Pisownia Pisownia Tłumaczenie (z kim związane jest dane pojęcie; objaśnienie) grecka polska μυθοςPobieranie 8.9 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.9 Kb.
Pisownia Pisownia Tłumaczenie (z kim związane jest dane pojęcie; objaśnienie)
grecka polska

μυθος mythos mityλόγος logos słowo, zdanie, myśl, sąd, pojęcie, generalnie - związane z rozumiem

άρχή arche zasada, przyczyna [wszystkiego], principium, to, z czego powstają rzeczy, to, w czym uczestniczą, to, w co się na końcu rozpadają

φύσις fyzis od: rodzić

απειρον(?) apeiron bezkres, coś bezgranicznego [peros – granice], nieskończonego (Anaksymander)

μιμεζις mimezis naśladowanie, upodobnienie (Pitagorejczycy; naśladowanie tego, co boskie; mając duszę możemy to naśladować)

καθαρσις katharsis oczyszczenie (Pitagorejczycy – mimezis tego co boskie pomaga w katharsis)

κοσμος(?) kosmos kosmos, porządek, ład, harmonia (Pitagorejczycy)

τετρακτύς tetraktys tetraktys (Pitagorejczycy; figura-klucz do zrozumienia wszystkiego)

άτομα atoma niepodzielne (Demokryt)

μεγθη megethne wielkości

βροτν broton powszechne

? demos ludδόξa doksa mniemanie

? episteme wiedza

? techne umiejętności

αληθειη aletheia prawda

ευκυκλης eukykles dobrze zaokrąglona (Parmenides; “prawda jest dobrze zaokrąglona”)

το ον to on byt (Parmenides; utworzył to pojęcie od 'bycie', 'bytowanie')

αποκρισις apokrisis porządek

παντα panta wszystko

χωρει horei jest w ruchu (Heraklit)

ρει rei płynie (Heraklit; w domyśle – ruch jednokierunkowy)

εκπυρωοσις ektylosis (?) tyl -ogień (Heraklit), ektylosis - wyognienie (Stoicy; teoria, że świat wiecznie płonie i powstaje z popiołów)

καθαρμοι katharmoi oczyszczenie

μιασμα miazma splamienie

αιδως aidos wstyd

αγονες agones pojedynek

Δισσοι dissoi podwójny
? elenchos obalanie, krytyczne badanie (Sokrates, metoda elenktyczna)
? deuteros plus drugie żeglowanie (idiom grecki oznaczający niedoskonałe, ale optymalne wyjście z sytuacji)

? akrazja nieopanowanie woli, działanie – złe - wbrew rozsądkowi (Sokrates; akrazja jest niemożliwa, bo: intelektualizm etyczny)

? enkratia panowanie nad sobą, nad instynktami (wg Realego), także proces dochodzenia do tej umiejętności (wg Legutki): wzmacnianie, harmonizowanie natury ludzkiej, pracowanie nad swoją duszą, dbanie o nią (Sokrates)

? psyche dusza (Sokrates)? arete cnota (Sokrates)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna