Pismo Zarządu Gminy w JarociniePobieranie 70.75 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar70.75 Kb.

Biuletyn Samorządowy


BIULETYN SAMORZĄDOWY

Pismo Zarządu Gminy w Jarocinie

Nr 1Oddajemy do rąk Państwa pierwszy numer Biuletynu Samorządowego. Propozycję jego wydania zawarłem w swoim wystąpieniu jako kandydat na Wójta podczas II Sesji Rady Gminy w dniu 4 listopada 1998 r.
Sadzę, że pismo tego typu jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego samorządu. Posłuży się ono zapewne do utrzymania życia społeczno-gospodarczego naszej gminy w jawności. Każdy odtąd będzie mógł zapoznać się z najważniejszymi uchwałami rady Gminy, oraz Pracą Zarządu. Na łamach biuletynu ogłaszane będą wyniki wszelkich przetargów organizowanych przez Gminę. Zamierzamy prezentować w nim przepisy prawne, których znajomość może być najbardziej przydatna. Będziemy informować także co trzeba uczynić i gdzie się udać aby załatwić konkretną sprawę.
Ufam, że biuletyn samorządowy zostanie przez Was przyjęty życzliwie i na trwałe zadomowi się w życiu społecznym naszej gminy.

W dniu 11 października 1998r. odbyły się wybory Rady Gminy w Jarocinie, dla wyboru której utworzono 8 okręgów wyborczych. Głosowanie odbyło się w 9 obwodowych Komisjach Wyborczych. Kandydowało 40 osób, w tym siedmiu radnych z kadencji poprzedniej (Janina Reichert, Antoni Oleksak, Janusz Siembida, Michał Koziara, Zbigniew Bąk, Jan Sroka, Zygmunt Kotlik).


Ogólne wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
- uprawnionych do głosowania - 3994

- w głosowaniu udział wzięło - 2018

co stanowi 50,6% uprawnionych do głosowania
Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:
Okręg wyborczy Nr 1 Jarocin

1. BĄK Kazimierz -114

2. HERBET Kazimierz -111

3. OLEKSAK Antoni -169

4. SIEK Henryk -126

5. OLEKSAK Tadeusz -120

6. WALCZAK Zbigniew -263

7. GORCZYCA Zbigniew -149

8. PALEŃ Zygmunt -167

9. SIEMBIDA Janusz -139

10. LACH Edward -81

11. WĘGLIŃSKI Józef -58

12. ŻAK Dariusz -49
Okręg wyborczy Nr 2 Domostawa

1. ORZEŁ Krystyna -146

2. WOŁOSZ Zbigniew -32

3. BOTOR Barbara -46

4. CHMURA Adam -665. CIEŚLA Józef -68
Okręg wyborczy Nr 3 Golce-Mostki

1. FLIS Andrzej -151

2. KRAJEWSKI Sławomir -116

3. WALCZAK Józef -120

4. SROKA Jan -95

5. BIEŃKO Zofia -58

6. PAWŁOWSKI Józef -73

7. MAŁYS Andrzej -74

8. SOKAL Maria -69

9. KOTLIK Zygmunt -76


Okręg wyborczy Nr 4 Katy

1. CICHOŃ Bogdan -45

2. BĄK Zbigniew -44


Okręg wyborczy Nr 5 Majdan Golczański

1. SARZYNIAK Franciszek -104

2. ŚCIERKA Leon -89

3. MIERZWA Danuta -41

4. SMUTEK Grzegorz -119
Okręg wyborczy Nr 6 Szwedy

1. MILLER Piotr -58

2. MIERZWA Jan -51


Okręg wyborczy Nr 7 Szyperki

1. LACH Bolesław -842. REICHERT Janina -182

3. KURZYNA Zdzisław -114
Okręg wyborczy Nr 8 Zdziary

1. PCHEŁKA Maria -166

2. KOZIARA Michał -96

3. OLSZÓWKA Andrzej -70


Pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 2 listopada 1998r. Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy - została ponownie Pani Janina Reichert oraz Wiceprzewodniczącego - Pan Piotr Miller.

W dniu 4 listopada 1998r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy, na której dokonano wyboru Zarządu Gminy oraz poszczególne Komisje. Przewodniczącym Zarządu został wybrany Pan Zbigniew Walczak.
Jego kontrkandydatami byli:

1. Pan Janusz Siembida

2. Pan Zygmunt Paleń
Na wniosek Wójta Gminy - zastępcą Wójta został wybrany Pan Andrzej Kata.
W skład Zarządu weszli:

1. Zbigniew Walczak - Przewodniczący Zarządu

2. Andrzej Kata - Z-ca Wójta

3. Andrzej Flis - członek

4. Zygmunt Paleń - członek

5. Józef Walczak - członek


W skład poszczególnych komisji weszli:
KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1. Antoni Oleksak - Przewodniczący Komisji

2. Sroka Jan

3. Koziara Michał

4. Miller Piotr

5. Sarzyniak Franciszek

6. Cieśla Józef

7. Cichoń Bogdan


KOMISJA MEDIACYJNO-INTERWENCYJNA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Miller Piotr - Przewodniczy Komisji

2. Cieśla Józef

3. Krajewski Sławomir

4. Kurzyna Zdzisław

5. Parcheta Władysława (spoza rady)


KOMISJA d/s OŚWIATY i KULTURY

1. Pchełka Maria - Przewodnicząca Komisji

2. Flis Andrzej

3. Reichert Janina

4. Cieśla Józef

5. Zagajewski Janusz (spoza rady)KOMISJA REWIZYJNA

1. Orzeł Krystyna -Przewodnicząca Komisji

2. Smutek Grzegorz

3. Gorczyca Zbigniew


Urząd Gminy prowadzi obsługę gminy i mieszkańców gminy, wykonuje ustawowe zadania własne i zlecone oraz zadania powierzone na mocy porozumienia z organami administracji rządowej.

W Urzędzie znajdują się następujące komórki organizacyjne:


1. Referat Organizacyjny

2. Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

3. Referat Finansowy

4. Urząd Stanu Cywilnego

5. Stanowisko pracy d/s obsługi prawnej

Struktura stanowisk przedstawia się następująco:


1. Wójt - Zbigniew Walczak

2. Sekretarz - Helena Cchoń

3. Skarbnik Gminy - Zdzisława Mika

4. Radca Prawny (1/2 etatu)


Referat Organizacyjny - Kierownik Referatu - Sekretarz
1. Stanowisko d/s organizacyjno kadrowych - Agnieszka Wołoszyn

2. Stanowisko d/s kancelaryjno technicznych - Małgorzata Bąk

3. Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy - Władysława Herdzik

4. Stanowisko d/s oświaty i kultury - Halina Lach

5. Sprzątaczka - Barbara Lach

6. Palacz - Aleksander Kozdra


Referat Finansowy - Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy
1. Stanowisko d/s wymiaru podatku i opłat - Helena Cichoń

2. Stanowisko d/s księgowości podatkowej - Halina Góreczna

3. Stanowisko d/s księgowości budżetowej - Maria Ostrowska

4. Stanowisko d/s księgowości budżetowej - Danuta Awsiukiewicz

5. Stanowisko d/s obsługi kasy - Krystyna Serafin

6. Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Celina Krawiec


Referat Gospodarki komunalnej i rolnictwa

1. Stanowisko d/s inwestycji (kierownik) - Teresa Walko

2. Stanowisko d/s komunikacji i drogownictwa - Marek Dec

3. Stanowisko d/s gospodarki ziemią i planowania przestrzennego -Aniela Olszówka

4. Stanowisko d/s rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska -Andrzej Kata

5. Obsługa wodociągu - konserwator - Henryk Cudziło

6. Obsługa wodociągu - konserwator (1/2 etatu) - Edward Lach

7. Konserwator gospodarki komunalnej - Zygmunt Małek

8. Operator koparki - Jan Lach
Urząd Stanu Cywilnego

1. Kierownik - Helena Małek

2. Stanowisko pracy d/s obywatelskich i ewidencji ludności. - Alicja Habuda-Cichoń

3. Stanowisko pracy d/s obrony cywilnej - Janina Tęcza


Jednostki podporządkowane
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 4 etaty

2. Gminny Dom Kultury w Jarocinie - 5 etatów

3. Szkoły podstawowe z terenu Gminy - 7etatów

(Jarocin, Zdziary, Golce, Majdan Golczański, Mostki, Domostawa, Szyperki)

W omawianym okresie Zarząd Gminy zajmował się:
1. Zorganizowaniem przetargów nieograniczonych na:
a) budowę zaplecza (stan surowy) przy sali gimnastycznej w miejscowości Jarocin.

b) przebudowę przepustu rurowego na rzece Gilówka w miejscowości Jarocin

c) przebudowę przepustu rurowego na rzece Gilówka w miejscowości Wasile
Przetarg został przeprowadzony w dniu 12 listopada 1998r. przez Komisję Przetargową powołaną zarządzeniem Nr 26/98 Wójta Gminy w następującym składzie:
1.OLEKSAK Antoni -Przewodniczący Komisji

2. DEC Marek -Z-ca Przewodniczącego

3. PALEŃ Zygmunt -członek

4. WALKO Teresa -sekretarz

5. FLIS Andrzej -członek

6. MAŁEK Tadeusz -członek


Oferty na budowę zaplecza (stan surowy) zgłosili:
1. Prywatny Zakład Wielobranżowy „Budhan” SC - Zarzecze na kwotę 128 893.42zł

2. Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowy „BUDMET” - Janów Lubelski na kwotę 119 380.66 zł

3. Firma Budowlana „PROFIL” - St. Wola - na kwotę 122 620.00zł

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich „PRIMBUD” SC - Nisko na kwotę 126 345.99

5. Zakład Remontowo-Budowlany Hieronim Chwiej - Jarocin - 98 500.00zł
Komisja wybrała ofertę Nr 2 - Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „BUDMET” Janów Lubelski za cenę 119 380.66 (najniższa cena).

Ofertę Nr 5 Komisja Przetargowa uznała za nieważną (niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Oferty na przebudowę przepustu rurowego na rzece Gilówka w miejscowości Jarocin na most typu Mk-9 złożyli:
1. Zakład Budownictwa Wodnego Melioracyjnego i Rekultywacji Terenów SC St. Wola na kwotę - 58 850.00zł

2. Zakład Budowlano-Remontowy, Adam Szlosek- St Wola - 62. 300.00zł

3. Zakład Budownictwa Wodno-Melioracyjnego „Budmet” SC Nisko na kwotę 67 000.00zł
Komisja wybrała ofertę Nr 1 - Zakład Budownictwa Wodnego Melioracji i Rekultywacji Terenu SC St. Wola za cenę 58 850.00zł (najniższa cena)
Oferty na przebudowę przepustu rurowego na rzece Gilówka w miejscowości Wasile złożyli:
1. Zakład Budownictwa Wodnego, Melioracji i Rekultywacji Terenu SC na kwotę 29 500.00zł

2. Gminna Spółka Wodna w Jarocinie na kwotę 24 000.00zł

3. Zakład Budownictwa Wodno- Melioracyjnego „BUDOMEL” Nisko na kwotę 25 950.00zł

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o. Nisko na kwotę 30 125 .00


Komisja wybrała ofertę nr 2- Gminna Spółkę Wodną w Jarocinie za cenę 24 000.00zł (najniższa cena)
Wiele osób zadaje sobie zapewne pytanie : „dlaczego pod koniec 1998r. w czasie tak niekorzystnych warunków atmosferycznych przystąpiono do budowy zaplecza sali gimnastycznej w Jarocinie oraz 2 mostów na Gilówce?”

Wynikło to stąd, iż pieniądze, które przeznaczone były na te cele musiały być wykorzystane do końca tegoż roku.

W pierwszym przypadku musielibyśmy zwrócić do kuratorium kwotę 100.000zł W przypadku drugim stało się tak, gdyż gmina Jarocin otrzymała kwotę 152 000zł. od Pełnomocnika Rządu d/s usuwania skutków powodzi. Decyzję o budowie obu mostów oraz wyboru dokumentacji dokonał jeszcze poprzedni Zarząd Gminy.

W związku z tym, że wg dokumentacji na podstawie której przeprowadzono przetarg na most w Jarocinie miałby on nośność 10t., zleciłem wykonanie za (7000 zł) dodatkowej płyty zbrojonej pozwalającej na zwiększenie nośności do 20t.

Dopiero 17 grudnia 1998r. otrzymaliśmy informację z Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego o możliwości wykorzystania części dotacji przeznaczonej na inwestycję także w 1999r. Umożliwiło to przesunięcie odbioru końcowego prac przy moście (na Łozie) budowanym przez Gminną Spółkę Wodną w Jarocinie na wiosnę.
2. Przeprowadził w okresie od 02.12 - 11.12 zebrania sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich sołectwach, na których dokonano wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich. Składy osobowe Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

JAROCIN

Małek Tadeusz - Sołtys a zarazem Przew. Rady Sołeckiej (wybrany ponownie), członkowie: Cudziło Henryk, Dziechciarz Stanisław, Jarzynka Stanisław, Ryczko JanDOMOSTAWA

Cieśla Józef - Sołtys a zarazem Przew. Rady Sołeckiej (wybrany ponownie), członkowie: Orzeł Krystyna, Tomecki Aleksander, Szwedo Józef, Chmura AdamGOLCE

Ludian Edward - Sołtys a zarazem Przew. Rady Sołeckiej (wybrany ponownie) członkowie: Szabat Zygmunt, Tęcza Kazimiera, Małys Andrzej, Bronisław Pęk


MAJDAN GOLCZANSKI

Tęcza Maria- Sołtys a zarazem Przew. Rady Sołeckiej (wybrana ponownie) członkowie: Kałuski Jan, Baran Franciszek, Powęska Leon, Malec DanutaKATY

Skiba Antoni - Sołtys a zarazem Przew. Rady Sołeckiej członkowie: Rzekęć Marian, Kania Józef, Król Hieronim, Kata JanuszKUTYŁY

Powęska Stanisław - Sołtys a zarazem Przew. Rady Sołeckiej (wybrany ponownie) członkowie: Surowaniec Józef, Powęska StanisławMOSTKI

Ryczko Tadeusz - Sołtys a zarazem Przew. Rady Sołeckiej członkowie: Smutek Eugeniusz, Mikołajczyk Tadeusz, Powęska Mieczysław, Mika EdwardSZWEDY

Kuśmierczyk Maria - Sołtys a zarazem Przew. Rady Sołeckiej członkowie: Tomecki Krzysztof, Pacholec Halina, Stręciwilk Henryk, Sobiło StanisławZDZIARY

Siek Józef - Sołtys a zarazem Przew. Rady Sołeckiej członkowie: Rosa Stefania, Koziara Michał, Słomiany Stefania , Rosół ZbigniewWychodząc naprzeciw oczekiwaniom wyborców, którzy chcą zapoznawać się z najważniejszymi uchwałami Rady Gminy, przekazuję uchwały podjęte na sesji w dniu 29 grudnia 1998 r., które dotyczyły:


  1. Uchwalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 1999 r. w następującej wysokości:

  1. od 1 m powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części: -0.19zł

  1. od 1 m powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z

działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -7.70zł
3)od 1 m powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym -3.65zł

4) od 1 m powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części -2.25zł

5) od budowli - 2 % ich wartości

6) od 1 m powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną

niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami

mieszkalnymi -0.29zł

7) od gruntów:

a/ będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw

rolnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.11.1984 r.

o podatku rolnym /Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. z późn. zm. wykorzystanych na cele rolnicze - od 1 m pow. gruntu -0.02zł

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych od 1 ha powierzchni -2.61zł

c/ pozostałych od 1 m powierzchni gruntów -0.03zł

2. Ustalono opłatę targową na terenie każdego sołectwa w wysokości :

a/ od handlu obnośnego - 7.00 zł

b/ od handlu z samochodu, , przyczepy - 9.00 zł
3. Ustalono opłatę administracyjną w następujących wysokościach:

a/ od sporządzonego testamentu w Urzędzie - 40.00 zł

b/ od sporządzonego testamentu w mieszkaniu

testatora - 80.00 zł

4. Ustalono roczną stawkę od posiadania psów w wysokości 12.00 zł od każdego psa.

5. Obniżono na terenie gminy Jarocin średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako

podstawę obliczania podatku rolnego z kwoty 37.14 zł za kwintal do kwoty

28.00 zł za jeden kwintal.

6. Z dniem 1 stycznia 1999 r. podniesiona została stawka za 1 m wody pobieranej

z wodociągu zbiorowego w następujących wysokościach :

a/ dla odbiorców indywidualnych i jednostek gospodarki uspołecznionej 70 gr.

b/ dla odbiorców indywidualnych i jednostek gospodarki uspołecznionej 1.30 zł.

7. Ustalono limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej

4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży w wysokości 18 punktów.

8. Ustalone zostały diety dla radnych za udział w sesji, posiedzeniu Zarządu i

Komisji w wysokości 48.00 zł za 1 posiedzenie.


Rada Gminy na sesji grudniowej ustaliła miesięczne wynagrodzenie dla Wójta w skład
którego wchodzi : wynagrodzenie zasadnicze wg XIX kat. zaszeregowania tj. 1200 zł.

  • dodatek funkcyjny wg 6 stawki w wysokości 110 % najniższego wynagrodzenia tj. 511.50 zł, dodatek służbowy w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego ,wysługa –

18 %. . Miesięczne wynagrodzenie Wójta /brutto/ wynosi :

2440.95 zł. słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa zł.

95 groszy, a netto 2017.25 zł.


Ważniejsze decyzje Zarządu Gminy podjęte w miesiącu styczniu :

Powołał Komisję Przetargową w celu wyłonienia wykonawcy budowy kanalizacji w następującym składzie : Antoni OLEKSAK – Przewodniczący Komisji oraz członkowie : Paleń Zygmunt, Walko Teresa, Reichert Janina .Małek Tadeusz.

Komisję Przetargową do sprzedaży samochodu strażackiego „Żuk” /OSP Jarocin/ w następującym składzie :Alicja Habuda-Cichoń, Józef Walczak, Marek Dec, Dariusz Żak, Tadeusz Małek.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 stycznia 1998 r. Nie doszło do sprzedaży samochodu z powodu braku chętnych do nabycia. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wniosek Komisji Przetargowej Zarząd Gminy dokonał obniżki ceny samochodu o 20 % w stosunku do ceny wywoławczej ustalonej w I przetargu.


Zarząd Gminy przeprowadził nabór chętnych do podjęcia pracy -

kierowców samochodów strażackich. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 26.01.1999 r. dokonano wyboru - kierowcą w jednostce OSP. w Domostawie został Zbigniew Woś, zaś w Jarocinie Dariusz Zak. Rekomendowany przez OSP w Jarocinie Rafał Pliszka wycofał podanie.


Powołana przez Zarząd Gminy , Komisja Przetargowa w składzie :Dec Marek, Paleń Zygmunt, Parcheta Władysława, Ryczko Tadeusz, Jarzynka Stanisław w dniu 3 lutego 1999 r. przeprowadziła przetarg na usługi transportowe, transport zewnętrzny i wewnętrzny.

Wpłynęło 8 zapieczętowanych ofert zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu. Po przeanalizowaniu ofert Komisja postanowiła udzielić :


Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na transport wewnętrzny oferentom:

  1. KOZDRA Aleksander zam. Jarocin 48 wg stawki 25.00 zł/godz

Środek transportu: ciągnik rolniczy Ursus C-360 + przyczepa

  1. BUDZIŃSKI Wiesław zam. Dąbrowica 30 wg stawki 20.00 zł +

22 % VAT – środek transportu: samowyładowczy Jelcz

Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na transport zewnętrzny oferentowi:

  1. BĄK Jerzy zam. Huta Deręgowska 76 wg stawki 0,19 zł + 22 % VAT

za jeden tonokilometr ładowny.

Środek transportu : Kamaz + przyczepa - 22 t.

Lian + przyczepa - 20 t.

Komisja Przetargowa w powyższym składzie przeprowadzi w dniu 9 lutego 1999 r. przetarg w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa


Informacja dla mieszkańców

Od dnia 25 stycznia 199 r. w Urzędzie Gminy w Jarocinie nastąpiła zmiana numerów telefonów. Została zainstalowana centrala telefoniczna o numerze:8713-141 lub 8713-113 do użytku wewnętrznego. Łącząc się z centralą telefoniczną uzyskamy połączenia ze wszystkimi stanowiskami pracy.Wewnętrzne numery w Urzędzie Gminy :

21 - centrala - stanowiska: d/s. działalności gospodarczej – M. Bąk

d/s. oświaty i kultury- H. Lach

22 - Wójt Gminy - Zbigniew Walczak

23 - Skarbnik Gminy – Zdzisława Mika oraz stanowiska pracy

d/s. księgowości budżetowej - Maria Ostrowska

d/s. księgowości budżetowej - Danuta Awsiukiewicz

d /s. księgowości budżetowej - Celina Krawiec

24 - stanowisko d/s. obrony cywilnej - Janina Tęcza

25 - stanowisko d/s. komunikacji i drogownictwa – Marek Dec

- stanowisko d/s. gospodarki ziemią - Aniela Olszówka

26 - Przewodnicząca Rady Gminy – Janina Reichert /geodeta/

- stanowisko ds. obsługi Rady Gminy - Władysława Herdzik

27 - Sekretarz Gminy - Helena Cichoń

  • stanowisko d/s. organizacji i kadr - Agnieszka Wołoszyn

28 - Zastępca Wójta – Andrzej Kata

- stanowisko d/s. inwestycji - Teresa Walko

29 - kasa - Krystyna Serafin

  • stanowisko d/s. podatków i opłat - Helena Cichoń

  • stanowisko d/s. księgowości podatkowej – Halina Góreczna

30 - Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik - Helena Małek

- stanowisko d/s. ewidencji ludności - Alicja Habuda-Cichoń
Z zewnątrz bez pośrednictwa centrali można się połączyć z następującymi

stanowiskami w Urzędzie Gminy:

8 713-139 Wójt Gminy

8 713-137 Skarbnik Gminy

8 713-140 Urząd Stanu Cywilnego
Zakład Energetyczny nie wyraził zgody na konserwację części światła ulicznego w Jarocinie przez osobę prywatną.

W przypadku uszkodzeń światła ulicznego, wszelkie zgłoszenia kierować do Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim na numer telefonu 991 – Dyżur Energetyczny lub do Urzędu Gminy pokój Nr 3 tel. 8713-113 w. 28.
Przypomina się zainteresowanym mieszkańcom, którzy chcą założyć sobie telefon, a nie są ujęci w projekcie o odpowiednio wcześniejszym zgłaszaniu do Kierownika budowy zamiaru przyłączenia się do sieci telefonicznej. Zbyt późne zgłoszenie może być przyczyną odmowy założenia telefonu.
Pobieranie 70.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna