Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”


Charakterystyka flory pod względem udziału gatunków szczególnej troskiPobieranie 3.19 Mb.
Strona16/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41

5.5. Charakterystyka flory pod względem udziału gatunków szczególnej troski


Gatunki szczególnej troski to gatunki prawnie chronione, zagrożone, rzadkie w skali Polski, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Gdańskiego, umieszczone na tzw. czerwonych listach oraz wymagające ochrony zgodnie z Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory)

W poniżej prezentowanych listach gatunków zastosowano następujące oznaczenia::

[nazwa w nawiasie] - gatunek jedynie zdziczały dzięki człowiekowi,

„+” - przed nazwą określa, że gatunku nie zaobserwowano w 2008 r.,

„++” - gatunek nie notowano na Kępie Redłowskiej od ponad dwudziestu lat,

„+++” - brak obserwacji gatunku od ponad sześćdziesięciu lat.

Gatunki roślin naczyniowych prawnie chronione - podlegające ochronie ścisłej:

Centaurium erythraea centuria pospolita,

Daphne mezereum wawrzynek wilczełyko,

Epipactis helleborine kruszczyk szerokolistny,

+++Eryngium maritimum mikołajek nadmorski,

[Galanthus nivalis śnieżyczka przebiśnieg],

Hepatica nobilis przylaszczka pospolita,

Hippophaë rhamnoides rokitnik zwyczajny,

++Listera ovata listera jajowata,

[Matteucia struthiopteris pióropusznik strusi],

Neottia nidus-avis gnieźnik leśny,

Ornithogalum umbellatum śniedek baldaszkowy,

+++Orobanche minor zaraza drobnokwiatowa,

+++Platanthera bifolia podkolan biały.

Polypodium vulgare paprotka zwyczajna,

Sorbus intermedia jarząb szwedzki,

+Taxus baccata cis pospolity;

Gatunki roślin naczyniowych prawnie chronione - podlegające ochronie częściowej:

Carex arenaria turzyca piaskowa,

Convallaria majalis konwalia majowa,

Frangula alnus kruszyna pospolita,

Galium odoratum przytulia (marzanka) wonna,

Hedera helix bluszcz pospolity,

Helichrysum arenarium kocanki piaskowe,

Ononis repens wilżyna rozłogowa,

++O. spinosa wilżyna ciernista,

+Primula veris pierwiosnek lekarski,

Viburnum opulus kalian koralowa,

Vinca minor barwinek pospolity.

Gatunki zagrożone w skali Polski:Ajuga pyramidalis dąbrówka piramidalna – V,

+Cerastium pumilum rogownica drobna – V,Gagea pratensis – V ,

+++Orobanche minor – R,

+++Salsola kali – V.

Polska Czerwona Księga Roślin

Z gatunków roślin naczyniowych, występujących w rezerwacie „Kępa Redłowska”, w „Polskiej czerwonej księdze roślin” (Kaźmierczak, Zarzycki 2001) zamieszczony był jedynie jarząb szwedzki Sorbus intermedia, z kategorią EN (wymierający – silnie zagrożony). W opracowaniu tym wskazane są dla polskiego wybrzeża jedynie trzy, aktualnie istniejące stanowiska tego gatunku, uznane za naturalne; jednym z nich jest Kępa Redłowska, gdzie wciąż się utrzymuje. Autorzy rozdziału poświęconego jarzębowi szwedzkiemu sugerują nawet, że to ochrona sprzyja trwaniu tego taksonu, jednak powołują się przy tym na porównanie liczby okazów w latach 20. (Mroczkiewicz 1925) oraz 60. (Borowicz 1961) XX w.

Gatunki zagrożone w skali Pomorza Zachodniego:

Acer campestre klon polny – R,

Actaea spicata czerniec gronkowy – V,

Ajuga pyramidalis dąbrówka piramidalna – V,

++Bromus benekenii stokłosa Benekena – I,Carex ligerica turzyca loarska – V,

+Cerastium pumilum rogownica drobna – V,Dentaria bulbifera – żywiec cebulkowy – V,

+++Eryngium maritimum – V,

[Galanthus nivalis śnieżyczka przebiśnieg – I],

++Lathyrus japonicus subsp. maritimus groszek nadmorski – V,

[Matteucia struthiopteris pióropusznik strusi – V],

Neottia nidus-avis gnieźnik leśny – V,

+++Platanthera bifolia – V,

+++Pyrola rotundifolia – V,

+Rumex palustris szczaw błotny – V,

+++Salsola kali – V,

Sorbus intermedia jarząb szwedzki – E,

+Taxus baccata cis pospolity – R,Veronica montana przetacznik górski – V.

Gatunki zagrożone w skali Pomorza Gdańskiego:

Acer campestre klon polny – NT,

Achillea pannonica krwawnik panoński – NT,

Actaea spicata czerniec gronkowy – LC,

Ajuga pyramidalis dąbrówka piramidalna – NT,

++Bromus benekenii stokłosa Benekena – NT,

++Cakile maritima rukwiel nadmorski – NT,

Carex ligerica turzyca loarska – NT,

+Cerastium pumilum rogownica drobna – VU,Cystopteris fragilis paprotnica krucha – LC,

Dentaria bulbifera – żywiec cebulkowy – VU,

+++Eryngium maritimum – VU,Fragaria viridis poziomka twardawa – NT,

[Galanthus nivalis śnieżyczka przebiśnieg – DD],

++Koeleria glauca strzęplica sina – VU,

++Lathyrus japonicus subsp. maritimus groszek nadmorski – VU,

[Matteucia struthiopteris pióropusznik strusi – NT],

Myosotis sparsiflora niezapominajka skąpokwiatowa – NT,

Neottia nidus-avis gnieźnik leśny – NT,

+++Platanthera bifolia – VU,

+++Pyrola rotundifolia – VU,

+Rumex palustris szczaw błotny – NT,

+++Salsola kali – VU,

Sorbus intermedia jarząb szwedzki – DD,

+Taxus baccata cis pospolity – VU,Ulmus minor wiąz polny – NT,

Veronica montana przetacznik górski – NT,

Viola rupestris fiołek skalny – NT.

Gatunki z Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Na terenie rezerwatu „Kępa Redłowska” nie występują gatunki roślin naczyniowych, znajdujące się na liście do ochrony zawartej w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (por. Sudnik-Wójcikowska, Werblan-Jakubiec 2004). Występuje tu natomiast kilka siedlisk przyrodniczych, chronionych według tej Dyrektywy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000. - Dz. U. Nr 94, poz. 795), co sprawia, że teren rezerwatu jest proponowany do ochrony w ramach sieci specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (zob. rozdz. 2).

Podsumowanie

Mimo występowania na izolowanej, relatywnie niedużej „wyspie” leśnej w obrębie miasta, flora rezerwatu zachowała jeszcze cenny zestaw gatunków roślin naczyniowych, objętych ochroną oraz zagrożonych w skali regionu, a nawet kilku w skali Polski. Z tej ostatniej grupy trwają tu: dąbrówka piramidalna oraz złoć łąkowa. Z roślin pod ochroną ścisłą na uwagę zasługują stabilne populacje: wawrzynka wilczełyko, dwóch storczyków – kruszczyka szerokolistnego i gnieźnika leśnego, przylaszczki pospolitej, paprotki zwyczajnej oraz gatunku związanego z klifem – rokitnika pospolitego. Jarząb szwedzki, mimo znacznego ograniczenia swego udziału ilościowego od okresu przedwojennego, obsiewa się tu i ma wiele młodych okazów, mających szansę na dalszy rozwój.

Z gatunków zagrożonych w skali regionu Pomorza Zachodniego, jak też Pomorza Gdańskiego, wiele taksonów nie zostało potwierdzonych współcześnie i część można uznać za wymarłe na tym terenie. Wskazuje to na postępującą jednak dewastację środowiska przyrodniczego rezerwatu, która powoduje ubytki w cennych elementach flory. Cieszy natomiast fakt obecności takich gatunków, jak np. czerniec gronkowy, przetacznik górski (liczne populacje), a także stwierdzenia występowania m.in.: turzycy loarskiej, żywca cebulkowego, fiołka skalnego, poziomki twardawej, paprotnicy kruchej.
Pobieranie 3.19 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna