Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2016r na podstawie umów z nfz – lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 rPobieranie 114.45 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar114.45 Kb.
Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2016r. na podstawie umów z NFZ – lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Źródło : www.nfz-gdansk.pl ; https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne
Lekarze, pielęgniarki i położne


Podstawowa Opieka Zdrowotna,

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot

Telefon: 58 550 08 60


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ MARMED”

ul. Mokwy 7/1

81-741 Sopot

Telefon: 58 551 01 36


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS"

al. Niepodległości 747/1

81-756 Sopot

Telefon: 58 551 26 49


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JEDYNKA

ul. Kolberga 7

81-881 Sopot

Telefon: 58 551 55 36


Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot

Telefon: 58 555 26 10
ul. Jana z Kolna 16

81-746 Sopot

Telefon: 58 551 50 35


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BRODWINO

ul. Kolberga 7

81-881 Sopot

Telefon: 58 551 96 67


ABC FAMILY MED. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Małopolska 11/1

81-813 Sopot

Telefon: 58 550 55 66

58 550 54 54Przychodnia Lekarska
„Nowy Chełm”

ul. 23 Marca 79A

81-820 Sopot

Telefon: 58 551 13 18

58 555 98 40Poradnie specjalistyczne :


Zakres świadczeń

Nazwa świadczeniodawcy

Kontakt

1

Alergologiczna

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16,
81-741 Sopot
Telefon: 58 555 94 15

2

Diabetologiczna dla dorosłych

SPZOZ UZDROWISKO SOPOT

Ul. B. Chrobrego 6/8,
81-756 Sopot

Telefon: 58 550 00 813

Endokrynologiczna

ABC FAMILY MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ul. Małopolska 11/1,
81-813 Sopot

Telefon: 58 550 55 66
4

Poradnia Gastroenterologiczna

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8,
81-756 Sopot

Telefon: 58 555 26 30
Przychodnia Lekarska Nowy Chełm

ul.23 Marca 79A,
81-820 Sopot

Telefon: 58 551 13 18

www.przychodniachelm.pl


5

Kardiologiczna

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16,

81-741 Sopot

Telefon: 58 555 94 15


Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną

Odpowiedzialnościąul. Chrobrego 6/8,
81-756 Sopot

Telefon: 58 555 26 356

Kardiologii Dziecięcej

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16,
81-741 Sopot
Telefon: 585 559 415

7


Dermatologii i Wenerologii

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16,
81-741 Sopot
Telefon: 58 555 94 15

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8,
81-756 Sopot

Telefon: 58 555 26 488

Neurologiczna

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 35,
81-741 Sopot
Telefon: 58 555 94 17

ABC FAMILY MED. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ul. Małopolska 11/1,
81-813 Sopot

Telefon: 58 550 66 559

Leczenia Bólu

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

Aleja Niepodległości 632,
81-855 Sopot

Telefon: 58 551 19 9110

Onkologiczna

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8,
81-756 Sopot

Telefon: 58 555 26 5011

Gruźlicy i Choroby Płuc

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16,
81-741 Sopot
Telefon: 58 555 94 15

12

Reumatologiczna

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny Im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie

ul. Grunwaldzka 1/3,
81-759 Sopot

Telefon: 58 555 75 5513

Reumatologiczna dla dzieci

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny Im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie

ul. Grunwaldzka 1/3,

81-759 Sopot

Telefon: 58 555 75 55


14


Położnictwa i Ginekologii

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8,
81-756 Sopot

Telefon: 58 555 26 60


ul. Jana z Kolna 16,
81-746 Sopot

Telefon: 58 551 30 61ABC FAMILY MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Małopolska 11/1,
81-813 Sopot

Telefon: 58 550 55 66
Przychodnia Lekarska „Nowy Chełm”

ul.23 Marca 79A,
81-820 Sopot

Telefon: 58 551 13 18;


58 555 98 40

15

Chirurgii Ogólnej

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot16

Chirurgii Dziecięcej

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8,
81-756 Sopot

Telefon: 58 555 26 2617

Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot

Telefon: 585 558 11318


Okulistyczna

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16,
81-741 Sopot
Telefon: 58 555 94 15

„VISUM” Centrum Medyczne

Ul. Obodrzyców 52
81-812, Sopot

Telefon: 58 550 57 7119

Leczenia Zeza

„VISUM” Centrum Medyczne

ul. Kolberga 7,
81-881 Sopot

Telefon: 58 550 57 7120

Otolaryngologiczna

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16,
81-741 Sopot
Telefon: 58 555 94 15

21

Logopedyczna

"Centrum" Logopedii, Uzależnień i Mediacji Sądowych

Ul. K. Wielkiego 14,
81-780 Sopot

Telefon: 343 285 11122

Urologiczna

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8,
81-756 Sopot

Telefon: 58 555 26 43
Badania diagnostyczne :


Zakres świadczeń

Nazwa świadczeniodawcy

Kontakt

Endoskopowe Przewodu Pokarmowego- kolonoskopia

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot

Telefon: 058 555 26 30


Przychodnia lekarska „Nowy Chełm”

ul. 23 Marca 79A

81-820 Sopot

Telefon: 58 551 13 18

58 555 98 40Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS

ul.23 Marca 79

81-820 Sopot

Telefon: 58 551 13 18


Endoskopowe Przewodu Pokarmowego- gastroskopia

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot

Telefon: 58 555 26 30


Przychodnia Lekarska „Nowy Chełm”

ul. 23 Marca 79A

81-820 Sopot

Telefon: 58 551 13 18

58 555 98 40

Poradnie Zdrowia Psychicznego :Zakres świadczeń

Nazwa świadczeniodawcy

Kontakt

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16,
81-741 Sopot

Telefon: 58 555 94 16Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ABC FAMILY MED"


Al. Niepodległości 748/2,
81-840 Sopot

Telefon: 58 555 04 15Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UZDROWISKO SOPOT" w Sopocie


ul.3-go Maja 67-69,
81-850 Sopot

Telefon: 58 551 48 75Poradnia Terapii Uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UZDROWISKO SOPOT" w Sopocie


ul. 3-go Maja 67-69,
81-850 Sopot

Telefon: 58 551 48 75Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny "MROWISKO"


Al. Niepodległości 817A,
81-850 Sopot

Telefon: 58 550 26 69Poradnia Rehabilitacyjna dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych – Oddział Stacjonarny

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny "MROWISKO"


Al. Niepodległości 817A,

81-850 Sopot

Telefon: 58 550 26 69


Oddział Dzienny - Świadczenia Psychiatryczne Geriatryczne


Centrum Medyczne Senior - Przychodnia


ul. Rzemieślnicza 3

81-855 Sopot

Telefon: 58 552 31 16Rehabilitacja :


Zakres świadczeń

Nazwa świadczeniodawcy

Kontakt

Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie


ul. Grunwaldzka 1/3

81- 759 Sopot

Telefon: 58 555 76 05


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sopockie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji"


ul. Kościuszki 38,
81-702 Sopot

Telefon: 58 551 15 12
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON


Al. Niepodległości 783

81-805 Sopot

Telefon: 58 551 58 66

58 551 47 28Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Warunkach Stacjonarnych

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie


ul. 23 Marca 105

81-820 Sopot

Telefon: 58 555 76 05


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UZDROWISKO SOPOT" w Sopocie


ul. 23 Marca 105

81-820 Sopot

Telefon: 58 551 72 63


Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Ośrodku/ Oddziale Dziennym

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie


ul. Grunwaldzka 1/3

Telefon: 58 555 76 05
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UZDROWISKO SOPOT" w Sopocie


ul. 23 Marca 105,
81-820 Sopot

Telefon: 58 5517 263Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Sopocie

( Pododdział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej)ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot

Telefon: 585 511 228Fizjoterapia Ambulatoryjna

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie


ul. Grunwaldzka 1/3

Telefon: 58 555 76 05Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON


Al. Niepodległości 783

81-805 Sopot

Telefon: 58 551 58 66


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sopockie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji"

ul. Kościuszki 38,
81-702 Sopot

Telefon: 58 551 15 12

Oddziały dzienne :


Zakres świadczeń

Nazwa świadczeniodawcy

Kontakt

Oddział Dzienny Chemioterapii

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot

Telefon: 58 555 26 50Gabinety i poradnie stomatologiczne


Zakres świadczeń

Nazwa świadczeniodawcy

Kontakt

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

Sopocki Zakład Opieki Stomatologicznej

Bolesława Chrobrego 6/8

81-756 Sopot

Telefon: 58 555 26 70

Kolberga 7

81-881 Sopot

Telefon: 58 551 96 67Medycyna Specjalistyczna Zakład Opieki Zdrowotnej

Grunwaldzka 36 A

81-754 Sopot

Telefon: 791 966 220


NZOZ AN- MED.

Jana z Kolna 35

81-859 Sopot

Telefon: 604 922 044


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SOPOT-DENTAL"


Niepodległości 760/1A

81-868 Sopot

Telefon: 58 555 05 31


ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18 ROKU ŻYCIA

NZOZ Międzyszkolna Przychodnia Stomatologiczna


Kolberga 15

8 -715 Sopot


Wejherowska 19

81-814 Sopot


3 Maja 41

81-735 Sopot


Armii Krajowej 50/54

81-843 Sopot


Książąt Pomorskich

81-749 Sopot


J. Haffnera 55

81-715 Sopot


Telefon: 503 081 463


ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Laskowska Lizak

Bolesława Chrobrego 6/8

81- 756 Sopot

Telefon: 58 555 26 76


ŚWIADCZENIA ORTODONCJI

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Orłowo”

B. Chrobrego 6/8

81-704 Sopot

Telefon: 58 664 88 99
Profilaktyka Zdrowotna - badania finansowane przez NFZ


Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych

Centrum Medyczne KARDIOTEL

ul. Jana z Kolna 16

81-741 Sopot

Telefon: 58 551 30 72


Program Profilaktyki Raka Piersi

NZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej GORIS MED

81-756 Sopot
ul. B. Chrobrego 6/8

Telefon: 58 555 08 59Program Profilaktyki Nowotworu Szyjki Macicy

Centrum Medyczne "SOPMED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Chrobrego 6/8

81-756 Sopot

Telefon: 58 555 26 60
ul. Jana z Kolna 16

81-746 Sopot

Telefon: 58 551 30 61


NZOZ ABC FAMILY MED.

ul. Małopolska 42 A

81-813 Sopot

Telefon: 58 550 55 66


Przychodnia lekarska NOWY CHEŁM

ul. 23 Marca 79A

81-820 Sopot

Telefon: 58 551 13 18;

58 555 98 40- Indywidualna praktyka lekarska poradnia dla kobiet lek. Med. Jolanta Brzękała - Brunka

ul. Kolberga 7

81-881 Sopot

Telefon: 58 551 25 67Sanatoria Uzdrowiskowe:Sanatoria Uzdrowiskowe

SPZOZ Uzdrowisko Sopot,

Sanatorium Leśnik

Sanatorium Perła


ul. 23 Marca 105

81-820 Sopot


ul. Bitwy pod Płowcami 62

81-731 Sopot

Telefon: 58 555 08 82


SANATORIUM MSWiA ( Helios)

ul. Bitwy pod Płowcami 63/65

81-731 Sopot

Telefon: 58 551 12 29Hospicja, poradnie paliatywne


Zakres świadczeń

Nazwa świadczeniodawcy

Kontakt

Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 632

81-855 Sopot

Telefon: 58 555 19 00


Świadczenia w hospicjum domowym

Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej im. św. s. Faustyny w Sopocie

ul. Mieszka i 1/1

81-785 Sopot

Telefon: 58 555 11 86


ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ stan od 01.01.2014 r.
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, ul. Bolesława Chrobrego 10 Sopot tel. 58 551-11-56 , 58 555-81-13

ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vita-Med. s.c., - 81-780 Sopot, ul. K. Wielkiego 14,Tel . 58 555 22 14

Pobieranie 114.45 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna