Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”


Zagrożenia flory i sposoby ich eliminacji lub ograniczeniaPobieranie 3.19 Mb.
Strona18/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41

5.7. Zagrożenia flory i sposoby ich eliminacji lub ograniczenia


1. Dalszy „napór” na granice rezerwatu zabudowy i likwidacja „strefy buforowej” w postaci fragmentów zadrzewień, jakie ukształtowały się po II wojnie światowej, a obecne są usuwane pod budowę kolejnych domów - dalszą konsekwencją tego procesu będzie zwiększenie się rozmaitych presji na rezerwat, jak m.in. penetracja przez ludzi, zrzucanie odpadów z ogrodów, wyprowadzanie psów, zwiększenie ruchu i garażowania samochodów na obrzeżu rezerwatu itp..

2. Nasilanie się penetracji rezerwatu przez ludzi, zarówno pieszych, jak też rowerzystów oraz na rozmaitych pojazdach mechanicznych, regularne spacery mieszkańców Gdyni, wyprowadzających tu psy (w większości bez smyczy i kagańca). Poruszanie się po terenie rezerwatu poza drogami oraz ścieżkami (których tu jest bardzo dużo) jest nagminne, co wiąże się z szeregiem czynników, jak: skracanie drogi do morza lub obiektów militarnych – ostatnio rozreklamowanych do zwiedzania, zbieranie grzybów, wyprowadzanie psów. Szczególnie groźne dla stanu rezerwatu (niszczenie podłoża, zanik flory leśnej) jest wjeżdżanie quadami, motocyklami oraz rowerami. Entuzjaści tych ostatnich pobudowali w rezerwacie swoje trasy ze skoczniami, a na szerokich pasach zboczy całkowicie zniszczyli runo.

3. Nasilająca się ruderalizacja flory, poprzez niszczenie naturalnej, typowej pokrywy roślinnej i zawlekanie gatunków obcych przy nasilonej penetracji oraz świadome wyrzucanie odpadów z ogrodów, wraz z rozmaitymi roślinami ozdobnymi. Ubożejąca flora, w okresie zwłaszcza ważnych przemian w drzewostanach (wypadanie starych drzew, głównie iglastych), może posiadać zbyt słabą odporność na tego typu niekorzystne oddziaływania, co może doprowadzić do całkowitego zaniku elementów leśnych ze składu florystycznego. Dodatkowym źródłem diaspor antropofitów są rzesze spacerowiczów przemieszczających się plażą oraz wyrzucanie owoców i nasion roślin jadalnych przez odwiedzających rezerwat oraz plażowiczów.

4. Zmiany charakteru brzegu morskiego i zachodzących tu procesów, w wyniku działalności człowieka, jak m.in. nadbudowa plaży refulatem z dna Zatoki Gdańskiej.

Sposoby eliminacji lub ograniczenia zagrożeń flory omówiono w rozdz. 7.5., dotyczącym eliminacji lub ograniczenia zagrożeń ekosystemów, ze względu na podobieństwo zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im.

6. GRZYBY4 (Michał Buliński)


W rezerwacie „Kępa Redłowska”, mimo wyjątkowo nasilonej penetracji przez ludzi, również w celu pozyskiwania owocników grzybów jadalnych, występuje stosunkowo bogaty i urozmaicony świat grzybów. Większość gatunków znalazł i sfotografował Paweł Jędryczak (edukator w Nadleśnictwie Gdańsk), część zaś, w trakcie prac terenowych nad fauną rezerwatu – M. Ciechanowski (mat. niepubl.). Na podstawie zebranych materiałów zestawiono poniższą listę gatunków.
KLASA: ASCOMYCETES (WHITTAKER 1959) - WORKOWCE
rząd: Xylariales (Nannfeldt 1932) - próchnilcowce
  rodzina: Xylariaceae (L. Tulasne & C. Tulasne 1863) - próchnilcowate
    rodzaj: Xylaria (Hill 1789) - próchnilec
      Xylaria hypoxylon (Greville 1824) - próchnilec gałęzisty

    KLASA: BASIDIOMYCETES (WINTER 1880) - PODSTAWCZAKI


rząd: Polyporales (Gaum 1926) – żagwiowce
  rodzina: Polyporaceae (Fries 1825) - żagwiowate
    rodzaj: Fomes (Fries 1849) - hubiak
     Fomes fomentarius (Linnaeus 1753) - hubiak pospolity
    rodzaj: Trametes (Fries 1835) - wrośniak
      Trametes hirsuta (Pilat 1939) - wrośniak szorstki
      Trametes versicolor (Lloyd 1921) - wrośniak wielobarwny
  rodzina: Fomitopsidaceae (Julich 1982) - pniarkowate
    rodzaj: Fomitopsis (Karst 1881) - pniarek
      Fomitopsis pinicola (Karst 1881) - pniarek obrzeżony
    rodzaj: Piptoporus (Karst 1881) - białoporek
     Piptoporus betulinus (Karst 1881) - białoporek brzozowy
  rodzina: Ganodermataceae (Donk 1948) - lakownicowate
    rodzaj: Ganoderma (Karst 1881) - lakownica
      Ganoderma lipsiense (Atkinson 1908) - lakownica spłaszczona

rząd: Aphyllophorales – bezblaszkowce

  rodzina: Sparassidaceae - siedzuniowate
    rodzaj: Sparassius – siedzuń (szmaciak)
     Sparassius crispa (Wulfen) Fr. – siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty)
rząd: Hymenochaetales (Oberwinkler 1977) - szczecinkowce
  rodzina: Hymenochaetaceae (Imazeki & Toki 1954) - szczecinkowcowate
    rodzaj: Phellinus (Quelet 1886) - czyreń
      Phellinus robustus (Bourdot & Galzin 1928) - czyreń dębowy
rząd: Auriculariales (Schrot 1887) - uszakowce
  rodzina: Auriculariaceae (Fries 1838) - uszakowate
    rodzaj: Hirneola (Fries 1848) - uszak
      Hirneola auricula-judae (Berk 1860) - uszak bzowy

rząd: Agaricales - pieczarkowce


  rodzina: Tricholomataceae - gąskowate
    rodzaj: Oudemansiella (Fries 1848) - monetka
     Oudemansiella mucida (Schrad.) Hoehn. – monetka bukowa (monetka kleista)
Z wymienionych gatunków grzybów siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) jest ściśle chroniony i umieszczony na aktualnej (2006) czerwonej liście grzybów, w kategorii R (rzadki), zaś monetka bukowa jest nieczęsta w skali kraju i ściśle uzależniona od martwego drewna bukowego. W rezerwacie ten ostatni gatunek jest szeroko rozpowszechniony. Jeżeli do podanej listy dodamy zestaw pospolitych gatunków jadalnych, jak m.in. borowik szlachetny, koźlarz babka, maślak modrzewiowy, oraz innych, jak m.in. gatunek z rodzaju gwiazdosz (obserwacje M. Bulińskiego niepubl.), to zestaw świata grzybów tego niewielkiego, chronionego obszaru, jest bogaty i interesujący.

Przedstawiono powyżej tylko niewielką grupę grzybów, jakie występują w rezerwacie, spośród gatunków, które możemy zauważyć nieuzbrojonym okiem. Znaczna część gatunków grzybów występuje na martwym drewnie, którego w ostatnim czasie jest w rezerwacie coraz więcej, ponieważ nie usuwa się wywrotów i wiatrołomów, a także drzew obumarłych. I tu też mogą być interesujące i rzadkie taksony. Bogactwo gatunków z tej grupy systematycznej organizmów potwierdza wciąż duże znaczenie rezerwatu w utrzymaniu różnorodności biologicznej w obrębie Gdyni, jak również na odcinku wybrzeża przyległym do Trójmiasta.
Pobieranie 3.19 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna