Placówki poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego na terenie województwa warmińsko mazurskiegoPobieranie 71.07 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar71.07 Kb.

Placówki poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego na terenie
województwa warmińsko - mazurskiego


/stan na dzień 31 grudnia 2009 r./

Lp.

Powiat

Kolejna

Nazwa i adres

Telefon

Typ placówki

Ilość miejsc

Podmiot prowadzący

placówka

placówki

 

 

1

bartoszycki

1

Poradnia Konsultacyjno-Terapeutyczna MOPS
ul. Pieniężnego 10A
11-200 Bartoszyce

089 762 97 89

dla podopiecznych MOPS

_

MOPS Bartoszyce

2

braniewski

2

Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego
ul.Pl. Piłsudkiego 2
14-500 Braniewo
pcprbraniewo@tlen.pl

055 644 29 55

_

_

PCPR w Braniewie

3

elbląski

3

Zespół Poradnictwa Rodzinnego
ul.Komeńskiego 40
82-300 Elbląg

055 233 62 82

poradnictwo rodzinne,pomoc ofiarom przemocy

_

Powiat elbląski

4

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnionych
Pl.Grunwaldzki 8
14-400 Pasłęk

055 248 44 49

poradnictwo rodzinne,pomoc ofiarom przemocy

_

Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie

4

giżycki

5

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnionych
ul.Smętka 5
11-500 Giżycko
pcprgizycko@neostrada.pl

087 429 10 89 wew.39

konsultacyjno-diagnostyczna

_

Powiat giżycki

6

Gminny Punkt Konsultacyjny i Poradnictwa w zakresie Uzależnień ul.22 Lipca 19 11-612 Kruklanki

087 421 73 01

_

_

Gmina Kruklanki

5

iławski

7

Punkt Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5
14-612 Lubawa

_

_

_

Urząd Miasta Lubawa

8

Punkt Konsultacyjny MKRPA
ul. Kościelna 5
14-612 Lubawa

_

_

_

Urząd Miasta Lubawa

9

Punkt Pomocy Rodzinie
Fijewo 73
14-260 Lubawa

089 645 54 33

punkt konsultacyjny

_

Gmina Lubawa

6

kętrzyński

10

Poradnia przy PCPR w Kętrzynie
ul. I. Daszyńskiego 30
11-400 Kętrzyn

089 751 09 00

Poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne

_

PCPR w Kętrzynie

11

Punkt Konsultacji ds. Uzależnień w Kętrzynie
ul. Górna 8
11-400 Kętrzyn

089 751 74 15

_

_

MOPS Kętrzyn

12

Ogólnopolskie Pogotowie Przeciwdziałania Przemocy "Niebieska Linia" w Kętrzynie
ul. Powstańców Warszawy

089 751 35 36

_

_

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

13

Ośrodek Konsultacyjno-Psychoedukacyjny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ul. T. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
niebij@op.pl

089 751 41 66

dzienna (poradnictwo specjalistyczne, porady indywidualne, zajęcia grupowe)

_

GOPS Kętrzyn

7

mrągowski

14

Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i Współuzależnionych i Ofiar Przemocy GOPS Pieckiul.1 Maja 6

089 742 22 77

Poradnia(pedagog, terapeuta uzależnień, radca prawny)

_

Gmina Piecki

15

Powiatowy Punkt Mediacji i Poradnictwa Specjalistycznego przy PCPR w Mrągowie
ul. Warszawska 53
11-700 Mrągowo

089 743 33 60

dla oosób uzależninych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej

_

PCPR Mrągowo

8

nidzicki

16

Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy domowej
pcprnidzica@wp.pl

089 625 44 28

dla osób dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy domowej

_

PCPR Nidzica

9

olecki

17

Punkt Konsultacyjny Pomocy

087 523 82 48
087 610 01 69

pomocy w sprawach uzależnień
prawnik
psycholog

_

GOPS Kowale Oleckie

10

olsztyński

18

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie

089 616 29 99

pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin

_

MOPS Dobre Miasto

19

Ośrodek Wsparcia Rodziny ul. Niepodległości 4
11-300 Biskupiec

089 715 26 62

wsparcia dziennego, specjalistycznego w zakresie poradnictwa:psychologicznego,prawnego, przemocy w rodzinie, uzależnień grupy wsparcie dla współuzależnionych, dla ofiar przemocy, programy dla sprawców

_

MOPS Biskupiec

11

piski

20

MGOPS w Piszu
ul. Wąglicka 1
12-200 Pisz
mgops_pisz@post.pl

087 423 36 54

porady prawne

_

_

21

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
ul. Piaskowa 2
12-200 Pisz
pcpr@powiat.pisz.pl

087 424 41 38

_

_

PCPR Pisz

12

szczycieński

22

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty

_

_

_

Gmina Dźwierzuty

23

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

089 621 20 43

_

_

Gmina Pasym

24

Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii
ul. Niepodległości 15
12-100 Szczytno

089 624 81 19

Ośrodek wsparcia

_

Powiat szczycieński

25

Ośrodek Wsparcia przy GOPS Rozogach

089 622 60 25

Ośrodek Wsparcia poradnictwo specjalistyczne w miarę zgłoszonych potrzeb

_

w strukturach GOPS Rozogi

13

Olsztyn miasto

26

Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego
al. Wojska Polskiego 8
10-225 Olsztyn

089 521 04 52

poradnictwo specjalistyczne,w tym rodzinne dla rodzin naturalnych,rodzin zastępczych i adopcyjnych

_

MOPS Olsztyn

Dane opracowano na podstawie informacji nadesłanych przez pcpr województwa warmińsko-mazurskiego.

Pobieranie 71.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna