Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”Pobieranie 3.19 Mb.
Strona4/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

3.2. Granice rezerwatu


Opis granic

Długość granic rezerwatu „Kępa Redłowska” wynosi 6,51 km, w tym 4,06 km granicy lądowej i 2,45 km brzegiem morza.

Opis granic rezerwatu zawiera Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 49/2001 z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru na Kępie Redłowskiej w Gdyni (Dz. Urz. Woj., Pom. Nr 27/01, poz. 283 - załącznik 2).

Północna granica rezerwatu biegnie północną granicą działki 448/65, prostopadle do brzegu morskiego i schodów prowadzących na plażę z parkingu przy ul. Ejsmonda w Gdyni (wejście GDY-11). Następnie biegnie podstawą skarpy do schodów stanowiących zejście z bulwaru nadmorskiego na plażę, tj. wschodnią granicą działki nr 448/65 i dalej północną granicą działki nr 292/65 obejmującej plażę.

Wschodnia granica rezerwatu biegnie brzegiem morza wschodnią granicą działek 292/65, 131/7, 14/1, 13/1, 50/1, 49/1, 48/1, 47/1 i 46/1 (zał. kartogr. 1).

Południowa granica rezerwatu biegnie południową granicą działki nr 46/1, wzdłuż ogrodzenia północnej granicy działki 44/1 i północno-zachodniej granicy działki nr 13/1. Stąd zachodnią granicą tej działki prowadzi na południe do północnej granicy działki 34/12. Następnie granica rezerwatu biegnie południową granicą działki nr 65/1, zbliża się do rzeki Kaczej i dalej biegnie ok. 350 m południową granicą działki nr 32/2.

Zachodnia granica rezerwatu biegnąc zachodnią granicą działki 32/2 w kierunku północnym dochodzi do wschodniego skraju posesji przy ul Huzarskiej 3 w Gdyni Redłowie – działka nr 243/7. Stąd granica biegnie wschodnią krawędzią utwardzonego dojazdu do tej posesji na odcinku ok. 65 m i dalej na północ wzdłuż lasu, omijając parking miejski i ogrody użytkowe. Następnie granica rezerwatu biegnie wzdłuż lasu zachodnią granicą działek nr 25/1, 23/1 oraz południowo-zachodnią granicą działki nr 266/7 i kieruje się na Polankę Redłowską. W rejonie Polanki Redłowskiej granica rezerwatu biegnie północno-zachodnią granicą działek nr 264/7, 449/65 i 448/65.

Stan czytelności granic w terenie

Granica wschodnia: w całości stanowi ją brzeg morza – bardzo czytelna, ale o zmiennym przebiegu w związku ze zmianami stanów wody w morzu, z dynamiką procesów brzegowych i z powiększaniem plaży refulatem.

Granica południowa: prawie w całości przebiega granicą lasu, częściowo wzdłuż ogrodzeń sąsiednich posesji – czytelna, z wyjątkiem krótkiego odcinka na plaży – nieczytelna.

Granica zachodnia: najbardziej zróżnicowana pod względem charakteru, w części południowej przebiega lasem, drogą gruntową – czytelna, w części centralnej przebiega granicą lasu przy terenach zainwestowanych – czytelna z wyjątkiem rejonu południowego krańca ul. Kopernika, gdzie przebiega lasem i jest nieczytelna oraz na terenie kompleksu wojskowego – nieczytelna i niedostępna, w części północno-zachodniej przebiega drogą gruntową wzdłuż Polanki Redłowskiej – czytelna.

Granica północna: bardzo krótka, przebiega na klifie w rejonie zejścia na plażę GDY 11 i w sąsiedztwie bulwaru – na klifie nieczytelna, przy bulwarze czytelna.

Granicę lądową rezerwatu przedstawiono na jego ortofotomapie w skali 1:5.000, wykonanej na podstawie zdjęć lotniczych z okresu wegetacyjnego (zał. kartogr. 2). Pominięto granicę morską, ze względu na nieaktualny przebieg linii brzegowej (zdjęcia lotnicze z 2006 r.).


3.3. Ewidencja gruntów


Rezerwat przyrody „Kępa Redłowska” w całości położony jest w granicach administracyjnych Gdyni. Zestawienie działek, opracowane na podstawie wypisu z rejestru gruntów Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, zawiera tabela 1. Obraz graficzny ewidencji gruntów rezerwatu stanowi zał. kartogr. 1.

Rezerwat obejmuje 24 działki, o łącznej powierzchni 121,91ha, należące do:  • Gminy Miasta Gdyni (11 działek) – są to lasy komunalne miasta Gdyni oddziały 17, 18 (bez pododdziałów: i, j), 19, 20, 21 i pododdział 16 r), o łącznej powierzchni 91,81 ha wg wypisów z rejestru gruntów i 91,02 ha wg opisu taksacyjnego lasów („Plan Urządzania lasów komunalnych miasta Gdynia” 2005)2 oraz grunty nieleśne (1,1138 ha), drogi (0,5761 ha) i pastwiska (0,0535 ha) – razem 93,55 ha (76,74%);

  • Skarbu Państwa w zarządzie MON – Rejonowego Zarządu Infrastruktury (4 działki) – tereny specjalne o powierzchni 26,01 ha (21.33%);

  • Skarbu Państwa w użytkowaniu Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Gdańsku. (9 działek) – grunty nieleśne obejmujące plażę o powierzchni 2,35 ha (1,93 %).

Powyższy bilans powierzchni nie uwzględnia zmian linii brzegowej morza. W związku z nadbudową i poszerzeniem refulatem plaży w północnej i południowej części rezerwatu jego powierzchnia jest o kilka ha większa.

Tabela 1 Ewidencja gruntów rezerwatu „Kępa Redłowska”Lp.

Nr działki

Pow.

w ha


Użytkowanie

Władający

Uwagi
Ls

Tr

N

Ps

dr

Właściciel

Użytkownik1

292/65

0,12300,1230Skarb Państwa

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Gdańsku
2

131/7

0,49070,4907


3

13/1

0,81210,8121


4

14/1

0,06530,0653


5

50/1

0,08210,0821


6

49/1

0,04880,0488


7

48/1

0,01350,0135


8

47/1

0,00730,0073


9

46/1

0,71100,7110


10

265/7

4,8189
4,8189


Skarb państwa w zarządzie MON – Rejonowego Zarządu Infrastruktury11

266/7

11,9279
11,9279

12

22/1

3,8646
3,8646

13

23/1

5,3962
5,3962

14

448/65

1,0521

1,0521

Gmina Miasta Gdyni

- lasy komunalne miasta Gdynioddziały 17a, b
15

449/65

0,7040

0,7040

oddział 17c
16

263/7

2,9191

2,9191

oddziały 17d, f
17

264/7

2,7708

2,7708

oddziały 17g, 16r
18

24/1

7,8305

7,7177


0,1128

oddziały 18a, 19a,c,g,h,i,k, 20a
19

25/1

26,4006

25,82740,4635

0,1097

oddziały 18b,c,d,f,g,h, 19b,d,f,,j,n,m,l,o,p,r, 21a

(część działki o powierzchni 0,03 ha -dojazd do posesji przy ul. Huzarskiej 3 i

0,41 ha - parking miejski wyłączona z rezerwatu)
20

62/1

2,9911

2,9911oddział 20d
21

63/1

1,5855

1,5855

oddziały 19t, 20f
22

64/1

8,0565

6,9427
1,1138oddział 20h,n,m,p,r,s

(część działki o powierzchni 0,08 ha wyłączona z rezerwatu, w zasięgu posesji nr 13/1 i 44/1 – część pododdziału 20p)


23

65/1

29,3794

28,9958


0,3836

Oddziały 19s, 20g,i,j,k,t,w,x, 21b,c,f,g,i,k
24

32/2

10,3830

10,3830

oddziały: 20y, 21 d,h,j,m,l
Razem

122,434

91,8892

26,0076

3,4676

0,4635

0,6061

Wyłączenia

-0,52

-0,08-0,41

-0,03

Razem

121,91

91,8092

26,0076

3,4676

0,0535

0,5761


Źródło: Wypis z rejestru gruntów wg stanu na dzień 29.08.2006 r. Urząd Miasta Gdyni, Wydział Geodezji.


Pobieranie 3.19 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna