

oil spill

wyciek oleju

10

drought

susza

11

species extinction

wymieranie gatunków

12

traffic

ruch uliczny

13

traffic jam

korek uliczny

14

(to) save energy

oszczędzać energię

15

(to) beg for

żebrać

16

beggar

żebrak

17

adequate housing

odpowiednie warunki mieszkaniowe

18

(to) serve hot meals

serwować gorące posiłki

19

(to) provide shelter

dostarczać schronienia

20

income

dochód

21

a solution to the problem

rozwiązanie problemu

22

proper education

odpowiednia edukacja
 1. She has not friends. She wishes …

 2. She is overtired. She wishes …

 3. They sleep in the streets. They wish …

 4. They do not have a house. They wish …

 5. He has not a job. He wishes …

 6. He is too fat. He wishes …

 7. My son takes drugs. I wish my son…

 8. My daughter is very sick. I wish my daughter …

 9. I am a shopaholic. I wish …

 10. Tom is very pessimistic. Tom wishes …

 11. I lost my wallet. I wish …

 12. She was rude to her boss. She wishes …

 13. Mary crashed her new car. Mary wishes …

 14. Susan got a fine for speeding. Susan wishes…

 15. Chris went to prison. Chris wishes …

 16. They stole alcohol from the shop. They wish …

 17. She dyed her hair blue. She wishes …

 18. Tina broke her engagement. She wishes …

 19. They did not buy insurance. They wish …

 20. I did not fasten the seatbelts .I wish …UNIT 4.3

1

to be fed up with something

mieć dość czegoś

2

to permit

pozwalać

3

permission

pozwolenie

4

to get annoyed

denerwować się

5

old-fashioned person

staromodny, staroświecki

6

to deserve respect

zasługiwać na szacunek

7

to complain about

uskarżać się na…

8

to look for something

szukać czegoś

9

to ask for help

prosić o pomoc

10

to feel stiff

czuć się zesztywniałym

11

to join a gym

zacząć chodzić na siłownię

12

to settle in

zaaklimatyzować się

13

to move into

wprowadzić się

14

to take up a new hobby

zająć się nowym hobby

15

to drop out of school

porzucić szkołę

16

to work out a problem

rozwiązać problem

17

to argue with somebody

pokłócić się z…

18

to be unemployed

być bez pracy

19

to be an only child

być jedynakiem

20

to work long hours

pracować do późna

21

to have strict parents

mieć ostrych rodziców

22

to move to another city

przeprowadzić się do innego miasta

23

halls of residence

akademik

24

Write back!

Odpisz!

25

to follow rules

przestrzegać zasad

26

a driving license

prawo jazdy

27

tough life /taf/

ciężkie życie

28

to look on the bright site

spojrzeć na jasną stronę

29

free / freedom

wolny / wolność

30

to make friends

zaprzyjaźnić się

31

to have something in common with

mieć coś wspólnego z…

32

to save up money

oszczędzać pieniądze


Pobieranie 84.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna