Plan pracy w roku szkolym 2015/2016 Cały rokPobieranie 171.98 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar171.98 Kb.
PLAN PRACY W ROKU SZKOLYM 2015/2016
Cały rok:


 1. Wyjścia do przedszkoli Nr 6 ,8 i PSP 4 z doświadczeniami z fizyki

 2. Przydział dyżurów klas III i II, -SU

 3. współorganizacja i prowadzenie uroczystości szkolnych,

 4. aktualizacja gazetki ściennej samorządu uczniowskiego (informacyjnej),

 5. Zebrania samorządu uczniowskiego,

 6. Dbanie o respektowanie praw ucznia w szkole,

 7. Cały Rok Mistrzostwa Gimnazjum Chłopców w piłce siatkowej, koszykowej i nożnej

 8. Mistrzostwa Gimnazjum dla dziewcząt – organizuje Anna Piotrzkowska

 9. Mistrzostwa Gimnazjum dla chłopców – Eugeniusz Witowski i Adam Wolnikowski

 10. Miejską Gimnazjadę organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji a młodzież do zawodów przygotowują nauczyciel wychowania fizycznego (szczegóły przygotowań w sprawozdaniu półrocznym Katedry

 11. Stała współpraca z samorządami klasowymi,

 12. Aktualizacja informacji na stronie internetowej szkoły,

 13. Kontynuacja konkursu “zakręcona klasa”- zbiórka plastikowych nakrętek,

 14. Włączenie się do akcji charytatywnych,

 15. Opieka nad grobem masowym w Szpęgawsku- SU

 16. Opieka nad sztandarem szkoły – A. Semkło

 17. Oprawa muzyczna uroczystości szkolnych – A. Cybula

 18. Przystąpienie i realizacja konkursów plastycznych organizowanych przez instytucje pozaszkolne- E. Dobrzyńska

 19. Zorganizowanie eliminacji szkolnych wojewódzkiego konkursu matematycznego- Organizacja konkursu: L. Kucharska oraz J. Kozłowska, L. Lamek, C. Gergella

 20. Udział w eliminacjach rejonowych i wojewódzkich z matematyki, jeżeli będą realizowane- nauczyciele uczący uczniów zakwalifikowanych do tych eliminacji

 21. Audycje w Radio Głos -D. Renka,

 22. „ Mój egzamin gimnazjalny” - zajęcia rozszerzające wiedzę dla klas III- ich- A. Czarna

 23. Opieka nad Młodzieżowym Klubem Myśli Chrześcijańskiej- D. Renka,

 24. „Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości”- zajęcia dla uczniów zdolnych-A. Czarna

 25. Innowacja pedagogiczna „ Mali Einsteini” – od października (K. Kucharuk, A. Zaborska)

 26. Prowadzenie zajęć Koła Miłośników Książki (2 godziny w tygodniu - E. Cylkowska).

 27. Prowadzenie Koła Recytatorskiego E. Potocka

 28. Zajęcia komputerowe-świetlica szkolna

 29. Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu E. Potocka,

 30. Zajęcia dla klas drugich i trzecich z zakresu orientacji zawodowej (innowacja pedagogiczna, E. Potocka)

 31. Udział w konkursie kuratoryjnym informatycznym P. Rompa

 32. Udział w konkursach pozaszkolnych P. Rompa

 33. Włączanie się do konkursów organizowanych przez inne placówki kulturalno-oświatowe- wszyscy poloniści

 34. Realizacja działań zaplanowanych w innowacji pedagogicznej pn. Przygoda z teatrem i filmem- wszyscy poloniści

 35. - zabawy kreatywne, łamigłówki, wystawy- świetlica szkolna

 36. Dzień dziecka dla pracowników-świetlica szkolna

 37. Bal karnawałowy dla dzieci pracowników-świetlica szkolna

 38. Przez cały rok praca z uczniami kl. III- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

z języka oraz praca z uczniem zdolnym

 1. Przystąpienie do programu edukacyjnego pt. „Żyj smacznie i zdrowo- E. Dobrzyńska

 2. Prowadzenie zajęć dodatkowych- wszyscy poloniści

 • przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, praca z uczniem zdolnym, zajęcia wyrównawcze
WRZESIEŃZorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata”

J.ŁobockaWyjście z młodzieżą do miejsca pamięci narodowej w Lesie Szpęgawskim na uroczystość patriotyczno-narodową

B.KubackaRajd brzegiem morza

M.Włoch, A. Wielczyk, D.Raszeja,H.SzmytMiejska Gimnazjada Młodzieży w Szachach


Nauczyciele wychowania fizycznegoPrzygotowanie sprawdzianu dla klas I i opracowanie jego wyników na podstawie testu przygotowanego przez wyd. Nowa Era.

Wszyscy poloniściSporządzenie dokumentacji polonistycznej (rozkłady materiału, kryteria oceniania, modyfikacje i dostosowania programów dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wszyscy poloniścikonkurs – Różaniec z darów natury

D.Renka, B.HuziorMistrzostwa Gimnazjum Dziewcząt w Unihokeju

Nauczyciele wychowania fizycznegoMiejska Gimnazjada Młodzieży w Indywidualnych Biegach Przełajowych

Nauczyciele wychowania fizycznegoSpotkanie rady i członków SU. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2015/2016

SUKawiarenka

Świetlica szkolnaEuropejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Nauczyciele wychowania fizycznegoOpracowanie harmonogramu apeli dla poszczególnych grup wiekowych (w porozumieniu z wychowawcami).

SUApel zapoznawczy dla klas I, informacyjny dla klas: II, III,


SUBieg w Grodzisku

Nauczyciele wychowania fizycznegoProwadzenie zajęć dla uczniów zdolnych– cały rok szkolny 1 godz. tygodniowo – przygotowanie do konkursu „Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości” oraz „ Edukacja finansowa” (A. Czarna)


A. CzarnaApel zapoznawczy dla klas I, informacyjny dla klas: II, III,


SUSpotkanie z samorządami klasowymi (koniec drugiego tygodnia września).


SUAktualizacja tablicy informacyjnej SU, strony internetowej ( Rada SU, skład, plan pracy, krótki rys SU, harmonogram dyżurów klas II w szatni i klas III na korytarzach, termin spotkań).


SUAkcja Znicz wśród członków SU

SUObchody Dnia Chłopca- wybór najsympatyczniejszego chłopaka, drobne upominki dla uczniów PG1, Dzień Gofra.


SUPorządkowanie grobu masowego w Szpęgawsku.


SU„ Mój egzamin gimnazjalny” - zajęcia rozszerzające wiedzę dla klas III- ich

A. CzarnaSzkolny Konkurs z Zastosowania Czasu Przeszłego Perfekt dla Klas III

G. PokayInnowacja pedagogiczna „Zawodowe drogowskazy” cały rok klasy II i III

A. CzarnaSzkolny Konkurs z Zastosowania Zagadnień Gramatycznych z całej kl. I dla kl. II

M. GołuńskaAnaliza poziomu wiadomości ze szkoły podstawowej z matematyki w klasach I „Sesja z plusem”

 1. Połomska,

J. Kozłowska,

C. Gergella

Konkurs dla klas I i II: „Liczby on-line”.

 1. Gergella, L. LamekPostcard from holidays- szkolny konkurs na kartkę z wrażeniami z wakacji

Testy diagnozujące dla kl. INauczyciele j. angielskiego

PAŹDZIERNIKKonkurs fizyczny dla klas I i II „ Jednostki i my

K.Kucharuk, A. ZaborskaŚwiatowy Dzień Uśmiechu pod hasłem „Uśmiechaj się”

Biblioteka szkolnaPowiatowa Gimnazjada Młodzieży w Indywidualnych Biegach Przełajowych

Nauczyciele wychowania fizycznegoPrzygotowanie uczniów do Konkursu Twórczości Karola Wojtyły

Biblioteka szkolnaMiejska Gimnazjada Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Nauczyciele wychowania fizycznegoWyjazdy do teatru

J. Rajewska, K.MechlińskaXI Konkurs Ładnego Pisania pod patronatem Parkera

K. SadkowskaEtap szkolny Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego

J.RajewskaDzień i Rok Papieski - wystawa, konkurs plastyczny

D.Renka, B.HuziorObchody Światowego Tygodnia Zwierząt- zbiórka darów i datków, wizyta w schronisku (od 4.10).

SUMiejska Gimnazjada Młodzieży w Badminktonie

Nauczyciele wychowania fizycznegoOpracowanie i organizacja imprezy integracyjnej dla klas I.


SU27.10.15 - Organizacja szkolnej wycieczki do Warszawy

A. Czarna, M. Bączkowski, Ł.. PrusieckiTydzień języków obcych (konkursy, gry i zabawy językowe)

wszyscy nauczyciele języka niemieckiegoQuiz Skąd wzięły się przydomki królów Polski

A. Czarna, A. Kowalska – Semkło, M. BączkowskiObchody Święta Komisji Edukacji Narodowej- poczęstunek i upominki dla pracowników szkoły, życzenia przez radiowęzeł, rozesłanie życzeń do szkół.

SUMistrzostwa Gimnazjum w Tenisie Stołowym

Nauczyciele wychowania fizycznegoTydzień Świadomości Dysleksji

M.Niedbała, H. Szmyt. E.Potocka. A.Cybula,E.Cylkowska, P.Cieślik-Ossowska, I.KraskaAkcja Znicz - współpraca z samorządami klasowymi.


SUKonkurs dla klas II : „Potęgi on-line”.

L. Lamek, A. Połomska,Bar sałatkowy.

SUMiejska Gimnazjada Młodzieży w Tenisie stołowym

Nauczyciele wychowania fizycznegoPorządkowanie grobu masowego w Szpęgawsku.

SUBieg Kociewski

Nauczyciele wychowania fizycznegoOlimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

L. LamekKonkurs dla klas III „ Trzecioklasisto - co już wiesz?

J. Kozłowska, L. Kucharska, C. GergellaHow good are you at English?- konkurs gramatyczno- leksykalny dla kl. II i III

Próbny egzamin z j. angielskiego i analiza jego wyników

Nauczyciele j. angielskiego

LISTOPADKonkurs „Moje miasto-Starogard Gdański”-

M.Włoch, D.RaszejaKonkursy kuratoryjne z biologii, chemii, fizyki, geografii

wszyscy nauczycieleKonkurs „Powietrze i jego składniki”

A.Wielczyk, B.KubackaRanking ulubionych książek

Biblioteka szkolnaPrzygotowanie uczniów do Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego

Biblioteka szkolnaKonkurs recytatorski – poezja patriotyczna

Konkursie Literackim im. Romana Landowskiego.S.Huebner, E.Żuralska, B.Burczyk, K.Sadkowskakonkurs wiedzy – Rok liturgiczny w pigułce

D.Renka, B.HuziorNabór kandydatów do WOŚP- zgłoszenia, lista kandydatów, dokumentacja

SUOrganizacja szkolnego konkursu na znajomość konstytucji RP z 1997 roku dla klas III- ich


A. Czarna, A. Kowalska – Semkło, M. BączkowskiSzkolny Konkurs Odmiany Czasownika dla kl. I

M. ZielinskaMistrzostwa Gimnazjum Dziewcząt w „Ringo”


Nauczyciele wychowania fizycznegoObchody Dnia Życzliwości- 21.11- pogadanka,

SUEtap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

G. PokayKawiarenka

Świetlica szkolnaZorganizowanie szkolnego konkursu dla uczniów klas I „Matematyczne wędrówki po Unii Europejskiej”

L. Kucharska, J. Kozłowska, M. JankowskaKonkurs dla klas III: ”Zapis rzymski on-line”

 1. Połomska, C. GergellaAndrzejki w gimnazjum. Pogadanka przez radiowęzeł na temat zwyczajów związanych z andrzejkami

SUKonkurs – Czy znam daty ?

A. Czarna, A. Kowalska – Semkło, M. BączkowskiWarsztaty „Gry planszowe – sposób na jesienną nudę”

 1. Lamek, A. Połomska

GRUDZIEŃPokaz ciekawych doświadczeń chemicznych

B.KubackaKonkurs biologiczny „ Biologia jako nauka o życiu”

M. Rabka„Świąteczne spotkanie miłośników książki”

BibliotekaEgzamin próbny dla klas III – sprawdzenie prac i analiza wyników

Wszyscy poloniściSzkolny Konkurs ortograficzny

Wszyscy poloniściUdział w konkursie na nakrycie stołu Bożonarodzeniowego

E.DobrzyńskaMistrzostwa Gimnazjum Dziewcząt w Koszykówce


Nauczyciele wychowania fizycznegoPrzedstawienie na Boże Narodzenie

D.Renka, B.HuziorMikołajki w naszej szkole- słodki upominek dla wszystkich uczniów PG1, pogadanka przez radiowęzeł dot. mikołajek.

SUKonkurs dla klas II – Przejawy patriotyzmu Polaków dawniej i dziś – konkurs na pracę multimedialną

A. Czarna, A. Kowalska – Semkło, M. BączkowskiSzkolny Konkurs Znajomości Słownictwa z Zakresu Hobby i Czas Wolny dla kl. II

G. PokayWspółorganizacja wigilii szkolnej- część artystyczna, poczęstunek.


SUszkolny konkurs: "BIOLOGIA JAKO NAUKA O ŻYCIU"

M.RabkaRozesłanie życzeń świątecznych do starogardzkich szkół - kartki przygotowane przez uczniów.


SUMikołaj w Starogardzkim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt- organizacja zbiórki darów dla schroniska- współpraca z gospodarzami klas.


SUKonkurs na świąteczną choinkę


SUObchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka -10.12.- pogadanka, gazetka.


SUWojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego- konkurs dla uczniów kl. I-III

Merry Christmas!- konkurs na najpiękniejszą kartkę i życzenia świąteczne dla kl. I i II

Nauczyciele j. angielskiego

STYCZEŃKonkurs geograficzny „Moje województwo”

M.Włoch, D.Raszejakonkurs wiedzy – Żydzi – chrześcijanie – muzułmanie

D.Renka, B.HuziorUdział w WOŚP- kwesta na terenie szkoły w tygodniu poprzedzającym akcję na terenie Polski, dyskoteka szkolna, kwesta na ulicach Starogardu.

SUMistrzostwa Gimnazjum w Piłce Siatkowej dziewcząt

Nauczyciele wychowania fizycznegoDzień gofra

SUSzkolny konkurs Historia hymnu Polskiego

A. Czarna, A. Kowalska – Semkło, M. BączkowskiPodsumowanie I półrocza - prezentacja wyników nauczania najlepszych klas i najlepszych uczniów pn. Najlepsi z najlepszych. – apel


SURozpoczęcie projektu „ Otwarci na sukces” dla uczniów klas II

A. Czarna, L. LamekSzkolny Konkurs Pisania Krótkich Tekstów Użytkowych dla kl. III

M. Gołuńska, M. KoseckaKonkurs dla klas II: „Liczby i litery nie są mi obce – układy równań”

J. Kozłowska, L. Kucharska
Konkurs dla klas III „ Trzecioklasisto – co już wiesz?”

J. Kozłowska, L. Kucharska, M. JankowskaOlimpiada z Języka Angielskiego on-line- konkurs dla uczniów kl. I-III

Spelling- szkolny konkurs głoskowania

Nauczyciele j. angielskiego
LUTY


Konkurs chemiczny dla klas trzecich „Sprawdź się przed egzaminem”

A.Wielczyk, B.KubackaNocny maraton czytelniczy”

Biblioteka szkolnaMiejska Gimnazjada Młodzieży w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców

Nauczyciele wychowania fizycznegoKonkurs literacki na wiersz o tematyce miłości

Biblioteka szkolnaMistrzostwa Gimnazjum Dziewcząt w „Dwa Ognie”


Nauczyciele wychowania fizycznegoEliminacje szkolne i przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej

Biblioteka szkolnaSzkolny Konkurs frazeologiczny

I klasy- E.Żuralska, B.Burczyk

II klasy –J.Rajewska, K.MechlińskaIII klasy- S.Huebner, K.SadkowskaAkcja promująca Tłusty Czwartek, Walentynki - sprzedaż pączków, kart walentynkowych

SUSzkolny Konkurs Rozumienia Tekstów Słuchanych osobno dla kl. I, II i III

M. Zielińska, M. Gołuńska, M. KoseckaKonkurs dla klas II – Plakat: Co oznacza demokracja?

A. Czarna, A. Kowalska – Semkło, M. BączkowskWyjście do przedszkola- Czytanie bajek

M.NiedbałaW przededniu urodzin M. Kopernika- gazetka, pogadanka przez radiowęzeł, wystawka dot. życia M. Kopernika

SUszkolne eliminacje do Powiatowego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii

Nauczyciele j. angielskiegoUdział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

E. DobrzyńskaUdział w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

E.Dobrzyńska

MARZECKonkurs fotograficzny „Niebo w obiektywie”

M.Włoch, D.RaszejaMiejska Gimnazjada Młodzieży w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców

Nauczyciele wychowania fizycznegoDrużynowy konkurs chemiczny dla klas I i II

B.Kubacka, A.WielczykKonkurs geograficzny „ Sprawdź się przed egzaminem”

M.Włoch, D.RaszejaMistrzostwa Gimnazjum Dziewcząt w skakance


Nauczyciele wychowania fizycznegoTydzień Teatru


S.Huebner, B.Burczykkonkurs – Makieta Drogi Krzyżowej

D.Renka, B.HuziorObchody Dnia Kobiet- przygotowanie życzenia przez radiowęzeł, poczęstunek i upominek dla pań pracujących w PG1.

SUDzień sałatkowy.


SURozpoczęcie zajęć w projekcie „ Otwarci na sukces”

A. Czarna, L. LamekKonkurs Polskie Powstania narodowe

A. Czarna, A. Kowalska – Semkło, M. BączkowskiPrzygotowanie wielkanocnej gazetki ściennej, rozesłanie życzeń do szkół.

SUII turniej o Mistrzostwo Szkoły w Heroes of Might and Magic II

M. Baczkowski, Ł. PrusieckiEliminacje do Wojewódzkiego Międzygimnazjalnego Konkursu Prozy i Poezji Niemieckiej

wszyscy nauczyciele języka niemieckiegoPrzeprowadzenie Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur matematyczny”

L. Kucharska i J. KozłowskaPorządkowanie grobu masowego w Szpęgawsku.


SUWymiana młodzieży polsko- niemieckiej- przyjęcie młodzieży z Diepholz

M. KoseckaKonkurs dla klas II: „Świat wokół nas – zastosowanie twierdzenia Pitagorasa”

L. Kucharska, J. KozłowskaOrganizacja świątecznej pomocy dla schroniska dla zwierząt.

SUTydzień Matematyki

L. Lamek, A. PołomskaKonkurs dla klas III „ Trzecioklasisto – co już wiesz?”

L. Kucharska, J. Kozłowska, C. GergellaPowiatowy Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

Nauczyciele j. angielskiego

KWIECIEŃKonkurs fizyczny „Ciekawe doświadczenia fizyczne”

K.Kucharuk, A.ZaborskaZorganizowanie obchodów Dnia Ziemi

przygotowanie okolicznościowych gazetek,

- Konkurs i wystawa prac konkursowych pt. „Dobre rady na odpady’


(wszyscy nauczyciele bloku przyrodniczegoKonkurs drużynowy „Wiedzy o Europie”

M.Włoch, D.RaszejaMiejska Gimnazjada Młodzieży w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców

Nauczyciele wychowania fizycznegoKonkurs geograficzny dla kl. I „Model wulkanu”

M.Włoch, D.RaszejaTesty diagnostyczne dla klas III

Wszyscy poloniściMiejska Gimnazjada Młodzieży w Lekkiej Atletyce Dziewcząt i Chłopców

Nauczyciele wychowania fizycznegoKonkursy literackie- znajomość lektur ujętych w podstawie programowej

I klasy- E.Żuralska, B.Burczyk

II klasy –J.Rajewska, K.Mechlińska

III klasy- S.Huebner, K.Sadkowska
Konkurs „Żywoty Świętych” – św. Wojciech


D.Renka, B.Huziorkonkurs afiszowy – Biblijne cytaty

D.Renka, B.HuziorMiejska Gimnazjada Młodzieży w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców


Nauczyciele wychowania fizycznegoOrganizacja Dnia Zdrowia-15.04- akcja Jabłko, bar sałatkowy.

SUOrganizacja „Dni orientacji zawodowej - Zawodowe Drogowskazy” w ramach innowacji pedagogicznej

A.Czarna


Nauczyciele wychowania fizycznegoSzkolny Konkurs Rozumienia Tekstów Czytanych osobno dla kl. I, II i III

M. ZielinskaKonkurs dla kl. II i III ”Cechy podzielności liczb on – line”

 1. Połomska,

M. JankowskaPorządkowanie grobu masowego w Szpęgawsku.

SUBieg Szpęgawski

Nauczyciele wychowania fizycznegoMistrzostwa Gimnazjum Dziewcząt w Halowej Piłce Nożnej

Nauczyciele wychowania fizycznegoKonkurs wokalistów- szkolny konkurs muzyczny angielsko- niemiecki

Eliminacje do powiatowego konkursu językowego POLIGLOTANauczyciele j. angielskiego

MAJKonkurs pt. „ Parki Narodowe”

M. WłochAfiszowy konkurs czytelniczy

Biblioteka szkolnaPoeci PG 1 – tomik poezji uczniowskiej.

J.Rajewska, B.BurczykKonkurs literacki na opowiadanie fantastyczne

Biblioteka szkolnaMiejska Gimnazjada Młodzieży w Piłce Plażowej Dziewcząt i Chłopców

Nauczyciele wychowania fizycznegoPapieskie rocznice – konkurs

D.Renka, B. HuziorKonkurs pięknego czytania

Biblioteka szkolnaDzień Gofra

SUEliminacje do III Powiatowego Konkursu Językowego Szkolny Poliglota

G. Pokay-Konkurs Wiedzy o UE dla klas III – ich

A. Czarna, A. Kowalska – Semkło, M. Bączkowski)Czwartki Lekko atletyczne


Nauczyciele wychowania fizycznegoKonkurs Sekrety Dynastii Piastów

. Czarna, A. Kowalska – Semkło, M. BączkowskiUdział w konkursie : „Złote liczydło”

J. KozłowskaMistrzostwa Gimnazjum Dziewcząt w „Palanta”


Nauczyciele wychowania fizycznegoWyjazd z uczniami na Uniwersytet i Politechnikę Gdańską – udział w „Nadbałtyckim Festiwalu Nauki”

nauczyciele matematykiSzkolny konkurs matematyczny dla klas II : ”Szóstka w rozumie”

J. Kozłowska,

L. Kucharska

Dyktando w j. angielskim- szkolny konkurs dla kl. I –III

Udział w powiatowym konkursie językowym POLIGLOTANauczyciele j. angielskiego

CZERWIECKonkurs fizyczny „Fizyka w obiektywie”

K.Kucharuk, A. ZaborskaKonkurs „Atrakcje turystyczne Polski i świata”-

M.Włoch, D.RaszejaKawiarenka

Świetlica szkolnaZachowaj Trzeźwy Umysł- konkurs prozatorski

Wszyscy poloniściWycieczka do Pelplina

D.Renka,Konkurs na15 minutowy film- „Jeden dzień z życia mojej klasy”

SUZakończenie konkursu dla klas II „ Otwarci na sukces”

A. Czarna, L. LamekPodsumowanie cyklu imprez w ramach Mistrzostw Gimnazjum dziewcząt wręczenie nagród na apelach podsumowujących rok szkolny

Nauczyciele wychowania fizycznegoKonkurs wiedzy na najlepszego historyka klas I, II, III

A. Czarna, A. Kowalska – Semkło, M. BączkowskiWymiana młodzieży polsko- niemieckiej- wyjazd do Diepholz

M. KoseckaRajd rowerowy po Kociewiu

M.NiedbałaKonkurs dla klas I „Igraszki i potyczki regionalne – zmagania młodych Kociewiaków”

L.Kucharska,

J.Kozłowska,D. Kuprewicz-RaszejaObchody Dnia Dziecka- upominki.

SUWybory do Rady SU.

SUUdział w pożegnaniu absolwentów.

SUWords in colour- szkolny konkurs plastyczno- językowy

Proverbs in colour- szkolny konkurs plast.- jęz. („Malowane przysłowia”)

Nauczyciele j. angielskiego

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami

Pobieranie 171.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna