Plan interpretacji z uwzględnieniem wyznaczników rodzajowychPobieranie 17.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.08 Kb.
Plan interpretacji z uwzględnieniem wyznaczników rodzajowych


Wstępne rozpoznanie całości (treść, temat); umiejscowienie fragmentu w utworze (wiersza w twórczości)
Kto ?

Do kogo ?

O czym?

Jak ?

Jak?

LIRYKA

- podmiot liryczny:

1. w 1. os. -liryka bezpośrednia,

2. w 1.os.l.mn. – liryka podmiotu zbiorowego,

3. nie ujawnia się- liryka bezpośrednia

-stosunek podmiotu do świata


-adresat

- relacja między podmiotem i adresatem dystans (ja – ty, ja – wy), identyfikacja (my, ja-my)- bohater liryczny i sposób jego kreacji

- kreacja świata przedstawionego/sytuacji lirycznej

-rodzaj wypowiedzi:

1.opis przedmiotu, pejzażu (l.opisowa)

2.scenka,fabuła,dialog (l.sytuacyjna)

3.poeta swoje poglądy wkłada w usta postaci (l.maski)

4.poeta dystansuje się od poglądów postaci mówiącej (l. roli)


- konstrukcja wypowiedzi (np. monolog, dialog, wyznanie, apel)

- sposób wypowiedzi

(n (np. dystans, zaangażowanie, ironia)

- język wypowiedzi

- ukształtowanie (środki stylistyczne)

-cechy gatunkowe-

- miejsca nacechowane znaczeniowo (tytuł, motto, początek, koniec)

-motywy kulturowe (zwł. antyczne, biblijne, romantyczne)

- symbole i alegorie sposobem budowania sensów

-nawiązania intertekstualne do dzieł literackich (aluzja, kryptocytat) lub plastycznych

-konteksty: epoki, biograficzny, twórczości autora, filozoficzny, gatunku
EPIKA

- narrator:

1. „cichy” – ukryty za światem przedstawionym czy „głośny” ujawniający swój stosunek do świata przedstawionego i bohaterów przez komentarze, oceny;

2.ze świata przedstawionego – uczestnik lub obserwator o wiedzy ograniczonej lub ponad światem – wszechwiedzący lub personalny;

3. przyjmujący postawę sprawozdawczo – informacyjną,

interpretująco-oceniającą,,dygresyjną


- adresat

- czas i przestrzeń zdarzeń

- sposób kreacji świata przedstawionego i bohaterów

(w tym: konwencja realistyczna, naturalistyczna, impresjonistyczna, fantastyczna, nadrealistyczna, groteskowa)

- zasada motywacji wydarzeń, np. realistyczna, fantastyczna, groteskowa, psychologiczna
- sposób narracji (np. ironia, zaangażowanie)

- język narracji

- forma wypowiedzi (np. list, pamiętnik)

- językowe sposoby uobecniania się narratora

i adresata narracjiDRAMAT

- bohaterowie

- charakter sceny z punktu widzenia jej uczestników (dialog, monolog, sekwencja monologów)
- adresat monologu

- przestrzeń (miejsce), czas

- typ rzeczywistości (realistyczna, fantastyczna, groteskowa)

- przebieg wydarzeń / opis sytuacji / opis zachowań bohaterów, wyłonienie ich racji

- sposób kreacji bohaterów-cechy wynikające z konwencji, np. dramat antyczny, szekspirowski, romantyczny, symboliczny, naturalistyczny, awangardowy

- analiza języka dialogów

- analiza didaskaliów- sposób budowania napięcia dramatycznegoWnioski uogólniające, funkcja tekstu ( po co ? )

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna