Pl sprawozdaniePobieranie 92.41 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar92.41 Kb.


Bruksela, 27 listopada 2012 r.
PL


SPRAWOZDANIE
z 23. posiedzenia
Grupy Łącznikowej
z europejskimi organizacjami i sieciami społeczeństwa obywatelskiego
które odbyło się w Brukseli, w siedzibie Komitetu,
10 września 2012 r.

_____________
Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469011 — faks +32 25134893 — internet: http://www.eesc.europa.eu

23. posiedzenie Grupy Łącznikowej z europejskimi organizacjami i sieciami społeczeństwa obywatelskiego odbyło się w Brukseli w dniu 10 września 2012 r. Obradami kierowali dwaj współprzewodniczący: Staffan NILSSON, przewodniczący EKES-u, i Jean-Marc ROIRANT, przewodniczący Europejskiego Forum Obywatelskiego (FCE). Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 i trwało do około godz. 17.


LISTA OBECNOŚCI


  • Członkowie Grupy Łącznikowej obecni na posiedzeniu


Przedstawiciele EKES-u


Staffan NILSSON

Sandy BOYLE

Mario CAMPLI

Brian CASSIDY

Georgios DASSIS

Edgardo IOZIA


Leila KURKI

Krzysztof PATER


Jorge PEGADO LIZ

Michael SMYTH

Hans-Joachim WILMS


przewodniczący EKES-u

przewodniczący Sekcji REX

przewodniczący Sekcji NAT

przewodniczący Sekcji INT

przewodniczący Grupy II

przewodniczący Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku (CMJR)

przewodnicząca Sekcji SOC

przewodniczący Centrum Monitorowania Rynku Pracy (CMRP)

przewodniczący CCMI

przewodniczący Sekcji ECO

przewodniczący Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego (CMRZ)Przedstawiciele europejskich organizacji i sieci społeczeństwa obywatelskiego


  • Członkowie
Jean-Marc ROIRANT

Pierre BARGE


Luca BERGAMO

Gabriella CIVICO

Arielle GARCIA
Diogo PINTO
Conny REUTER
Luk ZELDERLOO


przewodniczący Europejskiego Forum Obywatelskiego (FCE)

honorowy przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Praw Człowieka (AEDH)

sekretarz generalny Culture Action Europe

dyrektorka Centre Européen pour le Volontariat (CEV)

zastępczyni dyrektora Krajowej Federacji Francuskich Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych (FNMF)

sekretarz generalny Międzynarodowego Ruchu Europejskiego (MEI)

przewodniczący Platformy europejskich organizacji pozarządowych sektora socjalnego

sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Usług dla Niepełnosprawnych (EASPD)  • Zastępcy członków
Oonagh AITKEN

Carlotta BESOZZI


Emmanuelle FAURE

dyrektorka ds. działań społecznych i wolontariackich w organizacji Community Service Volunters (CSV), członkini zarządu Volonteurope

dyrektorka Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (FEPH)

starszy urzędnik odpowiedzialna za sprawy europejskie, Europejskie Centrum Fundacji (EFC)

  • Inni uczestnicy


Członkowie EKES-u


Anna Maria DARMANIN

Andris GOBIŅŠ

wiceprzewodnicząca EKES-u

sprawozdawca opinii EKES-u w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013)
Przedstawiciele Komisji Europejskiej


Ylva TIVÉUS
Sophie BEERNAERTS


dyrektorka odpowiedzialna za Dyrekcję ds. Kontaktów z Obywatelami w DG s. Komunikacji

kierowniczka działu „Polityka w zakresie obywatelstwa –Europa dla obywateli” w Dyrekcji ds. Kontaktów z Obywatelami w DG s. Komunikacji
Przedstawiciele europejskich organizacji i sieci społeczeństwa obywatelskiego


Esmé CLIFFORD

Anne-Charlotte ORIOL


Marvin RADFORD
Piotr SADOWSKI

Geoffrey SCAPLEHORN

Noé VIEDMA


Volonteurope

odpowiedzialna za projekty europejskie w Europejskim Forum Obywatelskim (FCE)

odpowiedzialny za relacje zewnętrzne w Międzynarodowym Stowarzyszeniu na rzecz Sportu i Kultury (ISCA)

sekretarz generalny Volonteurope

wice-przewodniczący Europejskiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Edukacji i Kształcenia przez Całe Życie (EUCIS-LLL)

urzędnik odpowiedzialny za zagadnienia polityki w Europejskiej Platformie Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Edukacji i Kształcenia przez całe życie (EUCIS-LLL)


  • Członkowie Grupy Łącznikowej nieobecni na posiedzeniu


Przedstawiciele EKES-u


Stéphane BUFFETAUT

Luca JAHIER (usprawiedliwiony)

Henri MALOSSE (usprawiedliwiony)

Joost VAN IERSEL (usprawiedliwiony)przewodniczący Sekcji TEN

przewodniczący Grupy Innych Podmiotów

przewodniczący Grupy I
przewodniczący Komitetu Sterującego ds. strategii „Europa 2020”Przedstawiciele europejskich organizacji i sieci społeczeństwa obywatelskiego


  • Członkowie
Olivier CONSOLO

Cécile GRÉBOVAL

Monique GOYENS
Christopher HARRISON
Monika KOSINSKA
Maciej KUCHARCZYK
Gérard PELTRE
Étienne PFLIMLIN
Giuseppe PORCARO (usprawiedliwiony)

Gerry SALOLE

Jan Robert SUESSER
Agnes UHERECZKY


dyrektor Europejskiej Konfederacji Organizacji Pozarządowych na rzecz Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych i Rozwoju (CONCORD)

sekretarz generalna Europejskiego Lobby Kobiet (LEF)

dyrektor generalna Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC)

były przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Kierowników instytucji oświatowych (ESHA)

sekretarz generalny Europejskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia Publicznego (EPHA)

dyrektor generalna Europejskiej Platformy Osób Starszych (AGE)

przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia RED („Wieś – Środowisko – Rozwój”)

współprzewodniczący ruchu spółdzielczego „Coopératives Europe”

sekretarz generalny Europejskiego Forum Młodzieży (YFJ)
dyrektor generalny Europejskiego Centrum Fundacji (EFC)

wiceprzewodniczący Europejskiego Forum Obywatelskiego (FCE)

dyrektorka Konfederacji Organizacji Rodzinnych UE (COFACE)

  • Zastępcy członków
Serap ALTINISIK
Patrice COLLIGNON
Julien DIJOL
Annemie DRIESKENS
Sabine FRANK
Audrey FRITH (usprawiedliwiona)

Jana HAINSWORTH

Dirk JARRÉ
Gérard LESEUL

Peter MATJAŠIČ (usprawiedliwiony)

Alexandrina NAJMOWICZ

Ursula PACHL


Christian WENNING

urzędniczka odpowiedzialna za zagadnienia polityki Europejskiego Lobby Kobiet

dyrektor Międzynarodowego Stowarzyszenia RED („Wieś – Środowisko – Rozwój”)

koordynator polityczny w Europejskim Komitecie Koordynacji Mieszkalnictwa Socjalnego (CECODHAS)

przewodnicząca Konfederacji Organizacji Rodzinnych UE (COFACE)

sekretarz generalna Platformy na rzecz Europy Międzykulturowej

dyrektorka Europejskiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Edukacji i Kształcenia przez całe życie (EUCIS-LLL)

sekretarz generalna EUROCHILD

urzędnik odpowiedzialny za współpracę międzynarodową, Europejska Federacja Osób Starszych (EURAG)

zastępca przedstawiciela generalnego Komitetu Koordynacyjnego Europejskich Stowarzyszeń Przedsiębiorstw Spółdzielczych (CCACE)

sekretarz generalny Europejskiego Forum Młodzieży (YFJ)


koordynatorka Europejskiego Forum Obywatelskiego (FCE)

wicedyrektor generalna Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC)

sekretarz generalny Unii Europejskich Federalistów (UEF)

  • Sekretariat EKES-u
Martin WESTLAKE

Nicolas ALEXOPOULOS

Maria ECHEVARRIA

Patrick FÈVE


Christian WEGER
Coralia CATANA

Peter LINDVAL NIELSEN

Valeria ATZORI
Fausta PALOMBELLI


sekretarz generalny

zastępca sekretarza generalnego

dyrektorka Dyrekcji Spraw Ogólnych

kierownik Działu Stosunków z Organizacjami Społeczeństwa Obywatelskiego i Kwestii Konstytucyjnych

administrator w Dziale Stosunków z Organizacjami Społeczeństwa Obywatelskiego i Kwestii Konstytucyjnych

pracownik Gabinetu Przewodniczącego EKES-u

kierownik Departamentu Komunikacji i Informacji

administratorka, Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa

administratorka, sekretariat Grupy Innych Podmiotów III

*
* *


Staffan NILSSON powitał uczestników i przedstawił porządek obrad.

1.Przyjęcie projektu porządku obrad (R/CESE 1776/2012)

Przyjęto projekt porządku obrad.2.Zatwierdzenie protokołu 22. posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2012 r. (R/CESE 1517/2012)

Protokół został zatwierdzony.3.Poszerzenie Grupy Łącznikowej o sektor wolontariatuJean-Marc ROIRANT ogłosił, że dwie nowopowstałe europejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego zwróciły się do niego i do przewodniczącego Komitetu o przyjęcie do Grupy Łącznikowej, w której reprezentowałyby sektor wolontariatu. Są to: Centre Européen pour le Volontariat (CEV) i Volonteurope.
Przypomniał, że zgodnie z regulaminem wewnętrznym Grupy Łącznikowej wszelkie wnioski o poszerzenie Grupy o przedstawicieli niereprezentowanych dotąd sektorów europejskiego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego przedstawiane są w formie wspólnego wniosku przewodniczącego EKES-u i współprzewodniczącego Grupy przedkładanego do przyjęcia wszystkim członkom.
Następnie poprosił Gabriellę CIVICO, dyrektorkę Centre Européen pour le Volontariat, i Oonagh AITKEN, członkinię zarządu Volonteurope, o krótkie przedstawienie swych organizacji.
Po zakończeniu prezentacji Jean-Marc ROIRANT wyjaśnił, że obydwie organizacje spełniają wszystkie kryteria reprezentatywności ujęte w regulaminie Grupy Łącznikowej, które muszą spełniać europejskie organizacje lub sieci jako reprezentanci danego sektora społeczeństwa obywatelskiego.
Obaj współprzewodniczący przedłożyli następnie obie kandydatury członkom Grupy Łącznikowej, którzy zatwierdzili je jednogłośnie.
Jean-Marc ROIRANT uściślił, że Gabriella CIVICO będzie członkinią, a Oonagh AITKEN zastępcą członka. Na zakończenie dodał, że w Grupie Łącznikowej reprezentowanych jest już 22 sektorów europejskiego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.

4.Konferencja Rio+20 w czerwcu 2012 r. – wnioski EKES-u i dalsze działaniaStaffan NILSSON przypomniał najpierw z satysfakcją o wkładzie europejskich organizacji i sieci, które należą do Grupy Łącznikowej w przygotowanie stanowiska społeczeństwa obywatelskiego zaprezentowanego przez EKES na konferencji w Rio. Podkreślił, że stanowisko to było owocem wspólnych prac, a nie tylko wysiłków Komitetu. Stąd też jako instytucjonalny organ UE EKES odgrywa szczególną rolę w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Z tego też względu Komitet był członkiem delegacji Komisji na konferencję Rio+20. Ponadto zorganizował kilka wydarzeń na marginesie tej konferencji, takich jak: 19 czerwca – posiedzenie z przedstawicielami krajowych RSG i podobnymi instytucjami w krajach BRIC, a 21 czerwca – spotkanie, w którym wziął udział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso, mające na celu wymianę pewnych doświadczeń dotyczących zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w zrównoważony rozwój.
Staffan NILSSON podzielił się powszechnie wyrażaną opinią, że porozumieniu zawartemu na konferencji w Rio brak ambitnych celów a także znaczniejszych decyzji dotyczących działań w terenie. Niemniej rezultatu tego prawdopodobnie nie można było uniknąć ze względu na powszechne staranie o osiągnięcie porozumienia światowego. Tym bardziej konieczne staje się kontynuowanie debat na temat dalszych działań związanych ze szczytem w Rio. W tej kwestii stwierdził, że niektórzy, zwłaszcza ekolodzy, zastanawiają się, czy UE nie powinna opracować strategii zrównoważonego rozwoju, która byłaby ambitniejsza od obecnej. Jednak przewodniczący Komisji uważa, że jedyna, prawdziwa strategia, której potrzebuje UE, to strategia „Europa 2020”, a wszystkie jej główne elementy powinny obejmować perspektywę zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście przypomniał, że 25 września EKES organizuje dużą konferencję, by dyskutować właśnie na temat strategii „Europa 2020”. Do udziału w niej zaproszono członków Grupy Łącznikowej.
Jeśli chodzi właśnie o działania następcze po konferencji w Rio, ponownie podkreślił, że była ona jedynie jednym etapem i że koniecznie należy kontynuować prace, by zagwarantować przejście do nowego „zielonego” ładu gospodarczego. Choć koncepcja „zielonej gospodarki” została uznana na konferencji w Rio za koncepcję ważną dla zrównoważonego rozwoju, nie przyjęto żadnego planu działań w tej dziedzinie.
Na zakończenie przewodniczący stwierdził, że ważne jest, by spojrzeć w przyszłość i by EKES kontynuował wraz ze swymi partnerami działania, których się podjął. Zapowiedział, że w tym kontekście 9 października odbędzie się w Komitecie spotkanie z przedstawicielami wszystkich instytucji, w tym Komitetu Regionów, by omówić dalsze działania unijne związane z Rio+2020.
Następnie Jean-Marc ROIRANT poprosił przewodniczącego Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego Hansa-Joachima WILMSA o zabranie głosu.
Hans-Joachim WILMS potwierdził, że delegacja EKES-u na konferencję w Rio wróciła z mieszanymi odczuciami co do jej wyników. Uznał niemniej, że osiągnięte porozumienie stwarza pewne możliwości, z których należałoby w pełni skorzystać. Ocenia, że pod tym względem pojawiła się dwu-trzyletnia perspektywa działań sprzyjających realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju a także prac nad Milenijnymi Celami Rozwoju.
W odniesieniu do samego Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego dodał, że jego członkowie zastanawiają się właśnie nad tym, w jaki sposób mogliby się konkretnie przyczynić do monitorowania wyników konferencji Rio+20. Należy doprowadzić do powstania synergii między różnymi działaniami. Ich celem byłoby przyczynienie się do ogólnego procesu politycznego na poziomie europejskim.

Jean-Marc ROIRANT otworzył następnie dyskusję ogólną.
Sandy BOYLE poparła wypowiedzi Staffana NILSSONA i Hansa-Joachima WILMSA. Wyraził zadowolenie, że na zakończenie posiedzenia z udziałem przedstawicieli krajów BRIC udało się przedstawić wspólną deklarację. Podkreślił także znaczenie działań następczych po konferencji Rio+20 i, podobnie jak jego przedmówca, uznał, że trzy najbliższe lata będą miały kluczowe znaczenie dla realizacji wyznaczonych celów.
Powiedział, że Parlament Europejski wywiera znaczne naciski, by we wszystkich umowach handlowych zawieranych w ramach WTO znajdował się rozdział poświęcony zrównoważonemu rozwojowi. W tym kontekście za niezbędne uznał wprowadzenie mechanizmów monitorowania.
Conny REUTER wyraził zadowolenie z zaangażowania Komitetu w kwestie zrównoważonego rozwoju, który jest jednym z priorytetów działań Staffana NILSSONA podczas jego kadencji przewodniczącego Komitetu. Pozytywnie odniósł się także do prac przeprowadzonych przez Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego. Pragnie, by w przyszłości Komitet nadal w możliwie jak największym stopniu włączał zorganizowane społeczeństwo obywatelskie w swe przemyślenia i prace, zwłaszcza poprzez Grupę Łącznikową, tak by wszystkie zainteresowane strony mogły wnieść swój wkład odzwierciedlający ich specyfikę.
Jako przewodniczący Platformy europejskich organizacji pozarządowych sektora socjalnego wyraził zadowolenie z faktu, że dzięki szczególnym wysiłkom i działaniom Międzynarodowej Organizacji Pracy w deklaracji końcowej konferencji Rio+20 podjęto kwestie społeczne w rozwoju zrównoważonym i że były one ważną częścią debat.
Jeśli chodzi o wynik końcowy konferencji, z punktu widzenia organizacyjnego można pozytywnie ocenić przeprowadzone prace i postępy poczynione w ciągu miesięcy poprzedzających konferencję, dzięki którym udało się przyjąć deklarację końcową. Oczywiście dokument ten jest jedynie kompromisem, ale jest to dobry kompromis. Niemniej z punktu widzenia politycznego ryzykowne byłoby zadowolenie się osiągnięciem tego kompromisu, podczas gdy stoimy przed realną koniecznością podjęcia działań. W tym kontekście uważa, że Unia Europejska nie dysponuje prawdziwym programem działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, choć Komisja twierdzi, że jest on elementem strategii „Europa 2020”. Tymczasem, zdaniem mówcy, w strategii tej nie ma nic konkretnego na temat zrównoważonego rozwoju.
Conny REUTER dodał, że sprawą ważną jest również uświadomienie sobie, że obecnie nie chodzi już jedynie o realizację celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, ale także o realizację Milenijnych Celów Rozwoju do 2015 r., których osiągnięcie wciąż pozostaje odległą perspektywą.
Mario CAMPLI zastanawiał się nad lepszymi sposobami kontynuowania prac po zakończeniu konferencji Rio+20. Przypomniał, że Komitet przeprowadził pierwszą wymianę zapatrywań na ten temat podczas lipcowej sesji plenarnej. Podczas debaty stwierdzono, że wiele przedsiębiorstw w pełni zaangażowało się we wprowadzenie takich sposobów produkcji, które wspierają zrównoważony rozwój i tworzenie ekologicznych produktywnych miejsc pracy. Dlatego też ważne jest, by wszystkie podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem mogły przeciwstawić sobie swe odrębne warunki działania, by wyciągnąć wnioski na przyszłość i dyskutować o konkretnych działaniach, które należy podjąć. Uważa, że Komitet mógłby stać się właściwym miejscem do przeprowadzenia tej debaty, co pozwoliłoby mu także odegrać bardzo konstruktywną i specyficzną rolę zgodnie z przynależną mu rolą.
Po tej wypowiedzi i w związku z tym, że żaden członek Grupy Łącznikowej nie zgłosił się do wypowiedzi, Jean-Marc ROIRANT zaproponował, by przejść do kolejnego punktu porządku obrad.

5.Europejski Rok Obywateli 2013 – stan przygotowańJean-Marc ROIRANT powitał Annę Marię DARMANIN, wiceprzewodniczącą EKES-u odpowiedzialną za kwestie komunikacji, Andrisa GOBIŅŠA, przewodniczącego grupy koordynacyjnej EKES-u ds. Europejskiego Roku Obywateli 2013 i Ylvę TYVÉUS, dyrektorkę dyrekcji C – Dyrekcji ds. Obywateli w DG ds. Komunikacji Komisji Europejskiej. Następnie udzielił głosu Annie Marii DARMANIN.
Anna Maria DARMANIN przedstawiła w pierwszym rzędzie przewidziane przez EKES działania komunikacyjne związane z Europejskim Rokiem Obywateli 2013. Uściśliła, że Europejski Rok 2013 stanowi jeden z trzech priorytetów komunikacyjnych wybranych na lata 2013 i 2014 przez instytucje europejskie w ramach Międzyinstytucjonalnej Grupy ds. Informacji. Pozostałe dwa priorytety to naprawa gospodarcza i kampania komunikacyjna związana z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Uważa ona, że trzy priorytety ściśle się ze sobą wiążą w perspektywie zwiększenia frekwencji wyborczej w 2014 r., która będzie swoistym wskaźnikiem ogólnych odczuć obywateli w stosunku do Unii Europejskiej.
Jeśli chodzi o bardziej specyficzne działania Zespołu ds. Komunikacji, pewne konkretne działania zostały już zaplanowane, w tym w ramach partnerstw z pozostałymi instytucjami czy też sekcjami Komitetu. Ponadto krajowe i lokalne działania będą organizowane za pośrednictwem punktów kontaktowych EKES-u w państwach członkowskich.
Wśród przewidzianych działań Anna Maria DARMANIN wymieniała inicjatywę „Twoja Europa – Twoje Zdanie”. Pod tym hasłem uczniowie i nauczyciele ze szkół z 27 państw członkowskich spotykają się na sesji plenarnej EKES-u, by dyskutować na tematy europejskie. Członkowie Komitetu udają się do szkół, by lepiej wyjaśnić zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej i samego Komitetu. Edycja tej inicjatywy w 2013 r. będzie powiązana z Europejskim Rokiem Obywateli. Także Dzień Otwartych Drzwi w 2013 r. będzie dotyczył tematyki obywatelstwa, podobnie jak i Dzień Społeczeństwa Obywatelskiego, który jest organizowany we współpracy z Grupą Łącznikową.
Ponadto dział audiowizualny EKES-u przygotuje krótkie filmy wideo dotyczące Europejskiego Roku Obywateli oraz konkurs na film wideo dotyczący tematu obywatelstwa. Nowe narzędzia komunikacji internetowej oraz media społeczne zostaną wykorzystane, by promować te działania. Przewidziano publikację dotyczącą społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.

Anna Maria DARMANIN powiedziała także, że Komitet zwrócił się do Komisji z wnioskiem o to, by w ramach następnego badania Eurobarometru załączyć pięć pytań dotyczących obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego. Zakładając, że Komisja zgodzi się na tę propozycję, wyników tego badania można oczekiwać na początku 2013 r. Na zakończenie powiadomiła, że przedstawi wszystkie te inicjatywy podczas kolejnego posiedzenia Międzyinstytucjonalnej Grupy ds. Informacji w dniu 9 października 2012 r.


Staffan NILSSON streścił pokrótce dyskusje, które odbyły się w Komitecie oraz w ramach Grupy Łącznikowej, na temat Europejskiego Roku Obywateli oraz opinię EKES-u w tej sprawie. Podkreślił także trudne negocjacje, które między Parlamentem Europejskim i Radą odbywają się obecnie w sprawie wciąż otwartej kwestii budżetu, który zostanie przyznany na organizację edycji Europejskiego Roku 2013. Wyraził zadowolenie ze współpracy, którą między europejskimi organizacjami i sieciami należącymi do Grupy Łącznikowej będzie można nawiązać z myślą o realizacji konkretnych inicjatyw związanych z Europejskim Rokiem.
Andris GOBIŅŠ podkreślił przede wszystkim sukces, jakim był proces konsultacji przeprowadzony w Komitecie z członkami Grupy, gdyż pozwolił on na wypracowanie konsensusu prowadzącego do wspólnego stanowiska podzielanego przez Parlament Europejski. Stanowisko to w znacznej mierze wynikało z trójstronnych rozmów między Komisją, Parlamentem i Radą. Wyraził nadzieję, że ta owocna współpraca będzie w przyszłości kontynuowana. Podkreślił ponadto, że Europejski Rok Obywateli nie powinien być rokiem instytucji, lecz prawdziwym rokiem obywateli poświęconym temu tematowi, a powinny mu towarzyszyć działania bezpośrednio ich dotyczące wykraczające poza problematykę mobilności.
Następnie powiadomił Grupę Łącznikową o treści dyskusji przeprowadzonych podczas pierwszego posiedzenia grupy koordynacyjnej ds. Europejskiego Roku Obywateli 2013, które odbyło się 7 września. Grupa ta została utworzona w ramach Sekcji SOC. Szerzej omówił zwłaszcza inicjatywy przewidziane przez EKES w związku z Europejskim Rokiem 2013, które będą również realizowane pod egidą Sekcji SOC, we współpracy zwłaszcza z Departamentem Komunikacji. Uściślił, że grupa ta zbierze się cztery razy w ciągu tego roku, by zapewnić sprawną koordynację działań Komitetu.
Andris GOBIŅŠ dodał, że grupa koordynująca w pełni wpisuje się w podejście przyjęte przez Komitet w opinii na ten temat. Wobec tego grupa potwierdziła, że zatroszczy się o to, by akcent został położony na aktywne, oparte na uczestnictwie postawy obywatelskie, a nie jedynie na mobilności. Grupa koordynacyjna przedstawi w najbliższym czasie wstępny program działań, który pragnąłby wzbogacić o propozycje członków Grupy Łącznikowej i propozycje ze strony innych zainteresowanych partnerów.
Jak podkreśliła Anna Maria DARMANIN, uważa, że równie ważne jest, by EKES był aktywny nie tylko na poziomie europejskim, ale także na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególnie pożądana byłaby ścisła współpraca między instytucjami europejskimi, partnerami Komitetu wśród zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i innymi partnerami zainteresowanymi Europejskim Rokiem 2013.

Uważa, że w trosce o pomyślny przebieg Europejskiego Roku 2013, niezbędny jest rzeczywisty udział obywateli na wszystkich etapach przygotowań i realizacji przewidzianych zadań. Proponuje, by w trosce o trwałość wyników prac związanych z Europejskim Rokiem 2013, opracować memorandum w sprawie obywatelstwa. Dokument ten zawierałby wskaźniki umożliwiające określenie sukcesu, jakim cieszył się ten Rok. Uważa także, iż Europejski Rok 2013 musi stać się okazją do poczynienia namacalnych postępów we wdrażaniu art. 11 ust. 1 i ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.


EKES przewidział ponadto monitorowanie sprawozdania na temat obywatelstwa. Dokument ten Komisja przedstawi w maju 2013 r. z myślą o sformułowaniu propozycji rozwiązania problemów i przezwyciężenia konkretnych przeszkód związanych z mobilnością obywateli i aktywnego udziału w życiu demokratycznym. Jeśli chodzi o edukację i promowanie wartości UE, uważa za szczególnie ważne, by w pełni wysłuchać obywateli i zrozumieć ich troski, jeśli chcemy skutecznie odnieść się do tendencji populistycznych i eurosceptycyzmu, które narastają w społeczeństwie europejskim. Również edukacja obywatelska odgrywa w tym zakresie ważną rolę.
Andris GOBIŅŠ uściślił, że poza działaniami, o których mówiła Anna Maria DARMANIN, EKES weźmie również czynny udział w działaniach związanych z Europejskim Rokiem 2013 odwołując się do swych tradycyjnych metod pracy, organizując nadzwyczajne posiedzenia grup, konferencje poświęcone pewnym tematykom, opracowując opinie z inicjatywy własnej lub badania. Ponadto Komitet mógłby współpracować z Parlamentem Europejskim przy organizacji Agory poświęconej kwestiom aktywnych postaw obywatelskich.
Na zakończenie wezwał członków Grupy Łącznikowej do przedstawienia propozycji, które wzbogaciłyby program ewentualnych działań realizowanych przez Komitet, zwłaszcza w odniesieniu do inicjatyw podejmowanych na poziomie krajowym, regionalnym bądź lokalnym.
Jean-Marc ROIRANT powiadomił Grupę Łącznikową, że zawiązany z inicjatywy europejskich organizacji i sieci należących do Grupy Łącznikowej Sojusz na rzecz Europejskiego Roku Obywateli, który tego samego dnia odbył swe pierwsze posiedzenie w Komitecie, finalizuje właśnie program działań do zrealizowania w 2013 r. Następnie udzielił głosu Ylvie TIVÉUS.
Ylva TIVÉUS pozytywnie odniosła się do wyników głosowania nad projektem sprawozdania dotyczącego Europejskiego Roku 2013, który odbył się tydzień wcześniej w Komisji LIBE w Parlamencie Europejskim. Przyjęty projekt rezolucji jest, jej zdaniem, doskonałą podstawą do dalszych prac. Podziękowała Andrisowi GOBIŅŠOWI oraz wszystkim członkom Grupy Łącznikowej, za ich zaangażowanie na rzecz poszerzenia samej koncepcji leżącej u podstaw Europejskiego Roku 2013. Z zadowoleniem przyjęła wypowiedź Anny Marii DARMANIN na temat nakreślonych przez nią perspektyw działań związanych z Europejskim Rokiem 2013, zwłaszcza we współpracy z pozostałymi instytucjami unijnymi. Uważa także, że powinno to się przyczynić do pełnego sukcesu, co w obecnym kontekście kryzysu zaufania między Europą a jej obywatelami nabiera jeszcze większego znaczenia.
Nawiązując do kontekstu, w który wpisuje się Europejski Rok 2013, przypomniała, że punktem wyjścia był pomysł uczczenia dwudziestej rocznicy ustanowienia obywatelstwa europejskiego w ramach traktatu z Maastricht. Niemniej równie ważne jest rozumienie tej koncepcji obywatelstwa w sposób szerszy i bardziej konkretny obejmując nim związane z nim zagadnienia swobodnego przepływu osób oraz praw z nim związanych. Dało to początek debacie na temat podstaw prawnych, którą to kwestię Komisja wybrała jako bazę swojego wniosku dotyczącego decyzji w tej sprawie. Stwierdziła jednak, że w ostatecznej decyzji przyjętej w ramach procedury współdecyzji między Parlamentem i Radą odzwierciedlenie znajdą główne propozycje wysunięte przez Parlament Europejski – którego ostateczna rezolucja powinna zostać przyjęta 22 października – oraz główne propozycje wysunięte przez Komitet służące poszerzeniu koncepcji Europejskiego Roku 2013.
Następnie Ylva TIVÉUS przedstawiła pokrótce ostatnie zmiany i uzupełnienia do wniosku Komisji, które wynikają z trójstronnych rozmów między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją. Podkreśliła jednak, że zagwarantowane w ramach obywatelstwa europejskiego prawa związane z mobilnością nie dotyczą wyłącznie obywateli mieszkających w innym państwie członkowskim niż ich kraj ojczysty, lecz także dziesiątek milionów obywateli, którzy przekraczają granice z powodów zawodowych lub turystycznych, czy też dokonując zakupów online. Dyskusje w ramach trójstronnych rozmów pozwoliły także poszerzyć problematykę i objąć prawo obywateli do aktywnego udziału w życiu obywatelskim, ochrony konsularnej, prawa obywatelskie czy pracownicze, prawa odrębnych grup ludności, takich jak studenci czy osoby w trudnym położeniu. Wspomniała także o różnych propozycjach zmian dotyczących nazwy Europejskiego Roku 2013. Uznała jednak, że ostatecznie nazwa wybrana przez Komisję jest najwłaściwsza ze względu na to, że otwiera szersze możliwości tak z punktu widzenia tematyki, jak i grup ludności, które są nim objęte.
Jeśli chodzi o zaproponowany budżet wysokości miliona euro, Ylva TIVÉUS uważa, że w okresie kryzysu gospodarczego i oszczędności trudno byłoby spodziewać się więcej środków. Działania te mogłyby jednak zostać sfinansowane w ramach innych programów europejskich, takich jak np. program „Europa dla obywateli” bądź „Prawa podstawowe i obywatelstwo”, który realizowany jest przez DG ds. Sprawiedliwości. Ogólniej rzecz biorąc różne Dyrekcje Generalne Komisji zostały poproszone o określenie, które działania i projekty realizowane w ramach różnych podległych im programów, mogłyby zostać powiązane z Europejskim Rokiem 2013. Przypomniała również, że Parlament Europejski wysunął propozycję dotyczącą zwiększenia budżetu do 5 mln euro, która będzie poddana pod ostateczne głosowanie Komisji Budżetowej pod koniec listopada. Obecnie Komisja opracowuje plan B organizacji Europejskiego Roku 2013, na wypadek gdyby przyznano dodatkowe środki na ten cel. Plan ten dotyczyłby możliwości zmobilizowania jeszcze większej liczby obywateli i przedstawicieli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do udziału w realizowanych działaniach. Stwierdziła, że w tym kontekście zgadza się z opinią Andrisa GOBIŅŠA, że rok 2013 nie powinien być rokiem instytucji, lecz faktycznie rokiem obywateli. Wyraziła nadzieję, że przyniesie on namacalne i trwałe skutki.
Odnosząc się następnie do przewidzianego przez Komisję na maj 2013 r. sprawozdania na temat obywatelstwa Ylva TIVÉUS przypomniała, że jego przygotowanie wymaga szerokich konsultacji publicznych. Napłynęło ponad 11 tys. odpowiedzi, z czego ok. 35% nadesłanych przez młodzież poniżej 30 lat. Fakt ten uznała za wynik pozytywny ze względu na to, że ta grupa wiekowa na ogół w niewielkim stopniu uczestniczy w konsultacjach tego rodzaju. DG ds. Sprawiedliwości, która jest odpowiedzialna za to sprawozdanie, rozpocznie analizę nadesłanych odpowiedzi. Pozwoli jej to na lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób obywatele pojmują swe prawa, i dostrzeżenie przeszkód, jakie napotykają korzystając ze swych praw. Przedstawienie tego sprawozdania umożliwi Komisji wysunięcie bardzo konkretnych propozycji sposobów przezwyciężenia przeszkód, które stoją na drodze do korzystania z praw związanych z obywatelstwem lub które to utrudniają.
Jeśli chodzi o zaprogramowane na 2013 r. konkretne działania, uściśliła, że we współpracy z pozostałymi instytucjami i dwoma kolejnymi prezydencjami zorganizowane zostaną pewne ważne imprezy i konferencje. Podkreśliwszy znaczenie działań, które zostaną podjęte przez Sojusz, wezwała do zjednoczenia sił wszystkich instytucji europejskich i społeczeństwa obywatelskiego. Mówiła także o dialogu obywatelskim, którego sesje zostaną zorganizowane w państwach członkowskich. Ma on wielkie znaczenie dla wiceprzewodniczącej Komisji Viviane REDING. Sesje te rozpoczną się już we wrześniu 2012 r. i będą miały na celu wyjście naprzeciw obywatelom, wysłuchanie ich i przeprowadzenie z nimi dialogu, by lepiej zrozumieć ich troski i oczekiwania.
Ylva TIVÉUS na zakończenie podkreśliła, że Europejski Rok 2013 powinien przyczynić się do wykazania, że Unia Europejska jest częścią rozwiązania problemów, z którymi borykają się obywatele i że sami obywatele mogą przyczynić się do znalezienia tego rozwiązania.
Jean-Marc ROIRANT otworzył następnie dyskusję ogólną.
Gabriella CIVICO wyraziła zainteresowanie dialogiem obywatelskim i pragnęła dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat, zwłaszcza jeśli chodzi o kryteria wyboru obywateli, którzy zostaną zaproszeni do udziału w nim oraz jeśli chodzi o jego przebieg.
Ylva TIVÉUS wyjaśniła, że organizacja sesji dialogu obywatelskiego leży w kompetencjach przedstawicielstw Komisji w państwach członkowskich. Mogą być one organizowane ad hoc na marginesie konferencji, co będzie miało miejsce 27 września w Kadyksie w Hiszpanii, kiedy to odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Peryferyjnych Morskich Regionów Europy. Są one otwarte dla wszystkich obywateli i są odpowiednio ogłaszane. Zaprosiła do aktywnego w nim udziału również organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Diogo PINTO zastanawiał się nad tym, dlaczego Komisja nie organizuje sesji dialogu obywatelskiego w partnerstwie z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
Ylva TIVÉUS podkreśliła, że podejmując inicjatywę zorganizowania sesji dialogu obywatelskiego, który wpisuje się w ramy prac nad sprawozdaniem na temat obywatelstwa, Viviane REDING pragnęła nawiązać bezpośredni kontakt z obywatelami i wysłuchać ich bez pośredników.
Jean-Marc ROIRANT zabrał głos, by podkreślić zdolności organizacji i sieci społeczeństwa obywatelskiego do zmobilizowania obywateli, by mógł odbyć się konstruktywny dialog z Komisją.
Andris GOBIŅŠ uznał, że dialog obywatelski powinien być współorganizowany przez Komisję i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, bo byłoby jasnym sygnałem ze strony Komisji, która wykazałaby wolę współpracy.
Pierre BARGE przypomniał, że art. 11 TUE stanowi o roli pośrednika, którą organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają w ramach dialogu między obywatelami a instytucjami europejskimi. Jeśli chodzi o dialog obywatelski, który odbędzie się w Kadyksie 27 września, żywo ubolewał, że wymagane koszty udziału, które muszą uiścić uczestnicy, uniemożliwiają przedstawicielom samorządu lokalnego z jego organizacji udział ze względu na niewielkie środki, którymi dysponują. Określił to jako zjawisko wykluczenia ze względu na pieniądze.
Leila KURKI wyraziła zadowolenie, że Komisja uwzględniła propozycje społeczeństwa obywatelskiego i EKES-u, by poszerzyć koncepcję Europejskiego Roku 2013. Odnosząc się do opinii, którą Komitet przygotowuje na temat art. 11, zaprosiła Komisję, zwłaszcza Viviane REDING, do udziału w debacie, która odbędzie się podczas sesji plenarnej w dniach 14–15 listopada. Nawiązując następnie do planu B, o którym mówiła Ylva TIVÉUS tzn. do możliwości przyznania na Europejski Rok 2013 większych środków, zwróciła się do Komisji o uwzględnienie propozycji Komitetu dotyczących działań dodatkowych, które wymagałyby dodatkowych środków finansowych.
Edgardo IOZIA wrócił do kwestii finansowych, by ponownie skrytykować niewielki budżet przewidziany na tę inicjatywę. Wyraził obawy, że może to pociągnąć za sobą utratę wiarygodności przez Komisję.
Ylva TIVÉUS podziękowała członkom Grupy Łącznikowej za ich wkład do prac i sugestie. Podkreśliła przede wszystkim, że Unia Europejska jest przywiązana do udziału tak obywateli, jak i organizacji społeczeństwa obywatelskiego i uściśliła, że dialog obywatelski, który ma tak wiele znaczenia dla Viviane REDING, jest jednym z elementów w ramach działań przewidzianych na 2013 r. Jego sesje wynikają nie tylko z troski o nawiązanie bezpośredniego kontaktu z obywatelami, ale także z zainteresowania pomnożeniem liczby przyczynków do sprawozdania na temat obywatelstwa. Podkreśliła także fakt, że te spotkania Komisji z obywatelami odbywają się po raz pierwszy i świadczą o duchu otwarcia w jej podejściu.
Ylva TVÉUS dodała, że udział w sesjach dialogu obywatelskiego powinien być bezpłatny, by każdy zainteresowany mógł w nich uczestniczyć. Trzeba jednak zauważyć, że ostateczne decyzje dotyczące zaproszenia do udziału w nich nie zostały jeszcze podjęte. Zobowiązała się przedstawić Viviane REDING bolączki organizacji społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do możliwości udziału w nich. W odniesieniu do budżetu podkreśliła ponownie, że trzeba będzie odwołać się do środków z innych programów europejskich i uważa, że wpływ Europejskiego Roku 2013 będzie z pewnością większy niż można oczekiwać po początkowej kwocie przeznaczonej na jego organizację. Na zakończenie wyraziła radość z możliwości współpracy w ciągu 2013 r. również z Sojuszem.
Jean-Marc ROIRANT podziękował Ylvie TIVÉUS, Annie Marii DARMANIN Andrisowi GOBIŅŠOWI za dyskusję i zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad.

6.Przygotowania do 4. Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego w marcu 2013 r. – pierwsza wymiana poglądówJean-Marc ROIRANT zapowiedział, że czwarta edycja Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego odbędzie się w marcu 2013 r., choć trzeba jeszcze ustalić dokładną datę. Potwierdził, że będzie on nieodłączną częścią programu działań przewidzianych przez Komitet w ramach Europejskiego Roku Obywateli. Stanowi on także jeden z priorytetów Sojuszu w ramach współpracy trzech partnerów: EKES-u, Grupy Łącznikowej i Sojuszu. Uściślił, że nie podjęto jeszcze decyzji dotyczącej konkretnego tematu tego Dnia i jego przebiegu.
W odniesieniu do tematyki powiadomił członków Grupy Łącznikowej, że Sojusz pragnąłby skupić się w swych działaniach w 2013 r. na trzech bardziej konkretnych tematach: i) dialog obywatelski, demokracja uczestnicząca i wdrażanie art. 11 TUE, ii) mobilność i indywidualne prawa obywateli oraz iii) powiązania między obywatelstwem demokratycznym a obywatelstwem społecznym. Jego zdaniem zorganizowanie Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego wokół tego trzeciego tematu mogłoby umożliwić wniesienie rzeczywistej wartości dodanej do debaty i uniknięcie ponownego rozpatrywania zagadnień, które były już omawiane w ramach poprzednich edycji Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego. Jest to także temat interesujący Komitet a także europejskie organizacje i sieci społeczeństwa obywatelskiego należące do Grupy Łącznikowej i Sojuszu.
Staffan NILSSON pozytywnie odniósł się do perspektywy zorganizowania nowej edycji Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego, który przyczynia się do umocnienia dialogu między EKES-em a europejskim zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim i do lepszego wzajemnego zrozumienia.
Uważa, że tematyka zaproponowana przez Jeana-Marka ROIRANTA jest zarówno aktualna, jak i ważna a także w pełni wpisuje się w ramy Europejskiego Roku 2013. Co więcej wymiar społeczny obywatelstwa można rozważać z różnych perspektyw, co stwarza ciekawe perspektywy na przeprowadzenie debat.
Staffan NILSSON podkreślił także znaczenie dostrzegalności tej edycji Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego wśród obywateli i wśród instytucji europejskich.
Conny REUTER uważa także, iż podstawowe zagadnienia instytucjonalne związane z art. 11 i jego wdrażaniem zostały już szeroko omówione podczas poprzednich edycji Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego. Poparł także pomysł, by dyskutować także o wymiarze społecznym obywatelstwa. Uważa także, że w tym kontekście nie należy zaniedbywać wymiaru międzynarodowego obywatelstwa. Odniósł się w tym miejscu do obecnych wydarzeń w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie oraz w krajach kandydujących. Stwierdził, że w krajach tych kwestia wolności zrzeszania się znajduje się w samym centrum debat i jest ściśle związana z samą koncepcją obywatelstwa a także z korzystaniem z wynikających z niej praw, dlatego też zaproponował poszerzenie podejścia do tej kwestii.
Mario CAMPLI poparł propozycję wysuniętą przez Jeana-Marka ROIRANTA i zwrócił uwagę na nastroje populistyczne, które narastają od kilku lat i przejawiają się w coraz silniejszym odrzucaniu projektu europejskiego przez społeczeństwo obywatelskie. Za sprawę ważną uważa odpowiednią interpretację i zrozumienie tego zjawiska, by następnie móc mu zaradzić. Kwestią tą należy się zająć podczas Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego.
Andris GOBIŅŠ nalegał na to, by Europejski Rok 2013 przyniósł namacalne i trwałe rezultaty. Dlatego też zaproponował, by Dzień Społeczeństwa Obywatelskiego został wykorzystany na zebranie pomysłów, które mogą przyczynić się do opracowania karty obywatelstwa europejskiego. Ze swej strony opowiedział się raczej za pierwszym zaproponowanym tematem przez Jeana-Marka ROIRANTA.
Sandy BOYLE zabrał głos, by przypomnieć o konieczności zachowania ostrożności w odniesieniu do zagadnień eurośródziemnomorskich ze względu na bardzo kontrowersyjną sytuację w odnośnych krajach. To samo dotyczy krajów Europy Środkowej i Wschodniej objętych europejską polityką sąsiedztwa.
Na zakończenie Staffan NILSSON poprosił członków Grupy Łącznikowej o przekazywania ewentualnych pomysłów i propozycji dotyczących organizacji Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego.

7.Wyznaczenie terminu następnego posiedzeniaStaffan NILSSON potwierdził, że kolejne posiedzenie Grupy Łącznikowej odbędzie się w poniedziałek 17 grudnia 2012 r.
Następnie zamknął posiedzenie po uprzednim zaproszeniu członków Grupy Łącznikowej do przekazania kandydatur do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2012 r.
_____________

CESE 2259-2012_00_00_TRA_CR FR – MPS/akb

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna