Plan kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych miasta gniezna na rok 2015Pobieranie 31.46 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar31.46 Kb.
AWK 1711.16.2014

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA GNIEZNA NA ROK 2015

Lp.

Nazwa jednostki

Zakres kontroli

Termin kontroli

Osoba kontrolująca

1.

Językowe Przedszkole PRYMUS

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Miasta Gniezna w roku 2014I kwartał

Samodzielne stanowisko

ds. kontroli


2.


Punkt Przedszkolny „Wesołe Biedroneczki”


Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Miasta Gniezna w roku 2014

I

kwartał

jw.


3.

Przedszkole nr 2

Procedury kontroli zarządczej, sprawozdania budżetowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014 r.

I

kwartał

jw.

4.

Przedszkole nr 14

Procedury kontroli zarządczej, sprawozdania budżetowe, wydatki inwestycyjne za 2014 r.

I

kwartał


jw.

5.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mistrzowie Zabawy”

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Miasta Gniezna w roku 2014

I/ II

kwartał

jw.

6.

Specjalny Punkt Przedszkolny „Mali Mistrzowie”

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Miasta Gniezna w roku 2014

II kwartał

jw.

7.

Przedszkole nr 12

Procedury kontroli zarządczej, sprawozdania finansowe, inwentaryzacja, wydatki na dokształcanie nauczycieli za 2014 r.

II

kwartał

jw.

8.

Szkoła Podstawowa nr 9

Procedury kontroli zarządczej, sprawozdania budżetowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014 r.

II kwartał

jw.

9.

Przedszkole nr 13

Procedury kontroli zarządczej, sprawozdania budżetowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014 r.

II/III

kwartał

jw.

10.

Szkoła Podstawowa nr 6

Procedury kontroli zarządczej, sprawozdania finansowe, inwentaryzacja, wydatki na dokształcanie nauczycieli za 2014 r.

III kwartał

jw.

11.

Przedszkole Milenium „Mali Odkrywcy”

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Miasta Gniezna w roku 2014

III kwartał

jw.

12.

Przedszkole nr 10

Procedury kontroli zarządczej, sprawozdania budżetowe, wydatki inwestycyjne za 2014 r.

IV kwartał

jw.

13.

Gimnazjum nr 2

Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2014r. Kontrola procedur i regulaminów obowiązujących w jednostce.

IV kwartał

jw.

14.

Przedszkole tup tup

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Miasta Gniezna w roku 2014

IV kwartał

jw.

15.

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat”

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Miasta Gniezna w roku 2014

IV kwartał

Jw.

16.

Wydział Edukacji Kultury i Sportu, Referat Kultury i Sportu

Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanych w 2014r. dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

IV kwartał

jw.Plan kontroli przygotowała: Zatwierdził:
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna