Plan działań ogniw organizacyjnych znp okręgu Podkarpackiego znp w związku z przygotowaniem do manifestacji znp w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 rPobieranie 14.36 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.36 Kb.
Plan

działań ogniw organizacyjnych ZNP Okręgu Podkarpackiego ZNP w związku
z przygotowaniem do manifestacji ZNP w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 r.
 1. Manifestacja ZNP w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 r.
 1. Koordynator w Okręgu ZNP - Stanisław Kłak
 1. Odpowiedzialni w Rejonach Związkowych:

Jerzy Kielar – Rejon I Krosno; Andrzej Mamak – Rejon II Przemyśl, Elżbieta Różycka- Rejon III Rzeszów; Halina Stępień – Rejon IV Tarnobrzeg;


 1. Odpowiedzialni w powiatach za manifestację:

 1. Brzozów – Maria Czenczek,

 2. Jasło – Maria Pleban

 3. Krosno grodzkie – Jerzy Kielar

 4. Krosno ziemskie – Jerzy Kielar, Andrzej Ceglarz,

 5. Lesko i Ustrzyki Dolne - Adam Błaszczyk, Andrzej Bebawiat, Józef Tomczak,

 6. Sanok – Piotr Sieradzki i Maria Siedlecka,

 7. Leżajsk – Krzysztof Chowaniec,

 8. Lubaczów – Krystyna Czuwara , Teresa Koza

 9. Jarosław – Andrzej Mamak, Ewa Baran,

 10. Przemyśl grodzki – Zbigniew Tomusaik

 11. Przemyśl ziemski – Romuald Nowicki, Danuta

 12. Przeworsk – Zofia Różańska, Krystyna Piela- Neuberg,

 13. Dębica – Anna Puzon

 14. Łańcut – Joanna Mielczarek

 15. Ropczycko-Sędziszowski – Zyta Wiktor i Edmund Janowski

 16. Rzeszów grodzki – Marta Mazur i Anna Szczołko,

 17. Rzeszów ziemski – Elżbieta Różycka i Elżbieta Nowak,

 18. Strzyżów – Jadwiga Skoczylas i Maria Zamorska,

 19. Kolbuszowa – Władysław Kozmic i Andrzej Stec

 20. Mielec – Stanisław Rajda,

 21. Nisko – Mirosława Bieńkowska i Czesława Stańko

 22. Stalowa Wola – Eliza Walicha

 23. Tarnobrzeg grodzki – Anna Banaszak
 1. Odpowiedzialni w Oddziałach ZNP:

Prezesi Oddziałów ZNP, członkowie zarządu oddziału, prezesi ognisk ZNP.


 1. Odpowiedzialni w sekcjach związkowych ZNP:

 1. OSEiR ZNP – Irena Cios,

 2. OSPAiO ZNP – Barbara Wiktor
 1. Narady z prezesami oddziałów:

W dniach 8-10 kwietnia odbywają się narady prezesów oddziałów ZNP, na których zostaną uzgodnione szczegóły związane z wyjazdem na manifestację w dniu
18 kwietnia 2015 r.


 1. Oprawa propagandowa manifestacji:

Prezesi oddziałów ZNP przygotowują dla swoich uczestników manifestacji: flagi związkowe, hasła na transparentach lub tablicach, napis na tablicy – nazwa Oddziału ZNP, gwizdki, trąbki, kołatki i itp.


 1. Liczba uczestników manifestacji: co najmniej 1000 osób. Przywidujemy co najmniej jeden autokar z powiatu.
 1. Uczestnicy manifestacji: członkowie ZNP, członkowie zarządów oddziałów ZNP, OKR i sekcji związkowych oraz niezrzeszeni pracownicy szkół i placówek oświatowych.
 1. Dane o uczestnikach do ubezpieczenia: Koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Warszawy dokonują odpowiedzialni za powiaty wg. następujących danych: L.p. Imię i Nazwisko, oddział ZNP, miejsce zamieszkania, PESEL.

Koszty ubezpieczenia ponosi Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZNP. 1. Autokary na manifestację: W imieniu zarządu okręgu ZNP autokary zamawiają prezesi oddziałów ZNP po uprzednim uzgodnieniu z prezesem okręgu ZNP.
 1. Rachunek – fakturę za autokar wystawia się na Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZNP używając NIP – 5260001884
 1. Uwaga! Dokładne informacje o manifestacji ZNP w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 r. po naradzie prezesów okręgów ZNP dnia 13.04.2015 r. znajdą się na stronie internetowej. Szczegółowy harmonogram wyjazdu na manifestację zostanie podany w dniu 14-15 kwietnia 2015 r. na stronie internetowej Okręgu Podkarpackiego ZNP. 1. Kontakty: We wszystkich sprawach związanych z wyjazdem na manifestację proszę kontaktować się z członkami Sekretariatu ZOP ZNP.

Z poważaniem


Stanisław Kłak

Prezes Okręgu ZNPRzeszów, 4.04.2015 r.

Pobieranie 14.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna