Pkn orlen s a rekomendacjaPobieranie 61.6 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar61.6 Kb.

3 grudnia 2001

PKN Orlen S A


Rekomendacja

przy cenie zamknięcia 18,50 PLN z 30.11.2001rKUPUJ długoterminowo (podtrzymana)

cena docelowa 26,4 PLN
PKD 23.20 (wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej)

09-411 Płock Prezes Zarządu: Andrzej Modrzejewski

ul. Chemików 7 Biegły rewident: Arthur Andersen Sp. z o. o.

fax.(0 24) 365 40 40, tel. (0 24) 365 00 00

http:// www.orlen.pl

e-mail: media@orlen.pl

Parametry finansowe Spółki

Lata

Sprzedaż

(mln zł)


EBIT

(mln zł)


Wynik brutto (mln zł)

Wynik netto

(mln zł)


ROE (%)

NWC

(mln zł)


CR

x


QR

x


DOL

x


DFL

x


Liczba akcji

(mln szt.)EPS

(zł)


P/E

x


P/EBIT

x


P/BV

x


MC/S

x


1997

11648,34

937,53

893,81

605,24

15,56%

346,25

1,23

0,60

0,31

1,07

342,97

1,76

10,84

7,00

1,69

0,56

1998

11892,79

846,26

745,75

522,20

11,87%

-403,67

0,79

0,39

1,69

1,13

342,97

1,52

12,57

7,76

1,49

0,55

1999

17164,61

935,00

804,33

643,79

10,81%

-683,75

0,82

0,35

1,88

1,13

420,18

1,53

12,49

8,60

1,35

0,47

2000

25095,01

1265,57

991,62

700,83

10,56%

-529,70

0,88

0,34

1,87

1,28

420,18

1,67

11,47

6,35

1,21

0,32

do obliczeń przyjęto średni kurs z listopada 2001r - 19,14 PLN,

Parametry finansowe Grupy Kapitałowej

Lata

Sprzedaż

(mln zł)


EBIT

(mln zł)


Wynik brutto (mln zł)

Wynik netto

(mln zł)


ROE (%)

NWC

(mln zł)


CR

x


QR

x


DOL

x


DFL

x


Liczba akcji

(mln szt.)EPS

(zł)


P/E

x


P/EBIT

x


P/BV

x


MC/S

x


1998

16348,66

1176,69

1052,22

687,35

12,29%

-451,27

0,84

0,38

1,81

1,13

342,97

2,00

9,55

5,58

1,17

0,40

1999

18350,01

1065,93

927,68

721,91

11,47%

-640,87

0,85

0,36

1,87

1,13

420,18

1,72

11,14

7,54

1,28

0,44

2000

26859,91

1426,59

1127,28

804,85

11,36%

-490,41

0,90

0,37

1,94

1,28

420,18

1,92

9,99

5,64

1,13

0,30

2001E

27550,00

1223,30

995,00

527,50

6,72%

-505,10

0,90

0,41

1,51

1,51

420,18

1,26

15,24

6,57

1,02

0,29

E – prognoza DM BOŚ


Akcjonariat (30.09.2001) 233

Główni

akcjonariuszeLiczba akcji

(szt.)% w kapitale zakład.

%

głosów na WZANafta Polska

74 068 741

17,63

17,63

Skarb Państwa

43 633 897

10,38

10,38

Bank of New York

112 420 784

26,76

26,76

pozostali

190 053 715

45,23

45,23

Razem

420 177 137

100,00%

100,00%


Dane podstawowe

tys. zł

tys. euro

Suma bilansowa (30.09.2001)

12 469 676

3 422 475

Kapitał własny (30.09.2001)

6 862 327

1 894 467

Kapitalizacja rynkowa, (10.2001)

8 040 390

2 219 692

Zwrot z inwestycji, w % (10.2001)

- 0,80

Wartość nominalna akcji, w zł

1,25

Free float w %

45,23

Średni dzienny wolumen w szt. (10.2001)

785 576

Max. odchylenie kursu, w % (10.2001)

 Ý


 ß

3,7


3,3

kurs euro = 3,6223 PLN

ANALIZA SWOTSilne strony

 • dominujący udział w krajowym rynku produkcji i dystrybucji paliw oraz produktów petrochemicznych

 • lokalizacja koncernu w centrum sieci rurociągów przesyłowych - surowcowych i produktowych,

 • modernizacja segmentu rafineryjnego w końcowej fazie realizacji

 • plany gruntownej modernizacji sieci dystrybucji

 • posiadanie 19,61% kapitału akcyjnego Polkomtela

Słabe strony

 • nie zmodernizowana część petrochemiczna koncernu

 • konieczność dalszych wysokich nakładów na inwestycje, co zwiększy zadłużenie i spowoduje wzrost kosztów finansowychSzanse

 • udział w procesach konsolidacyjnych branży naftowej w Europie Środkowej

 • wzrostowy rynek petrochemikaliów w Polsce

 • pozyskanie inwestora do współfinansowania modernizacji części petrochemicznej koncernu

Zagrożenia


 • dalsze obniżanie się dynamiki wzrostu sprzedaży paliw płynnych w Polsce

 • zwiększone zagrożenie ze strony importu po zniesieniu ceł na paliwa

 • wzmocnienie zagrożenia konkurencyjnego ze strony Rafinerii Gdańskiej po jej ewentualnej sprzedaży zagranicznemu inwestorowi branżowemu,


Uzasadnienie rekomendacji

Po słabszych niż oczekiwano wynikach za III kwartał obecnie zainteresowanie PKN Orlen dotyczy głównie spekulacji co do kształtu i kontynuacji programu prywatyzacyjnego Spółki. Do 12.01.2002 wyłączność negocjacyjną na zakup pakietu 17,6%akcji PKN ma MOL, po tym terminie MSP ma podjąć decyzje czy będzie negocjować sprzedaż z koncernem OMV.

Biorąc pod uwagę wycenę, sytuację finansową i ryzyko oraz przewidywany potencjał wzrostu PKN Orlen podtrzymujemy rekomendację: KUPUJ.

Wykres PKN Orlen porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym (linia 1). Mimo chwilowego przełamania linii 1 na początku listopada br, akcjogram powrócił pod nią pod koniec miesiąca. W średnim terminie wykres porusza się w trendzie wzrostowym (linia 2), natomiast krótkoterminowo mamy trend spadkowy (linia 3). Układ średnich ruchomych jest typowy dla rynku wzrostowego wyższego rzędu choć średnia SK 15 zaczyna ostatnio zaginać się do dołu. Oscylator MACD po wygenerowaniu w drugiej połowie listopada sygnału sprzedaży zniżkuje w obszarze wartości dodatnich, zatem obecny ruch w dół należy traktować jako korektę rozpoczętych pod koniec września wzrostów. Mocno wykupiony jest Stochastic, co może zaowocować korektą w dół. Najbliższe wsparcie 18,85zł wyznacza linia trendu (1).Zestawienie wyników kwartalnych Spółki (tys. zł)
IIkw.’00

III kw.’00

IIkw.’01

IIIkw.’01

Sprzedaż

6 288 370

6 782 938

5 886 525

6 274 917

Wynik operac.

269 806

565 411

269 252

169 813

Wynik brutto

187 408

476 281

230 820

106 856

Wynik netto

125 460

337 469

182 790

84 182


Opracował: Waldemar Bojara


Departament Doradztwa i Analiz Rynkowych

DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna