Plan Zajęć Przeglądarka Planu ZajęćPobieranie 130.77 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar130.77 Kb.Plan Zajęć

Przeglądarka Planów Zajęć
Podręcznik pomocniczy do programów
 • Plan Zajęć

 • Przeglądarka Planu Zajęć


Program komputerowy Plan Zajęć służy do układania rozkładów zajęć w placówkach szkoleniowych Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji.


Program komputerowy Przeglądarka Planów Zajęć służy do rozpowszechniania gotowych planów w postaci elektronicznej.
Wszystkie programy wymagają systemu operacyjnego Windows XP lub nowszego.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żadna Część tej pracy, łącznie z broszurą i dołączonYmi dyskietkAMI lub krążkami CD, nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, łącznie z kopiowaniem komputerowym i fotokopiowaniem, bez pisemnej zgody ASTAR 05.

Copyright  ASTAR 05

Al. Niepodległości 11/20

15-649 Białystoktel. 888 844 016
Wydanie IVZanim rozpoczniemy pracę

4

Rozdział dla informatyka

5

Instalacja

6

Operowanie blokiem

7

Przenoszenie tabel do innych aplikacji

7

Drukowanie

8

Formatowanie tabelek

9

Publikowanie tabel w Internecie

9

Plan Zajęć

9

Wpisywanie danych o szkole

10

Okresy planowania ramowego

11

Momenty rozpoczynania zajęć

12

Grupy szkoleniowe

13

Wykładowcy

14

Przedmioty

15

Obiekty szkoleniowe

15

Sprzęt

16

Listy wyboru

16

Kontrola poprawności danych

17

Plany ramowe i uszczegółowione

21

Plany ramowe

22

Plany uszczegółowione

23

Oczko planu uszczegółowionego

24

Plan w wersji dla grup szkoleniowych

26

Plany dla nauczycieli, sal, sprzętu

27

Informacja o zaawansowaniu

28

Retusz

28

Opcje

29

Wykaz błędów

30

Przeglądarka Planów Zajęć

32Zanim rozpoczniemy pracę z komputerem.
Program komputerowy Plan Zajęć służy do układania rozkładu zajęć w ośrodkach szkoleniowych Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji.
Oto jego krótka charakterystyka:
Umożliwia wprowadzenie podstawowej bazy danych o rozmiarach:
- 250 nauczycieli,

- 150 przedmiotów nauczania,

- 150 grup szkoleniowych,

- 200 obiektów dydaktycznych,- 150 jednostek sprzętu.
Umożliwia 24 – godzinne planowanie zajęć. Limit dni planowania jest nieograniczony.
Wśród dostarczanych przez program formularzy znajdują się zbiorcze i indywidualne plany dla grup szkoleniowych, wykładowców, obiektów dydaktycznych i jednostek sprzętu. Wszystkie plany można przeglądać w oknach o dowolnie określanej czasowej rozpiętości – mogą to być wybrane dni, tygodnie, miesiące lub nawet całe lata.
Każdy nauczyciel, grupa, obiekt szkoleniowy i sprzęt techniczny może mieć ograniczoną dyspozycję w szczegółowo określonych momentach.
Grupy szkoleniowe mogą być łączone w zespoły, odbywające zajęcia w tym samym momencie, na tym samym obiekcie i ewentualnie z tym samym nauczycielem i wyposażeniem sprzętowym.
Grupy szkoleniowe mogą być dzielone, tak by w tym samym momencie część słuchaczy odbywała zajęcia z jednego przedmiotu, inna zaś z drugiego.
Formularze mogą być automatycznie tłumaczone do kodu HTML i w efekcie natychmiast umieszczane w Internecie lub w wewnętrznej sieci Intranet.


Praca nad rozkładem lekcji zazwyczaj przebiega w pięciu etapach:


 1. Wpisywanie lub uzupełnianie danych o nauczycielach, grupach, przedmiotach i obiektach.

 2. Przygotowanie planów ramowych w zadanym horyzoncie czasowym.

 3. Uszczegółowienie planów ramowych.

 4. Rozpisanie konkretnych tematów zajęć w godzinowej siatce planu zajęć.

 5. Sporządzenie wydruków wybranych formularzy, umieszczenie tabel w sieci.


Rozdział dla eksperta komputerowego.Programy wymagają komputera z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym. Podstawowym wyposażeniem jest jakakolwiek drukarka.
Zalecamy kolorowe monitory i kolorowe drukarki, gdyż tabele programów intensywnie wykorzystują kolor jako element różnicujący poszczególne sytuacje. Zwracamy uwagę, że programy umożliwiają oszczędzanie kolorowego atramentu podczas wydruku na drukarce atramentowej.

Instalacja.Programy instalujmy i uruchamiajmy bez obaw – nie zmodyfikują one żadnych ustawień w Państwa systemie operacyjnym.
Instalacja polega na uruchomieniu programu Instaluj.exe z załączonego krążka CD. Do instalacji niezbędne jest hasło podane na fakturze za program.
Po zainstalowaniu prosimy wyprowadzić na pulpit tzw. skróty do programów. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszki w dowolne, czyste miejsce pulpitu i z pojawiającego się menu wybrać opcję Nowy i dalej Skrót. Potem należy wskazać, do jakiego pliku na dysku powinien prowadzić właśnie tworzony skrót.
Po uruchomieniu programu i wpisaniu odrobiny jakichkolwiek danych sprawdźmy zapis i odczyt na dysku. Dokładnie poinformujmy osobę, która będzie pracowała z programem, na czym polega zapis danych na dysku. Szybki, podręczny zapis realizują klawisze Ctrl+S. Zalećmy okresowe zmienianie nazwy pliku z danymi (opcja Zapisz pod nową nazwą), by móc wrócić do wcześniejszej sytuacji przez odczyt wcześniejszego pliku.
Na zakończenie sprawdźmy jakość wydruku jakiejkolwiek tabeli.
Zwróćmy też uwagę, że pod klawiszem F1 znajduje się kontekstowa pomoc, szczególnie przydatna podczas zapoznawania się z programem.

Raz uruchomiony program nie powinien sprawiać kłopotów. Gdyby jednak znaleźli Państwo jakiś błąd, prosimy o natychmiastowy kontakt (najlepiej telefoniczny, z komputerem blisko telefonu). Po zidentyfikowaniu błędu i jego usunięciu wymienimy oprogramowanie na wolne od wady.

Operowanie blokiem.Wypełnianie tabel można znacznie przyspieszyć, jeśli wpisujemy dane nie w jedno oczko, a od razu w wiele zaznaczonych oczek tabeli (oczywiście o ile jest to uzasadnione). Po takim wpisaniu wartość pojawi się jednocześnie we wszystkich, zaznaczonych oczkach tabeli.

Przenoszenie tabel do innych aplikacji.Programy umożliwiają przenoszenie niektórych danych za pomocą tzw. schowka. Dane do schowka wkładamy kombinacją klawiszy Ctrl + C, zaś wyjmujemy zeń klawiszami Ctrl + V. Prosimy informatyka o wyjaśnienie zasad działania windowsowego schowka.
Obowiązują następujące ograniczenia:

 • praktycznie wszelkie dane można włożyć do schowka (czyli zaznaczyć upatrzony fragment tabeli i nacisnąć klawisze Ctrl + C) i przenieść do innych aplikacji, np arkusza Microsoft Excel (czyli w innej aplikacji nacisnąć klawisze Ctrl + V)

 • wyjmowanie danych ze schowka działa tylko w niektórych tabelach, nazwijmy je tabelami definiującymi (Dni, Nauczyciele, Oddziały, …)

 • formaty danych nie są przenoszone (tzn. kroje czcionek, kolory, sposób wyrównania w oczku tabeli).


Nowość 2012: specjalne kopiowanie w tabeli Oczko Planu Korelacji.
Placówka szkoleniowa w Legionowie gromadzi dane o sposobach realizacji przedmiotów we własnych tabelach w Excelu (albo innym narzędziu o podobnej funkcjonalności). Sposoby realizacji powtarzają się w kolejnych kursach. Nowa funkcja programu, znajdująca się pod przyciskiem z wykrzyknikiem, czyści tabelkę i przystosowuje ją do wyświetlenia informacji pobranej przez schowek z Excela. Po tej operacji tabela ma tyle wierszy, ile było w Excelu.
Klasyczne użycie schowka (czyli kopiowanie i wklejanie Ctlr + c, Ctrl + v) też działa i nie zmienia liczby wierszy, a wypełnia je kopiowaną informacją.

Drukowanie.Niniejszy panel służy do ustalania doraźnych parametrów wydruku tabel.
Tytuł jest frazą, która ustanowi nagłówek wydruku.
Rozmiar jest parametrem najważniejszym. Manipulując rozmiarem śledźmy pokazaną obok liczbę stron, jaką zajmie wydruk.
Równie ważnym parametrem bywa haczyk Drukuj tylko zaznaczony obszar. Jeśli nie zaznaczymy tej opcji, wydrukowana zostanie cała tabela.
Trzy wykluczające się opcje kolorowania dotyczą posiadaczy kolorowych drukarek atramentowych.
Opcję Wysuń kartkę po wydrukowaniu wykorzystujemy wtedy, gdy na jednej kartce chcemy wydrukować kilka małych tabel. Ostatnia z małych tabel niech zostanie wydrukowana z wysunięciem kartki. Inaczej możemy mieć kłopot z wydłubaniem papieru z drukarki.

Formatowanie tabelek.

Parametry każdej, możliwej do wydrukowania tabeli określamy po kliknięciu w jej skrajne, lewe, górne okienko, oznaczone trzema kolorowymi prostokącikami..
Zacznijmy od ustalenia kroju liternictwa, rozmiaru czcionki i jej stylu oraz koloru. Potem do wybranej czcionki dobierzmy rozmiar wierszy i kolumn. Możemy też zdecydować, jak ma być wyrównany tekst w każdym oczku tabelki.
Opcja Unieruchom marginesy tabel bywa przydatna przy analizie dużych formularzy. Po ustawieniu jej oraz zamknięciu i ponownym otwarciu tabeli marginesy będą zawsze widoczne.

Publikowanie planów w Internecie.Program posiada mechanizm generowania tabel w formacie plików html, możliwych do umieszczenia w Internecie. Duże plany dla grup, nauczycieli, sal i sprzętu są zaopatrywane w menu, umieszczone na górze strony. Plany indywidualne są opracowywane w formie pojedynczych tabel.
W polu Tytuł wpisujemy nazwę strony. Nazwa ta będzie wyświetlana w pasku tytułowym przeglądarki internetowej.
W polu Wstęp wprowadzamy dowolny komentarz. Dzielenie linii realizujemy nie klawiszem Enter, (który nie jest respektowany przez przeglądarki) a wstawiając w tekst frazę
- koniec akapitu, lub
- koniec akapitu i dodatkowo linia odstępu.
Kolory i Czcionki – wiadomo. Nie używajmy zbyt egzotycznych czcionek – nie zostaną wyświetlone na komputerze, na którym ich nie zainstalowano.
Użycie oryginalnych kolorów tabeli spowoduje, że tabela w Internecie będzie pokolorowana tak, jak na ekranie. Pamiętajmy, że kolory ekranowe niemal wszystkich tabel można konfigurować (np. kolorować plan lekcji kolorami oddziałów, nauczycieli, sal, itp.). Jeśli używamy oryginalnych kolorów, rozmiar pliku html będzie większy.
Mikromarginesy w oczkach reguluje odstęp między komórkami tabeli, zadawany w pikselach. W odstępach tych będzie widoczne tło strony.
Pokazuj kratę tabeli – czy oczka tabeli otoczyć linią?
Tabelę w wersji internetowej kreujemy przyciskiem Utwórz plik html. Po ustaleniu nazwy pliku na dysku pojawi się plik html.
Uwaga:

Nazwy plików powinny być pisane małymi literami, bez znaków polskich i odstępów, np. plan.html, rozklad.html, ...


Po utworzeniu pliku internetowego należy obejrzeć go w swojej przeglądarce i ewentualnie skorygować wygląd tabeli, ponownie wykonując opisane tutaj czynności.

Plan Zajęć.Pracę rozpoczniemy od wprowadzenia danych podstawowych:


 • ustalimy okresy planowania ramowego,

 • zdefiniujemy dzienną siatkę godzin,

 • wprowadzimy ewidencję oddziałów, nauczycieli, przedmiotów, obiektów dydaktycznych i sprzętu.


W kolejnych cyklach planowania danych podstawowych nie będziemy już wprowadzać.
Planowanie zaczniemy od zdefiniowania dla każdej grupy Ramowych Planów Nauczania o rozpiętości najprawdopodobniej miesięcznej.
Potem zajęcia wyszczególnione w planach ramowych uszczegółowimy – określimy podział na poszczególne tematy i zadania, przydzielimy nauczycieli i ewentualnie obiekty dydaktyczne oraz sprzęt.
Tak uszczegółowione zajęcia wpiszemy w grafik godzinowy.
Tak zdefiniowany rytm planowania (najpierw ogólne plany ramowe, potem ich uszczegóławianie i wreszcie rozpisywanie w grafiku godzinowym) wspiera prawidłowy obieg dokumentów, ich zatwierdzanie na szczeblach dowódczych i potem przekazywanie do realizacji.
Wśród dokumentów znajdziemy ogólne plany ramowe i plany uszczegółowione poszczególnych oddziałów, zbiorcze płachty planów dla grup, nauczycieli, obiektów dydaktycznych i sprzętu oraz plany indywidualne.
Poszczególne dokumenty, generowane przez program możemy udostępniać w formie drukowanej, elektronicznej (z pomocą Przeglądarki Planów) lub sieciowej (w wersji html).


Wpisywanie danych o placówce.Pracę nad rozkładem zajęć zaczynamy od wprowadzenia do komputera informacji o swojej placówce. Dane o placówce są zgromadzone pod pozycją menu o nazwie Dane. Można też sięgać do danych za pomocą któregoś z 6 przycisków z żółtymi rysunkami, widocznych w oknie głównym programu.
Uwaga:

Każdy przycisk, nad którym kursor myszki zawiśnie na sekundę, zostanie skomentowany krótką podpowiedzią.Dane ujęto w 7 oddzielnych tabelach:


 • okresy planowania ramowego,

 • momenty rozpoczynania zajęć,

 • przedmioty nauczania,

 • grupy szkoleniowe,

 • wykładowcy,

 • obiekty szkoleniowe,

 • sprzęt.


Naszym pierwszym zadaniem jest wypełnić treścią te 7 tabel. Nie zapomnijmy co jakiś czas wprowadzane dane zapisywać na dysku, naciskając kombinację klawiszy Ctrl+S lub posługując się pozycją menu głównego Pliki i dalej Zapisz wszystko.
Uwaga:

Tabele z danymi o szkole należy wypełniać kolejno, tak jak są wymienione w menu Dane. Nie należy chaotycznie skakać od jednej tabeli do drugiej, ponieważ w niektórych tabelach wykorzystujemy informacje z poprzednich.
Co pewien czas zapisujmy dane pod nową nazwą. Wtedy przy jakiejś awarii łatwo wrócimy do danych np. z dnia wczorajszego (czyli do danych zamkniętych we wcześniejszym pliku).

Okresy planowania ramowego.


Tabela ta definiuje system jednostek planowania ramowego. Na uczelniach będą to semestry, w innej sytuacji miesiące, może lata. W każdej takiej jednostce planowania ramowego określimy wymiary zajęć do zrealizowania. Potem rozpiszemy te zajęcia w szczegółowych formularzach planów godzinowych.
Oto zalecana kolejność czynności przy wypełnianiu tej tabeli:
Wykreowanie odpowiedniej liczby jednostek. Służą do tego przyciski dla myszki, oznaczone dużym plusem (dodaj semestr) i dużym minusem (skasuj).
Gdy liczba jednostek - wierszy odpowiada naszym potrzebom, wpisujemy ich nazwy oraz rozpiętość czasową każdej z nich. By określić rozpiętość, należy kliknąć myszką w wybrane pola formularza i na pojawiającym się kalendarzu dokonać wyboru odpowiedniej daty.


Różnym okresom przypiszmy oddzielne kolory, co w przyszłości zróżnicuje je na arkuszu planu. Kolor poszczególnych fragmentów tabeli można zmienić, klikając myszką w odpowiednie pole tabeli kolorów.
W dolnej części formularza określamy czasową rozpiętość wszystkich tabel programu. Zazwyczaj rozpiętość ta jest ograniczona do jednego okresu planowania. Ustalając czasową rozpiętość programu obserwujmy ostatnią kolumnę tabeli okresów.
Pamiętajmy, że:
Komputer nie kontroluje wprowadzanych tekstów – nazw jednostek. Dbajmy sami, by np. pierwszy semestr miał nazwę „Semestr I” a np. miesiąc luty nazwę „Luty”....
Jednostki planowania powinny być ułożone rosnąco w czasie, a ich rozpiętości czasowe nie powinny na siebie zachodzić.
Co pewien czas należy obcinać stare okresy. Naszym zdaniem w programie powinny znajdować się dwa okresy planowania – bieżący i poprzedni (by móc z niego skopiować określone dane).

Momenty rozpoczynania zajęć.

Tabela ta definiuje siatkę godzin, która zostanie nałożona na każdy dzień szkoleniowy.
Oto zalecana kolejność czynności przy wypełnianiu tej tabeli:
Wykreowanie odpowiedniej liczby godzin. Służą do tego przyciski dla myszki, oznaczone dużym plusem (dodaj godzinę) i dużym minusem (skasuj godzinę).
Gdy liczba lekcji - wierszy odpowiada naszym potrzebom, wpisujemy nazwy poszczególnych momentów rozpoczynania i kończenia lekcji. Wpisywać możemy z klawiatury, lub klikając w wybrane pola lewym albo prawym przyciskiem myszki.
Przycisk dla myszki, oznaczony zawiniętą strzałką, służy do inicjowania momentów. Wystarczy więc określić moment rozpoczynania lekcji, a w polach kończenia i nazwy kliknąć w zawiniętą strzałkę. Zawinięta strzałka działa też w grupie zaznaczonych oczek.
Różnym godzinom przypiszmy oddzielne kolory, co w przyszłości zróżnicuje je na arkuszu planu. Kolor poszczególnych fragmentów tabeli można zmienić, klikając myszką w odpowiednie pole tabeli kolorów.
Uwaga:
Program w specjalny sposób traktuje zajęcia przedłużone, np. nocne, pozwalając przeciągnąć je poza ostatnią godzinę. Zdefiniujmy więc w tej tabeli tylko godziny regularnej pracy placówki.
Pamiętajmy, że:
Komputer nie kontroluje wprowadzanych tekstów – nazw godzin. Dbajmy sami, by np. godzina 8.00 miała odpowiednie brzmienie.
Rozmiary formularza, kolory i krój czcionki można zmieniać, klikając myszką w lewy górny róg tabeli.

Grupy uczniowskie.Tabela ta definiuje liczbę oddziałów, ich nazwy i momenty niedostępności.
Oto zalecana kolejność czynności:
Wykreowanie odpowiedniej liczby oddziałów (czyli wierszy tabeli). Służą do tego przyciski oznaczone dużym plusem (dodaj) i minusem (skasuj).
Gdy liczba oddziałów - wierszy odpowiada już naszym potrzebom, w pierwszej kolumnie należy wpisać nazwę każdego oddziału. Liczba znaków nazwy oddziału jest ograniczona do 40.
Druga kolumna zawiera wejścia do formularza niedostępności każdego oddziału. W pole tej kolumny należy kliknąć myszką lub nacisnąć dowolny klawisz. Gdy w kolumnie tej widzimy napis „Tak”, znaczy to, że oddział ma przynajmniej jedno ograniczenie.
Różnym oddziałom (czyli różnym wierszom) przypiszmy oddzielne kolory, co w przyszłości zróżnicuje je na arkuszu planu. Kolor poszczególnych fragmentów tabeli można zmienić, klikając myszką w paletę barw.
Pamiętajmy, że:
Formularz można w dowolnym momencie wydrukować, kierując myszkę na przycisk symbolizujący wstęgę papieru komputerowego.
Rozmiary formularza, krój czcionki i kolory można zmieniać, klikając w lewy górny róg tabeli.
Wprowadzone dane należy co pewien czas zapisywać na dysku, naciskając kombinację klawiszy Ctrl+S.

Wykładowcy.Tabela ta definiuje liczbę nauczycieli, ich nazwiska i imiona, przedmioty, których mogą uczyć i momenty niedostępności.
Oto zalecana kolejność czynności przy wypełnianiu tej tabeli:
Wykreowanie odpowiedniej liczby nauczycieli (czyli wierszy tabeli). Służą do tego przyciski oznaczone dużym plusem (dodaj nauczyciela) i dużym minusem (skasuj).
Gdy liczba nauczycieli - wierszy odpowiada już naszym potrzebom, w pierwszej kolumnie należy wpisać imię każdego nauczyciela, w drugiej jego nazwisko. Liczba znaków w obu kolumnach jest ograniczona do 40.
W trzeciej kolumnie, w wierszach odpowiadających poszczególnym nauczycielom, możemy (ale nie musimy) określić przedmioty, w których specjalizuje się nauczyciel. Nieco ułatwi to potem uszczegóławianie planów ramowych – zamiast wybierać nauczyciela z listy wszystkich nauczycieli, komputer najpierw listę tą obetnie tylko do nauczycieli związanych z danym przedmiotem.
W Opcjach programu możemy wyłączyć mechanizm przypisywania nauczycieli do przedmiotów.
Czwarta kolumna zawiera wejścia do formularza niedostępności każdego nauczyciela. W pole tej kolumny należy kliknąć myszką lub nacisnąć tam dowolny klawisz. Gdy w wierszu tym widzimy napis „Tak”, znaczy to, że nauczyciel ma przynajmniej jedno ograniczenie swej dyspozycyjności.
Różnym nauczycielom (czyli różnym wierszom) przypiszmy oddzielne kolory, co w przyszłości zróżnicuje ich na arkuszu planu. Kolor poszczególnych fragmentów tabeli można zmienić, klikając myszką w paletę barw.


Przedmioty.
Tabela definiuje liczbę przedmiotów i ich brzmienia.
Najpierw wykreujmy odpowiednią liczbę przedmiotów (czyli wierszy tabeli). Służą do tego przyciski oznaczone dużym plusem (dodaj przedmiot) i dużym minusem (skasuj). Gdy liczba przedmiotów - wierszy odpowiada już naszym potrzebom, w pierwszej kolumnie należy wpisać nazwę każdego przedmiotu. Komputer nie sprawdza brzmienia nazw przedmiotów.
Liczba znaków nazwy przedmiotu jest ograniczona do 40.


Obiekty szkoleniowe.Tabela ta definiuje liczbę sal, ich nazwy, przynależność do konkretnych przedmiotów i momenty niedostępności.
Najpierw wykreujmy odpowiednią liczbę sal (czyli wierszy tabeli).
Gdy liczba sal - wierszy odpowiada już naszym potrzebom, w pierwszej kolumnie należy wpisać nazwę każdej sali. Druga kolumna służy do określenia, do jakiego przedmiotu należy sala. Kolumny tej wypełniać nie trzeba – operator będzie miał okazję zadecydować, w której sali mają odbywać zajęcia. Jej wypełnienie uprości pracę algorytmu przypisującego izbę do konkretnych zajęć w konkretnym momencie.
W Opcjach programu możemy wyłączyć mechanizm przypisywania sal do przedmiotu.
Trzecia kolumna zawiera wejścia do formularza niedostępności każdej sali. W pole tej kolumny należy kliknąć myszką lub nacisnąć tam dowolny klawisz. Gdy w kolumnie tej widzimy napis „Tak”, znaczy to, że sala ma przynajmniej jedno ograniczenie.

Sprzęt.Tabela ta definiuje liczbę jednostek sprzętu, ich nazwy, przynależność do konkretnych przedmiotów i momenty niedostępności.
Druga kolumna służy do określenia, do jakiego przedmiotu należy sprzęt. Kolumny tej wypełniać nie trzeba – operator będzie miał okazję zadecydować, z jakim sprzętem mają odbywać zajęcia. Jej wypełnienie uprości pracę algorytmu przypisującego sprzęt do konkretnych zajęć w konkretnym momencie.
W Opcjach programu możemy wyłączyć mechanizm przypisywania sprzętu do przedmiotu.
Trzecia kolumna zawiera wejścia do formularza niedostępności każdej jednostki sprzętu.
Definiujmy tylko ten sprzęt, którego dostępność jest istotnym kryterium planowania zajęć.

Listy wyboru.

Program operuje dwoma rodzajami list wyboru:


 • wybierz jeden.(np. salę do odbywających się zajęć),

 • wybierz wiele (np. przedmiotów, których może uczyć dany nauczyciel).


U góry listy wyboru widzimy liczbę elementów, spośród których mamy dokonać wyboru oraz aktualny filtr, nałożony na elementy listy.
Lista wyboru może być zawężana przez naciskanie klawiszy liter i cyfr. Nakładany w ten sposób filtr może być także usunięty w całości klawiszem Del lub w swojej ostatniej literze klawiszem BackSpace.
Lista wyboru bywa pusta, gdy nałożono na nią filtr.
Lista wyboru nauczycieli może sygnalizować czerwonym kolorem, że dany nauczyciel jest niedostępny, o ile jest uruchamiana z Planu Zajęć. Wtedy bowiem znany jest moment czasu i algorytm potrafi sprawdzić, którzy nauczyciele są akurat wolni.

Kontrola poprawności danych.Dane o Państwa placówce, ujęte w tabele, są ze sobą powiązane na różne sposoby. Gdy zakończymy wpisywanie danych, przed przejściem do układania planu zajęć należy skontrolować system danych. Kontrolę danych zalecamy przeprowadzać co pewien czas, szczególnie po jakichś głębszych zmianach w opisie szkoły.
Tylko pozytywny wynik kontroli poprawności danych gwarantuje poprawną pracę algorytmów układających rozkład lekcji.
Kontrolę poprawności danych przeprowadzamy albo z menu głównego programu, z pozycji Dane, albo naciskając kombinację klawiszy Ctrl+K.
Przycisk z rysunkiem ogniska oznacza ponowne rozpoczęcie kontroli.
Zależnie od rozmiaru szkoły i szybkości komputera, kontrola może trwać od ułamka sekundy do kilku minut. Jeśli kontrola przebiegła pomyślnie, wszystkie komunikaty w okienku kontroli mają kolor niebieski. Jeśli wykryto jakiś defekt, odpowiedni komunikat ma kolor czerwony. O ile to możliwe, obok takiego komunikatu wyszczególniono źródło defektu.

Oto lista defektów:


 • Nie zdefiniowano żadnej godziny lekcyjnej.

 • Nie zdefiniowano żadnego nauczyciela.

 • Nie zdefiniowano żadnego oddziału.

 • Nie zdefiniowano żadnego przedmiotu.

 • Nie zdefiniowano żadnej sali lekcyjnej.

 • Nie zdefiniowano żadnej jednostki sprzętu.

 • Niewypełniony wymiar tematu.

 • Nieprzydzielony nauczyciel.

 • Redundancje w planach ramowych.

 • Redundancje w planach szczegółowych.

 • Błąd dedykacji przedmiotu dla nauczyciela, sali lub sprzętu.

 • Spójność zespołów.

 • Zajęcia wpisane poza planem ramowym.

 • Niezgodność wymiaru przedmiotu w zespole.

 • Różni nauczyciele w zespole.

 • Różne jednostki sprzętu w zespole.

 • Pogwałcony zakaz wpisu nauczyciela.

 • Pogwałcony zakaz wpisu oddziału.

 • Pogwałcony zakaz wpisu sali.

 • Pogwałcony zakaz wpisu sprzętu.

 • Liczba wpisów ....

 • Weryfikacja liczby wpisów ....


Komputer od razu po zauważeniu defektu stara się go naprawić. Jeśli więc były jakieś defekty, chcąc zorientować się w skuteczności tych napraw, procedurę kontroli poprawności należy uruchomić ponownie, najlepiej przez kliknięcie w przycisk z rysunkiem ogniska.
Nie zdefiniowano żadnej godziny lekcyjnej.
Tabela Momenty rozpoczynania zajęć nie została wypełniona.
Nie zdefiniowano żadnego nauczyciela.
Tabela Nauczyciele nie została wypełniona.
Nie zdefiniowano żadnego oddziału.
Tabela Oddziały nie została wypełniona.
Nie zdefiniowano żadnego przedmiotu.
Tabela Przedmioty nie została wypełniona.
Nie zdefiniowano żadnej sali lekcyjnej.
Tabela Sale nie została wypełniona.
Nie zdefiniowano żadnej jednostki sprzętu.
Tabela Sprzęt nie została wypełniona.
Niewypełniony wymiar tematu.
Tabela Plany Szczegółowe nie określa czasu trwania zajęć.
Nieprzydzielony nauczyciel.
Tabela Plany Szczegółowe zawiera oczko bez nazwiska nauczyciela.
Redundancje w planach ramowych.
Błąd techniczny, polegający na niewłaściwej konstrukcji planu ramowego. Jest automatycznie naprawiany podczas kontroli poprawności danych. Jeśli powtarza się ustawicznie, prosimy o kontakt z producentem programu.
Redundancje w planach szczegółowych.
Błąd techniczny, polegający na niewłaściwej konstrukcji planów szczegółowych. Jest automatycznie naprawiany podczas kontroli poprawności danych. Jeśli powtarza się ustawicznie, prosimy o kontakt z producentem programu.
Błąd dedykacji przedmiotu dla nauczyciela, sali lub sprzętu.
Błąd techniczny, polegający na przypisaniu nauczyciela i sali, powiązanych z niewłaściwym przedmiotem.
Wpisy poza planem ramowym.
W Planach Ramowych określamy horyzont czasowy, w jakim mają być zrealizowane zajęcia (np. miesiąc lub semestr). Zajęcia jednak znalazły się poza okresem wyznaczonym w planie ramowym.

Powyższy błąd zostanie naprawiony automatycznie przez skasowanie błędnie rozpisanych zajęć.


Spójność zespołów.
W Planach Szczegółowych zdefiniowano zespół, ale program ma kłopoty z jego interpretacją.

Powyższy błąd zostanie naprawiony automatycznie.


Niezgodność wymiaru przedmiotu w zespole.
W Planach Szczegółowych zdefiniowano zespół, ale wymiar godzinowy w grupach wchodzących w skład tego zespołu jest nierówny.

Powyższy błąd należy skorygować w odpowiedniej tabeli planu szczegółowego, uzgadniając wymiary.


Różni nauczyciele w zespole.
W Planach Szczegółowych zdefiniowano zespół, ale w grupach wchodzących w skład tego zespołu uczą różni nauczyciele.

Nie jest to błąd krytyczny – program sobie z tym poradzi, ale prawdopodobnie operator się pomylił. Poprawki należy nanieść w odpowiedniej tabeli planu szczegółowego, uzgadniając nauczycieli.


Różny sprzęt w zespole.
W Planach Szczegółowych zdefiniowano zespół, ale w grupach wchodzących w skład tego zespołu jest wykorzystywany różny sprzęt. Nie jest to błąd krytyczny – program sobie z tym, poradzi, ale prawdopodobnie operator się pomylił. Poprawki należy nanieść w odpowiedniej tabeli planu szczegółowego, uzgadniając sprzęt.
Pogwałcony zakaz wpisu nauczyciela.
Nauczyciel na danej godzinie ma zakaz wpisu, a mimo to znalazł się w arkuszu planu. Kontrola defektów naprawia ten błąd (a raczej go legalizuje) usuwając zakaz.

Jeśli błąd ustawicznie i z nieznanego powodu powtarza się, prosimy o kontakt z producentem programu.


Pogwałcony zakaz wpisu grupy szkoleniowej.
Oddział na danej godzinie ma zakaz wpisu, a mimo to znalazł się w arkuszu planu. Kontrola defektów naprawia ten błąd (a raczej go legalizuje ...), usuwając zakaz.

Jeśli błąd ustawicznie i z nieznanego powodu powtarza się, prosimy o kontakt z producentem programu.


Pogwałcony zakaz wpisu obiektu szkoleniowego.
Sala na danej godzinie ma zakaz wpisu, a mimo to znalazła się w arkuszu planu. Kontrola defektów naprawia ten błąd (a raczej go legalizuje ...), usuwając zakaz.

Jeśli błąd ustawicznie i z nieznanego powodu powtarza się, prosimy o kontakt z producentem programu.


Pogwałcony zakaz wpisu sprzętu.
Jak wyżej, ale odnośnie jednostki sprzętu.
Liczba wpisów.
Cztery wiersze Liczba ... mają znaczenie informacyjne. Informują o:
Liczbie oczek planów ramowych,

Liczbie oczek planów ramowych akurat objętych horyzontem czasowym,

Liczbie oczek planów szczegółowych wszystkich i zrealizowanych,

Liczbie oczek planów szczegółowych wszystkich i zrealizowanych, akurat objętych horyzontem czasowym.


Weryfikacja liczby wpisów.
Ta procedura sprawdza, czy dane nie zawierają pustych wpisów i ewentualnie je usuwa. Prosimy o kontakt, jeśli wystąpi ten błąd.


Plany długookresowe (ramowe) i uszczegółowione (korelacje).Po wprowadzeniu wszystkich danych, starannym ich sprawdzeniu, w tym także wykonaniu testu Kontrola poprawności danych z menu Dane, przystępujemy do układania planów ramowych i szczegółowych dla poszczególnych oddziałów.
W pierwszej kolumnie tabeli widzimy nazwę grupy szkoleniowej.
W drugiej kolumnie znajdujemy punkt wejścia do planów ramowych oddziału. Liczby widoczne w tej kolumnie oznaczają ilość godzin zajęć, przydzielonych w planie ramowym.
W trzeciej kolumnie mamy punkt wejścia do planów szczegółowych oddziału. Liczby widoczne w tej kolumnie oznaczają ilość godzin zajęć, przydzielonych w planie ramowym i już rozpisanych w planie uszczegółowionym. Gdy wszystkie godziny zostaną rozpisane, w kolumnie pojawi się napis OK. Nie oznacza to, że plan jest ułożony – oznacza jedynie, że plan ramowy został uszczegółowiony.
Oczka planów ramowych i uszczegółowionych można kopiować za pomocą windowsowego schowka.
Oczka planów ramowych i uszczegółowionych można kopiować za pomocą windowsowego schowka. Kopiowanie tych oczek jest ważne.
W kolumnie Godzin w Planach Ramowych kopiowany jest cały plan ramowy jednego oddziału do innego oddziału, ale nie są kopiowane uszczegółowienia (tzn. nauczyciele, sprzęt, zalecane sale, itp.) realizacyjne.
W kolumnie Ile uszczegółowiono kopiowany jest cały plan ramowy oraz szczegóły realizacyjne, ale nie ostateczne rozłożenie zajęć w diagramie godzinowym, sala i ewentualny zespół kilku grup.
Należy zastanowić się nad strategią wypełniania planów ramowych i korelacji (czyli uszczegółowionych). Gdy kilka grup ma te same plany, należy najpierw zrealizować plany jednej z nich, a potem je odpowiednio skopiować. Gdy plany niewiele się różnią, należy wypełnić ich część wspólną, odpowiednio przekopiować, a potem dodać różnicujące szczegóły. Planując w sposób przemyślany, kopiując już sporządzone plany, napracujemy się znacznie mniej.

Plany długookresowe (ramowe).

Plan ramowy jest formularzem, gdzie w poszczególnych miesiącach (lub ogólniej – okresach planowania ramowego) szkolenia dokonujemy ustalenia, jakie przedmioty i w jakim wymiarze będą realizowane.
Do formularza tego dochodzimy, nacisnąwszy klawisz Enter w drugiej kolumnie tabeli Plany Ramowe i Uszczegółowione.
W każdym oczku, leżącym na przecięciu nauczanego przedmiotu i miesiąca wpisujemy liczbę godzin, jaką mamy zamiar zrealizować w tym miesiącu. Jeśli nie przewidujemy realizowania jakiegoś przedmiotu, nie wpisujemy nic.
Okres Od – Do w zasadzie możemy kształtować dowolnie, ale najlepiej jest tak dobierać te graniczne momenty, by mieścił się w nich wybrany okres planowania ramowego, np. semestr.
Kolumna „Uwagi” służy do przechowywania dowolnego tekstu.
W tabeli kopiowanie przez windowsowy schowek przenosi pojedyncze oczka planu ramowego, nie zaznaczone obszary. Przenoszenie może dotyczyć różnych okresów, przedmiotów i oddziałów. Przenoszony jest planowany wymiar przedmiotu i szczegółowe ustalenia realizacyjne (rozbicie na tematy, nauczyciele, sale, rozkład godzinowy) o ile te ustalenia są już poczynione. Nie jest kopiowane ostateczne rozłożenie zajęć w diagramie godzinowym, sala w której odbywają się zajęcia i zespół, w której grupa jednocześnie będzie się szkolić.
Po wydrukowaniu formularz ten służy do akceptacji na szczeblu dowódczym założeń do planu szczegółowego.

Plany uszczegółowione (korelacji).


Naciśnięcie klawisza Enter w oczku poprzedniej tabeli Ramowy Plan Nauki lub w oczku w trzeciej kolumnie wcześniej omawianej tabeli Plany Ramowe i Uszczegółowione powoduje przejście do formularza planu uszczegółowionego.
Plany uszczegółowione (zwane też planami korelacji) zawierają szczegółowe rozpisania wymiaru przedmiotu, przewidzianego na dany miesiąc.
Oczko czerwone oznacza brak uszczegółowień.
Oczko jasnoczerwone oznacza częściowo zrealizowane uszczegółowienia.
Oczko w kolorze przedmiotu oznacza kompletną realizację uszczegółowień.
Oczko przekreślone oznacza realizację w finalnym planie. Przedmiot jest już umieszczony w grafiku planu.
W planie korelacji chętnie ukrywamy puste wiersze (czyli przedmioty, których realizacji nie przewidziano na poziomie planu ramowego).
Praca z niniejszym formularzem polega na klikaniu myszką w oczka tabeli i wypełnianiu wyskakującej tabelki o nazwie Oczko planu korelacji.

Oczko Planu Uszczegółowionego (korelacji).


Kliknięcie myszką w oczko poprzednio omawianego planu korelacji, leżące na przecięciu wybranego przedmiotu i wybranego okresu planowania, spowoduje wejście do edycji sposobu realizacji pojedynczego tematu.
Niniejszy formularz służy do wprowadzenia podstawowej informacji o sposobie realizacji danej jednostki tematycznej. Naszym zadaniem jest podzielenie liczby godzin, przypadającej na dany miesiąc na tematy i przypisanie do każdego tematu nauczyciela (lub kilku nauczycieli pracujących jednocześnie) oraz ewentualnie sali i sprzętu.
Najpierw dużym plusem i minusem ustalamy liczbę wierszy – tematów.
W pierwszej kolumnie określamy brzmienie nazwy tematu.
Dalsze elementy sposobu realizacji przedmiotu zmienimy tylko wtedy, gdy wpis nie jest jeszcze zrealizowany. Gdyby zaszła konieczność modyfikowania parametrów przy już zrealizowanym wariancie, najpierw należy usunąć odpowiedni wpis z formularza planu. Wariant już zrealizowany będzie oznaczony zielonym kolorem.
W drugiej kolumnie wpisujemy, ile jednostek lekcyjnych przeznaczamy na realizację tematu. Jesteśmy tu ograniczeni wymiarem, określonym w planie ramowym.
W trzeciej kolumnie wpisujemy, ile minut mają trwać zajęcia. Kolumna ta jest próbą pogodzenia dwóch różnych sytuacji: z jednej strony wolimy operować liczbą jednostek lekcyjnych, ale z drugiej musimy wpisywać te jednostki w godzinowy grafik planu. Liczba jednostek lekcyjnych wchodzi do algorytmów badających wyczerpanie planu zajęć, liczba minut warunkuje rozpiętość zajęć na grafikach planów.
Muszą Państwo sami zadbać, by liczba jednostek była uzgodniona z ich wymiarem minutowym.
W czwartej kolumnie przypisujemy wykładowców, którzy zrealizują temat. Jeśli w Opcjach programu mamy zaznaczoną opcję Nauczyciele tylko do wskazanych przedmiotów, program poszuka nauczycieli przeznaczonych do nauczania tego przedmiotu (w tabeli Nauczyciele). Jeśli żadnemu z nauczycieli nie przypisaliśmy prawa nauczania tego przedmiotu, przy ustawionej powyższej opcji nie wpiszemy tutaj żadnego nauczyciela.
Zazwyczaj do realizacji tematu desygnujemy jednego nauczyciela, jednak program umożliwia przydzielenie kilku nauczycieli. Zajęcia prowadzone przez kilku nauczycieli będą mogły być zaplanowane, o ile wszyscy nauczyciele jednocześnie spełnią wymagane kryteria dostępności.
Jeśli dyskutowany tutaj formularz otwarto z planu głównego, lista wyboru nauczycieli może sygnalizować czerwonym kolorem, że dany nauczyciel jest niedostępny. Wtedy bowiem znany jest moment czasu i algorytm potrafi sprawdzić, którzy nauczyciele są akurat wolni.
W piątej kolumnie przypisujemy salę, która jako jedyna nadaje się do realizacji tematu. Jeśli pasujących sal jest więcej, pozostawmy to pole puste – salę przypiszemy dopiero podczas układania planu, gdzie algorytm zbada dostępność całego ich spektrum i przedstawi w postaci listy do wyboru. Jeśli w Opcjach programu mamy zaznaczoną opcję Sale tylko do wskazanych przedmiotów, program poszuka sali przeznaczonej do nauczania tego przedmiotu (w tabeli Sale). Jeśli żadnej sali nie przypisaliśmy specyfikacji do nauczania tego przedmiotu, przy ustawionej powyższej opcji nie wpiszemy tutaj żadnego obiektu dydaktycznego
W szóstej kolumnie określamy sprzęt, desygnowany do zajęć. Kolumna ta może pozostać pusta.
W siódmej kolumnie oznaczamy, z kim ma być realizowany temat (czyli tworzymy zespoły). Po kliknięciu w to oczko program pokaże listę tych oddziałów, które mają identyczne brzmienie tematu, tego samego nauczyciela, salę, zgodny wymiar lekcyjny i minutowy. Jakie dokładnie kryteria mają być spełnione, by oddziały mogły pracować razem, ustalamy w Opcjach programu.
Gdy opcja Przestrzegaj kolejności realizacji tematów jest włączona, algorytm będzie pilnował, by tematy były wpisywane w formularz planu zasadniczego w takiej kolejności czasowej, w jakiej pojawiają się na omawianej tutaj liście.
Uwaga:

Przycisk z wykrzyknikiem służy do wklejania danych, pobranych z Excela. Są to wcześniej przygotowane wiersze z danymi Temat - Lekcje - Minuty. Operacja ta jest przeznaczona dla tych szkół, które często prowadzą kursy według jednolitego schematu i mają przygotowane odpowiednie zestawy tematów.
Plan zajęć w wersji dla grup szkoleniowych.

Niniejszy formularz jest tabelą główną programu. Tutaj dokonamy szczegółowych ustaleń, gdzie i kiedy mają się odbywać zajęcia.
Spacerujemy po formularzu i albo klikamy myszką w poszczególne oczka lub w przycisk z plusem (dodaj wpis) albo naciskamy klawisz del lub klikamy w przycisk z minusem (usuń wpis). Możemy też odpowiednią operację wybrać z menu, ukrytego pod prawym klawiszem myszki.
Wpisywanie wariantu polega na ocenie sytuacji na liście wariantów dozwolonych i zabronionych i na wybieraniu najwłaściwszego.
Lista wariantów dozwolonych i zabronionych posiada dwa stosunkowo złożone okienka. Jedno okienko zawiera informacje związane z wpisywanym przedmiotem, drugie przedstawia możliwe do wykorzystania sale. Lista wariantów pozwala ocenić sytuację w oczku (dlaczego nie wolno czegoś wpisać) oraz dostrzec wpisy dozwolone.
Lista ta w pierwszym okienku ma 6 kolumn, zaś w drugim 2 kolumny.
Listę można sortować, co przyspiesza wyszukiwanie jakiegoś wariantu. Listę sortujemy klikając myszką w nagłówki jej kolumn.
Kolumna o nazwie Komunikat zawiera krótką diagnozę wariantu, jeśli jest to wariant zabroniony. Jeśli wariant nie jest zabroniony (czyli jest możliwy do wpisania w plan), kolumna ta nie zawiera istotnego tekstu.
Wpisu dokonujemy, ustawiając kursory w odpowiednich wierszach obu list, nie tylko jednej z nich i klikając albo w wybrane pole na którejś z list, albo w przycisk z rysunkiem ogniska. Oznacza to, że wybraliśmy zarówno wariant tematu, jak i salę do jego realizacji.
Zauważmy, dlaczego nie musieliśmy w danych wstępnych wpisywać, do jakiego przedmiotu jest desygnowany obiekt. Informacje te ułatwiały działanie algorytmów, ale nie były niezbędne – odpowiednich ustaleń możemy dokonać tutaj.
Jeśli podczas przeglądania listy wariantów mamy otwarte jakieś okienka pomocnicze (np. plan dla nauczycieli albo mikroplany indywidualne), ich treść będzie się odświeżać podczas przesuwania kursora po liście wariantów. Aby w pełni wykorzystać tą możliwość, warto mieć więcej monitorów i pootwierać na nich wszystkie, potrzebne okienka pomocnicze.
Przyciski z trójkącikami zmieniają nauczyciela i salę w już wpisanym wariancie.
Pod przyciskiem z rysunkiem niebieskiej kartki kryje się formularz planu uszczegółowionego, a pod przyciskiem ze szkłem powiększającym plan indywidualny oddziału, w którego kolumnie akurat jest kursor.

Plany zajęć w wersji dla nauczycieli, obiektów i sprzętu.
Te formularze planów mają inaczej skonstruowane nagłówki. Mają znaczenie informacyjne - nie można na nich modyfikować rozkładu.
Na uwagę zasługuje okienko planu indywidualnego. Okienko to jest połączone synchronicznie z planem głównym – każda zmiana położenia kursora w jednym z tych okienek powoduje adekwatne przesunięcie kursora w drugim.
Plany można retuszować, tzn. tekstowo modyfikować informację wyświetlaną w każdym oczku.

Formularz informacji o zaawansowaniu planu.Na planach głównych w wersji dla oddziałów, nauczycieli, sal i sprzętu znajduje się przycisk z literką „i” – informacja o zaawansowaniu.
Postać formularza zależy od miejsca, z którego został wywołany. Jeśli formularz zaawansowania został otwarty z planu dla oddziałów, przedstawia informację o zaawansowaniu planów poszczególnych oddziałów i tak dalej.
Formularz ten operuje parą liczb – wymiarem planowanym i już zrealizowanym.
Oczko z wymiarem całkowicie zrealizowanym jest barwione na zielono.
Formularz zaawansowania pozwala też na szybkie odszukanie oddziału, nauczyciela lub sali w planach głównych – wystarczy w wierszu danego oddziału, nauczyciela lub sali nacisnąć klawisz Enter.

Retusz.Gotowy lub prawie gotowy plan dla oddziałów, nauczycieli, sal lub sprzętu możemy poddać drobnym, kosmetycznym poprawkom. Poprawki te nie są ingerencją w logiczną strukturę planu, ale korektą wydruku.
Do formularza retuszu dochodzimy naciskając myszką przycisk z rysunkiem tabelki, w której skreślono jedno oczko.
W pojawiającym się okienku wpisujemy nową treść oczka planu. Pierwotną treść przywracamy usuwając wprowadzone frazy – można to wykonać przyciskiem z minusem.
Oczko zretuszowane ma biały kolor.

OpcjePod przyciskiem z rysunkiem młotka, ukryte są opcje.
Opcje są podzielone na trzy grupy:


 • Główne,

 • Zespoły,

 • Kolory.


Oto opcje z pierwszej grupy:
Sale tylko do wskazanych przedmiotów.

Nauczyciele tylko do wskazanych przedmiotów.

Sprzęt tylko do wskazanych przedmiotów.
Efekt działania tej opcji widać podczas pracy nad planem szczegółowym (korelacji) lub planie głównym, wszędzie tam, gdzie padnie pytanie o nauczyciela, salę, sprzęt. Jeśli opcja jest ustawiona, wybór nauczyciela, sali lub sprzętu jest ograniczony do tych elementów, które w tabeli Obiekty szkoleniowe zostały przeznaczone do nauczania bieżącego przedmiotu. Przypomnijmy, że przynależności nauczyciela, sali czy sprzętu do przedmiotu nie musimy określać.
Długie zajęcia przeciągaj poza ostatnie godziny.

Jeśli opcja jest ustawiona, program umożliwi wpisanie np. 10-godzinnych zajęć nocnych na ostatniej godzinie planu zajęć. Gdyby opcja była wyłączona, stwierdziłby, że zajęcia są zbyt długie, by zmieścić je w bieżącym dniu.


Dodawaj wpisy do już istniejących.

Ta opcja decyduje, czy bieżący wpis wariantu ma zastąpić istniejący wpis (o ile taki istnieje), czy tez dodać się do niego, tworząc zajęcia dzielone na grupy. Ustawiając opcję możemy w jedno oczko planu wpisać kilka różnych tematów. Odpowiada to sytuacji, gdy słuchacze z jednej grupy szkoleniowej uczęszczają na różne zajęcia z języków obcych.


Przestrzegaj kolejności realizacji tematów.

Jeśli opcja jest ustawiona, algorytm będzie sprawdzał, czy tematy są wpisywane w takiej kolejności czasowej, w jakiej były wymienione w oczku planu korelacji.


Druga grupa zawiera opcje, decydujące o kryteriach wiązania wybranych tematów w zespoły, czyli w zajęcia realizowane wspólnie przez wiele grup. Pierwsza opcja (Brzmienie tematu) w zasadzie powinna być zaznaczona (zespół na tym samym temacie), bo program bada zgodność tematów na podstawie ich nazwy. Drobna różnica w pisowni (np. Jęz. Angielski i Jęz. angielski) uniemożliwi wiązanie w zespół.
W trzeciej grupie opcji ustalamy sposób kolorowania formularzy. Grupa opcji Kolor bierz z decyduje, który element sztuki układania planu dostarcza koloru do oczek formularzy.
Zakładka Dwa monitory tylko zachęca do stosowania kilku monitorów. Formularze pomocnicze i lista wariantów są ze sobą zsynchronizowane (np. wybranie jakiegoś nauczyciela powoduje przestawienie innych okienek na widok tego nauczyciela). Okienka pomocnicze powinny być pootwierane, co wymaga dużej powierzchni roboczej.
Zakładka Przywracanie odpowiada za cichy zapis w katalogu śmieciowym. Określamy, ile plików o nazwach 0.pla, 1.pla, 2.pla, ... ma być przechowywanych, oraz co ile zmian w planie głównym ma być przeprowadzany cichy zapis.
W razie utraty danych nie wolno czyścić dysku! W katalogu śmieciowym Windows mogą znajdować się pliki z ostatnich momentów pracy! Należy natychmiast zostawić komputer w spokoju i skontaktować się z ekspertem komputerowym lub zadzwonić do producenta

programu.Wykaz błędów.

Oto wykaz komunikatów o błędach, obsługiwanych przez program:


Za mało pamięci w komputerze.
Egzotyczny błąd. Czy nie za dużo programów jest jednocześnie uruchomionych w systemie Windows? Należy zamknąć niepotrzebne programy. Można też zrestartować system lub wyłączyć na chwilę komputer.
Odczyt danych z archiwum nie powiódł się.
Plik z danymi o szkole nie został odczytany, gdyż prawdopodobnie jest uszkodzony. Należy wyjść z programu Plan i uruchomić program diagnozujący dysk, np. umieszczony w katalogu Windows program o nazwie Scandisk.

Po wystąpieniu niniejszego komunikatu należy wykonać kontrolę poprawności danych, gdyż być może zostały odczytane jakieś skrawki tabel.


Zapis danych w archiwum nie powiódł się.
Plik z danymi o szkole nie został prawidłowo zapisany na dysku. Należy sprawdzić, czy na dysku jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, najlepiej programem diagnostycznym o nazwie Scandisk.
Niewłaściwa wersja pliku z danymi o szkole.
Próba odczytu pliku o przypadkowo zbieżnej nazwie, ale zupełnie niewłaściwej strukturze. Albo jest to plik bardzo poważnie uszkodzony, albo nie pochodzi z zapisu w programie w bieżącej wersji.
Wyczerpano limit pozycji.
Tabela definiująca nauczycieli, oddziały, obiekty lub przedmioty jest zbyt obszerna. Błąd ten nie powinien wystąpić w realnej sytuacji.
Pozycja uczestniczy w planie.
Próba usunięcia nauczyciela, oddziału, obiektu lub przedmiotu, który uczestniczy w planie.
Wydruk nie powiódł się.
Drukarka nie działa poprawnie. Test poprawności działania drukarki znajduje się w Panelu Sterowania i dalej w Drukarki (albo w Mój Komputer i dalej Drukarki). Upatrzoną drukarkę należy tam kliknąć prawym klawiszem myszki i z pojawiającego się menu wybrać opcję Właściwości. W okienku właściwości drukarki należy odszukać i kliknąć przycisk Drukuj stronę testową.

Regulację drukarki i wydruku, jako czynność złożoną i bogatą w szczegóły, najlepiej pozostawić szkolnemu ekspertowi komputerowemu.


Wersja pokazowa programu.
Wersja pokazowa programu nie zapisuje danych na dysku. Jest to jedyna różnica między wersją pokazową a komercyjną programu.
Nieznany błąd.
Wystąpił błąd nieznanego pochodzenia. Przyczyną może być błąd w samym programie lub jakaś chwilowa niestabilność w Państwa komputerze.

Proponujemy zakończyć sesję pracy z komputerem (czyli zamknąć system Windows) i zrestartować komputer. Być może warto sprawdzić stan dysku programem ScanDisk (niech to zrobi informatyk). Jeśli występowanie błędu się powtarza i wszystko wskazuje na to, że jego źródło leży w samym oprogramowaniu, prosimy nadesłać do nas dyskietkę z Państwa danymi (nie z programem komercyjnym) i z dokładnym opisem czynności prowadzących do wystąpienia błędu. Natychmiast zbadamy sytuację i na nasz koszt wymienimy państwa oprogramowanie na wolne od błędu.Prosimy też o podanie telefonu do Państwa placówki i nazwiska osoby najlepiej zorientowanej w zaistniałej sytuacji. Prawdopodobnie nasz informatyk zechce się skontaktować z Państwem w celu ustalenia różnych szczegółów, mogących mieć wpływ na wystąpienie błędu.

Przeglądarka planów lekcji.

Zamiast drukować różne zestawienia czy formularze indywidualne, możemy wszystkim zainteresowanym dać plik gotowego planu lekcji oraz przeglądarkę PLA_VIEW.EXE.
Przeglądarka posiada procedury podglądania planu, ale nie ma żadnych możliwości ingerencji w ułożony plan.
Pracę z przeglądarką rozpoczynamy od odczytania pliku planu lekcji.
Pod przyciskiem z ołówkiem ukryte są założenia do planu, czyli plany ramowe i uszczegółowione. Kształt tych formularzy jest identyczny jak w Planie Zajęć, z tym, że ukryto wszelkie możliwości ingerencji w dane.
Pod przyciskiem z formularzem ukryty jest plan w wersji dla grup szkoleniowych.
Plany w wersjach dla nauczycieli, obiektów szkoleniowych i sprzętu są ukryte w pozycji menu Plany.
Uwaga:
By zainstalować przeglądarkę, należy utworzyć na dysku odpowiedni folder i umieścić w nim pliki PLA_VIEW.EXE i PLAN.CHM.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna