Piotr WojewnikPobieranie 27.77 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar27.77 Kb.

Piotr Wojewnik piotr.wojewnik@gmail.com


Publikacje recenzowane

  1. Artykuły w czasopismach

2007 1) “Welfare determinants: educational, occupational and income perspective” współautor M. Zawisza, w (red.) T.Szapiro, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych XVII, SGH, Warszawa 2007, s. 63-84

2) ”ICA metod and RBF neural network for prediction improvement” (współautorzy K. Siwek, R. Szupiluk, T. Ząbkowski), Przegląd Elektrotechniczny R 83, 11/2007, s. 57-59

2005 3) „Metody rozmyte w ubezpieczeniach”, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 14/2005, s.129-142.

2004 4) „Rozwinięcie ewolucyjnego systemu reguł rozmytych poprzez wprowadzenie warstwowej bazy reguł”, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 13/2004, s.149-160.

  1. Publikacje pokonferencyjne w czasopismach i seriach wydawniczych

2008 5) “Generalized Extreme Value for Smooth Component Analysis in Prediction Improvement” współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski (w:) Lovrek I.; Howlett R.J.; Jain L.C. (red. nauk) KES 2008, 12th Int. Conf. on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, KES 2008, Zagreb, Croatia; Springer, Lecture Notes in Artificial Intelligence vol 5177/2008: 749-756

2007 6) “Smooth Component Analysis as Ensemble Method for Prediction Improvement” współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, w (red.) Davies M.E., James C.J., Abdallah S.A., Plumbley M.D., Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4666, 7th Int Conf ICA 2007, Springer, Berlin-Heidelberg 2007, s. 277-284

7) “Multistage filtration via blind signal separation for prediction improvement” współautorzy K. Siwek, R. Szupiluk, T. Ząbkowski, w (red.) S. Osowski, Przegląd Elektrotechniczny 2k/2007, VIII International Workshop CPEE'07, SIGMA-NOT, Warszawa 2007, s. 123-126

2006 8) “Prediction improvement via smooth component analysis and neural network mixing” współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, ICANN 2006, Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg 2006, pp 133-140.

9) „Interaktywna procedura wielokryterialna dla decyzji z rozmytymi warunkami sztywnymi”, w A. Welfe (red.) Metody Ilościowe w naukach ekonomicznych, Warszawa s.215-233.

10) „Interaktywne wspomaganie decyzji inwestycyjnych w telekomunikacji”, w T. Trzaskalik (red.) Modelowanie Preferencji a Ryzyko’06, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 487-499.

2005 11) “PCA and ICA Methods for Prediction Results Enhancement”, współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, (w:) M.A. Klopotek, S.T. Wierzchon, K. Trojanowski (eds.) Advances in Soft Computing. Proc. IIPWM’05, Springer, s. 387-394.

2004 12) ”Model Improvement by the Statistical Decomposition”, współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, (w:) L. Rutkowski, J. Siekmann, R. Tadeusiewicz (eds.) Lecture Notes in Artificial Intelligence. Proc. 7th ICAISC’04, Springer, s.1199-1204.

13) ”Independent Component Analysis for Filtration in Data Mining”, współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, (w:) M.A. Klopotek, S.T. Wierzchon, K. Trojanowski (eds.): Advances in Soft Computing. Proc. IIS: IIPWM'04, Springer, s. 117-125.

  1. Publikacje pokonferencyjne - pozostałe

2008 14) “Universal Software Platform for Construction of Web-Based Negotiation Support Systems” współautor P. Szufel (w:) Climaco J., Kersten G., Costa J.P. (eds) Group Decision and Negotiation 2008, Proceedings – Extended Abstracts, 203-204

15) “On Structural Bias in Fuzzy Negotiation Models” współautor P. Szufel (w:) Climaco J., Kersten G., Costa J.P. (eds) Group Decision and Negotiation 2008, Proceedings – Extended Abstracts, 201-202

16) “The R/S Analysis for the Latent Component Identification for Prediction Improvement” współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski (w:) Rutkowski L. Tadeusiewicz R., Zadeh. L.A., Żurada J. (red. nauk.) Computational Inteligence: Methods and App. ICAISC 2008, EXIT 2008: 590-598

17) “Ensemble Method With Amuse Algorithm And Component Classification By Fractal Dimension” współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski,. K. Siwek (w:) 31st IC-SPETO 2008: 157-158

18) „Novel variability measure in latent component identification for prediction improvement” współautorzy: R. Szupiluk, K. Siwek, T. Ząbkowski, CPEE Ałuszta 2008

2007 19) “Negotiating an Investment Strategy with Fuzzy Redescriptions” współautor T. Szapiro, w (red.) Kersten G.E., Rios J., Chen E., Proc. Group Decision and Negotiation 2007 Vol. II, Concordia University, Montreal, Canada 2007, s. 403-414

20) “New Ensemble Metod for Prediction Improvement with Application In Telecommunication” współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, w (red.) Car.Z., Kusek M., Proc. Of 9th Int. Conf on Telecommunications ConTEL 2007, University of Zagreb, Zagrzeb 2007, IEEE 07EX1624, s.159-162

21) “Second orger blind signal seperation with the delay number estimation” współautorzy K. Siwek, R. Szupiluk, T. Ząbkowski, w Proc. of XXX Conference on Field and Circuit Theory, IC-SPETO 2007, Politechnika Śląska, Gliwice-Ustroń , 2007, s. 209-210

2006 22) “Combining forecasts with blind signal separation methods In electric load prediction framework” współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, Artificial Intelligence Applications’06, IASTED Conf., Insbruck, Austria.

23) “Blind Signal Separation Methods for Integration of Neural Networks Results” współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, The 9th Int. Conf. on Information Fusion ISIF, IEEE, Florence, Italy.

24) “Temporal Blind Source Separation Methods for Models Results Improvement” współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, 8th Int. Conf. on Artificial Intelligence and Soft Computing, Wyd. Exit, Warszawa, 2006.

25) “Ensemble method with blind signal separation and Hurst exponent”, współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, K. Siwek, VII International Workshop CPEE'06, Odessa 2006, s. 169-172.

26) „Wielokryterialny system decyzyjny dla integracji modeli metodami ślepej separacji”, współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, K. Siwek, IC-SPETO’06, s.333-336.

27) „Ślepa separacja sygnałów z wykorzystaniem analizy składowych niezależnych” , współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, K. Siwek, IC-SPETO’06, s.463-467.

28) „Identyfikacja preferencji pracobiorców z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego”, w J. Gajda, R.Jadczak (red.) „Badania operacyjne w praktyce” Wyd. UŁ, Łódź 2006, s.349-362.

2005 29) “A Multimodel Approach to Improve Final Results”, współautorzy: T. Ząbkowski R. Szupiluk, Proc. of SUGI30 SAS Users Group Int.’05 Philadelphia, USA.

30) “Blind Signal Separation and Clustering Algorithms for Data Analysis“, współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, K. Siwek, Proc. IC-SPETO’05, Ustroń.

31) “The nonlinear decorrelation for Independent Component Analysis with -stable distributions“, współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, K. Siwek, Proc. XIII Int. Symp. on Theoretical Electrical Engineering ISTET’05, Lviv.

32) “Blind Source Separation for Improved Load Forecasting in the Power System”, współautorzy K. Siwek, S. Osowski, R. Szupiluk, T. Ząbkowski, IEEE Conf. ECCTD’05, Cork .

2004 33) “Predicting customers’ behaviour for bad debt reduction”, współautorzy T. Ząbkowski, R. Szupiluk, Proc. SAS Forum Int.’05, Kopenhaga, Dania.

34) “Modelling improvement by independent component analysis“, współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, K. Siwek, Proc. XXVII Int. Conf. IC-SPETO’04, Gliwice-Niedzica, pp. 336-338.

35) “Independent Component Analysis with alpha-Stable Distributions“, współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, K. Siwek, Proc. VI International Workshop CPEE'04, Zakopane, Poland, pp. 227-230;

36) “Data Mining and Independent Component Analysis for Invoice Amount Prediction“, współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, Proc. of 7th Int. Conf. on Business Information Systems (BIS’04). Poznań, s.63-70.

37) “Postprocessing Integration of Models in Knowledge Discovery”, współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, (w:) J. Goliński, D. Jelonek, A. Nowicki (red.) Informatyka Ekonomiczna, Przegląd Naukowo Dydaktyczny. Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1027. Wrocław 2004, s.169-175.

38) "Independent Component Analysis as Postprocessing Stage in Data Mining” , współautorzy R. Szupiluk., T. Ząbkowski, (w:) Schedae Informaticae 13, Jegiellonian University Press, Kraków 2004, s. 151-164.

39) "Blind Information Processing by Multistage Time Delay Decorrelation”, współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, (w:) A. Nowicki, D. Jelonek, J. Goliński (red.) Informatyka Ekonomiczna, Aspekty Naukowe i Dydaktyczne. Częstochowa, 2004, s.117-120.

40) "Efficient knowledge utilization in Data Mining modelling", współautorzy Szupiluk R., T. Ząbkowski, (w:) A. Nowicki, D. Jelonek, J. Goliński (red.) Informatyka Ekonomiczna, Aspekty Naukowe i Dydaktyczne. Częstochowa 2004, s.121-124.

2003 41) „Independent Component Analysis as Postprocessing Stage in Data Mining“, współautorzy R. Szupiluk, T. Ząbkowski, Proc. Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH’03, Gliwice.
Inne publikacje

  1. Badania własne i statutowe SGH

2008 42) “Skuteczność metod wstępnej selekcji atrybutów w modelach data mining na przykladzie churnu klientów telekomunikacyjnych” (w:) T. Szapiro (red. nauk.) „Algorytmy i zastosowania metod inteligentnej eksploracji danych” Badanie Statutowe Nr. 03/S/0076/08, Instytut Ekonometrii SGH.

43) „Komputerowe wspomaganie negocjacji – podejście zintegrowane” współautorzy P. Szufel, T.Szapiro (w:) T. Szapiro (red. nauk.) „Wybrane metody analizy subiektywizmu, niepewności i braku precyzji w procesach decyzyjnych” Badanie Statutowe Nr. 03/S/0018/07, Instytut Ekonometrii SGH.

2007 44) „Międzypokoleniowa transmisja statusu ekonomiczno-społecznego” współautor M. Zawisza, (w:) T.Kuszewski (red. nauk.) Sztywne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – próba charakteryzacji formalnej, Badanie Własne nr 03/E/0003/07 Instytut Ekonometrii SGH (2007), s. 33-62.

45) „Zdalny system wsparcia analizy decyzyjnej w heterogenicznym systemie informatycznym” współautorzy P.Szufel, G.Koloch, T.Szapiro, (w:) T.Kuszewski (red. nauk.) Sztywne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – próba charakteryzacji formalnej, Badanie Własne nr 03/E/0003/07 Instytut Ekonometrii SGH (2007), s. 99-150.

2006 46) „Wspomaganie decydenta w warunkach niepewności” współautorzy T. Szapiro, P.Szufel (w:) T. Szapiro (red.) „Uwarunkownia infotechnicznie i matematyczne procesu wspomagania decyzji”, Bad. Statutowe IE SGH 03/S/0065/06, Warszawa.

47) „O efektywności procesu edukacyjnego”, współautor P.Szufel (w:) T. Szapiro (red.) „Efektywność wspomaganie procesów edukacyjnych: determinanty i mierniki” Bad. Własne IE SGH nr 03/E/0012/06, Warszawa.

2005 48) „Wspomaganie komputerowe wielokryterialnego procesu decyzyjnego w warunkach niepewności”, współautorzy P.Szufel, T. Szapiro (w:) T. Szapiro (red.) „Wybrane metody analizy procesu decyzyjnego i ich ekonomiczne uwarunkowania” Badania Statutowe IE SGH nr 03/S/0026/05, Warszawa.

49) „Scenariusz aplikacyjny” współautor T. Szapiro (w:) T. Szapiro (red.) „Ekonomiczna efektywność procesów edukacyjnych. Monitoring i wspomaganie” Bad. Własne nr IE SGH nr 03/E/0007/05, Warszawa.

2004 50) „Procedura rozmyta w problemach z rozmytymi ograniczeniami”, współautor T. Szapiro (w:) T. Szapiro (red.) Bad. Statutowe nr 03/E/0065/04, IE SGH, Warszawa.

2003 51) „Ewolucyjny algorytm eksploracji reguł rozmytych” (w:) T. Szapiro (red.) Metody sieciowego wspomagania i strukturyzacji procesów decyzyjnych. Badania Statutowe IE SGH nr 03/S/001/03, Warszawa.

52) „Credit scoring klientów bankowych w oparciu o indukcyjne metody eksploracji informacji”, współautor P. Gąsiorowski, (w:) P. Gąsiorowski (red.) „Metodologiczne podstawy analizy baz danych ekonomicznych”. Bad. Statutowe IE SGH nr 03/S/001/03, Warszawa.

53) „Wspomaganie procesu grupowego wyboru technikami logiki rozmytej”, (w:) T. Szapiro (red.) Decyzje rynkowe: analiza, inwestycje, negocjacje. Zeszyty Naukowe Koła Naukowego Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa.

2002 54) „Achitektura otwarta w modularnym wspomaganiu dydaktyki w zakresie zajęć ilościowych”, współautorzy J. Frankowski, P. Gawroński, V. Lubczenko, T. Szapiro, P. Szufel (w:) T. Szapiro (red.) Metody optymalizacji i analiza decyzji w procesie dydaktycznym. Badania Własne IE SGH nr 03/E/007/02, Warszawa.

Pobieranie 27.77 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna