Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”


| | | | | LMśw (umiark.św.) Md-Bk-So |N_ZAL| So | | | | | | I | | | | | |Pobieranie 3.19 Mb.
Strona23/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41

| | | | | LMśw (umiark.św.) Md-Bk-So |N_ZAL| So | | | | | | I | | | | | |

| | | | | T.n.wzgórz. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | P.ścioł. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | INNE WYL (INNE WYL.) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----|------|------|-----|-----------------------------------------|-----|--------|---|---|---|----|--|-----|--|----|------|-----|---------------------------|

| | 9.43| 0.00| 0.00| = 9.43 | | | | | | | | | | | 2900| 43.2| |

|*****|******|******|*****|*****************************************|*****|********|***|***|***|****|**|*****|**|****|******|*****|***************************|

| | 9.43| 0.00| 0.00| = 9.43 Obr.ewid. Gdynia /11/ | | | | | | | | | | | 2900| 43.2| |

| | 9.43| 0.00| 0.00| = 9.43 Gmina M. Gdynia /11/ | | | | | | | | | | | 2900| 43.2| |

| | 9.43| 0.00| 0.00| = 9.43 Powiat m.Gdynia /62/ | | | | | | | | | | | 2900| 43.2| |

===============================================================================================================================================================

Opis taksacyjny wg: "Planu urządzania lasu. Lasy komunalne miasta Gdynia" na lata 2006-2015, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni, 2005.

===============================================================================================================================================================

|ODDZ.| POWIERZCHNIA | OPIS SIEDLISKA, DRZEWOSTANU I POW.NIEL. | ELEMENTY TAKSACYJNE | |

| | NETTO\BRUTTO | | | WSKAZANIA |

|PODDZ|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------| GOSPODARCZE |

| | LEŚNA (LASY)| NIE-| TYP SIEDLISKOWY WIEK RĘBNOŚCI |WAR- | UDZIAŁ | W |ZD.|ZW.|PIER|W |BONI-|JA| GRUBIZNA |P.B.R| |

| |-------------|LEŚNA| TYP GOSPODARCZY |STWA | GATUNEK| I | | |ŚNI-|Y |TACJA|KO| NA |C.POW| |

| |ZAL. I|ZW. Z | | TEREN:NACHYLENIE,WYSTAWA GLEBA,| | | E | | |CA |S | |ŚĆ|-----------|-----| |

| |N-ZAL.|GOSP.L| | POKRYWA, DRZEWOSTAN OPIS POW.NIELEŚNEJ| | | K | | | |. | | |1 HA|C.POW.| HA | |

|=====|======|======|=====|=========================================|=====|========|===|===|===|====|==|=====|==|====|======|=====|===========================|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 |12| 13 |14| 15 | 16 | 17 | 18 |

|=====|======|======|=====|=========================================|=====|========|===|===|===|====|==|=====|==|====|======|=====|===========================|

| 19 | | | | Woj. POMORSKIE /22/ Powiat m.Gdynia /62/ Gmina M. Gdynia /11/ Obr.ewid. Gdynia /11/ Las Komunalny |

| | | | | REZERWAT CZ. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| a | 2.55| | | LMśw (umiark.św. nat.) Md-Bk-So |Drzew| 9 Bk |110|0.8|um.| 43 |27| II.5| 2| 340| 870| 12.9|Chron. |

| | | | | T. st.st.urw. E | | 1 Bk | 85| | | 29 |23| II.5| 2| 30| 75| 1.6| |

| | | | | G.gl.bielic.,pias.sł.glin.z | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | przew.utw.moc. | | | | | | | | | | 370| 945| 14.5| |

| | | | | P.zaz.:konwal.,marz.,konw.,śmiał., | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | bluszcz | | | | | | | | | | | | 5.7| |

| | | | | ODN.NAT. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Zmiesz.jed.,miejsc.Gb,Brz,Os 65 l. Gb, | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Lp,Db 85 l. Db,So,Brz 110 l. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Podsz.:bk,bez c. na 50% | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| b | 0.98| | | LMśw (umiark.św. nat.) Md-Bk-So |Drzew| 7 So |110|0.8|um.| 40 |27| I.5| 2| 250| 250| 2.9| |

| | | | | T. st.st spad. | | 2 Bk |110| | | 38 |27| II.5| 2| 50| 50| 0.7| |

| | | | | G.gl.bielic.,pias.zw.głęb.na | | 1 Bk | 65| | | 24 |20| II | 3| 20| 20| 0.6| |

| | | | | utw.il.-glin. | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | P.zaz.:szczawik,konwal.,jeż. | | | | | | | | | | 320| 320| 4.2| |

| | | | | ODN.SZT. | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | Zmiesz.grup.,miejsc.Jw,Lp,Gb 65 l. Db, | | | | | | | | | | | | 4.4| |

| | | | | Brz,Gb 110 l. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Podsz.:bk,jw,kl na 40% |Przes| Jrz | 80| | | 60 |17| | 4| | 2| | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| c | 1.60| | | LMśw (umiark.św. nat.) Md-Bk-So |Drzew| 7 Bk |105|0.8|um.| 38 |26| II.5| 2| 250| 400| 6.3|Chron. |

| | | | | T. st.st spad. N-W | | 2 So |110| | | 40 |27| I.5| 2| 70| 110| 1.3| |

| | | | | G.gl.bielic.,pias.zw.głęb.na | | 1 Db |105| | | 36 |27| II | 2| 30| 50| 0.6| |

| | | | | utw.il.-glin. | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | P.zaz.:konwal.,śmiał.,widłoz.,konw. | | | | | | | | | | 350| 560| 8.2| |

| | | | | ODN.NAT. | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | Zmiesz.kęp.,miejsc.Bk,Gb 65 l. Bk,Brz, | | | | | | | | | | | | 5.1| |

| | | | | Db 80 l. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Podsz.:bk na 10% | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

===============================================================================================================================================================

Opis taksacyjny wg: "Planu urządzania lasu. Lasy komunalne miasta Gdynia" na lata 2006-2015, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni, 2005.

===============================================================================================================================================================

|ODDZ.| POWIERZCHNIA | OPIS SIEDLISKA, DRZEWOSTANU I POW.NIEL. | ELEMENTY TAKSACYJNE | |

| | NETTO\BRUTTO | | | WSKAZANIA |

|PODDZ|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------| GOSPODARCZE |

| | LEŚNA (LASY)| NIE-| TYP SIEDLISKOWY WIEK RĘBNOŚCI |WAR- | UDZIAŁ | W |ZD.|ZW.|PIER|W |BONI-|JA| GRUBIZNA |P.B.R| |

| |-------------|LEŚNA| TYP GOSPODARCZY |STWA | GATUNEK| I | | |ŚNI-|Y |TACJA|KO| NA |C.POW| |

| |ZAL. I|ZW. Z | | TEREN:NACHYLENIE,WYSTAWA GLEBA,| | | E | | |CA |S | |ŚĆ|-----------|-----| |

| |N-ZAL.|GOSP.L| | POKRYWA, DRZEWOSTAN OPIS POW.NIELEŚNEJ| | | K | | | |. | | |1 HA|C.POW.| HA | |

|=====|======|======|=====|=========================================|=====|========|===|===|===|====|==|=====|==|====|======|=====|===========================|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 |12| 13 |14| 15 | 16 | 17 | 18 |

|=====|======|======|=====|=========================================|=====|========|===|===|===|====|==|=====|==|====|======|=====|===========================|

| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| d | 2.96| | | LMśw (umiark.św. nat.) Md-Bk-So |Drzew| 6 Brz | 75|0.7|prz| 35 |25| I.5| 2| 160| 470| 5.0|Chron. |

| | | | | T. st.st spad. N-W | | 1 So | 75| | | 38 |25| I | 2| 20| 60| 1.1| |

| | | | | G.gl.bielic.,pias.zw.głęb.na | | 1 Bk | 75| | | 26 |22| II | 2| 20| 60| 1.5| |

| | | | | utw.il.-glin. | | 1 Bk |100| | | 42 |26| II.5| 2| 20| 60| 1.0| |

| | | | | P.zaz.:szczawik,marz.,konwal. | | 1 Bk | 60| | | 18 |18| II | 3| 20| 60| 2.3| |

| | | | | ODN.NAT. | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | Zmiesz.grup.,miejsc.Db 60 l. Db,Kl,Jw, | | | | | | | | | | 240| 710| 10.9| |

| | | | | Gb,Św 75 l. Db,Brz,Lp 100 l. | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | Podsz.:kl,bk,jw na 60% | | | | | | | | | | | | 3.7| |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| f | 0.59| | | Lw (sil.wilg. nat.) Js-Db |Drzew| 4 Db | 50|0.6|prz| 18 |18| II |23| 80| 45| 1.6|Chron. |

| | | | | T. zagł.bezodpł. | | 2 Tp | 50| | | 50 |26| I | | 40| 25| 0.6| |

| | | | | G.opad.glej.,glina lek.piaszcz. | | 1 Jw | 50| | | 26 |20| I | | 20| 10| 0.3| |

| | | | | P.s.zad.:jeż.,niec.,narecz.,pokrz., | | 1 Brz | 50| | | 25 |21| I.5| | 10| 5| 0.1| |

| | | | | podagr. | | 2 Ol | 70| | | 30 |24| II | | 40| 25| 0.4| |

| | | | | ODN.SZT. | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | Zmiesz.grup.,miejsc.Ol,Czr,Lp,Kl,Gb 50 | | | | | | | | | | 190| 110| 3.0| |

| | | | | l. Kl,Wz 70 l. | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | Podsz.:kl,jw,bez c.,such. na 70% | | | | | | | | | | | | 5.2| |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| g | 0.38| | | LMśw (umiark.św. nat.) Md-Bk-So |Drzew| 6 Kl | 27|0.7|prz| 20 |18| I |23| 60| 25| 2.8|Chron. |

| | | | | T. st.st.urw. E | | 2 Lp | 27| | | 15 |16| I | | 20| 10| 1.1| |

| | | | | G.gl.bielic.,pias.zw.głęb.na | | 1 Md | 27| | | 22 |20| I | | 10| 5| 0.3| |

| | | | | utw.il.-glin. | | 1 Brz | 27| | | 20 |18| I | | 10| 5| 0.3| |

| | | | | P.zaz.:marz.,niec.,podagr.,paprot., | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | konwal. | | | | | | | | | | 100| 45| 4.5| |

| | | | | ODN.NAT. | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | Zmiesz.grup. | | | | | | | | | | | | 11.8| |

| | | | | Podsz.:bk,lesz. na 40% | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

===============================================================================================================================================================

Opis taksacyjny wg: "Planu urządzania lasu. Lasy komunalne miasta Gdynia" na lata 2006-2015, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni, 2005.

===============================================================================================================================================================

|ODDZ.| POWIERZCHNIA | OPIS SIEDLISKA, DRZEWOSTANU I POW.NIEL. | ELEMENTY TAKSACYJNE | |

| | NETTO\BRUTTO | | | WSKAZANIA |

|PODDZ|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------| GOSPODARCZE |

| | LEŚNA (LASY)| NIE-| TYP SIEDLISKOWY WIEK RĘBNOŚCI |WAR- | UDZIAŁ | W |ZD.|ZW.|PIER|W |BONI-|JA| GRUBIZNA |P.B.R| |

| |-------------|LEŚNA| TYP GOSPODARCZY |STWA | GATUNEK| I | | |ŚNI-|Y |TACJA|KO| NA |C.POW| |

| |ZAL. I|ZW. Z | | TEREN:NACHYLENIE,WYSTAWA GLEBA,| | | E | | |CA |S | |ŚĆ|-----------|-----| |

| |N-ZAL.|GOSP.L| | POKRYWA, DRZEWOSTAN OPIS POW.NIELEŚNEJ| | | K | | | |. | | |1 HA|C.POW.| HA | |

|=====|======|======|=====|=========================================|=====|========|===|===|===|====|==|=====|==|====|======|=====|===========================|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 |12| 13 |14| 15 | 16 | 17 | 18 |

|=====|======|======|=====|=========================================|=====|========|===|===|===|====|==|=====|==|====|======|=====|===========================|

| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| h | 0.83| | | Lśw (umiark.św. nat.) Db-Bk |Drzew| 6 Db |105|0.8|um.| 42 |26| II.5|22| 200| 170| 2.3|Chron. |

| | | | | T. st.st spad. S-W | | 1 Bk |105| | | 40 |26| II.5| | 30| 25| 0.4| |

| | | | | G.rdz.brun.,pias.sł.glin.na pias.luź. | | 3 Db | 75| | | 28 |24| II | | 90| 75| 1.5| |

| | | | | P.zaz.:marz.,konw.,jeż.,narecz. | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | ODN.SZT. | | | | | | | | | | 320| 270| 4.2| |

| | | | | Zmiesz.grup.,miejsc.So,Gb,Brz,Kl 75 l. | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | Bk 130 l. | | | | | | | | | | | | 5.1| |

| | | | | Podsz.:bk,lesz.,kl na 60% | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| i | 0.66| | | Lśw (umiark.św. nat.) Db-Bk |Drzew| 5 So | 75|0.5|prz| 31 |24| I |23| 160| 110| 2.0|Chron. |

| | | | | T. st.st spad. S-E | | 1 Jw | 40| | | 17 |15| I | | 10| 5| 0.2| |

| | | | | G.rdz.brun.,pias.zw.głęb.na | | 4 Jw | 30| | | 13 |13| I | | 20| 15| 1.3| |

| | | | | utw.il.-glin. | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | P.zaz.:niec.,marz.,konw.,gwiazd.,jeż. | | | | | | | | | | 190| 130| 3.5| |

| | | | | ODN.SZT. | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | Zmiesz.grup.,miejsc.Czr 40 l. Db,Brz,Js,| | | | | | | | | | | | 5.4| |

| | | | | Czr 75 l. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Podsz.:jw,kl,jrz,czr na 60% | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| j | 0.81| | | LMśw (umiark.św. nat.) Md-Bk-So |Drzew| 7 Bk |105|0.8|um.| 38 |26| II.5| 2| 250| 200| 3.1|Chron. |

| | | | | T. st.st spad. N-W | | 1 Db |105| | | 36 |27| II | 2| 70| 55| 0.7| |

| | | | | G.gl.bielic.,pias.zw.głęb.na | | 2 So | 75| | | 31 |24| I | 2| 30| 25| 0.5| |

| | | | | utw.il.-glin. | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | P.zaz.:konwal.,śmiał.,widłoz.,konw. | | | | | | | | | | 350| 280| 4.3| |

| | | | | ODN.NAT. | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | Zmiesz.grup.,miejsc.Brz 75 l. | | | | | | | | | | | | 5.4| |

| | | | | Podsz.:bk na 10% | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

===============================================================================================================================================================

Opis taksacyjny wg: "Planu urządzania lasu. Lasy komunalne miasta Gdynia" na lata 2006-2015, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni, 2005.

===============================================================================================================================================================

|ODDZ.| POWIERZCHNIA | OPIS SIEDLISKA, DRZEWOSTANU I POW.NIEL. | ELEMENTY TAKSACYJNE | |

| | NETTO\BRUTTO | | | WSKAZANIA |

|PODDZ|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------| GOSPODARCZE |

| | LEŚNA (LASY)| NIE-| TYP SIEDLISKOWY WIEK RĘBNOŚCI |WAR- | UDZIAŁ | W |ZD.|ZW.|PIER|W |BONI-|JA| GRUBIZNA |P.B.R| |

| |-------------|LEŚNA| TYP GOSPODARCZY |STWA | GATUNEK| I | | |ŚNI-|Y |TACJA|KO| NA |C.POW| |

| |ZAL. I|ZW. Z | | TEREN:NACHYLENIE,WYSTAWA GLEBA,| | | E | | |CA |S | |ŚĆ|-----------|-----| |

| |N-ZAL.|GOSP.L| | POKRYWA, DRZEWOSTAN OPIS POW.NIELEŚNEJ| | | K | | | |. | | |1 HA|C.POW.| HA | |

|=====|======|======|=====|=========================================|=====|========|===|===|===|====|==|=====|==|====|======|=====|===========================|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 |12| 13 |14| 15 | 16 | 17 | 18 |

|=====|======|======|=====|=========================================|=====|========|===|===|===|====|==|=====|==|====|======|=====|===========================|

| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k | 0.92| | | LMśw (umiark.św. nat.) Md-Bk-So |Drzew| 8 Bk |115|0.7|prz| 39 |27| II.5| 2| 250| 230| 3.2|Chron. |

| | | | | T. st.st.b.str. E | | 1 Db |115| | | 37 |26| III | 3| 30| 30| 0.4| |

| | | | | G.gl.bielic.,pias.zw.głęb.na | | 1 Bk | 85| | | 24 |21| III | 3| 20| 20| 0.5| |

| | | | | utw.il.-glin. | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | P.zaz.:konwal.,marz.,narecz.,konw., | | | | | | | | | | 300| 280| 4.1| |

| | | | | paprot. | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | ODN.NAT. | | | | | | | | | | | | 4.4| |

| | | | | Zmiesz.grup.,miejsc.Lp,Gb 60 l. Db,Gb, | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Lp 85 l. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Podsz.:bk na 40% | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| l | 3.05| | | Lśw (umiark.św. nat.) Db-Bk |Drzew| 6 Db |105|0.6|prz| 38 |26| II.5|23| 140| 430| 5.9|Chron. |

| | | | | T. st.st.str. | | 1 Bk |105| | | 39 |26| II.5| | 20| 60| 0.9| |

| | | | | G.rdz.brun.,pias.sł.glin.na pias.luź. | | 2 Brz | 80| | | 39 |26| I | | 40| 120| 1.1| |

| | | | | P.zaz.:szczawik,marz.,niec.,jeż.,gajow. | | 1 Db | 80| | | 28 |24| II | | 30| 90| 1.7| |

| | | | | ODN.SZT. | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | Zmiesz.d.kęp.,miejsc.Bk,Jw 55 l. Bk,Gb, | | | | | | | | | | 230| 700| 9.6| |

| | | | | Kl,Czr 80 l. So,Gb,Brz 105 l. | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | (1) W cz. N kępa 0.30 ha Jw Md Brz 30 l.| | | | | | | | | | | | 3.2| |

| | | | | Podsz.:bk,jw,kl,jrz na 70% | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| m | 0.77| | | Lśw (umiark.św. nat.) Db-Bk |Drzew| 7 So | 80|0.7|prz| 38 |25| I |23| 210| 160| 2.7|Chron. |

| | | | | T. st.st.str. S-E | | 3 Brz | 80| | | 38 |27| I | | 80| 60| 0.6| |

| | | | | G.brun.kw.typ,glina lek.piaszcz. | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | P.zaz.:szczawik,marz.,gajow.,jeż. | | | | | | | | | | 290| 220| 3.3| |

| | | | | ODN.SZT. | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | Zmiesz.grup.,miejsc.Db,Czr,Gb,Bk 60 l. | | | | | | | | | | | | 4.2| |

| | | | | Kl,Bk,Jw,Db,Md,Dg 80 l. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Podsz.:kl,jw,bk,lesz.,bez c. na 90% | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

===============================================================================================================================================================

Opis taksacyjny wg: "Planu urządzania lasu. Lasy komunalne miasta Gdynia" na lata 2006-2015, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni, 2005.

===============================================================================================================================================================

|ODDZ.| POWIERZCHNIA | OPIS SIEDLISKA, DRZEWOSTANU I POW.NIEL. | ELEMENTY TAKSACYJNE | |

| | NETTO\BRUTTO | | | WSKAZANIA |

|PODDZ|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------| GOSPODARCZE |

| | LEŚNA (LASY)| NIE-| TYP SIEDLISKOWY WIEK RĘBNOŚCI |WAR- | UDZIAŁ | W |ZD.|ZW.|PIER|W |BONI-|JA| GRUBIZNA |P.B.R| |

| |-------------|LEŚNA| TYP GOSPODARCZY |STWA | GATUNEK| I | | |ŚNI-|Y |TACJA|KO| NA |C.POW| |

| |ZAL. I|ZW. Z | | TEREN:NACHYLENIE,WYSTAWA GLEBA,| | | E | | |CA |S | |ŚĆ|-----------|-----| |

| |N-ZAL.|GOSP.L| | POKRYWA, DRZEWOSTAN OPIS POW.NIELEŚNEJ| | | K | | | |. | | |1 HA|C.POW.| HA | |

|=====|======|======|=====|=========================================|=====|========|===|===|===|====|==|=====|==|====|======|=====|===========================|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 |12| 13 |14| 15 | 16 | 17 | 18 |

|=====|======|======|=====|=========================================|=====|========|===|===|===|====|==|=====|==|====|======|=====|===========================|

| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| n | 1.50| | | Lśw (umiark.św. nat.) Db-Bk |Drzew| 4 Brz | 70|0.7|prz| 27 |25| I.5| 2| 110| 170| 2.1|Chron. |

| | | | | T. st.st spad. | | 1 Bk | 70| | | 25 |22| II | 2| 20| 30| 0.8| |

| | | | | G.brun.kw.typ,glina lek.piaszcz. | | 1 Db | 70| | | 22 |23| II | 2| 20| 30| 0.7| |

| | | | | P.zdzicz.:jeż.,szczawik,marz.,niec. | | 2 So | 90| | | 42 |24| II | 3| 50| 75| 1.2| |

| | | | | ODN.NAT. | | 1 Bk | 90| | | 40 |26| II | 2| 20| 30| 0.5| |

| | | | | Zmiesz.grup.,miejsc.Kl,Jw 50 l. Ak,Gb | | 1 Brz | 90| | | 42 |26| I.5| 3| 20| 30| 0.2| |

| | | | | 70 l. Db,Md,Wz 90 l. | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | Podsz.:kl,kl,jw,bez c. na 80% | | | | | | | | | | 240| 365| 5.5| |

| | | | | | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7| |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| o | 1.77| | | Lśw (umiark.św. nat.) Db-Bk |Drzew| 5 Brz | 80|0.7|prz| 36 |27| I | 3| 150| 270| 2.5|Chron. |

| | | | | T. st.st.str. N-E | | 1 Db | 80| | | 33 |24| II | 2| 40| 70| 1.3| |

| | | | | G.rdz.brun.,pias.sł.glin.na pias.luź. | | 1 Bk | 80| | | 30 |24| II | 2| 30| 55| 1.2| |

| | | | | P.zaz.:szczawik,niec.,marz.,narecz.,jeż.| | 1 Ol | 80| | | 40 |26| II | 2| 20| 35| 0.5| |

| | | | | ODN.NAT. | | 1 Bk |125| | | 59 |29| II.5| 3| 30| 55| 0.7| |

| | | | | Zmiesz.grup.,miejsc.Gb,Bk,Jw,Czr 65 l. | | 1 Brz | 65| | | 26 |24| I | 3| 30| 55| 0.8| |

| | | | | So,Gb,Kl,Dg 80 l. Gb,Db 125 l. | | | | | | | | | |----|------|-----| |

| | | | | Podsz.:jw,kl,bez c. na 70% | | | | | | | | | | 300| 540| 7.0| |

| | | | | | | | | | | | | | | | |-----| |

| | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0| |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| p | 0.56| | | Lśw (umiark.św. nat.) Db-Bk |Drzew| 4 Md | 95|0.6|prz| 48 |25| III | 3| 80| 45| 0.5|Chron. |

| | | | | T. st.st spad. S | | 2 So | 95| | | 34 |24| II | 3| 50| 30| 0.4| |

| | | | | G.rdz.brun.,pias.sł.glin.na pias.luź. | | 2 Brz | 95| | | 35 |25| II | 3| 40| 20| 0.1| |

| | | | | P.zaz.:szczawik,marz.,gajow.,jeż. | | 1 Bk | 85| | | 32 |23| II.5| 3| 20| 10| 0.2| |

| | | | | ODN.SZT. | | 1 Db | 85| | | 30 |23| II.5| 3| 20| 10| 0.2| |

| | | | | Zmiesz.grup.,miejsc.Bk,Czr,Kl,Ol 60 l. | | | | | | | | | |----|------|-----| |


Pobieranie 3.19 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna