Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy MszczonówPobieranie 0.93 Mb.
Strona1/18
Data08.05.2016
Rozmiar0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Mszczonów

SPIS TREŚCII. PODSTAWOWE DANE O MIEŚCIE I GMINIE MSZCZONÓW 2

1. Obszar objęty planem gospodarki odpadami 3

2. Charakterystyka demograficzna 3

3. Działalność przemysłowa i handlowa 4

4. Turystyka i wypoczynek 4

II. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W MIEŚCIE I GMINIE MSZCZONÓW 5

1. Oszacowanie obecnie wytwarzanej ilości odpadów 5

1.1. Odpady komunalne 5

1.2. Odpady biodegradowalne 7

1.3. Odpady wielkogabarytowe 8

1.4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 8

1.5. Odpady medyczne i weterynaryjne 8

1.6. Odpady przemysłowe 10

1.7. Odpady z sektora budowlanego 10

1.8. Wraki samochodowe i opony 13

1.9. Odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych 13

1.10. Odpady azbestu i PCB 14

1.11. Baterie i akumulatory 15

1.12. Odpady olejowe 15

1.13. Przeterminowane środki ochrony roślin 15

1.14. Import i eksport odpadów 16

1.15. Skład odpadów 16

2. Stan istniejący w zakresie świadczenia usług 19

2.1. Charakterystyka świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie Mszczonów 19

2.2. Transport i przeładunek odpadów 20

2.3. Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 22

2.3.1. Segregacja i odzysk odpadów 22

2.3.2. Unieszkodliwianie odpadów 22

3. Koszty i opłaty 23

4. Główne problemy gospodarki odpadami w mieście i gminie Mszczonów 24

III. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 25

1. Zmiany wynikające z prognoz demograficznych 25

2. Zmiany prawa 26

3. Prognoza zmiany ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych w latach 2006 i 2012 27

3.1. Prognoza zmian ilości i jakości wytwarzanych odpadów komunalnych 27

3.2. Prognoza zmian ilości wytwarzanych odpadów biodegradowalnych w gminie Mszczonów 28

3.3. Prognoza zmian ilości i jakości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych w gminie Mszczonów 28

3.4. Prognoza zmian ilości i jakości wytwarzanych odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w gminie Mszczonów 28

3.5. Prognoza zmian ilości i jakości wytwarzanych odpadów medycznych w gminie Mszczonów 29

3.6. Prognoza zmian ilości i jakości wytwarzanych odpadów przemysłowych w gminie Mszczonów 29

3.7. Prognoza zmian ilości i jakości wytwarzanych odpadów w sektorze budowlanym w gminie Mszczonów 29

3.8. Prognoza zmiany ilości wytwarzanych odpadów wyeksploatowanych pojazdów i opon 30

3.9. Prognoza zmian ilości wytwarzanych osadów ściekowych w gminie Mszczonów 30

3.10. Prognoza zmian ilości wytwarzanych odpadów azbestowych i PCB w gminie Mszczonów 30

3.11. Prognoza zmian ilości wytwarzanych odpadów baterii i akumulatorów w gminie Mszczonów 31

3.12. Prognoza zmian ilości wytwarzanych odpadów olejów odpadowych w gminie Mszczonów 31

3.13. Prognoza zmian ilości wytwarzanych odpadów przeterminowanych środków ochrony roślin w gminie Mszczonów 32

IV. POLITYKA I CELE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W KRAJU I WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 32

1. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 32

2. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 36

3. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 37

V. GŁÓWNE CELE I ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 43

1. Odpady komunalne 43

2. Odpady ulegające biodegradacji 46

3.Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego 47

4. Odpady opakowaniowe 48

5. Odpady medyczne i weterynaryjne 49

6. Odpady przemysłowe 50

7. Odpady budowlane 51

8. Wycofane z eksploatacji pojazdy i opony 52

9. Osady ściekowe 53

10. Odpady zawierające azbest i PCB 54

11. Odpady olejów odpadowych 55

VI. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 57

1. Podsystem gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi 58

1.1. System zbierania odpadów komunalnych 58

1.2. Systemy odbioru odpadów komunalnych 60

1.3. Systemy unieszkodliwiania odpadów komunalnych 61

2. Podsystem gospodarki odpadami niebezpiecznymi wysegregownanymi z odpadów komunalnych, zużytym sprzętem elektrycznego i elektronicznego 62

3. Podsystem gospodarki odpadami budowlanymi 63

4. Podsystem gospodarki odpadami azbestu i PCB 63

5. Podsystem gospodarki wrakami samochodowymi i oponami 64

6. Podsystem gospodarki zwłokami zwierzęcymi oraz odpadami medycznymi 64

7. Podsystem gospodarki osadami ściekowymi 64

VII. NIEZBĘDNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI W GMINIE MSZCZONÓW 65

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Planu 65

2. Źródła finansowania gospodarki odpadami 66

VIII. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW 66

IX. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO 69

X. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 70I. PODSTAWOWE DANE O MIEŚCIE I GMINIE MSZCZONÓW
1. Obszar objęty planem gospodarki odpadami

Gmina Mszczonów położona jest w południowo-wschodniej części powiatu żyrardowskiego w zachodnim rejonie województwa mazowieckiego.

W jej skład wchodzi: miasto Mszczonów oraz 64 miejscowości skupione w 32 sołectwach.

Powierzchnia całkowita miasta i gminy Mszczonów wynosi 144,9 km2, w tym miasto Mszczonów zajmuje powierzchnię 8,6 km2 i położone jest w odległości 45 km od Warszawy i 90 km od Łodzi. Gmina Mszczonów zajmuje powierzchnię 136,31 km2.

Gmina ma charakter przemysłowy.

Gmina Mszczonów na zachodzie graniczy z gminą Puszcza Mariańska, na północy z gminą Radziejowice, na wschodzie z gminą Żabia Wola (powiat grodziski) i gminą Grójec, na południu z gminą Błędów (powiat grójecki, województwo mazowieckie), zaś na południowym-zachodzie z gminą Biała Rawska (powiat Rawa Mazowiecka) i gminą Kowiesy (powiat skierniewicki, województwo łódzkie).

Obszar miasta i gminy Mszczonów posiada dogodne powiązania komunikacyjne (drogowe i kolejowe). Przez teren gminy Mszczonów przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:


  • z północy na południe - linia Centralnej Magistrali Kolejowej Warszawa-Katowice,

  • z zachodu na wschód linia kolejowa - Skierniewice-Łuków,

  • z północnego-wschodu na południowy-zachód droga krajowa Nr 8 Warszawa-Katowice

  • z północnego-zachodu na południowy-wschód droga Nr 50 Sochaczew-Grójec.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna