Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”Pobieranie 3.19 Mb.
Strona7/41
Data28.04.2016
Rozmiar3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41

4.4. Warunki klimatyczne


Pod względem klimatycznym rezerwat „Kępa Redłowska” położony jest w Krainie Wybrzeża Zatoki Gdańskiej (Taranowska, Kwiecień 1974, Trapp 2001), której charakterystyczne cechy to: najwyższe w Polsce usłonecznienie rzeczywiste, małe amplitudy roczne temperatury, wiosna chłodniejsza od jesieni, duże prędkości wiatru i opady atmosferyczne na poziomie 550 mm. W najbardziej ogólnym ujęciu jest to klimat morski.

W bliskim otoczeniu rezerwatu (minimalna odległość ok. 130 m), przy ul. Mikołaja Kopernika, znajduje się stacja pomiarowa nr 9 sieci Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG). Na stacji prowadzone są oprócz pomiarów zanieczyszczeń obserwacje meteorologiczne. Średnie wartości niektórych parametrów meteorologicznych dla okresu 2002-2006 wynosiły: • ciśnienie: 1004,7 (okres grzewczy) 1005,3hPa (okres letni);

 • temperatura: 5,4 OC (okres letni) 12,3 OC (okres letni);

 • wilgotność powietrza: 85,6% (okres grzewczy), 76,7%(okres letni);

 • prędkość wiatru: 2,7 m/s (okres grzewczy), 2,1 m/s (okres grzewczy).

Maksymalne i minimalne terminowe temperatury powietrza w ww. okresie wystąpiły odpowiednio:

 • 32OC - 10.07.2006 r.;

 • -18,2 OC - 20.01.2006 r.

Dominujące kierunki wiatru to WSW (13,4%) i SSE (12,9%). Prędkościowo-kierunkową różę wiatrów przedstawia rys. 7.

Na zróżnicowanie topoklimatyczne obszaru rezerwatu wpływ mają: bezpośrednie sąsiedztwo morza, ukształtowanie terenu w postaci wysoko wznoszącej się kępy i jej wewnętrzne zróżnicowanie morfologiczne, wyłącznie leśne, z wyjątkiem fragmentów klifu i plaży, użytkowanie terenu.

Specyficzne cechy topoklimatu rezerwatu to:


 • silne osłabienie bezpośredniego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi, uzależnione od zwarcia koron drzew i pór roku (w kwaśnej buczynie i acydofilnej dąbrowie dopływ latem ok. 40% promieniowania, w żyznej buczynie 10-20% (Krzymowska-Kostrowicka 1991);

 • obniżenie temperatury powietrza w stosunku do terenów otwartych i mniejsze jej amplitudy w przebiegu dobowym i rocznym;

 • podwyższona wilgotność powietrza będąca efektem sąsiedztwa morza i struktury roślinności;

 • osłabienie prędkości wiatru przy generalnie dobrym przewietrzaniu ze względu na brak lub ubóstwo podszytu i podrostu;

 • zmniejszenie opadu atmosferycznego docierającego do powierzchni ziemi w wyniku zatrzymywania przez korony drzew i parowanie;

 • dłuższe niż na terenach otwartych zaleganie pokrywy śnieżnej.

Lokalne zróżnicowanie topoklimatu w obrębie rezerwatu jest przede wszystkim, efektem różnej ekspozycji stoków i odmienności zbiorowisk leśnych, co znajduje odzwierciedlenie głównie w insolacji i warunkach termicznych.

5. INWENTARYZACJA I ZASADY OCHRONY FLORY (Michał Buliński)

5.1. Wprowadzenie


Aktualne badania flory roślin naczyniowych prowadzono od kwietnia do połowy października 2008 r. Do zestawienia listy florystycznej wykorzystano zarówno najnowsze notowania, spisy ze zdjęć fitosocjologicznych, jak również dane z poprzedniego „Planu ochrony rezerwatu przyrody >Kępa Redłowska<” (Buliński 1994-95) oraz starsze materiały (prace magisterskie – Lenartowicz 1980 oraz Lewiński 1986). Osobno zestawiono gatunki, podane z Kępy Redłowskiej przed II wojną światową (Mroczkiewicz 1925), nie odnalezione w późniejszych badaniach. Nazewnictwo gatunków (łacińskie i polskie) przyjęto wg Mirka i in. (2002); w zaklasyfikowaniu gatunków do antropofitów również korzystano z tego opracowania, uzupełniając o antropofity w skali regionalnej lub lokalnej. Gatunki pod ochroną wskazano według Rozporządzenia Ministra Środowiska (2004). Podano taksony zagrożone w skali Polski (wg Zarzyckiego i Szeląga 2006), w skali Pomorza Zachodniego (wg Żukowskiego i Jackowiaka 1995) oraz w skali Pomorza Gdańskiego (wg Markowskiego i Bulińskiego 2004).

5.2. Wykaz gatunków roślin naczyniowych


Tabela 2 Wykaz gatunków roślin naczyniowych rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”

Objaśnienia:

A – antropofit,

Ch – gatunek pod ochroną ścisłą,

ch – gatunek pod ochroną częściową,

PL – Polska,

PZ – Pomorze Zachodnie (w ujęciu botanicznym),

PG – Pomorze Gdańskie (w ujęciu botanicznym),

reg. – regionalnie,

ZL – dane z pracy magisterskiej Z. Lenartowicz (1980),

WL – dane z pracy magisterskiej W. Lewińskiego (1986),

1994 – dane z „Planu ochrony rezerwatu przyrody Kępa Redłowska” (M. Buliński 1994-95),

2008 – aktualne badania florystyczne rezerwatu (M. Buliński),

* – ochrona gatunkowa lub stopień zagrożenia podane orientacyjnie, dla gatunku wprowadzonego na Kępie Redłowskiej przez człowieka.Nr

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Ch/

ch


Zagrożone w/na

19

94


2008

Uwagi

PL

PZ

PG

1.

Abies alba

jodła pospolita

.

.

A; ZL

2.

Acer campestre

klon polnyR

NT

+

+

A ?

3.

A. negundo

klon jesionolistny

+

.

A

4.

A. platanoides

klon pospolity

+

+
5.

A. pseudoplatanus

klon jawor

+

+

A reg.

6.

Achillea millefolium

krwawnik pospolity

+

+
7.

A. pannonica

krwawnik pannoński.

NT

+

+
8.

Acorus calamus

tatarak zwyczajny

.

+

A

9.

Actaea spicata

czerniec gronkowyV

LC

+

+
10.

Adoxa moschatellina

piżmaczek wiosenny

+

+
11.

Aegopodium podagraria

podagrycznik pospolity

+

+
12.

Aesculus hippocastanum

kasztanowiec pospolity

+

+

A

13.

Aethusa cynapium

blekot pospolity

+

.
14.

Agrimonia eupatoria

rzepik pospolity

+

+
15.

Agrostis capillaris

mietlica pospolita

+

+
16.

A. stolonifera prorepens

mietlica rozłogowa

+

+
17.

A. stolonifera stolonifera

mietlica biaława

+

.
18.

Ajuga genevensis

dąbrówka kosmata

+

.
19.

Ajuga pyramidalis

dąbrówka piramidalna
V

V

NT

.

+
20.

Alchemilla monticola

przywrotnik pasterski

.

.

WL

21.

Alliaria petiolata

czosnaczek pospolity

+

+
22.

Allium cepa

czosnek cebula

.

+

A

23.

A. oleraceum

czosnek zielonawy

+

+
24.

Alnus glutinosa

olsza czarna

+

+
25.

Alnus incana

olsza szara

+

+
26.

Anagallis arvensis

kurzyślad polny

.

.

A;WL

27.

Anchusa arvensis

farbownik (krzywoszyj) polny

.

.

A;WL

28.

A. officinalis

farbownik lekarski

.

+
29.

Anemone nemorosa

zawilec gajowy

+

+
30.

A. ranunculoides

zawilec żółty

+

+
31.

Anethum graveolens

koper ogrodowy

.

.

A;WL

32.

Anthoxanthum odoratum

tomka wonna

+

+
33.

Anthriscus sylvestris

trybula leśna

+

+
34.

Arabidopsis thaliana

rzodkiewnik pospolity

+

+
35.

Arabis glabra

wieżyczka gładka

+

+
36.

Arctium lappa

łopian większy

.

.

A;ZL

37.

A. minus

łopian mniejszy

+

.
38.

A. tomentosum

łopian pajęczynowaty

+

+
39.

Arenaria serpyllifolia

piaskowiec macierzankowy

+

+
40.

Armoracia rusticana

chrzan pospolity

+

.

A

41.

Arrhenatherum elatius

rajgras wyniosły

+

+
42.

Artemisia campestris

bylica polna

+

+
43.

A. vulgaris

bylica pospolita

+

+
44.

Asparagus officinalis

szparag lekarski

+

.

A

45.

Astragalus glycyphyllos

traganek pospolity

+

+
46.

Athyrium filix-femina

wietlica samicza

+

+
47.

Atriplex patula

łoboda rozłożysta

+

+
48.

A. prostrata

łoboda oszczepowata

+

+
49.

Ballota nigra

mierznica czarna

+

+

A

50.

Bellis perennis

stokrotka pospolita

+

+
51.

Berberis thunbergii

berberys Thunberga

+

.

A

52.

B. vulgaris

berberys zwyczajny

+

+
53.

Berteroa incana

pyleniec pospolity

+

+
54.

Betula xaschersoniana

brzoza Aschersona

+

+

Pobieranie 3.19 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna