Pl unia europejska komitet regionów posiedzenie Komisji educ 25 września 2014 rPobieranie 51.08 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar51.08 Kb.


PL
UNIA EUROPEJSKAKOMITET REGIONÓW
Posiedzenie Komisji EDUC

25 września 2014 r.

PL

EDUC-V-042
POPRAWKI


PROJEKT OPINII
V. kadencja – Komisja Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych
(EDUC)

FILM EUROPEJSKI W DOBIE CYFROWEJ”


_____________


Sprawozdawca: Jean-François ISTASSE (BE/PES),

radny gminy Verviers

_________________

_____________
ORDRE D'EXAMEN DES AMENDEMENTS

ORDER OF EXAMINATION OF AMENDMENTS


Auteur

Author

CdR n°

CoR nr.

Conséquence sur les autres amendements

Impact on other amendments

Position du rapporteur

Position of the rapporteur

Résultat

Outcome

Am. 1
KUHN-THEIS Helma

4

Modifier


AmendAm. 2
RENSTRÖM Yoomi

4

Modifier


AmendAm. 3
KUHN-THEIS Helma

6

Modifier


AmendAm. 4
KUHN-THEIS Helma

10

Modifier


AmendAm. 5
KUHN-THEIS Helma

13

Modifier


AmendAm. 6
KUHN-THEIS Helma

43

Modifier


Amend


POPRAWKA 1

FILM EUROPEJSKI W DOBIE CYFROWEJ
EDUC-V-042
Punkt 4
Zmienić

KUHN-THEIS Helma
Projekt opinii

Poprawka

Przypomina, że cyfryzacja stwarza nowe możliwości połączenia różnych regionów w Europie; transformacja ta może być okazją do przyciągnięcia nowych odbiorców, wykorzystania treści alternatywnych, świadczenia nowych usług i lepszego wyeksponowania treści pochodzących z różnych regionów.

Przypomina, że cyfryzacja stwarza nowe możliwości połączenia różnych regionów w Europie; transformacja ta może być okazją do przyciągnięcia nowych odbiorców, wykorzystania treści alternatywnych, świadczenia nowych usług i lepszego wyeksponowania treści pochodzących z różnych regionów, jak również do wspierania międzyregionalnej współpracy kulturalnej.
Uzasadnienie


Nie wymaga uzasadnienia.

DE – WN(BRP)/akbPOPRAWKA 2

FILM EUROPEJSKI W DOBIE CYFROWEJ
EDUC-V-042
Punkt 4
Zmienić

RENSTRÖM Yoomi
Projekt opinii

Poprawka

Przypomina, że cyfryzacja stwarza nowe możliwości połączenia różnych regionów w Europie; transformacja ta może być okazją do przyciągnięcia nowych odbiorców, wykorzystania treści alternatywnych, świadczenia nowych usług i lepszego wyeksponowania treści pochodzących z różnych regionów.

Przypomina, że cyfryzacja stwarza nowe możliwości połączenia różnych regionów w Europie; transformacja ta może być okazją do przyciągnięcia nowych odbiorców, wykorzystania treści alternatywnych, świadczenia nowych usług i lepszego wyeksponowania treści pochodzących z różnych regionów; . Podkreśla jednak, że przejście na technologię cyfrową oznacza koszty, które mogą stanowić poważny problem dla samorządu terytorialnego, co należy odpowiednio uwzględnić.
Uzasadnienie


Nie należy lekceważyć obciążenia finansowego dla władz lokalnych i regionalnych związanego z cyfryzacją.

FR – TW(MC)/akb
POPRAWKA 3

FILM EUROPEJSKI W DOBIE CYFROWEJ
EDUC-V-042
Punkt 6
Zmienić

KUHN-THEIS Helma
Projekt opinii

Poprawka

Pragnie wziąć czynny udział w pracach europejskiego Forum Filmowego, by promować europejską debatę nad coraz szybszym tempem przeobrażeń sektora audiowizualnego i podjąć dialog ze wszystkimi stronami zainteresowanymi polityką filmową. Wymiana najlepszych praktyk musi zwłaszcza umożliwiać wyraźną poprawę, jeśli chodzi o przewagę konkurencyjną Europy, jak i wdrożenie wspólnych projektów oraz poszanowanie różnorodności kulturowej, a także obywateli/konsumentów w zależności od ich potrzeb.

Pragnie wziąć czynny udział w pracach europejskiego Forum Filmowego, by promować europejską debatę nad coraz szybszym tempem przeobrażeń sektora audiowizualnego i podjąć dialog ze wszystkimi stronami zainteresowanymi polityką filmową. Wymiana najlepszych praktyk musi zwłaszcza umożliwiać wyraźną poprawę, jeśli chodzi o przewagę konkurencyjną Europy, jak i wdrożenie wspólnych projektów oraz poszanowanie różnorodności kulturowej, a także obywateli/konsumentów w zależności od ich potrzeb. Ponadto powinna ona także wspierać skuteczną ogólnoeuropejską ochronę nieletnich, jak również służyć włączaniu w świat kina osób niedosłyszących i niedowidzących.
Uzasadnienie


Nie wymaga uzasadnienia.

DE – WN(BRP)/akbPOPRAWKA 4

FILM EUROPEJSKI W DOBIE CYFROWEJ
EDUC-V-042
Punkt 10
Zmienić

KUHN-THEIS Helma
Projekt opinii

Poprawka

Sądzi, rozważając z jednej strony nienaruszalną zasadę różnorodności kulturowej, a z drugiej aspekty związane z konkurencyjnością, że konieczne jest opracowanie podejścia skoordynowanego między podmiotami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi, by zareagować na następujące, określone przez Komisję Europejską trudności strukturalne europejskiego przemysłu filmowego w dotarciu do potencjalnych widzów w Unii Europejskiej i na świecie:

Sądzi, rozważając z jednej strony nienaruszalną zasadę różnorodności kulturowej, a z drugiej aspekty związane z konkurencyjnością, że konieczne jest opracowanie podejścia skoordynowanego między podmiotami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi, międzyregionalnymi i europejskimi, by zareagować na następujące, określone przez Komisję Europejską trudności strukturalne europejskiego przemysłu filmowego w dotarciu do potencjalnych widzów w Unii Europejskiej i na świecie:
Uzasadnienie


Nie wymaga uzasadnienia.

DE – WN(BRP)/akbPOPRAWKA 5

FILM EUROPEJSKI W DOBIE CYFROWEJ
EDUC-V-042
Punkt 13
Zmienić

KUHN-THEIS Helma
Projekt opinii

Poprawka

Podziela zdanie Komisji, co do konieczności wzmocnienia ogólnej komplementarności i spójności wsparcia publicznego w celu zwiększenia jego całkowitej efektywności, z całościowym uwzględnieniem finansowania na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym, a także finansowania obejmującego różne działania.

Podziela zdanie Komisji, co do konieczności wzmocnienia ogólnej komplementarności i spójności wsparcia publicznego w celu zwiększenia jego całkowitej efektywności, z całościowym uwzględnieniem finansowania na poziomie regionalnym, krajowym, międzyregionalnym i ponadnarodowym, a także finansowania obejmującego różne działania.
Uzasadnienie


Nie wymaga uzasadnienia.

DE – WN(BRP)/akbPOPRAWKA 6

FILM EUROPEJSKI W DOBIE CYFROWEJ
EDUC-V-042
Punkt 43
Zmienić

KUHN-THEIS Helma
Projekt opinii

Poprawka

Uważa, że ważną kwestią jest to, by za pośrednictwem polityki filmowej Komisja uznała znaczenie wymiaru terytorialnego i zasadność publicznego finansowania sektora audiowizualnego na poziomie lokalnym i regionalnym, np. w trosce o ochronę różnorodności kulturowej. Traktaty europejskie i konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego znajdują pełne zastosowanie w tym zakresie.

Uważa, że ważną kwestią jest to, by za pośrednictwem polityki filmowej Komisja uznała znaczenie wymiaru terytorialnego i zasadność publicznego finansowania sektora audiowizualnego na poziomie lokalnym i, regionalnym i międzyregionalnym, np. w trosce o ochronę różnorodności kulturowej. Traktaty europejskie i konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego znajdują pełne zastosowanie w tym zakresie.
Uzasadnienie


Nie wymaga uzasadnienia.

DE – WN(BRP)/akbCOR-2014-03660-00-00-AMC-TRA


Pobieranie 51.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna