Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”


INWENTARYZACJA I ZASADY OCHRONY FAUNY (Michał Goc, Mateusz Ciechanowski, Jan K. Kowalczyk, Paweł Jędryczak)Pobieranie 3.19 Mb.
Strona29/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41

8. INWENTARYZACJA I ZASADY OCHRONY FAUNY (Michał Goc, Mateusz Ciechanowski, Jan K. Kowalczyk, Paweł Jędryczak)

8.1. Metody


Szczegółowymi badaniami entomologicznymi objęto żądłówki (Aculeata: wszystkie odnotowane rodziny błonkówek za wyjątkiem Tenthredinidae i Cynipidae) i wybrane rodziny muchówek (Diptera), poławiane czerpakiem entomologicznym na zarastających klifach nadmorskich w północnej i środkowej części rezerwatu w latach 1992-1994, wzdłuż północnej granicy rezerwatu i na Polance Redłowskiej w latach 1986-2005, oraz wzdłuż południowej granicy rezerwatu nad rzeką Kaczą w 2005 r. (J. K. Kowalczyk). Owady terenów położonych w sąsiedztwie rezerwatu (poza jego granicą) objęto inwentaryzacją, ponieważ rozwój larwalny większości z nich odbywa się prawdopodobnie na obszarze rezerwatu (np. w martwym drewnie, ściółce lub glebie leśnej), bądź związane są one ze strefą ekotonalną chronionego kompleksu leśnego. W trakcie tych prac gromadzono również wyrywkowe dane o pozostałych rzędach owadów. Informacje o najciekawszych gatunkach znalezionych podczas tych badań zestawiono w pracach Kowalczyka i Zielińskiego (1998) oraz Wiśniowskiego i Kowalczyka (1998, 2002). W ramach planu ochrony rezerwatu zebrano również dane literaturowe z pracy Buszki (1990) na temat motyli minujących, oraz z pracy Urbańskiego (1947) na temat wyrośli (zoocecydiów) tworzonych przez roztocze, muchówki, błonkówki i mszyce na roślinach naczyniowych z omawianego obszaru. Listę bezkręgowców uzupełniono wynikami obserwacji i dokumentacji fotograficznej P. Jędryczaka. Nazewnictwo owadów (w tym gatunków z wcześniejszych publikacji) zaktualizowano według Bogdanowicza i in. (2004, 2007)

Inwentaryzację składu awifauny prowadzono w ciągu całego cyklu rocznego (M. Goc). W rożnych terminach obserwowano i nasłuchiwano ptaków w innych częściach rezerwatu. Większość obserwacji przeprowadzono we wczesnych godzinach porannych, wykorzystując okres najwyższej aktywności wielu gatunków ptaków, a jednocześnie stosunkowo niewielką frekwencję ludzi. Podczas obserwacji posługiwano się lornetką. W opracowaniu uwzględniono tylko gatunki związane z obszarem rezerwatu, a pominięto te które tylko przelatywały lub żerowały nad nim (np. pustułki, jerzyki, kawki, gęsi czy żurawie). Nie uwzględniono także gatunków widzianych bezpośrednio na wschód od morskiej granicy rezerwatu – tylko na wodzie, przy brzegu (np. perkozów).

Zimujące nietoperze liczono na terenie Kępy Redłowskiej od 1996 r. w dwóch obiektach: Jaskini Goryla (Ciechanowski i Jarzembowski 1999) oraz w betonowym schronie (Jarzembowski i in. 2000). Liczenia prowadzono co roku w pierwszej połowie lutego. Gatunki oznaczano bez wybudzania zwierząt z hibernacji i zdejmowania ich ze ściany. Wieczorem 26.07.2008 r. przeprowadzono nagrania sygnałów echolokacyjnych żerujących nietoperzy za pomocą szerokopasmowego detektora ultradźwięków Pettersson D-980 i rejestratora cyfrowego Boss MicroBr. Gatunki oznaczano z wykorzystaniem programu bioakustycznego BatSound 3.31. Wieczorem 13.10.2008 r. prowadzono również nasłuchy sygnałów nietoperzy z użyciem detektora Pettersson D-100.

W dniach 25-30.09.2008 r. prowadzono odłowy drobnych ssaków w centralnej części rezerwatu (na wschód od parkingu przy szpitalu w Redłowie) za pomocą 30 pułapek żywołownych, ustawionych w linii co 10 metrów. Jako przynętę zastosowano chleb zasmażany na oleju. Następnie odłowy za pomocą 10 pułapek żywołownych przeprowadzono dnia 08.10.2008 r. wzdłuż południowej granicy rezerwatu, a 12.10.2008 wzdłuż granicy północno-zachodniej, koło Polanki Redłowskiej. Ponadto, w dniach 25.09-01.10.2008 r. w wąwozie w centralnej części rezerwatu rozstawiono 23 pułapki stożkowe. Łącznie odłowy drobnych ssaków obejmowały 308 pułapkodni. Oznaczano również złowione w stożki płazy oraz chrząszcze z rodzin biegaczowatych (Carabidae) i żukowatych (Geotrupidae). Biegaczowate zostały oznaczone przez R. Jaskułę.

W okresie od początku sierpnia do pierwszych dni października 2008 r. kilkakrotnie instalowano w rezerwacie tzw. fotopułapki – cyfrowe kamery wyposażone w czujnik podczerwieni (PIR). Wykrywają on w polu widzenia obiektywu ruch obiektów cieplejszych od otoczenia i uruchamia w odpowiedzi kamerę,. rejestrującą w zależności od ustawienia programu jedno lub kilka zdjęć lub krótki film. Lampa błyskowa i/lub doświetlacz diodowy działający w podczerwieni pozwalają uzyskiwać czytelne obrazy także w ciemności. Pułapki te stosowano do wykrywania obecności w rezerwacie ssaków drapieżnych. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo rejestracji stosowano przynętę w postaci kawałka kurczaka wykładanego w polu widzenia kamery. Łącznie pułapki (2) były czynne przez 12 nocy.

8.2. Bezkręgowce5


Dotychczas na badanym terenie stwierdzono 293 gatunki zwierząt bezkręgowych: 233 owady (8 gatunków ważek, 8 gatunków pluskwiaków, 29 gatunków chrząszczy, 96 gatunków błonkówek, 56 gatunków motyli, 77 gatunków muchówek), 9 gatunków roztoczy, 7 gatunków pająków i 3 gatunki ślimaków. Stanowi to prawdopodobnie drobną część fauny bezkręgowców Kępy Redłowskiej. Wśród nich aż 81 gatunków zostało dotąd odnalezionych jedynie na łąkach i w zaroślach zajmujących dno doliny wyznaczającej północno-zachodnią granicę rezerwatu (dolina Polanka Redłowską), tak więc łączna liczba gatunków odnotowanych w administracyjnych granicach rezerwatu wynosi 212. Pełną listę stwierdzonych taksonów zestawiono poniżej.

Objaśnienia:1gatunek stwierdzony wyłącznie w dolinie Polance Redłowskiej wzdłuż północno-zachodniej granicy rezerwatu,

2gatunek z pracy Kowalczyka i Zielińskiego (1998),

3gatunek z pracy Wiśniowskiego i Kowalczyka (1998),

4gatunek z pracy Wiśniowskiego i Kowalczyka (2002),

5gatunek z pracy Urbańskiego (1947),

6gatunek z pracy Buszki (1990),

7obserwacja M. Bulińskiego.

Typ: Arthropoda - stawonogi

gromada: Insecta – owady

rząd: Odonata – ważki

rodzina: Lestidae – pałątkowate

Lestes dryas – pałątka podobna1
Lestes sponsa – pałątka pospolita1

rodzina: Aeshnidae – żagnicowateAeshna cyanea – żagnica sina1
Aeshna grandis – żagnica wielka1

rodzina: Libellulidae – wałkowateLibellula depressa - ważka płaskobrzucha1
Libellula quadrimaculata – ważka czteroplama1

Sympetrum sanguineum – szablak krwisty1
Sympetrum striolatum – szablak podobny1

rząd: Hemiptera – pluskwiaki

rodzina: Nepidae – płoszczycowate

Nepa cinerea – płoszczyca szara

rodzina: PentatomidaeGraphosoma lineatum – strojnica baldaszkówka1, 2

rodzina: ActanthosomatidaeAcanthosoma haemorrhoidale1

rodzina: Aphididae – mszyceBrachycaudus helichrysi5

Dysaphis ranunculi5

Rhopalomyzus lonicerae5

rodzina Triozidae – ulotkiTrioza flavipennis5

Trioza rumicis5

rząd: Coleoptera - chrząszcze

rodzina: Carabidae – biegaczowate

Carabus coriaceus – biegacz skórzasty

Carabus hortensis – biegacz ogrodowy

Carabus intricatus – biegacz pomarszczony2

Carabus nemoralis – biegacz gajowy

Cicindela hybrida – trzyszcz piaskowy7

Epaphius secalis

Harpalus rufipes

Leistus rufomarginatus

Nebria brevicollis

Pterostichus niger – szykoń czarny

rodzina: Cerambycidae (Latreille 1804) – kózkowateAnaglyptus mysticus – cioch barwny1

Aromia moschata – wonnica piżmówka1, 2

Clytus lama2

Glaphyra umbellatarum2

Oxymirus cursor – ostrokrywka2

Pachytodes cerambyciformis – krępień górski1

Phytoecia virgula – zielarka2

Prionus coriarius – dyląż garbarz1
Corymbia rubra – zmorsznik czerwony1, 2

Rutpela maculata – baldurek pstrokaty1

Stenurella bifasciata2

rodzina: Coccinellidae – biedronkowateCalvia quatuordecimguttata – gielas czternastoplamek

Coccinella septempunctata – biedronka siedmiokropka

rodzina: Scarabaeidae – żukowateCetonia aurata – kruszczyca złotawka1

Geotrupes stercorosus – żuk leśny1
Geotrupes vernalis – żuk wiosenny1

Phyllopertha horticola – ogrodnica niszczylistka1

Trichius fasciatus – orszoł prążkowany1

Melolontha melolontha – chrabąszcz majowy

rząd: Hymenoptera - błonkówki

rodzina: Tenthredinidae - pilarzowate

Pontania cf. joergenseni5

rodzina: Cynipidae – galasówkiAulacidea hieracii5

Andricus inflator5

Biorrhiza pallida5

Cynips quercusfolii5

rodzina: Chrysididae – złotolitkiChrysis ignita

Euchroeus neglecta

Halopygia fastuosa

Hedychrum gerstaeckeri

Omalus violaceus

rodzina: Sphecidae – grzebaczowateAmmophila sabulosaszczerklina osa piaskowa

rodzina: CrabronidaeAlysson spinosus1

Astata boops

Cerceris arenaria

Cerceris rybyensis

Crabro cribrarius1

Crabro peltarius

Crossocerus annulipes1

Crossocerus dimidiatus

Crossocerus wesmaeli

Didontus minutus

Ectemnius cavifrons1

Ectemnius continuus

Ectemnius dives

Ectemnius rubicola1

Gorytes laticinctus1

Lindemius albilabris

Mimumesa beaumonti2

Nitela spinolae

Oxybellus bipuncatus

Pemphredon inornatus

Philanthus triangulum

Psen ater1

Pssaloecus gracilis

Rhopalum coarctatum

Tachysphex pompiliformis

Trypoxylon figulus

rodzina: Pompilidae – nastecznikowateAnoplius aeruginosus3

Arachnospila spissa4

rodzina: Vespidae - osowateAncistrocerus antilope2

Ancistrocerus claripennis

Ancistrocerus nigricornis

Ancistrocerus oviventris2

Ancistrocerus parietinus

Ancistrocerus trifasciatus

Discoelius zonalis – wstężeń1, 2

Dolichovespula saxonica – osa saksońska

Dolichovespula media

Eumenes coronatus – kopułka2

Euodynerus notatus2

Euodynerus quadrifasciatus2

Odynerus spinipes2

Polistes nimpha – klecanka

Symmorphus bifasciatus1

Vespula vulgaris – osa zwyczajna

Vespa crabro – szerszeń1

rodzina: TrigonalyidaePseudogonalos hahni – przydanek2

rodzina: Formicidae – mrówkiLasius fuliginosus – kartoniarka czarna2

Camponotus ligniperda – gmachówka

rodzina: Apidae – pszczołyAndrena barbilabris

Andrena clarkella

Andrena denticulata

Andrena flavipes

Andrena fulva

Andrena helveola

Andrena nigroaenea1

Andrena nycthemera

Anthidium maniculatum1

Anthophora furcata

Anthophora plumipes1

Bombus hortorum – trzmiel ogrodowy2

Bombus hypnorum – trzmiel parkowy2

Bombus lapidarius – trzmiel kamiennik2

Bombus lucorum – trzmiel gajowy2

Bombus pasquorum – trzmiel rudy2

Bombus pratorum – trzmiel leśny2

Bombus ruderarius – trzmiel rudonogi2

Bombus terrestris – trzmiel ziemny2

Coelioxys elongata

Colletes fodiens

Evylaeus calceatus

Evylaeus morio

Evylaeus quadrinotatulus1

Halictus sexcinctus

Hoplitis anthocopoides1

Megachile circumcincta

Melecta albifrons

Melitta leporina

Nomada flavopicta

Nomada fulvicornis

Nomada marshamella

Nomada ruficornis

Osmia rufa

Proanthidium oblongatum – makatka2

Sphecodes ephippius

Trachusa byssina – smółka2

rząd: Lepidoptera – motyle

rodzina: Drepanidae – falicowate

Thyatira batis – plamówka malinówka1

rodzina: Geometridae – miernikowceLomaspilis marginata – plamiak nabuczak1
Plagodis dolabraria – nakreślik dębowiec
Timandra comae – walgina rdestniak1

rodzina: Arctidae – niedźwiedziówkiSpilosoma lubricipeda – szewnica miętówka1

rodzina: Nepticulidae – pasynkowateEctoedemia albifasciella6

Ectoedemia argyropeza6

Ectoedemia occultella6

Ectoedemia septembrella6

Ectoedemia subbimaculella6

Stigmella anomalella6

Stigmella basiguttella6

Stigmella glutinosae6

Stigmella hemargyrella6

Stigmella hybnerella6

Stigmella malella6

Stigmella microtheriella6

Stigmella oxyacanthella6

Stigmella ruficapitella6

Stigmella salicis6

Stigmella splendidissimella6

Stigmella tityrella6

Stigmella trimaculella6

rodzina: Tischeriidae – tyszerkowateTischeria ekebladella6

rodzina: Gracillaridae – kibitnikowateCallisto denticulella6

Eucalybites auroguttella6

Gracillaria syringella6

Parornix anglicella6

Parornix betulae6

Parornix scoticella6

Phyllocnistis unipunctella6

Phyllonorycter blancardella6

Phyllonorycter corylifoliella6

Phyllonorycter dubitella6

Phyllonorycter emberizaepenella6

Phyllonorycter froelichiella6

Phyllonorycter geniculella6

Phyllonorycter maestingella6

Phyllonorycter oxycanthae6

Phyllonorycter platanoidella6

Phyllonorycter quercifoliella6

Phyllonorycter sagitella6

Phyllonorycter spinicolella (=cerasicolella) 6

Phyllonorycter ulmifoliella6

rodzina: BucculatricidaeBucculatrix frangulella6

rodzina: Lyonetiidae – wystrojowateLyonetia clerkella6

rodzina: Noctuidae – sówkiPolia nebulosa – piętnówka chmurówka

rodzina: Pyralidae – omacnicowateEurrhypara hortulata – przezierka pokrzywianka1

Nomophila noctuella

Pleuroptya ruralis – boczanka brązowianka1

rodzina: Adelidae – wąsikowateNemophora degeerella – wąsateczka zawilczaneczka1

rodzina: Pieridae – bielinkiPieris brassicae – bielinek kapustnik1
Anthocharis cardamines – zorzynek rzeżuchowiec1

rodzina: Lycaenidae – modraszkiThecla betulae – pazik brzozowiec1

rodzina: Satyridae – oczennicePararge aegeria osadnik egeria1

rodzina: Nymphalidae – rusałkiAglais urticae – rusałka pokrzywnik1

Inachis io – rusałka pawik1

Polygonia c-album – rusałka ceik1
Vanessa atalanta – rusałka admirał1

rodzina: Sesiidae – przeziernikowateSynanthedon formicaeformis – przeziernik mróweczka1

rząd: Diptera – muchówki

rodzina: Cecidomyidae - pryszczarkowate

Asphondylia ervi5

Asphondylia lathyri5

Dasineura viciae5

Kiefferia pericarpiicola5

Hartigiola annulipes5

Harmandia cavernosa5

Harmandia populi5

Iteomyia major5

Lasioptera populnea5

Lasioptera rubi5

Macrodiplosis pustularius5

Macrodiplosis roboris5

Rhabdophaga marginemtorquens5

Trotteria galii5

Oligotrophus sp. 5

rodzina: Bibionidae – leniowateBibio pomonae

Dilophus febrilis

rodzina: Asilidae – łowikowateChoerades marginata1

Dioctria atricapilla

Laphria flava – wierzchołówka1, 2

Lasiopogon cinctus1

Neoitamus cyanurus

Philonicus albiceps

rodzina: RhagionidaeRhagio scolopaceus1

rodzina: Bombyliidae – bujankowateHemopenthes morio1

Hemipenthes maurus

Villa hottentotta

rodzina: Conopidae – wyślepkowateConops quadrifasciatus1

Myopa buccata

Myopa testacea

Physocephala rufipes

Sicus ferrugineus

rodzina: Syrphidae – bzygowateBaccha elongata

Chalcosyrphus nemorum1

Cheilosia albipila

Cheilosia albitarsis1

Cheilosia chlorus

Cheilosia fraterna1

Cheilosia mutabilis1

Cheilosia urbana1

Cheilosia variabilis1

Cheilosia vulpina1

Chrysogaster solstitialis

Chrysotoxum bicinctum1

Chrysotoxum cautum – prężec1, 2

Criorhina ranunculi – nieczuja1, 2

Dasysyrphus venustus1

Didea fasciata

Epistrophe eligans1

Episyrphus balteatus – bzyg prążkowany

Eristalis tenax – gnojka trutniowata1

Melangyna cincta1

Helophilus affinis – gniłun1

Helophilus trivittatus1

Melangyna lasiophthalma1

Merodon avidus1, 2

Merodon equestris1

Melangyna lasiophthalma1

Parasyrphus punctulatus1

Pipiza festiva1

Scaeva selenitica1

Sericomyia silentis1

Syrphus ribesiibzyg pospolity1

Temnostoma vespiforme (Linnaeus 1758) – morsznica osowata2

Temnostoma bombylans2

Volucella pellucens – trzmielówka leśna1

Volucella inanis1
Volucella zonaria1

Xanthogramma pedissequum

Xanthandrus comtus1

Xylota segnis1

Xylota sylvarum2

rodzina: Stratiomyidae – lwinkowateClitellaria ehippium1

Stratiomys potamida1

rodzina: Tachinidae – rączycowateEriotrix rufomaculatus

Hemyda obscuripennis

Phasia aurulans

Phasia barbifrons

gromada: Arachnida – pajęczaki

rząd: Acari – roztocze

Oxypleurites heptacanthus5

Tegonotus trouessarti5

Acaricalus trinotus5

Aculus schamardae5

Eriophyes goniothorax5

Eriophyes tetanothrix5

Eriophyes tiliae liosoma5

Eriophyes ulmicola5

Aceria galiobius5

rząd: Araneae - pająki

rodzina: Tetragnathidae – kwadratnikowate

Metellina sp. – czaik
Tetragnatha sp. – kwadratnik

rodzina: Lycosidae – pogońcowateAlopecosa sp. – wilkosz

Pardosa sp. – wałęsak

rodzina: Araneidae – krzyżakowateAraneus diadematus – krzyżak ogrodowy

Araniella cucurbitina – krzyżak zielony

Pisaura mirabilis – darownik przedziwny

rodzina: Thomisidae – ukośnicowateDiaea dorsata – cofnik

Typ: Mollusca – mięczaki

gromada: Gastropoda – ślimaki

Arion rufus – ślinik wielki

Limax cinereoniger – pomrów czarniawy

Limax maximus – pomrów plamisty

Spośród owadów stwierdzonych na terenie rezerwatu i wzdłuż jego północno-zachodniej granicy, aż 48 gatunków zaklasyfikowano do grupy szczególnej troski (tab. 9). Wśród nich 10 gatunków objętych jest ochroną ścisłą, 2 ochroną częściową, 14 umieszczono na Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt (1 – zagrożony wymarciem, 1 – narażony na wymarcie, 1 – bliski zagrożenia, 4 – najmniejszej troski, 7 – nieokreślone zagrożenie), oraz 22 gatunki rzadkie w skali kraju lub regionu, ale nie zaklasyfikowane do żadnej z powyższych kategorii (w tym 3 relikty lasu pierwotnego według Gutowskiego 2004). Kowalczyk i Zieliński (1998) podają występowanie w rezerwacie kolejnych rzadkich gatunków (pluskwiak Enops scapha; żądłówki: Chrysis bicolor, Chrysis ruddi, Vespula austriaca, Odynerus reniformis, Paramyrmosa brunnipes, Bombus subterraneus; muchówka Myolepta luteola), jednak w rzeczywistości zostały złowione w sąsiedztwie Stadionu M.Z.K.S. Arka Gdynia (J. K. Kowalczyk, dane niepublikowane). Z kolei podawana w tej samej pracy rzadkie mrówki Camponotus herculaneus okazały się melanistycznymi okazami Camponotus ligniperda (weryfikacji oznaczenia dokonał W. Czechowski).

Tabela 9 Gatunki owadów szczególnej troski

Objaśnienia:

ch – chroniony ściśle,

(ch) – chroniony częściowo,

r – rzadki w skali kraju lub regionu, Polska Czerwona Lista Zwierząt (Głowaciński 2002),

EN – zagrożony,

VU – narażony,

NT – bliski zagrożony,

LC – najmniejszej troski,

DD – nieokreślonyGatunek

Rząd

Status

Uwagi

Carabus intricatus

chrząszcze

ch, LC

regionalnie rzadki, znajdowany w próchniejących kłodach i pniakach, drapieżny

Carabus coriaceus

chrząszcze

ch

dość rzadko spotykany, częstszy w górach niż na niżu, leśny, drapieżny

Carabus hortensis

chrząszcze

ch

leśny, drapieżny

Carabus nemoralis

chrząszcze

ch

leśny, drapieżny

Anaglyptus mysticus

chrząszcze

r

saproksylobiont, do niedawna częsty w Polsce, w ostatnich kilkunastu latach zmniejszający częstość występowania (Zieliński 1997)

Aromia moschata

chrząszcze

r

saproksylobiont, do niedawna częsty w Polsce, w ostatnich kilkunastu latach zmniejszający częstość występowania (Zieliński 1997)

Clytus lama

chrząszcze

r

występujący głównie w górach (Kowalczyk i Zieliński 1998)

Glaphyra umbellatarum

chrząszcze

r

saproksylobiont, wykazujący w regionie niską lub bardzo niską liczebność i/lub częstość występowania (Zieliński 1997)

Oxymirus cursor

chrząszcze

r

saproksylobiont, wykazujący w regionie niską lub bardzo niską liczebność i/lub częstość występowania (Zieliński 1997), w rezerwacie ustalono nieznaną wcześniej roślinę żywicielską jego larw – czereśnię Cerasus avium (Zieliński i Graczyk 1998), relikt lasu pierwotnego (Gutowski 2004)

Pachytodes cerambyciformis

chrząszcze

r

saproksylobiont, wykazujący w regionie niską lub bardzo niską liczebność i/lub częstość występowania (Zieliński 1997)

Phytoecia virgula

chrząszcze

r

rzadki, ciepłolubny gatunek, znaleziony tu na nasłonecznionych klifach (Kowalczyk i Zieliński 1998)

Prionus coriarius

chrząszcze

r

saproksylobiont, wykazujący w regionie niską lub bardzo niską liczebność i/lub częstość występowania (Zieliński 1997), relikt lasu pierwotnego (Gutowski 2004)

Rutpela maculata

chrząszcze

r

saproksylobiont, wykazujący w regionie niską lub bardzo niską liczebność i/lub częstość występowania (Zieliński 1997), lokalnie jednak liczny w dolinach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Ciechanowski i in. 2001), relikt lasu pierwotnego (Gutowski 2004)

Stenurella bifasciata

chrząszcze

r

gatunek ciepłolubny, wykazujący w regionie niską lub bardzo niską liczebność i/lub częstość występowania (Zieliński 1997), w rezerwacie znaleziony na nasłonecznionych klifach (Kowalczyk i Zieliński 1998)

Anoplius aeruginosus

błonkówki

DD

stwierdzony na klifie nadmorskim, nowy dla Polski, związany z wydmami nadmorskimi (Wiśniowski i Kowalczyk 1998b)

Euchroeus neglectus

błonkówki

LC

kleptopasożyt os z rodzaju Odynerus, związany z gliniastymi ściankami

Omalus violaceus

błonkówki

LC

kleptopasożyt grzebaczy z rodzaju Pemphredon, leśny

Ancistrocerus antilope

błonkówki

r

regionalnie rzadki (Kowalczyk i Zieliński 1998), gatunek leśny, w rezerwacie stwierdzony na klifie nadmorskim

Ancistrocerus oviventris

błonkówki

r

regionalnie rzadki (Kowalczyk i Zieliński 1998), lepi gniazda na kamieniach i skałach

Euodynerus notatus

błonkówki

DD

zakłada gniazda w pustych łodygach roślin

Euodynerus quadrifasciatus

błonkówki

DD

zakłada gniazda w pustych łodygach roślin

Odynerus spinipes

błonkówki

DD

zakłada gniazda na gliniastych ściankach

Discoelius zonalis

błonkówki

r

regionalnie rzadki (Kowalczyk i Zieliński 1998), zakłada gniazda w martwym drewnie

Eumenes coronatus

błonkówki

r

regionalnie rzadki (Abraszewska-Kowalczyk i in. 2002)

Dolichovespula media

błonkówki

r

gatunek leśny, zimnolubny, gniazda na gałęziach drzew

Symmorphus bifasciatus

błonkówki

r

gatunek borealno-górski, leśny, gniazda w drewnie lub gałązkach krzewów

Mimumesa beaumonti

błonkówki

NT

bardzo rzadko spotykany, w Polsce znany wcześniej tylko z okolic Wrocławia i Łodzi (Kowalczyk i Zieliński 1998), gniazda w drewnie, m.in. pustych gałązkach

Pseudogonalos hahni

błonkówki

LC

rzadko spotykany w kraju, leśny, jedyny europejski przedstawiciel archaicznej, tropikalnej rodziny Trigonalyidae (Kowalczyk i Watała 1989)

Andrena nycthemera

błonkówki

VU

gatunek rzadki i lokalny, o zasięgu południowo-środkowo-europejskim, leśny (Dylewska 1987), w rezerwacie odławiany na kwiatach wierzb (Salix)

Proanthidium oblongatum

błonkówki

DD

bardzo rzadko spotykany w kraju, ciepłolubny, gniazda w szczelinach skał, murów i glinianych ścianek (Banaszak i Romasenko 1998)

Trachusa byssina

błonkówki

r

gatunek rzadko spotykany w kraju, oligolektyczny (w rezerwacie głównie na kwiatach Lotus corniculata), łąkowy, gniazda w ziemi

Anthophora plumipes

błonkówki

ch

gniazda w gliniastych ściankach, w ziemi (Banaszak i Romasenko 1998), imagines na kwiatach Lamium

Bombus hortorum

błonkówki

ch

gniazda w ziemi, na terenach otwartych i zadrzewionych (Krzysztofiak i in. 2004)

Bombus hypnorum

błonkówki

ch

gatunek charakterystyczny dla parków i niewielkich zadrzewień, gniazda w ziemi lub dziuplach (Krzysztofiak i in. 2004)

Bombus lapidarius

błonkówki

(ch)

gniazda w ziemi, na terenach otwartych (Krzysztofiak i in. 2004)

Bombus lucorum

błonkówki

ch

gatunek leśny, gniazda głęboko w ziemi, w opuszczonych norkach gryzoni

Bombus pasquorum

błonkówki

ch

gatunek zaroślowy, spotykany na terenach otwartych i w lasach, zwłaszcza na polanach i obrzeżach (Krzysztofiak i in. 2004)

Bombus pratorum

błonkówki

ch

gatunek typowo leśny, gniazda pod ziemią lub w dziuplach drzew (Krzysztofiak i in. 2004)

Bombus ruderarius

błonkówki

ch

gniazda pod ziemią, w zagłębieniach gleby, mchu i trawie, na polach, łąkach i w zaroślach (Krzysztofiak i in. 2004)

Bombus terrestris

błonkówki

(ch)

gniazda w ziemi (najczęściej norki gryzoni), głównie na terenach otwartych (Krzysztofiak i in. 2004)

Sericomyia silentis

muchówki

DD

związany z podmokłymi, śródleśnymi łąkami

Criorhina ranunculi

muchówki

r

saproksylobiont (próchnojad), chwytany wczesną wiosną na kwiatach wierzb (Salix)

Helophilus affinis

muchówki

r

gatunek borealno-górski, związany z terenami bagiennymi (Ciechanowski i in. 2001)

Temnostoma vespiforme

muchówki

DD

saproksylobiont (próchnojad)

Epistrophe melanostoma

muchówki

r

gatunek leśny, mszycożerny

Xanthogramma pedissequum

muchówki

r

gatunek leśny

Stratiomys potamida

muchówki

EN

związany z czystymi wodami

Clitellaria ehippium

muchówki

r

rzadko spotykany w kraju, larwy żyją w gniazdach mrówki kartoniarki czarnej Lasius fuliginosus, związanej z martwym drewnem

Źródło: opracowanie własne.

Entomofaunę rezerwatu „Kępa Redłowska” wyróżniają dwie cechy, wynikające ze specyfiki siedliskowej tego obiektu:  1. Wysoki udział i frekwencja gatunków związanych z gliniastymi ściankami i nasłonecznionymi zboczami, głównie żądłówek i muchówek. Warunkuje je obecność aktywnego klifu i niezakłóconych przez człowieka procesów denudacyjnych, również w wąwozach. Oprócz najcenniejszych gatunków wymienionych w tab. 1, siedliska te stanowią jedyną ostoję wielu innych ciepłolubnych taksonów, m.in. muchówki Merodon avidus, charakterystycznej dla muraw kserotermicznych (Kowalczyk i Zieliński 1998).

  2. Wysokie bogactwo gatunkowe owadów związanych z martwym drewnem (saproksylobiontów), zarówno wykorzystujących ten substrat jako miejsce gniazdowania (żądłówki), schronienie (biegaczowate) lub siedlisko i pokarm larw (bzygowate, kózkowate). Jest to uwarunkowane bardzo dużymi zasobami martwego drewna (szczególnie w głębokich wąwozach), nagromadzonymi dzięki wysokiemu wiekowi drzewostanu i konsekwentnej ochronie rezerwatowej, mimo początkowych nacisków przedstawicieli administracji, domagających się usuwania tego materiału z rezerwatu, pod pretekstem uporządkowania terenu rezerwatu (por. Sobczak 1988). Wśród przedstawicieli tej grupy znajduje się również bardzo wiele gatunków szczególnej troski (tab. 1). Oprócz nich, na uwagę zasługuje również szereg innych gatunków, zwłaszcza muchówek próchnożernych (Chrysotoxum cautum, Xylota segnis, Xylota nemorum, Xylota sylvarum) czy drapieżnych, ale składających w próchnie jaja (Laphria flava). Należy jednak zauważyć, że saproksylobionty są grupą nadal bardzo słabo poznaną w rezerwacie, w stosunku do potencjalnej rangi „Kępy Redłowskiej” jako ich ostoi.

Siedliska owadów wodnych są ograniczone do niewielkich cieków i źródeł w wąwozach w centralnej części rezerwatu, gdzie stwierdzono m.in. drapieżnego pluskwiaka – płoszczycę szarą. Ważną ostoją owadów związanych z siedliskami wodno-błotnymi jest również podmokłe dno dolinki wzdłuż północno-zachodniej granicy rezerwatu; niewielkie płaty turzycowisk wskazują tam na obecność przynajmniej okresowych wysięków. Zlokalizowane tam są jedyne stanowiska cennych, wilgociolubnych gatunków muchówek Stratiomys potamida (zagrożona wyginięciem), Helophilus affinis i Sericomyia silentis. Płaty łąk, ziołorośli i zbiorowisk okrajkowych bogatych w rośliny baldaszkowate stanowią również ważne żerowisko dla imagines gatunków saproksylobiontycznych, w tym nieodnotowanych dotąd w granicach samego rezerwatu. Ich kontakt z drzewostanami rezerwatu pozwala na wykształcenie bogatej faunistycznie strefy ekotonalnej.


Pobieranie 3.19 Mb.

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna