Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2015r na podstawie umów z nfz – lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 rPobieranie 158.06 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar158.06 Kb.
Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2015r. na podstawie umów z NFZ – lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Źródło : www.nfz-gdansk.pl
Lekarze, pielęgniarki i położne


Podstawowa Opieka Zdrowotna,

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowisko rodzinnej

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot


58/550-08-60
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ MARMED”

ul. Mokwy 7/1

81-741 Sopot58/551-01-36

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS"


al. Niepodległości 747/1

81-756 Sopot58/551-26-49


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JEDYNKA

ul. Kolberga 7

81-881 Sopot58/551-55-36


Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot

ul. Jana z Kolna 16

81-746 Sopot58/555-26-10
58/551-50-35


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BRODWINO

ul. Kolberga 7

81-881 Sopot58/551-96-67


ABC FAMILY MED. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Małopolska 11/1

81-813 Sopot

58/550-55-66

58/550-54-54
Przychodnia Lekarska „Nowy Chełm”

ul. 23 Marca 79A

81-820 Sopot58/551-13-18

58/555-98-40
Gabinet pielęgniarki szkolnej

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego VITA MED, spółka cywilna

Siedziba - ul. Kazimierza Wielkiego 14

81-780 Sopot58/551-15-01


Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowisko rodzinnej

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

al. Niepodległości 632


58/682-69-31
58/682-69-32Poradnie specjalistyczne :

Poradnia

ilość

Placówki
telefon

1

Alergologiczna

1

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot058)555 94 15

2

Diabetologiczna dla dorosłych

1

SPZOZ UZDROWISKO SOPOT

ul. B. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot(058)550 00 81

3

Endokrynologiczna

1

ABC FAMILY MED. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ul. Małopolska 11/1

81-813 Sopot(058)550 55 66

4

Poradnia Gastroenterologiczna

2

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot(058)555 26 30


Przychodnia Lekarska Nowy Chełm

ul. 23 Marca 79A

81-820 Sopot(058)551 13 18;
(058)555 98 40

5

Kardiologiczna

2

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot(058)555 94 15

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot
(058)555 26 35

6

Kardiologii Dziecięcej

1

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot058)555 94 15

7


Dermatologii i Wenerologii

2

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot(058)555 94 15

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot(058)555 26 48

8

Neurologiczna

2

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot(058)555 94 17

ABC FAMILY MED. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ul. Małopolska 11/1

81-813 Sopot(058)550 55 66


9

Leczenia Bólu

1

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

Ul. Sikorskiego 2A

81-827 Sopot(058) 340 27 98


10

Onkologiczna

1

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot058)555 26 50

11

Gruźlicy i Choroby Płuc

1

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot(058)555 94 15

12

Reumatologiczna

1

Woj. Zespół Reum. Titz-Kosko

81-759 Sopot ul. Grunwaldzka 1/3

(058)555 75 55

13

Reumatologiczna dla dzieci

1

WOJ. ZESP. REUM. TITZ- KOSKO

81-759 Sopot ul. Grunwaldzka 1/3

(058)555 75 55

14


Położnictwa i Ginekologii

4

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot

ul. Jana z Kolna 16

81-746 Sopot(058)555 26 60
058)551 30 61


ABC FAMILY MED. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Małopolska 11/1 A

81-813 Sopot(058)550 55 66

Przychodnia Lekarska „Nowy Chełm”

ul. 23 Marca 79A

81-820 Sopot(058)551 13 18;
(058)555 98 40

15

Chirurgii Ogólnej

2

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot(058)555 26 26

16

Chirurgii Dziecięcej

1

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot(058)555 26 26


17

Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

1

SPZZOZ MSPR z Przychodnią

ul. B. Chrobrego 10

81-783 Sopot
(058)555 81 13

18


Okulistyczna

2

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot(058)555 94 15

„VISUM” Centrum Medyczne

Ul. Obodrzyców 52
81-812, Sopot

(058)550 57 71

19

Leczenia Zeza

1

„VISUM” Centrum Medyczne

ul. Kolberga 7

81-812 Sopot(058)342 45 12

20

Otolaryngologiczna

1

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot(058)555 94 15

21

Logopedyczna

1

CENTRUM LOGOPEDII, UZALEŻNIEŃ I MEDIACJI SĄDOWYCH

ul. K. Wielkiego 14
81-780 Sopot

+48 693 430 999


22

Urologiczna

1

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot(058)555 26 43


Badania diagnostyczne :


Badanie

Ilość

PlacówkaEndoskopowe Przewodu Pokarmowego- kolonoskopia

2

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot
058)555 26 30


Przychodnia lekarska „Nowy Chełm”

ul. 23 Marca 79A

81-820 Sopot(058)551 13 18;(058)555 98 40

Endoskopowe Przewodu Pokarmowego- gastroskopia

2

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot(058)555 26 30


Przychodnia Lekarska „Nowy Chełm”

ul. 23 Marca 79A

81-820 Sopot(058)551 13 18;(058)555 98 40
Poradnie Zdrowia Psychicznego :Poradnia Zdrowia Psychicznego

2

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot(058) 555 94 15, 555 94 16


ABC FAMILY MED. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Niepodległości 748/2

81-813 Sopot(58) 550 55 66


Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UZDROWISKO SOPOT" w Sopocie


ul. 3 Maja 67-69

81-756 Sopot

58 551 48 75


Poradnia Terapii Uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol

2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UZDROWISKO SOPOT" w Sopocie


ul. 3 Maja 67-69

81-756 Sopot58 551 48 75


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny "MROWISKO"


Al. Niepodległości 817A

81-850 Sopot58 550 26 69


Poradnia Rehabilitacyjna dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych – Oddział Stacjonarny

1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny "MROWISKO"


Al. Niepodległości 817A

81-850 Sopot58 550 26 69


Oddział Dzienny - Świadczenia Psychiatryczne Geriatryczne


1

Centrum Medyczne Senior - Przychodnia


ul. Rzemieślnicza 3

81-855 Sopot58 552 31 16
Rehabilitacja :


Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna

4

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im.dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie


Grunwaldzka 1/3

Sopot


58 555 76 05


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sopockie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji" Spółka z o.o.


ul. Kościuszki 38

Sopot58 551 15 12


Zakład Rehabilitacji SPON


Aleja Niepodległości 783

81-805 Sopot58 551 58 66


SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrzny


Bitwy pod Płowcami 63/65

81- 731 Sopot
58 551 12 28 wew 288


Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Warunkach Stacjonarnych

1

SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrzny


Bitwy pod Płowcami 63/65

81- 731 Sopot
58 551 12 28 wew 288


Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Ośrodku/ Oddziale Dziennym

3

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im.dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie


ul. Grunwaldzka 1/3


58 555 76 05


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UZDROWISKO SOPOT” w Sopocie


23 Marca 93

Sopot


58 551 72 63


SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrzny


Bitwy pod Płowcami 63/65

81- 731 Sopot
58 551 12 28 wew. 288


Fizjoterapia Ambulatoryjna

4

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im.dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie


Grunwaldzka 1/3

Sopot


58 555 76 05


Zakład Rehabilitacji SPON


Niepodległości 783

81-805 Sopot58 551 58 66


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sopockie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji" Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 38

Sopot


58 551 15 12


SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrzny


Bitwy pod Płowcami 63/65

81-731 Sopot
58 551 12 28 wew. 288


Rehabilitacja Kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

2

SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrzny


Bitwy pod Płowcami 63/65

81-731 Sopot
58 551 12 28 wew. 288


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UZDROWISKO SOPOT” w Sopocie


23 Marca 93

Sopot


58 551 72 63
Oddziały dzienne :


Oddział Dzienny Psychiatryczno Geriatryczny

1

Centrum Medyczne Senior - Przychodnia


ul. Rzemieślnicza 3

81-855 Sopot
58 552 31 16


Hemodializoterapia

1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM DIALIZA" Sp. z o.o.


ul. Grunwaldzka 1-3

81-759 Sopot+48 58 342 23 82


Oddział Dzienny Okulistyki

1

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot58 555 94 16


Oddział Dzienny Chemioterapii

1

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot058)555 26 50


Gabinety i poradnie stomatologiczne


ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

5

Sopocki Zakład Opieki Stomatologicznej

ul. Bolesława Chrobrego 6/8

81-756 Sopot


ul. Kolberga 7

81-881 Sopot58 555 26 70

58 551 96 67
Medycyna Specjalistyczna Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Grunwaldzka 36 A

81-754 Sopot791966220


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AN-MED"


Jana z Kolna 35

81-859 Sopot604 922 044


Dental Plaza Przychodnia Stomatologiczna


ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot


884 687 490


ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18 ROKU ŻYCIA

6

NZOZ Międzyszkolna Przychodnia Stomatologiczna


Kolberga 15

8 -715 Sopot


Wejherowska 19

81-814 Sopot


3 Maja 41

81-735 Sopot


Armii Krajowej 50/54

81-843 Sopot


Książąt Pomorskich

81-749 Sopot


J.Haffnera 55

81-715 Sopot
+48 503 081 463

+48 503 081 463

+48 503 081 463

+48 503 081 463

+48 503 081 463

+48 503 081 463
ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII

2

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Laskowska Lizak

Bolesława Chrobrego 6/8

81- 756 Sopot
58 555 26 76


Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Osękowska


ul. Niepodległości 739/1, 81-840 Sopot


58 551 69 43


ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18 ROKU ŻYCIA

2

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Orłowo”

B. Chrobrego 6/8

81-704 Sopot
58 664 88 99


Medycyna Specjalistyczna Zakład Opieki Zdrowotnej


ul. Grunwaldzka 36 A,

81-754 Sopot
(058) 551 74 75Profilaktyka Zdrowotna - badania finansowane przez NFZ


Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych

1

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot(58)551 30 72


Program Profilaktyki Raka Piersi

1

NZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej GORIS MED

81-756 Sopot
ul. B. Chrobrego 6/8

(58)555 08 59
Sanatoria Uzdrowiskowe:


Sanatoria Uzdrowiskowe

2

SPZOZ Uzdrowisko Sopot,

Sanatorium Leśnik

Sanatorium Perła


ul. 23 Marca 105 Sopot
ul. Bitwy pod Płowcami 62 Sopot

58/555-08-82


SANATORIUM MSWiA ( Helios)

81-731 Sopot ul. Bitwy pod Płowcami 63/65

58/551-12-29
Hospicja, poradnie paliatywne


Zakres świadczeń

Nazwa świadczeniodawcy

Adres

tel. do rejestracji

ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Gdańskiej

ul. Niepodległości 632

81-855 Sopot58 555 19 00

ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM

Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej im. św. s. Faustyny w Sopocie

ul. Mieszka I 1/1

81-785 Sopot
58 555 11 86

ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ stan od 01.01.2014 r.
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, ul. Bolesława Chrobrego 10 Sopot tel. 58 551-11-56 , 58 555-81-13

ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vita-Med. s.c., - 81-780 Sopot, ul. K. Wielkiego 14,Tel . 58 555 22 14

Pobieranie 158.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna