Pisemny egzamin dojrzałości z języka angielskiego we wszystkich szkołach średnich dla młodzieżyPobieranie 131.04 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar131.04 Kb.

e


Pisemny egzamin dojrzałości z języka angielskiego
we wszystkich szkołach średnich dla młodzieży

Termin: 7 maja 2003 r. Godzina: 9.00KOD

TEMATY
I. Rozumienie ze słuchu .......................................... strony 4 – 5
Po wysłuchaniu tekstów wykonaj ZADANIA A i B.
II. Rozumienie tekstu czytanego .......................................... strony 6 – 11
Po przeczytaniu tekstów wykonaj ZADANIA A, B i C.
III. Test leksykalno-gramatyczny .......................................... strony 12 – 14
Rozwiąż test leksykalno-gramatyczny obejmujący ZADANIA A, B i C.
IV. Wypowiedź pisemna .......................................... strony 2, 15
Wypowiedz się w dowolnej formie (np. esej, monolog, dialog, wywiad, list, opowiadanie) na jeden z trzech podanych poniżej tematów. Wypowiedź winna spełniać wszystkie wymogi charakterystyczne dla wybranej formy, jej długość powinna wynosić od półtorej do dwóch stron (od 250 do 350 wyrazów). Zaznacz wybrany temat, zakreślając jego numer.


 1. How to learn a foreign language – my experience.

 2. Reading is one of life’s great joys.’

Do young people still find reading books an enjoyable pastime?

 1. The only way to reduce crime is to apply severe punishment.


IV. WYPOWIEDŹ PISEMNA (28 pkt. + *7 pkt.) CZYSTOPIS

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................


KOD


Informacje dla zdających z klas z podstawowym programem nauczania


języka angielskiego


 1. W zadaniach sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego i w teście leksykalno-gramatycznym zdający wykonują wyłącznie części nieoznaczone gwiazdką.

 2. Zdający wybierają jeden z trzech tematów i konstruują wypowiedź pisemną, która oceniana będzie według kryteriów przewidzianych dla programu podstawowego.


Informacje dla zdających z klas z poszerzonym programem nauczania


języka angielskiego


 1. W zadaniach sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego i w teście leksykalno-gramatycznym zdający wykonują wszystkie części (zarówno te oznaczone, jak i nieoznaczone gwiazdką).

 2. Zdający wybierają jeden z trzech tematów i konstruują wypowiedź pisemną, która oceniana będzie według kryteriów przewidzianych dla programu poszerzonego.


SKALA OCEN


LICZBA PUNKTÓW

OCENA


PROGRAM PODSTAWOWY

PROGRAM POSZERZONY

78 – 80

98 – 100

CELUJĄCY

71 – 77,5

88 – 97,5

BARDZO DOBRY

57 – 70,5

71 – 87,5

DOBRY

43 – 56,5

53 – 70,5

DOSTATECZNY

32 – 42,5

40 – 52,5

DOPUSZCZAJĄCY

0 – 31,5

0 – 39,5

NIEDOSTATECZNY


I. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
ZADANIE A (6 pkt. + *1 pkt)

Zapoznaj się ze zdaniami podanymi poniżej. Usłyszysz dwukrotnie kilka porad. Na podstawie usłyszanych informacji zdecyduj, które z podanych zdań jest prawdziwe /TRUE/, a które fałszywe /FALSE/. Zaznacz wskazanym znakiem // odpowiednią rubrykę w tabeli.TRUE

FALSE

1.

Americans living in northern states are less formal than those who live in the south.2.

In beach towns, you must always wear a shirt when you want to have a meal in a restaurant.3.

You will need at least two pairs of shoes.4.

You should not pack any medicines into your hand baggage.5.

You may, but you don’t have to, bring your own soap or shampoo.6.

The speaker tells travellers what to take and what not to take when going to the USA.*7.

European appliances need to have special pins installed before they can be used in the States.

ZADANIE B (6 pkt. + *2 pkt.)

Zapoznaj się z zadaniami podanymi poniżej. Usłyszysz dwukrotnie fragment wspomnień. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zaznacz jedną z czterech możliwości, zakreślając literę a, b, c lub d.

1. The photographer did not ask the woman her name because

 1. he was not interested.

 2. he knew she was suffering.

 3. he had to talk to other victims.

 4. he heard her crying loudly.


2. At the time of the earthquake, the speaker worked as

 1. a journalist

 2. a photographer.

 3. a private reporter.

 4. a rescue worker.
KOD

3. How did the speaker find Emiko?

 1. He got her address from the Tokyo Shimbun.

 2. He met some homeless people who knew her.

 3. He showed the photo to different people.

 4. He knew where the centre for the victims was.


4. When the speaker met Emiko,

 1. she went to change her clothes.

 2. he told her she looked much older.

 3. he told her he wanted to have tea with her.

 4. she decided to tell him what had happened.


5. How did Emiko’s father react?

 1. He wanted to stay in the area.

 2. He did not want to leave Emiko.

 3. He left the house very quickly.

 4. He tried to put out the fire.


6. The text is about

 1. a celebrity who was a quake victim.

 2. a photo which shocked a quake victim.

 3. a woman in a magazine photograph.

 4. different ways of helping quake victims.


*7. The way the story is told might suggest that the speaker

 1. disapproved of interviewing victims of disasters.

 2. was not against photographing quake victims.

 3. was really shocked by the effects of the quake.

 4. objected to taking photographs at the scenes of disasters.


*8. Which of the following statements is true?

 1. The speaker is convinced Emiko needs financial support.

 2. The speaker believes Emiko will get a new job soon.

 3. The speaker avoids making any comments.

 4. The speaker hopes Emiko will return to her birthplace.II. ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGOZADANIE A (7 pkt. + *2 pkt.)

Przeczytaj uważnie poniższe fragmenty tekstu i dopasuj do każdego z nich tytuł. Wpisz w kratki obok numerów poszczególnych fragmentów odpowiednie litery, którymi oznaczono tytuły. Tytuły I-M przeznaczone są wyłącznie dla programu poszerzonego. Podano dodatkowo jeden tytuł dla programu podstawowego i trzy dla programu poszerzonego.


A


AN ACTOR WITH TWO FACES


B

A PERFECT BEAST


C

ACCEPTING THE PAST, FACING THE FUTURE*I


THE SAD TRUTH

D

BAD MEN
*J

AN IDYLLIC ROMANCE

E

THE UNUSUAL STORY OF A CERTAIN CRIMINAL
*K

FAKING IT

F

TEENAGE LOVE
*L

WAGING WAR ON THE WORLD

G

FALSE LOOKS
*M

THE GLORY OF DETAILS

H

A MAN AND A BOY1.
A sensitive comedy-drama with a terrific female cast MOONLIGHT AND VALENTINO (directed by David Anspaugh), is a story about a young married woman (Elizabeth Perkins) whose husband dies, hit by a car. She has to learn to accept the loss, and fortunately she has three charming women to support her – her younger sister (Gwyneth Paltrow-Seven), her stepmother (Kathleen Turner), and her best friend (Whoopi Goldberg).


2.
Another comedy is THE TRUTH ABOUT CATS AND DOGS (directed by Michael Lehman). It’s all about a radio talk show host, clever but not very attractive. So, when one of her listeners wants to date her, she makes her model neighbour (Uma Thurman) pretend to be her, which naturally leads into a lot of funny misunderstandings.


3.
By the end of the holiday there should appear the latest film by Robert Rodriguez: FROM DUSK TILL DAWN. Two brothers, played by George Clooney and controversial George Tarantino, passionately murder everyone who they can get at gunpoint. Critics say that the film is a poorer production than Desperado, but let’s see how the Polish audience take it.


KOD4.
In THE MAN IN THE IRON MASK we have a double dose of Leonardo DiCaprio. He has now put on 17th century clothes to act in this action drama based upon Alexandre Dumas’s novel, directed by Randall Wallace. He plays a mean and insincere young king, Louis XIV. The mysterious man in the iron mask turns out to be the king’s twin brother Philippe (DiCaprio again).Three musketeers come to rescue Philippe and replace the king with him.


5.
KOLYA is about a Czech cello player, now playing at funerals and living a simple life. He needs money, so he decides to marry a Russian woman who wants to become a Czech citizen. By chance he is left alone with the woman’s son Kolya, and that’s where a special relationship between them starts. The man, who has never had kids, and the small boy only speaking Russian make a funny team.


6.
This production is said to be the Baltic Bodyguard. SARA is directed by Maciej Ślesicki and, as the previous film by this director, it features Bogusław Linda. He plays the bodyguard of a gangster’s young daughter, who is still at school. She, of course, falls in love with him. Their romance is laid in the present Polish reality. Wouldn’t it be interesting to see?


7.
There is also a completely different movie. It is Philip Noyce’s THE SAINT, which features Val Kilmer and Elisabeth Shue. Kilmer is a professional thief, a master of disguise. He uses the names of Catholic saints as his pseudonyms. He is hired by a Russian billionaire to steal a special and very precious chemical formula from a young and beautiful scientist. But the thief’s perfect plan goes wrong when he finds himself falling in love with his victim.


*8.
The newest production of Barry Levinson is a political satire entitled WAG THE DOG. A few days before the elections, the president is caught in a scandalous situation, and he needs help to divert public attention from this fact. A certain expert (Robert De Niro) and a famous Hollywood producer (Dustin Hoffman) invent a temporary war with Albania. The media become filled with fabricated stories which are meant to distract American society. The script is really brisk and the actors’ duo is outstanding.


*9.
IN LOVE AND WAR is a new film by Richard Attenborough. The plot is set in Italy during World War II, and it tells a true story of the famous writer Ernest Hemingway, played by Chris O’Donnell. As a wounded Red Cross driver, he falls in love with his comely nurse – Sandra Bullock. The movie perfectly renders the atmosphere of wartime Italy; it is a merit of the cinematographer and costume designer who transport us back in time.

(adapted from YES, 1997,1998)ZADANIE B (7 pkt. + *2 pkt.)

Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zaznacz jedną z czterech możliwości, zakreślając literę a, b, c lub d.
The place is the Intercontinental Hotel, the time is 1 p.m., and the annual Russian Oil Industry Conference is about to break for lunch. Cathy Ganson, who is interpreting from Russian into English, speaks into the microphone. ‘If there are no more questions, we’ll stop for lunch.’ From her little window, Cathy sees the speaker leave the stage and takes off her headphones.

We asked Cathy how she prepares for conferences. ‘When I’m sent the texts of the speeches early enough, I can look up every technical term before the conference. But this time, all I knew was that the topic was oil. So I’ve read around the subject to get familiar with the English technical terms. You can’t use a general phrase like the ground, for example, when in fact you mean the source rock.’

Cathy was born in Britain to Russian parents. The family moved to France, then back to Britain, and Cathy grew up speaking Russian at home and first French, then English at school. After completing a university course in Russian, she did a six-month course in conference interpreting. Applicants for the course spent a day doing language and skill tests. Of the students who got onto the course, only 50% passed their final diploma exams. She was one of them.

Most conference interpreters are independent. Which organisation they work for depends on the languages they offer. Someone like Cathy, who interprets from Russian and French into English, will work for the UN in New York and Geneva, the World Bank and UNESCO in Paris, NATO and the European Commission in Brussels, the Council of Europe in Strasbourg and the International Atomic Energy Agency in Vienna.

Conference interpreters earn between £250 and £450 a day. It varies according to where they are working, and how many of them there are. Usually there are two of them, taking turns. One of them will interpret one speech, then the colleague does the next. They work as a team because it’s less stressful. This morning, whenever the speaker said numbers, like $40,398,462 or 58,645 barrels of oil, Cathy’s colleague wrote them down so she didn’t have to memorise them.

Cathy thinks distance is a very important quality in an interpreter. ‘You have to stand back and give a general picture when you interpret. You must concentrate on the general meaning, even when you can’t think of a specific word. You may be feeling bad because you do know the word and it won’t come to you, but if you waste time trying to remember it, you’ll lose the rest of the speech, so the most important thing is not to stop.’

She says that you also need to be able to think fast. At a recent conference, Cathy was going into Russian – a very unusual situation. Interpreters only go into one language as a rule, and Cathy’s active language is English. The Chinese delegate, speaking in English, finished with a Chinese proverb. None of the interpreters could understand it. Thinking quickly, Cathy translated it into Russian as the fork knows where the fish is. Later she discovered the Spanish interpreter’s version had been the flea knows where the fur is and the Arabic interpreter had turned it into the feet know where the thistles are.

Since this experience, she has developed a range of enigmatic proverbs that she can use in almost every situation. She can now throw in without hesitation, in Russian or English, phrases like, When the bird is building its nest, it cannot sing, A bald man needs no comb, and The sky knows where the stars are.

(adapted from Current, 1995)
1. Before a conference, Cathy likes to

a) get to know the speaker.

b) work on her vocabulary.

c) check her headphones.

d) have something to eat.

2. Which of the following is true about Cathy?


 1. She was successful in finishing a difficult course.

 2. She used French to communicate with her parents.

c) She went to school in Russia, England and France.

d) She studied various languages at university.3. An average conference interpreter

a) has a contract with one organisation.

b) always receives a similar pay.

c) translates into two languages.

d) may have to travel a lot.

4. When there are two interpreters working together, they

a) are more stressed.

b) share their work.

c) compete with each other.

d) imagine they are the speaker.

5. Cathy thinks that a good interpreter has to

a) stay away from the speaker.

b) use general phrases only.

c) keep the translation going.

d) translate word for word.

6. How did it happen that Cathy started to develop some enigmatic proverbs?

a) She did not understand something said by a Chinese.

b) She couldn’t co-operate with Spanish and Arabic interpreters.

c) She wasn’t allowed to translate from English into Russian.

d) She wasn’t able to think fast enough while interpreting.

7. Which of the following would be the best title for the text?

a) How to Become a Conference Interpreter

b) The Best-Paid Job in the World

c) Cathy Ganson’s Travelsd) What It Is Like to Be a Conference Interpreter

*8. The author is trying to show that the job of a conference interpreter

 1. is best performed by bilingual people.

 2. is a privileged but unrewarding profession.

 3. requires excellent interpersonal skills.

 4. requires flexibility and development.

*9. The author presents Cathy as a person who is

 1. emotional and hard-working.

 2. self-conscious and courageous.

 3. calm and quick-thinking.

 4. hard-working and greedy.


ZADANIE C (8 pkt. + *2 pkt.)

Przeczytaj uważnie fragmenty tekstu A-F. Następnie odpowiedz na pytania podane w tabeli. Wpisz w kratki odpowiednie litery, którymi oznaczono poszczególne fragmenty tekstu. W pytaniach 4-5 i 7-8, które dotyczą różnych miejsc, kolejność wpisywanych liter jest dowolna. Niektóre fragmenty tekstu zawierają odpowiedzi na więcej niż jedno pytanie.
IN WHICH OF THE PLACES BELOW CAN YOU


see some ‘TV stars’?

1.


visit a famous person’s birthplace?

2.


learn an unusual skill?

3.


practise sports?

4.
5.
see an interesting show in the evening?

6.


have something to eat?

7.
8.
participate in a possibly dangerous excursion with an instructor?

*9.


hold a group meeting?

*10.
A

TJAPUKAI

At Tjapukai Aboriginal Cultural Park, you don’t just see into 50 thousand years of culture. You experience the true spirit of native Australia: from the holographic story of creation to learning how to throw a boomerang, something that very few people can do nowadays. The Tjapukai Experience is an authentic journey of discovery. Admission includes: The Creation Theatre, The History Theatre, Traditional Dance Show and Boomerang Throwing. There is a five-star international buffet, which is open for lunch daily. You can also visit a fine art gallery specializing in authentic aboriginal art.B

KENTS CAVERN

Kents Cavern is the site of the earliest evidence of humans in Britain. You can take a walk along easy paths through a natural wonder of chambers and passages. During the day the tour also includes Dramatic Sound and Light Show and Candlelight Discovery. Children can meet Cavog the Caveman, outside the caves during the day, Mondays to Thursdays. There is also another attraction, a special evening performance – Encounters with the Past – a theatrical fact and fantasy adventure with historical characters, music, sound effects and candlelight throughout the caves. Please book in advance.


C

PAIGNTON ZOO

Last winter our animals and keepers appeared in the BBC series The Zoo Keepers. If you missed them then, you can still watch them appearing live at Paignton Zoo. So far we have spent over £6 million making Paignton Zoo one of the finest and most natural environmental parks in the country. It’s given our animals the home they deserve and it will give you and your family a great day out.D

THE ENGLISH RIVIERA

Dame Agatha Christie, probably the world’s most famous mystery and crime writer of all time, was born in Torquay in 1890 and lived in the area for many years. Come and see the house she was born in. Discover the true origins of Hercule Poirot, see where Miss Marple solved the mystery of the Sleeping Murder, and find out how the writer herself became such an expert on poisons.E

PARADISE PALMS

Situated in isolated and picturesque surroundings only 15 km north of Cairns, Paradise Palms is a holiday destination in its own right. It offers food and beverage services, a recreation centre with tennis and beach volleyball courts and a 25m pool – not to mention outstanding conference facilities. In fact, Paradise Palms provides the perfect venue for both business and pleasure. So, whether you’d enjoy a hit of tennis followed by a tropical cocktail by the pool, or a delicious lunch overlooking impressive mountain views, Paradise Palms offers an encounter the whole family can enjoy.F

GREEN ISLAND

Visit the Great Barrier Reef and explore a tropical island paradise! There is a lot to see and do. Join a Coral Viewing Tour in our Semi-Submarine and our Glass Bottom Boat. Go swimming or diving. Snorkel from the beach or venture further on a supervised snorkelling trip on Green Island’s outer reef. Visit Marineland Melanesia, which offers crocodile shows. Explore, walk through the island rainforest, or simply relax on the beach.

(adapted from Riviera Scene and Destination Cairns)


III. TEST LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY

ZADANIE A (8 pkt. + *2 pkt.)

Uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.
Przykład: I spent four days cleaning my room.

It took me four days to clean my room.


1. ‘Don’t touch this hot kettle,’ Jack’s mother said to her son.

Jack’s mother warned her son ___________________________________ the hot kettle.2. Tom plays tennis much better than Bill.

Bill doesn’t play tennis as _______________________________ Tom.3. Could you go through the main points again?

Would you mind ________________________________ through the main points again?4. The police have found the stolen money.

The stolen money _____________________________________________ by the police.5. Daniel was so ill that he couldn’t take part in the expedition.

Daniel was too _________________________________________ part in the expedition.6. How did it happen? Can you tell me?

I’d like you to tell me how ________________________________.7. I have to get up at 6 a.m. every day. How awful!

I wish I ____________________________________ get up so early.8. There was such beautiful weather that we decided to go to the mountains.

The ____________________________ beautiful that we decided to go to the mountains.*9. John didn’t have enough money to buy the plane ticket. That’s why he isn’t sunbathing in Hawaii now.

If John ______________________ enough money to buy the plane ticket, he __________________________________________________ in Hawaii now.*10. As soon as John started to read, he remembered his appointment.

No sooner _________________________ to read _______________________________ his appointment.ZADANIE B (5 pkt. + *1 pkt)

Przekształć wyraz podany w nawiasie w taki sposób, aby po jego wstawieniu do zdania uzyskać poprawną i logiczną wypowiedź. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.
Przykład: Look! This lovely house is for __sale__ (SELL).
1. Laura can wait for hours. She has a lot of ______________________ (PATIENT).

2. Many people ______________________ (CRITIC) Mr Brown’s new book; they say it is much too violent.

3. Yes, this dress is a nice colour. But will it be ______________________ (SUIT) for such a formal occasion? It is much too short, I’m afraid.

4. If you want to learn English well, you must memorise a lot of ______________________ (REGULARITY) verbs, such as go or teach, with their past and past participle forms.

5. ‘Can I help you, sir?’ ‘Yes. I want to make a ______________________ (COMPLAIN). I’m afraid the stereo I bought in this shop yesterday is not working.’

 1. Vera was very ______________________ (DISAPPOINT) when she found out that her winning lottery ticket was just a mistake.

 2. You shouldn’t drive so ______________________ (DANGER). You will have an accident.

7. A lot of men think that Julia Roberts, Sandra Bullock and Kim Basinger are very ______________________ (ATTRACT) women.

9. Look at my grandparents! They have been ______________________ (HAPPY) married for over forty years. They seem to be a perfect couple.

10. Some workers had an ______________________ (ARGUE) with the manager over the new project.

*11. Icy conditions on the roads have resulted in delays and _________________________ (CANCEL) across the north of the country.

*12. The bomb went off with a ________________________ (DEAF) bang.
ZADANIE C (5 pkt. + *1 pkt)

Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Następnie w każde wolne miejsce wpisz po jednym wyrazie tak, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.

You may have noticed that whenever (-0-przykład) __there__ is a big social event with celebrities such (1) ______________ the Oscar Night or the MTV Music Awards, the stars always appear (2) ______________ someone else’s company. No, I don’t just mean their partners or bodyguards. There is always another person present who you (3) ______________ probably never associated with them, thinking that he (4) ______________ she is just a passer-by. These people, both men and women, (5) ______________ called publicists. (6) ______________ you hardly notice them, their presence is very important. They help the celebrities deal with (7) ______________ public. Their task is to tell the star when to talk to the crowd and when (8) ______________ to, what to say and (9) ______________ questions they should not answer. Basically, whatever we know (10) ______________ the famous people has been approved by a publicist first.

They usually remain anonymous. However, as one of them said, the big reward is, (*11) ______________ for the money, I presume, to be very close to the people everyone would like to meet and to have almost unlimited power (*12) ______________ what they say!

(adapted from Entertainment Show, 1997)


CZYSTOPIS

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


BRUDNOPIS

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. TEKSTY DO ODCZYTANIA PRZEZ NAUCZYCIELA – ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
ZADANIE A
Poniższy tekst należy odczytać dwukrotnie w odstępie 3 minut przez, w miarę możliwości, dwóch nauczycieli z dwóch różnych miejsc sali. Przed rozpoczęciem tej części egzaminu, zdający mają 5 minut na zapoznanie się z treścią zadania. Podczas słuchania, zdający mogą robić notatki. Po 5 minutach od zakończenia powtórnego odczytania tekstu do ZADANIA A, należy przypomnieć zdającym o konieczności zapoznania się z treścią ZADANIA B.

You need to know what to pack when you travel abroad, and especially overseas. So, since you are travelling to the USA, let me give you a few pieces of advice.

Let me start with clothes. The American lifestyle is generally casual. Women may wear trousers and men may go without a jacket and tie practically everywhere, except expensive restaurants in larger cities. As a rule, people in the northeast dress more formally, while people in such places as Florida, Texas and southern California are more informal. In beach towns, many hotels and quite a few restaurants have signs saying that they will not serve customers who are not wearing shoes or shirts, or who are dressed only in bathing suits, so make sure you bring along some shoes and cover-ups.

Remember that even in warm destinations, you may want some extra clothing to stay warm in overactive air-conditioning or to protect against cool ocean breezes. If you are going to do some sightseeing in historic cities and spend a lot of time walking, bring strong comfortable flat-heeled shoes. Don’t forget sandals for walking across the burning-hot sand of southern beaches. If you plan to go hiking in the country, pack strong shoes or boots and wear trousers to protect your legs from bushes and insect bites.

Also, bring an extra pair of eyeglasses or contact lenses in your hand baggage. If you have a health problem and need to take medicines regularly, pack enough for the whole trip. Don’t pack them in your main luggage because it happens that it flies to a different place.

Cosmetics? Well, bring sunscreen lotion if you expect to be out in the sun, because prices may be high at beachside stores. You don’t really need to bring such things as soap; these days most good hotels provide a bathroom basket with soap, shampoo, conditioner, and bath gel. Well, if you only use some special brands, bring your own cosmetics. Hair dryers are sometimes provided, but don’t count on this. You can usually get an iron and an ironing board at the front desk, so you don’t need to bring any.

Oh, one last thing: overseas visitors will need to bring adapters to convert their personal appliances to the U.S. standard of 110 volts, with a plug of two flat pins set parallel to one another.

(adapted from Fodors 95 USA, The Complete Guide to the Best of Everything in All 50 States)


ZADANIE B
Procedura dotycząca przeprowadzenia ZADANIA B jest taka sama, jak w przypadku ZADANIA A (5 minut na zapoznanie się z poleceniem i treścią zadania, dwukrotne odczytanie tekstu z trzyminutową przerwą). Czytanie tekstu do ZADANIA B należy rozpocząć po 10 minutach od zakończenia drugiego czytania tekstu do ZADANIA A.

In my long career as a correspondent I’ve met a lot of victims of disasters in different parts of the world. Today I would like to tell you how I met Emiko.

She was sitting in the rubble of earthquake-damaged Kobe, crying softly, when photographer Yoichi Kume found her. He captured the scene on film, but seeing how depressed she was, he decided not to ask her name. The photo appeared on the cover of Time magazine and was transmitted to newspapers around the world. It was one of the most moving images of Japan’s worst disaster in a half-century.

Who was the woman? I worked for the daily Tokyo Shimbun then, writing regular articles, and I decided to find out. Holding the photo in my hands, I set out in Kobe to find her. After hours of searching shelters for the homeless and asking passers-by about the woman in the photo, I got to a centre for the elderly in the working-class district of Nagata. There I saw a slim woman pouring tea for quake victims. She looked older than in the photo, but when I showed her the picture, she recognised herself by the striped trousers and black-and-white jacket she had been wearing when the photo was taken. Her name was Emiko Deguchi and she agreed to tell me her story.

She was asleep in the two-storey wooden house in Nagata that she shared with her mother Yoshie and father Shinishi when the earthquake hit. Emiko and her father were unhurt, but they did not manage to rescue Yoshi. As fire began to destroy the buildings in the neighbourhood, father and daughter struggled to free her but they couldn’t. ‘I’m going to stay here,’ Emiko’s father said, but Emiko pulled him out of the house. The photograph was taken the following day, when Emiko returned to the site of her family house.

Emiko and her father stayed at the centre for the elderly, helping others who had had to leave their homes because of the quake. The company which sold the photo to newspapers around the world hoped to give father and daughter the money it earned. Emiko was not ready to return to her job. ‘I thought about going someplace else to live,’ she told me ‘but now I know I want to go back to the home I was born and brought up in, no matter how long it takes.’(adapted from Time, 1995)


strona z 16

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna