Plan marketingowy usługi „przesyłki priorytetowe wprowadzonej przez p. P. U. P. Pocztę polskąPobieranie 436.55 Kb.
Strona2/5
Data06.05.2016
Rozmiar436.55 Kb.
1   2   3   4   5

Poczta Polska stosuje następujące strategie konsolidacji: • Strategia sprzedaży biznesu – zmniejszenie liczby posiadanych placówek pocztowych, głównie na terenach wiejskich.

 • Strategia redukcji nakładów – zmniejszenie nakładów na utrzymanie infrastruktury, m.in. budynki, oraz na zatrudnienie.
 1. PROGRAMY MARKETINGOWE

Zmiany zachodzące na rynku usług pocztowych wymagają stałego zaangażowania w podnoszenie jakości oferowanych usług i jakości pracy. Wprowadzona kategoryzacja przesyłek pozwoli zaoferować klientom możliwość wyboru usług zróżnicowanych pod względem szybkości doręczania i jakości. Kategoryzacja dostosowuje działalność Poczty Polskiej do norm i standardów europejskich.


4.1. PROGRAM PRODUKTU
Poczta Polska proponuje swoim klientom nie nową usługę lecz nową jakość dobrze znanych usług, co z pewnością poprawi wizerunek oraz spowoduje wzrost zaufania do firmy. Stawiając sobie za cel szybkie doręczenie Państwu przesyłek, Poczta Polska udoskonaliła usługę wprowadzając PRZESYŁKI PIORYTETOWE.

Przesyłka priorytetowa to kategoria przesyłek przewożonych najszybszym środkiem transportu i mających pierwszeństwo w procesie opracowywania i doręczania przed przesyłkami ekonomicznymi.

Warunkiem zakwalifikowania przesyłki pocztowej jako priorytetowej będzie:


 • umieszczenie przez nadawcę na stronie adresowej przesyłki nalepki w kolorze niebieskim z napisem "Priorytet”, „Prioritaire" lub naniesienie napisu tej samej treści,

 • nadawcy opłacający należności przy użyciu maszyny do frankowania oraz nadający przesyłki listowe w ilościach masowych mogą również oznaczać przesyłki priorytetowe drukując cyfrę "1" (jeden) w bezpośrednim sąsiedztwie znaku opłaty pocztowej,

 • wniesienie opłaty cennikowej.

Jako przesyłkę priorytetową można nadać:

W OBROCIE KRAJOWYM: • List zwykły,

 • Kartkę pocztową,

 • Druk,

 • Ankietę,

 • List polecony.

W OBROCIE ZAGRANICZNYM:

 • List (zwykły, polecony, z podaną wartością),

 • Kartkę pocztową,

 • Druk dla ociemniałych (cekogram),

 • Pakiecik,

 • Worek specjalny M.

4.2. PROGRAM CENY


Zmiany opłat za usługi w nowym cenniku:

W obrocie krajowym  1. Opłaty zasadnicze za przesyłki priorytetowe – są wyższe od opłat za przesyłki ekonomiczne o ponad 50%.

  2. Opłaty zasadnicze za przesyłki ekonomiczne – ceny jak dotychczasowo.

  3. Pozostałe opłaty zasadnicze, w tym opłaty za świadczenia dodatkowe do usług powszechnych – także do przesyłek priorytetowych – pozostają bez zmian.
W obrocie zagranicznym

Wprowadzenie kategoryzacji pociąga za sobą wyraźne zmiany w konstrukcji cennika za przesyłki listowe.

Przesyłka zwykła nieoznaczona wyróżnikiem „Priorytet" – przesyłkę nadaną bez takiego wyróżnika uważa się za nadaną jako ekonomiczną.

Przesyłka zwykła z wyróżnikiem „Priorytet", nieopłacona lub niedostatecznie opłacona – w przypadku stwierdzenia tego faktu przez urząd nadawczy, brakującą opłatę i opłatę specjalną pobiera się od nadawcy; natomiast w przypadku stwierdzenia faktu przez urząd oddawczy lub pośredniczący, brakującą opłatę i opłatę specjalną pobiera się od adresata.

Opłaty za przesyłki priorytetowe

 • Zlikwidowano istniejące dotychczas w cenniku dopłaty lotnicze – zostały one wliczone do opłat zasadniczych za przesyłki listowe priorytetowe.

 • Wyjątkiem jest priorytetowy cekogram (druk dla ociemniałych), dla którego wymagana jest opłata za priorytet liczona za każde 10 g masy przesyłki.

 • Opłaty za przesyłki priorytetowe zależą od strefy, do której należy kraj przeznaczenia przesyłki.

 • Wprowadzono 4 strefy opłat:

Strefa A - kraje należące do Europy oraz Rosja i Izrael,

Strefa B - kraje Ameryki Północnej i Afryki,

Strefa C - kraje Ameryki Środkowej, Południowej i Azji,

Strefa D - Australia oraz kraje należące do Oceanii. • Opłaty za przesyłki o masie powyżej 2000 g są naliczane za każde kolejne 500 g masy przesyłki (również w przypadku worka M).

Aktualny cennik opłat za wszystkie świadczone przez Pocztę Polską usługi znajdą państwo na stronie internetowej www. poczta-polska.pl


4.3. PROGRAM DYSTRYBUCJI
Przesyłki krajowe z oznaczeniem PRIORYTET są dostarczane następnego dnia roboczego po dniu nadania jeśli zostaną przez Państwa nadane do godziny:

 • 17.00 na terenach miast wojewódzkich,

 • 16.00 na terenach miast powiatowych,

 • 15.00 w pozostałych miejscowościach (na poczcie).

Z dniem 1 lipca 2002 roku na doręczenie przesyłki PRIORYTET do adresata, Poczta Polska potrzebuje tylko:

 • 1 dzień na terenie kraju (D + 1),

 • 3 dni w Europie (D + 3),

 • 6 dni na pozostałe kontynenty (D + 6).

Dostarczaniem przesyłek priorytetowych do klienta zajmuje się Zespół Transportu Samochodowego (ZTS). Ponadto stale prowadzone są prace nad modyfikacją obiegu kursów pocztowo komunikacyjnych w celu znalezienia optymalnych rozwiązań systemu przewozu poczty.
4.4. PROGRAM SPRZEDAŻY
Udoskonalenie usługi poprzez wprowadzenie „Priorytetu” nie wpłynęło na zmianę dotychczasowej polityki sprzedaży. Przesyłki listowe, tak jak dotychczas, można nadawać za pośrednictwem placówek pocztowych, wręczyć listonoszowi lub tradycyjnie wrzucając je do skrzynek pocztowych.
4.5. PROGRAM REKLAMY
Aby wprowadzić usługę PPRZESYŁKI PRIORYTETOWE na rynek Poczta Polska skonstruowała następujący brief reklamowy:

a. WPROWADZENIE

b. DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW


Reklama ta adresowana jest przede wszystkim do osób młodych, komunikatywnych, prowadzących działalność gospodarczą. Wysyłając przesyłki PRIORYTET do partnerów w interesach, będą oni mogli podkreślić znaczenie jakie przywiązują do korespondencji z nimi. „Poczta Polska” chce, aby usługa była powszechnie dostępna i tańsza od oferowanej przez konkurencję.

c. CEL (ROLA) REKLAMY • wzrost sprzedaży usługi,

 • przekazanie informacji o nowej formie usługi świadczonej przez „Pocztę Polską”,

 • stworzenie łatwego, taniego i ogólnego dostępu do usługi,

 • zachęcenie do korzystania z innych usług,

d. OBIETNICA

Państwa sprawy szybciej trafią do rąk adresata.

e. POPARCIE

Poczta Polska wprowadziła podział wszystkich przesyłek listowych na priorytetowe i ekonomiczne od 1 lipca 2002 r. Rozwiązanie to okazało się dużym sukcesem. Wskaźnik terminowości przebiegu przesyłek priorytetowych wyniósł w kraju bardzo wysoki poziom, ponad 93%. Nowa jakość dobrze znanych usług spowodowała wzrost zaufania do naszej instytucji. Dzięki kategoryzacji nasi Klienci zyskali możliwość wyboru przesyłki odpowiadającej ich indywidualnym potrzebom.

Przyjęte standardy znacznie poprawiły konkurencyjność usług i pozwoliły na dostosowanie ich jakości do wymogów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Wiele krajów europejskich takich jak np.: Anglia, Szwecja, Francja, Niemcy, Dania, Włochy itd. wprowadziły system podziału przesyłek ze względu na szybkość ich opracowania i doręczenia. Swoim klientom oferują jako standard produkty o wysokiej jakości, skutecznie konkurując na globalnym rynku usług pocztowych. Podział przesyłek na priorytetowe i ekonomiczne jest w krajach Unii Europejskiej normą i Polska, w momencie przystąpienia do UE, tę normę musi spełniać.

W opinii klientów wprowadzanie i usprawnianie usług przez „Pocztę Polską” jest odbierane pozytywnie i atrakcyjnie pod względem ceny.

f. POŻĄDANA REAKCJA KONSUMENTÓW


Naczelnym celem i nadrzędną wartością Poczty Polskiej jest dobro naszych Klientów i zapewnienie jak najwyższej jakości oferty świadczonych usług, których zakres stale powiększamy i modernizujemy. Poczta na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wprowadziła cały szereg usług o bardzo wysokim, europejskim poziomie takich jak: list priorytetowy, paczka priorytetowa, przekaz zagraniczny, telegram pocztowy, itp. Usługi te spotkały się z bardzo dobrym odbiorem społecznym i obserwujemy stały ich rozwój. Wiarygodny wizerunek marki wzbudza zaufanie klienta do jakości wprowadzonej usługi.

g. WSKAZÓWKI WYKONAWCZE


 • nie sugerować się reklamą firm konkurencyjnych,

 • wykorzystać wizerunek osób kojarzonych z „Pocztą Polską”,

 • stworzenie logo nowej usługi.

h. OBOWIĄZKOWE SKŁADNIKI I OGRANICZENIA

 • reklama powinna zawierać logo „Poczty Polskiej”

 • usługa będzie rozpowszechniona i dostępna we wszystkich Urzędach Pocztowych

 • wprowadzenie promocyjnej ceny do momentu upowszechnienia się usługi na rynku

i. MEDIA

 • reklama telewizyjna – czas trwania ok. 30 sekund (wariant podstawowy reklamy + reklama przypominająca)

 • reklama na bilboardach

 • reklama w prasie lokalnej

 • budżet przeznaczony na reklamę nowej usługi– ok. 1 mln zł

 • usługa nie jest sezonowa

 • sprzedaż usługi najbardziej rozpowszechniona w miastach,

j. OCENA SKUTECZNOŚCI

Do oceny reklamy użyto następujących kryteriów i narzędzi: • wskaźniki informujące o liczbie osób, które skorzystały z usługi w ciągu pierwszych dni jej istnienia na rynku, liczbie osób, które dowiedziały się o usłudze z reklamy, itp.

 • okres zwrotu nakładów poniesionych na reklamę nowej usługi

 • opinia klientów, którzy skorzystali z usługi.


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna