Plan pracy dydaktyczno wychowawczejPobieranie 62.45 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar62.45 Kb.
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

DLA DZIECI 5-LETNICH NA MARZEC

TEMATYKA:

1.Zaczarowane przedmioty.

2.W świecie uczuć.

3.Jak Koszałek Opałek szukał wiosny.

4.W krainie bajek Koszałka Opałka.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

1.Rozwijanie twórczej aktywności dziecka.

2. Rozpoznawanie swoich uczuć oraz dostrzeganie ich u innych ludzi.

3.Obserwoawanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku

-przylot ptaków

-pierwsze wiosenne kwiaty

-paki na drzewach

4.Pielęgnowanie tradycji związanych z patronem przedszkola.

5.Rozbudzanie zainteresowania twórczością patronki przedszkola..


I ZACZAROWANE PRZEDMIOTY
PONIEDZIAŁEK

Zaczarowane krzesła”

Twórcze wypowiedzi dzieci na temat opowiadania nauczycielki „Skąd się to krzesło wzięło?” – pomoce: krzesła różnego rodzaju, kartki z narysowanym konturem krzesła – wykorzystanie metod rozwijających twórcze myślenie;

- dz. rozpoznaje przedmioty zmysłem dotyku; bada kształt, ocenia wielkość, nazywa – zabawa „Co to jest?”,

- dz. wypowiada się na temat „Z czego to jest zrobione?” – kształcenie logicznego myślenia,

- improwizacje, zabawy ruchowe z wykorzystaniem krzeseł,

- dz. potrafi abstrahować poprzez wyróżnianie cech krzesła i wyszukiwanie podobieństw między krzesłem a innymi przedmiotami – zabawa „Lista atrybutów”,

- zabawa „Podobieństwa” – wyszukiwanie podobieństw,

- zabawa „Widzenie inaczej” – dz. potrafi przezwyciężyć szablonowe spostrzeganie i wykorzystanie przedmiotów,

Ekspresja plastyczna „Przerabianie krzesła” – kontur krzesła „ożywa”


Ćwiczenia gimnastyczne metodą zadaniową – pomoce: krzesełka
WTOREK

Zabawy z rolką przy muzyce”

-Poznawanie właściwości rolek (Jaka jest rolka?, czy jest twarda czy sprężysta? ,czy ma zapach?, co można zrobić z rolką?, jak wygląda świat widziany przez rolkę?, zawołaj przez rolkę?, jakie odgłosy wydaje rolka?)

-Zabawy z rolką przy muzyce (Marek i Wacek „Dla Zuzi”)

-dzieci siedzą w kole w pewnej odległościom siebie, wykonują polecenia ;

*toczenie rolki do przodu i z powrotem raz ręką prawą , raz lewą,

*toczenie rolki na boki raz ręką prawą, raz lewą

*toczenie rolki dookoła siebie

*podawanie rolki po kole akcentując moje – twoje

-dzieci siedzą naprzeciwko siebie, wykonują polecenia;

*wzajemne toczenie rolki do siebie naprzemiennie ręką prawą i lewą

*przedmuchiwanie rolki w stronę partnera

-„Taniec z rolką” – improwizacja ruchowa do muzyki

-„Rolkowa orkiestra” – tworzenie orkiestry z wykorzystaniem rolek różnej długości i grubości do muzyki z filmu „Bandyta” – Taniec Eleny


Co możemy zrobić z rulonu” – plastyczne propozycje dzieci

-ozdabianie rulonu wałeczkami plasteliny (pojemnik na kredki, wazonik)

-wykonanie z rolki wałka do malowania (owinięcie rolki nitką), malowanie wałka farbą i wałkowanie w różnych kierunkach- pionowo, poziomo, skośnie.

ŚRODA

Zabawa dydaktyczna „Święto pajacyków i lalek”

-dz. liczy i ustala równoliczność poprzez wymianę: jeden do jednego

-dz. respektuje umowy w sytuacji kupna i sprzedaży

Pomoce- mozaika, stoliki, krzesełka, pojemnik dla każdego dziecka

(Literatura - Wspomaganie rozwoju umysłowego …. scenariusz 1 str. 228)
CZWARTEK

Kolorowe szmatki”

Twórcze wypowiedzi dzieci w oparciu o opowiadanie „Zaczarowana wyspa” – pomoce: walizka, kolorowe szmatki, kartki, kredki, mazaki;

- dz. potrafi abstrahować poprzez wyróżnianie cech materiału i wyszukiwanie podobieństw – zabawa „Dokończ zdanie”

- zabawa „Lista atrybutów” – dz. wyszukuje cechy materiałów,

- zabawa „Podobieństwa” – dz. potrafi swobodnie wyrażać własne sądy i pomysły przed grupą,

- improwizacje ruchowe do muzyki z kolorowymi szmatkami,

- zabawa „Widzenie inaczej” – dz. potrafi przezwyciężyć szablonowe spostrzeganie i wykorzystanie przedmiotów,

- zabawa „Najdłuższa droga” – dz. układa ze szmatek,

Kolorowe obrazki” – ekspresja plastyczna – dz. potrafi przekształcić kawałek materiału przyklejonego do kartki w „coś”.


PIĄTEK

Niezwykłe guziki”

Twórcze wypowiedzi dzieci w oparciu o opowiadanie „List od cioci Dobrotki” – pomoce; kolorowe, różnego kształtu guziki, kartoniki

-dz. segreguje guziki według kolorów i liczy je każdym zbiorze osobno

-dz. porównuje liczebność wyodrębnionych zbiorów przez liczenie i łączenie w pary

-dz. ustala gdzie jest więcej, gdzie jest mniej, gdzie jest tyle samo

- zabawa „Co się zmieniło?”,

-taniec z guzikiem – improwizacja ruchowa z guzikiem, dzieci kładą guzik na głowie, na ramieniu, dłoni i wykonują taniec wg własnego pomysłu

-guzikowe dyktando –układanie guzika na kartce papieru wg poleceń np. połóż guzik w prawym górnym rogu kartki, pośrodku kartki

Ekspresja plastyczna „Guzikowe obrazki” – tworzenie obrazków z guzików, praca w grupach.


Praca w I i III części dnia:

1.Zabawa „Przewożenie towaru” – przesuwanie kartonowego pudełka po butach na rulonach(pudełko może przesuwać się tylko w jedną stronę do przodu, jeżeli rulon wysunie się już za pudełka, należy go szybko wyjąc i przełożyć na jego przednią część tak, aby zawsze znajdowały się pod nim wszystkie rulony).

2. „Masażyki” – wykorzystanie rulonów do masażów z wykorzystaniem muzyki np.masujemy prawą rękę rulonem,

przesuwamy ją to w przód, to w tył.

3.Praca indywidualna – kreślenie wzorów graficznych do poznanych piosenek MDS.

4.Zbawy badawcze –„Balon widmo” – właściwości powietrza.

5.Zabawa z piosenką „Krąży guzik” –podawnie guzika w kole i śpiewanie piosenkiGuzik tu, guzik tam, krąży guzik tu i tam

Jak to miło i wesoło kiedy guzik krąży w koło.

6.”Guzikowe wieże” – układanie wież z guzików, porównywanie wysokości , przeliczanie guzików.II W ŚWIECIE UCZUĆ
PONIEDZIAŁEK

Co czujemy? – nazywamy uczucia”

Wypowiedzi twórcze dzieci na temat „Wiemy co czujemy w różnych sytuacjach” na podstawie własnych doświadczeń dzieci oraz „Bajki o uczuciach” – rozpoznawanie swoich uczuć oraz dostrzeganie ich u innych ludzi:

- dz. umie rozpoznać i nazwać swoje uczucia,

- dz. rozróżnia uczucie radości, smutku, złości i zdziwienia,

- dz. werbalizuje własne stany emocjonalne,

- dz. rozumie i akceptuje uczucia innych


 • zabawa w kręgu „Iskierka przyjaźni”,

 • wysłuchanie bajki Pt. „Bajka o uczuciach”,

 • wypowiedzi dzieci na temat treści wysłuchanej bajki, na temat różnych emocji (radość, smutek, złość, zdziwienie, strach),

 • zabawa „Pantomima uczuć” – dz. siedzą w kręgu, jedno dziecko wchodzi do środka i losuje karteczkę z miną i prezentuje ją grupie, pozostałe dzieci odgadują,

 • zabawa z chustą animacyjną „Kołyszemy balonik”.

Ćwiczenia gimnastyczne z elementami metody W.Sherborne 5x
WTOREK

-Recytowanie prostych tekstów w trzech rejestrach niskim, średnim, wysokim.Recytacja kierowana jest ręką nauczyciela. Gdy ręka jest opuszczona dzieci mówią grubo, gdy położenie jest poziome dzieci mówią normalnie, gdy ręka uniesiona dzieci mówią cienko.

-Zaznaczanie pierwszej miary taktu w metrum trzymiarowym z jednoczesnym mówieniem ma „raz”, układanie wzoru graficznego (KM str. 101)

-Zabawa ruchowa do piosenki „Słoneczko jest” (Metody Pedagogiki Zabawy str69 płyta)

-Nauka tańca ludowego „Szewc”

cz II podskoki, trzymanie za erkę

cz I dzieci klękają na na prawe kolano, prawą ręką uderzają w lewe kolano 2x, kręcą rękami na około, przeciąganie do boku 2x, liźnięcie i na końcu uderzenie.
Ja jako kolor” - wyrażanie własnego nastroju za pomocą kolorów inspirowane wierszem „Jak namalować siebie”

-dz. potrafi wyrazić różne uczucia gestem, słowem, ruchem, mimiką

-dz. potrafi przedstawić własny nastrój za pomocą kolorów uruchamiając własną wyobraźnię

-dz. odczuwa radość ze wspólnej zabawy i dobrze wykonanego zadania

Pomoce – kolorowe kółka, farby plakatowe, kartki papieru o owalnym kształcie

ŚRODA

Jak panować nad własną złością?”

Kierowana rozmowa z dziećmi z el. twórczej wizualizacji oparta na podstawie wiersza

D. Gellner „Zły humorek” oraz serii obrazków

- dz. określa uczucia innych korzystając z własnych doświadczeń,

- dz. rozpoznaje uczucia złości, gniewu, agresji – własne i cudze,

- dz. wie jak zapanować nad złością


 • zabawa dydaktyczna z El met I. Majchrzak „Czuję się jak..” – na tablicy przypięte: słoneczko, mgła, chmura gradowa, które symbolizują kolejno zadowolenie, spokój, szczęście, zaskoczenie, niepewność, zamyślenie, smutek, złość, zmartwienie, nerwowość, każde dziecko trzyma swoją wizytówkę i w zależności od tego jak się czuje pod tym symbolem przypina swoje imię,

 • słuchanie wiersza „Zły humorek”,

 • rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza, obrazków na tablicy, szukanie sposobów panowanie nad złością i agresją,

 • zabawa „Gdzie w naszym ciele mieszka złość?” – zaznaczanie na schemacie człowieka gdzie mieszka w nim złość, gniew,

 • twórcza wizualizacja Pt. „Złość”,

 • ćwiczenie – pantomima „Jak wygląda człowiek, kiedy się złości?”Co mnie złości?” – praca plastyczna z wykorzystaniem twarzy wyrażających złość, gniew, agresję wyciętych z różnych czasopism

- dz. rozróżnia uczucie złości i wściekłości,

- dz. rozpoznaje zachowania agresywne własne i cudze,

- dz. stara się estetycznie wykonać pracę • ćwiczenia ruchowe wg koncepcji Dennisona do podkładu muzycznego,

 • zagadka – „Co wyraża moje ciało?”,

 • rozmowa na temat „Co dzieje się z ciałem człowieka kiedy przeżywa uczucie złości?” (obrazek),

 • odgrywanie scenek dramowych

- ktoś mnie popycha,

- ktoś mnie wyzywa,

- ktoś kopie w moje krzesło,

- ktoś wyśmiewa się z mojego ubrania

 • krótkie omówienie sposobu wykonywania prac,

 • samodzielna praca dzieci.


CZWARTEK

Potrafię sortować kolorowe kartoniki i ustalić ile ich jest i których jest więcej

-dz. segreguje kartoniki wg kształtu i liczy je w każdym zbiorze osobno

-dz. porównuje liczebności wyodrębnionych zbiorów przez: liczenie, łączenie w pary

-dz. ustala gdzie jest więcej, gdzie jest mniej, gdzie jest tyle samo.

Pomoce – kolorowe kartoniki kola, trójkąty, kwadraty, prostokąty. Paski, tacki, kartka z bloku.

(Literatura - Wspomaganie rozwoju umysłowego …. Scenariusz nr 3 str. 233)

PIĄTEK

Słuchanie opowiadania „Zazdrość” G. Kasdepke

-dz. rozpoznaje uczucia negatywne zazdrość

-dz. potrafi określić strategię radzenia sobie z tym uczuciem • rozmowa na temat czym jest zazdrość

 • opisywanie przez dzieci sytuacji kiedy czuły się zazdrosne

– rysowanie sytuacji w której dziecko czuło się zazdrosne. Co ja robię kiedy jestem zazdrosny? Omówienie rysunków dzieci.
Praca w I i III części dnia:

1.„Rekawica złości, radości i smutku” rozpoznawanie i pokazywanie uczuć. Dziecko wkłada wybraną przez siebie rękawicę np. rękawicę radości i opowiada kiedy się raduje oraz demonstruje swoją radość.

2. Słuchanie rymowanek:

Śmiej się i skacz, złość się mało.Wówczas będzie dobrze się działo”
Gdy złość zniknie , smutek też,

Radość tutaj zagości i ty dobrze o tym wiesz”
Złość się mało, śmiej się dużo

Wtedy wygrasz nawet z burzą”

3.Sluchanie opowiadań z książki „Tylko bez całowania czyli jak radzić sobie z niektórymi emocjami” Grzegorz Kasdepke.III JAK KOSZALEK OPAŁEK WIOSNY SZUKAŁ
PONIEDZIAŁEK

Czy krasnoludki są na świecie?”

Nauka fragmentu wiersza „Czy to bajka czy nie bajka” z książki „O krasnoludkach i sierotce Marysi” M. Konopnickiej

-dz. opanuje treść utworu na pamięć

-dz. wzbogaci słownictwo o nowe wyrazy: poetka, pisarka, niania, zapiecek

-dz. pozna bliżej autorkę książki „O krasnoludkach i sierotce Marysi” Marię Konopnicką

-burza mózgów: czy krasnoludki są na świecie? czy chciałbyś być krasnoludkiem?

Pomoce – napisy, ilustracje, portret Marii Konopnickiej, tekst wiersza


Ćwiczenia gimnastyczne pomoce – woreczki 5x

(Literatura Książka dla nauczyciela cz III str. 114)
WTOREK
„Jak wyglądają krasnoludki?”

-Słuchanie piosenki grupowej „Krasnoludki króla Błystka”

-Zabawa inscenizowana do piosenki – pomoce czapeczki

-Zabawy z bibułkami • akompaniowanie na bibułkach do muzyki (w dwumiarze, czteromiarze, trójmiarze)

 • zamiana kolorów – reagowanie na przerwę w muzyce

 • bibułkowy bal – ruchowa interpretacja muzyki

-Taniec ludowy „Szewc” – utrwalenie figur

Pomoce – czapeczki, kolorowe bibułki dla każdego dziecka(Literatura – Terapia dzieci… str.68. 70)
Król Błystek i krasnoludki” – wykonanie krasnoludków i króla z rolek papieru toaletowego

-dz. przestrzega kolejnych etapów pracy

-dz. dokładnie i estetycznie wykonuje swoją pracę

-dz. porządkuje swoje miejsce pracy

Pomoce- rolki, papier kolorowy, druciki kreatywne, mazaki, kredki.
ŚRODA

Kto to jest kronikarz?”

Oglądanie filmu „Jak nadworny kronikarz rozpoznawał wiosnę ” na podstawie utworu „O krasnoludkach i sierotce Marysi” M. Konopnickiej

-dz. pozna pierwsze oznaki wiosny (pierwsze kwiaty, śpiew ptaków, przylot ptaków , pąki na drzewach, zielona trawa, ciepłe słonko)

-dz. interesuje się światem przyrody

-dz. wzbogaci słownik o nowe wyrazy kronikarz • praca z Kajecikiem – wybieranie i naklejanie kolorowych zdjęć kojarzących się z wiosną cz II str. 24

Pani Wiosna” – malowanie wiosny na arkuszach szarego papieru

-dz. odzwierciedla w formie plastycznej swoje wyobrażenie wiosny

-dz. potrafi pracować w zespoleCZWARTEK

Z jakich bajek znamy krasnoludki?

Czego jest więcej , czego jest mniej, a czego jest tyle samo?

-dalsze rozszerzenie zakresu liczenia: liczenie i ustalenie, ile jest policzonych obiektów

-porównywanie liczebności zbiorów i ustalanie: gdzie jest mniej, gdzie więcej, a może tyle samo?

Pomoce – woreczki, zabawki z sali(Literatura - Wspomaganie rozwoju umysłowego …. Scenariusz nr 4 str.236)
PIĄTEK

Słuchanie opowiadania „Przygoda śniegowego bałwanka”-dz. potrafi na podstawie opowiadania ułożyć obrazki historyjki w prawidłowej kolejności

-dz. potrafi określić zjawiska atmosferyczne typowe dla wczesnej wiosny (ocieplenie, topnienie śniegu, zmienność pogody) • uzupełnianie obrazka z bałwankiem na podstawie wiersza „Marcowa pogoda”

Pomoce – historyjka obrazkowa dla każdego dziecka, ilustracje, napisy, karta pracy.
Żegnamy zimę witamy wiosnę” – przemarsz ulicami osiedla z Marzanną – symbolem zimy. Powtarzanie wiersza Marzanno Marzanno ty zimowa panno.

Ciebie pożegnamy wiosnę przywitamy.

Szukane wiosny – powrót z Wiosną do przedszkola.


Praca w I i III części dnia:

1.Kalkowanie obrazków przez serwetkę.

2.W kąciku przyrody:

-złożenie hodowli gałęzi różnych drzew – porównywanie ich rozwoju z rozwojem w naturalnym środowisku,

-założenie hodowli cebuli, fasoli, tulipana, hiacynta.

3.Kolorowanie obrazków według określonego kodu.

4.Praca korekcyjno – wyrównawcza; opowiadanie obrazków „Powitanie wiosny” kształcenie umiejętności wypowiadania się, budowanie poprawnych wypowiedzi.

5.Zabawa dydaktyczna „Grasz w zielone” – utrwalenie kolorów.

6.Wycieczka do parku , ogródków działkowych - obserwowanie w zmian z w przyrodzie.

7.Prowadzenie kalendarza pogody.

8.Słuchanie opowiadania z Książki „Wiosna”.

9.Zorganizowanie gazetki tematycznej patronce przedszkola Marii Konopnickiej.

10.W kąciku bajek zorganizowanie wystawki książek Marii konopnickiej.


IV W KRAINIE BAJEK KOSZAŁAK OPAŁKA
PONIEDZIAŁEK

W poszukiwanie śladów wiosny”

Wycieczka do ogródków działkowych

-dz. aktywnie obserwuje środowisko przyrodnicze • obserwacja pogody

 • szukanie oznak wiosny

 • zbieranie eksponatów do kącika

 • szukanie obecności zwierząt, ich śladów, słuchanie odgłosów ptaków

Ćwiczenia gimnastyczne metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne 5x(Literatura - Przewodnik Wesołe Przedszkole 5latka cz. III str.31)
WTOREK

Wiosenne kwiaty”

-„Rozpoznaj hasło” ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne

Szybka reakcja na różne komendy słowne • hop wyskok w górę

 • bęc przysiad i uderzenie dłońmi o podłogę

 • stop leżenie na dywanie

 • hej podanie rąk w dwójkach i bieg po sali

-Nauka piosenki „Nasze kwiaty” do słów Marii Konopnickiej

-„Jeszcze śnieżek prószy” – rytmizacja, zabawa w echo rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Dzieci podzielone na dwie grupy. Jedna powtarza wybrane słowa piosenki ze szczególnym zwróceniem uwagi na dykcję i ortofonię. Druga powtarza jak echo rytm na instrumentach.

-Zabawa muzyczno –ruchowa „Wiosenne kwiaty”

Dzieci otrzymują opaski z wiosennymi kwiatami. Kiedy słyszą spokojną muzykę powoli budzą się , szukają dzieci z takimi samymi opaskami i wiążą kółeczka, tańczą przy muzyce. Zmiana opasek by każde dziecko miało inny kwiat.

-Słuchanie muzyki instrumentalnej „Jak się wiosna budziła” CD cz II nr 22


Krokus” – praca wg wzoru z Wycinanki

-dz. ozdabia sylwetę krokusa naklejanką fakturową

-dz. dba o estetycznie wykonanie swojej pracy

-dz. ćwiczy sprawność drobnych mięsni dłoni


ŚRODA

Jakim chłopcem był Stefek Burczymucha”

Słuchanie utworu „Stefek Burczynucha” – Marii Konopnickiej

-dz. potrafi wypowiedzieć się na temat utworu, jego myśli przewodniej i sensu moralnego –przestroga przed konsekwencjami samochwalstwa

Pomoce – prezentacja
Myszka” składanka z Wycinaki

-dz. potrafi wyciąć elementy i zgiąć wzdłuż przerywanych linii

-dz. potrafi połączyć wszystkie części składanki za pomocą kleju.

Pomoce – Wycinanka „Zrobię to sam dla 5 latków.


CZWARTEK

Czy nadal jest tyle samo?”

-rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie ile jest policzonych obiektów

-wprowadzenie zmian typu: rozsunięcie lub zsunięcie, zakrywanie i odkrywanie policzonych obiektów

-zastanawianie czy po każdej zmianie policzonych obiektów jest tyle samo

(Literatura - Wspomaganie rozwoju umysłowego …. Scenariusz nr5 str. 238)

Pomoce – liczmany, zabawki z Sali


PIĄTEK

Sierotka Marysia i jej gąski”

Słuchanie powiadanie „O sierotce Marysi” na podstawie opowiadania „O krasnoludkach i sierotce Marysi” M. Konopnickiej teatrzyk sylwet

-dz. potrafi opowiedzieć przygody głównej bohaterki

-dz. potrafi wskazać pozytywne i negatywne cechy bohaterów, ocenić ich postępowanie


 • zabawa dramowa – wywiad z sierotką Marysią

Pomoce – sylwety, napisy.
Sierotka Marysia i jej gąski” ilustracja do bajki techniką collage.
PONIEDZIAŁEK

Poznajemy Janka Wędrowniczka”

Opowiadanie nauczycielki wg utworu Marii Konopnickiej O Janku Wędrowniczku” – fragment pt „Spotkanie z boćkiem” – pomoce; ilustracje, postać Janka,

- dz. poznaje głównego bohatera utworu, jego wygląd, zachowanie,

- dz. uważnie śledzi przygody głównego bohatera,

- dz. próbuje samodzielnie opowiadać przebieg spotkania Janka z boćkiem,

Ćwiczenia gimnastyczne metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
WTOREK

-Nauka dalszej części piosenki „Nasze Kwiaty”

-Ilustracja ruchowa do piosenki „Krasnoludki króla Błystka”

-Przypomnienie piosenki „Patataj patataj”, hymnu przedszkola „Nasz świat”

-Taniec ludowy „Szewc”, „Majdaneczek”

Żabka” – metoda orgiami – składanka z papieru; przybory: nożyczki, klej, papier kolorowy,

- dz. doskonali umiejętność dokładnego i starannego składania papieru,

- dz. potrafi samodzielnie wycinać pozostałe elementy składanki,

- dz. dba o porządek w miejscu pracy.


 • poznanie cyklu rozwojowego żaby „Od kijanki do żaby”.Praca w I i III części dnia:

1.Zabawa „Co mogą mówić do siebie zwierzęta i dzieci?” – wymyślanie dialogów – ćwiczenia wyobraźni.

2.Zabawy rozwijające wyobraźnię:

-w co można zamienić kwadraty (koła)

-przewidywanie konsekwencji (co by było gdyby ……)

-odgrywanie ról (przedstawianie w formie pantomimy postaci króla, noworodka, staruszka, króla..)

-przekazywanie przedmiotów (ciężkiego pudła, banki mydlanej, zdechłej żaby)

3.Ogladanie bajek Marii Konopnickiej zgromadzonych w kąciku książki.

4. Słuchanie utworów patronki przedszkola zgromadzonych w kąciku bajek.

5.Systematyczne prowadzenie obserwacji założonych hodowli.

6.Zabwa dramowa – wywiad z sierotką Marysią, królem Błyskiem.

7.Zabawa „Otwarty krąg”- jedno dziecko rozpoczyna zdania, następne kończy.

8.Słuchanie dalszych fragmentów utworu „O Janku Wędrowniczku”.

9.Rysowanie ilustracji do fragmentów utworu - wykonanie książeczki  „O Janku Wędrowniczku”.

10. „Zagadki Marysi Sierotki” – rozwiązywanie zagadek, labiryntów, zadań graficznych.

11. Słuchanie wiersza Marii Konopnickiej „Pobudka wiosny” – wyjaśnienie niezrozumiałych słów z języka staropolskiego.

12.Słuchanie wiersza Marii Konopnickiej „O czym ptaszek śpiewa” – utrwalanie charakterystycznych cech wiosny.

13.Ćwiczenia oddechowe „Wiatr”, „Wąchamy kwiatki”.14.Zabawa badawcza „Wyścigi magnesów”©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna