Plany pracy w grupie dzieci 5-6 letnich wrzesień temat kompleksowy: „Wakacje już za nami”Pobieranie 211.29 Kb.
Strona1/3
Data29.04.2016
Rozmiar211.29 Kb.
  1   2   3
PLANY PRACY W GRUPIE DZIECI
5-6 LETNICH

WRZESIEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY:
Wakacje już za nami”

Marynarz- to ja!”

TEMAT DNIA

CELE OPERACYJNE

PLAN PRACY

OBSZARY EDUKACJI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

„Poznajmy się”- dziecko zna imiona koleżanek i kolegów


 1. „Poznajmy się”- zabawa z pedagogiki zabawy

 2. „Jestem ja, jesteś Ty”- ćwiczenia rytmiczne

 3. Podajmy sobie ręce”- zabawa ze śpiewem”

 4. „Marynarze”- zabawa ruchowa

ob. ed. społeczno- moralnej

ob. ed. zdrowotnej

ob. ed. ruchowej

Ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

Ob. ed. muzycznej


 1. Dziecko zna imiona kolegów i koleżanek.

 2. Przezwycięża nieśmiałość w kontaktach z rówieśnikami.

 3. Rytmizuje swoje imię.

 4. Bawi się przy piosence.

„Jestem marynarzem”- dziecko zna zasady panujące w grupie

 1. ,„Po co przychodzimy do przedszkola”- rozmowa

 2. Praca z książką ABC s. 1

 3. ,„O którym przedmiocie mówię?”- Zgadywanka

 4. „Mój ulubiony kącik zabaw”- zabawa ruchowa

 5. „A, E, I. O, U – zabawa fonacyjna

Ob. ed. społeczno- moralnej

Ob. ed. ruchowej

Ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

Ob. ed. w zakresie przygotowania do pisania i czytania 1. Dziecko wie, że do przedszkola przychodzimy po to, aby się bawić i się uczyć.

 2. Odpowiada na pytania.

 3. Rozwiązuje zagadki.

 4. Potrafi ustawić się w rzędzie. Umiejętnie reguluje natężenie głosu.
„Wakacje już za nami”- dziecko poznaje regiony Polski

 1. „Porządkujemy muszelki”- zabawa połączona ze słuchaniem wiersza

 2. „Szukaj pary”- zabawa ruchowa

 3. „Muszle”- ćwiczenie graficzne (ABC)

 4. „Na plaży”- tworzenie kompozycji

Ob. ed. społeczno- moralnej

Ob. ed. ruchowej

Ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

Ob. ed. matematycznej

Ob. ed. przyrodniczej


 1. Dziecko potrafi dzielić się własnymi przeżyciami i doświadczeniami.

 2. Nabywa umiejętność kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą

 3. Uczy się słuchania swoich kolegów.

 4. Sprawnie posługuje się przymiotnikami.

 5. Doskonali spostrzegawczość wzrokową, wzbogaca słownik.

„Żaglówki”- dziecko klasyfikuje przedmioty i figury geometryczne

 1. „Morze”- zagadki, rozmowa

 2. „Pasażerowie statku”- zabawa ruchowa

 3. „Łódeczki”- wykonywanie prac przestrzennych

 4. „Wieje wietrzyk”- zabawa ruchowa

 5. „Żaglówki”- ćwiczenia graficzne(ABC s.3,5-l

ABCs.7,9, 6-L)Ob. ed. społeczno- moralnej

Ob. ed. ruchowej

Ob. ed. komunikacyjnej

Ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

Ob. ed. kulturowo- estetycznej


 1. Dziecko rozwiązuje zagadki.

 2. Dba o książki, z których korzysta.

 3. Wspólnie, zgodnie z innymi, wykonuje różnorodne zadania.

 4. Stosuje wypowiedź wielozdaniową.

„W górach”- dziecko właściwie zachowuje się w różnych środowiskach przyrodniczych

 1. „Echo”- ćwiczenia słuchowe

 2. „Góry”- opowiadanie treści obrazka, zaznaczanie gór na mapie konturowej Polski

 3. „Po wąskiej dróżce”- zabawa ruchowa

 4. „Oscypek”- malowanie konturu farbą plakatową

 5. „Wilk i owce”- zabawa ruchowa

 6. „Góry”- ćwiczenia graficzne, (ABC s.4,5-l ABC s.11, 6-l)

Ob. ed. społeczno- moralnej

Ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

Ob. ed. ruchowej

Ob. ed. kulturowo- estetycznej

Ob. ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania


 1. Dziecko poznaje różne regiony Polski bezpośrednio, a także pośrednio(oglądanie widokówek itp.).

 2. Posługuje się określeniami dotyczącymi wysokości gór.

 3. Dzieli wyraz na sylaby.

 4. Słucha, rozumie i zapamiętuje polecenia.
„Lubimy bawić się w naszej sali”- dziecko zgodnie korzysta ze wspólnych miejsc do zabawy

 1. „Lubimy porządek” – wspólne urządzanie kącików zabaw

 2. „Mój ulubiony kącik zabaw”- zabawa ruchowa

 3. „Lubimy porządek”- wypowiedzi na temat obrazków

 4. „Zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym” – burza mózgów

 5. „Celuj do kosza”- zabawa ruchowa

 6. Spacer w ogrodzie przedszkolnym
Ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

Ob. ed. ruchowej

Ob. ed. zdrowotnej


 1. Dziecko odkłada zabawki na wyznaczone miejsce.

 2. Wskazuje różnice między obrazkami i nazywa czynności porządkowe.

 3. Dzieci przestrzegają zawartych umów dotyczących bezpiecznej zabawy na placu zabaw.

 4. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.

„Zabawy w sali” – dzieci znają zasady zgodnego współżycia i współdziałania w grupie

 1. „ Kolorowe klocki”- układanie mozaiki geometrycznej

 2. „Zabawy klockami”- opowiadanie historyjki obrazkowej

 3. „Jak się zachować?”- ustalanie zasad zgodnego współżycia w grupie

 4. „Omiń klocki”- zabawa ruchowa

 5. „Klocki”- ćwiczenia graficzne(ABC s.7, 5l, ABCs.2, 6L)

 6. „Moja ulubiona zabawa”- rysowanie flamastrami

 7. „Piłeczki”- zabawa ruchowa

ob. ed. matematycznej

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

ob. ed. ruchowej

ob. ed. kulturowo- estetycznej 1. Dziecko zna i posługuje się nazwami figur geometrycznych.

 2. Zna zasady zgodnego współżycia i współdziałania w grupie.

 3. Tworzy sensowne wypowiedzi poprzez kończenie zdań.

„Razem się bawimy”- dziecko potrafi znaleźć rozwiązanie na postawiony problem

 1. „Witaj Zuziu…”- powitanie dzieci, met. R.R.W. Sherborne

 2. „O naszych wieszaczkach i pięknych znaczkach”- słuchanie opowiadania

 3. ,„Do czego są potrzebne znaczki?”- rozmowa

 4. „Dzieci i znaczki”- zabawa ruchowa

 5. „Imię i nastrój”- zabawa integracyjna wg Klanzy

 6. „Piosenka sześciolatka”- słuchanie piosenki i rozmowa na jej temat

 7. „Skaczące piłeczki”- zabawa ruchowa

ob. ed. muzycznej

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

ob. ed. ruchowej

ob. ed. społeczno- moralnej
 1. Dziecko potrafi wymienić kilka form zachowania, które świadczą, że ktoś jest grzeczny.

 2. Potrafi przywitać się ze swoimi kolegami gestem, mimika, uściskiem dłoni.

 3. Umie znaleźć rozwiązanie na postawiony problem.

 4. Odczuwać radość ze wspólne zabawy.

„Razem dyżury pełnimy”- dziecko podporządkowuje się zaleceniom, wymaganiom dyżurnego

 1. „Co schowałam?”- zabawa dydaktyczna

 2. „I stół już nakryty”- pokaz nakrywania stołu

 3. „Nakrywamy stół”- ćwiczenia graficzne(ABCs.11, 5l, ABCs.3, 6l)

 4. „Zanieś śniadanie”- zabawa ruchowa

 5. „Serwetki”- praca plastyczna

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

ob. ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania

ob. ed. ruchowej


 1. Dziecko odpowiedzialnie wykonuje obowiązki dyżurnego.

 2. Potrafi ocenić swoją pracę.

 3. Rozumie konieczność utrzymywania czystości podczas spożywania posiłków i potrzeby kulturalnego zachowania się przy stole.„ Dyżurny”- dziecko, wie, na czym polegają obowiązki dyżurnego

 1. „O co dbają dyżurni?”- słuchanie wiersza

 2. „Tablica dyżurów”- omawianie zakresu czynności dyżurnych

 3. „Znaczki dyżurnych”- wycinanka

 4. „Gorąca herbata”- ćwiczenia oddechowe

 5. „Kubki”- ćwiczenia graficzne(ABCs.13, 5l, )

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

ob. ed. kulturowo- estetycznej

ob. ed. zdrowotnej

ob. ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania

ob. ed. społeczno- moralnej


 1. Dziecko, wie, na czym polegają obowiązki dyżurnego.

 2. Opanowuje umiejętności kulturalnego jedzenia dzięki prawidłowemu posługiwaniu się sztućcami.

 3. Wie i potrafi obchodzić się z pełnym kubkiem.

 4. Rozumie konieczność utrzymania czystości w szatni, w łazience, w kącikach tematycznych.

„Porządkujemy naczynia”- dziecko kulturalnie zachowuje się podczas jedzenia

 1. „ Przyjęcie u lalek”- zabawa tematyczna

 2. „Łyżka i widelec”- słuchanie wiersza

 3. „Sztućce-, co to takiego?- rozmowa

 4. „Zmywamy naczynia”- zabawa ruchowa

 5. „Naczynia”- ćwiczenia graficzne(ABCs.14, 5l)

 6. „”Naczynia”- lepienie z masy solnej

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

ob. ed. kulturowo- estetycznej

ob. ed. ruchowej

ob. ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania

ob. ed. społeczno- moralnej


 1. Dziecko wykorzysta zdobyte wiadomości w zabawie.

 2. Używa zwroty grzecznościowe.

 3. Opanowuje umiejętność kulturalnego jedzenia dzięki prawidłowemu posługiwaniu się sztućcami.

 4. Wie, co trzeba zrobić, aby przebywać w uporządkowanym otoczeniu.

 5. Doskonali umiejętność rysowania po śladzie.

„Wszyscy tak samo ważni”- dziecko wie, co to jest „lustrzane odbicie

 1. „Iskierka przyjaźni”- zabawa integracyjna

 2. „Lustrzane odbicie”- zabawa ruchowa

 3. „Mgiełkowe kółeczka”- zabawa oddechowa

 4. „Powitanie”- zabawa integracyjna

 5. „Pokaz to, co widzisz”- zabawa ruchowo- słowna

 6. Praca z książką ABCs.3

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

ob. ed. kulturowo- estetycznej

ob. ed. ruchowej

ob. ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania

ob. ed. społeczno- moralnej


 1. Dziecko uspokaja się poprzez skupienie uwagi na oddechu.

 2. Współdziała w grupie.

 3. Wie, na czym polega „lustrzane odbicie”.

 4. Potrafi wytłumaczyć fakt powstawania zamglonych kółek na lusterku.

 5. Wykazuje się aktywnością, pomysłowością i wyobraźnią.

„Czy znasz te magiczne słowa?”- dziecko zna podstawowe formy grzecznościowe

 1. „Magiczne słowa”- historyjka obrazkowa(ABCs.4)

 2. „Układamy zdania”- zabawa słowna

 3. „Proszę…”- ćwiczenia intonacyjne

 4. „Grzeczność i cnota otwierają wrota”- rozmowa

 5. „Jestem grzeczny”- wymyślanie symboli

 6. „Wesołe słoneczka”- zabawa ruchowa

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

ob. ed. kulturowo- estetycznej

ob. ed. ruchowej

ob. ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania

ob. ed. społeczno- moralnej


 1. Dziecko zna podstawowe formy grzecznościowe.

 2. Używa zwrotów grzecznościowych.

 3. Właściwie interpretuje poznane przysłowie.

 4. Potrafi właściwie się zachować w otoczeniu, w którym przebywa.„Piękne zwyczaje”- Dziecko używa zwroty grzecznościowe

 1. „Piękne zwyczaje”- słuchanie piosenki

 2. „Imię do imienia, „Ciuchcia”, „Węże”- zabawy integracyjne

 3. „Kostka uczuć”- zabawa

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

ob. ed. kulturowo- estetycznej

ob. ed. ruchowej

ob. ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania

ob. ed. społeczno- moralnej

ob. ed. muzycznej 1. Dziecko zna i potrafi używać zwroty grzecznościowe.

 2. Potrafi zaśpiewać fragment piosenki.

 3. Potrafi zwracać się do kolegów i koleżanek po imieniu.

 4. Odczuwa radość i zadowolenie z własnych i wspólnych działań.


LISTOPAD

TEMAT KOMPLEKSOWY:
Kocham moje miasteczko”
Kujawiak, kujawiaczek…”
Polska to my!”TEMAT DNIA

CELE OPERACYJNE

PLAN PRACY

OBSZARY EDUKACJI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

„Moje małe miasteczko”- dzieci znają działalność Urzędu

 1. „Spacer po moim mieście”- wycieczka do Urzędu Miejskiego, parku, na dworzec PKS, PKP.

 2. „ Spacer po Mogilnie”- zabawa ruchowa

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

ob. ed. społeczno- moralnej

ob. ed. ruchowej


 1. Dziecko zna i potrafi opowiedzieć o działalności Urzędu, o obowiązkach jego pracowników.

 2. Potrafi właściwie się zachować w otoczeniu, w którym przebywa.
„Herb Mogilna”- dzieci znają herb swojego miasta


 1. „Herb Mogilna”- odczytywanie globalne wyrazów

 2. „Mieszkam w Mogilnie”- rozmowa

 3. „„Herb Mogilna”- wyklejanka

 4. „Jedziemy na wycieczkę”- zabawa ruchowa

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

ob. ed. kulturowo- estetycznej

ob. ed. ruchowej

ob. ed. społeczno- moralnej w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania

 1. Dziecko potrafi wyróżnić pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie.

 2. Zna herb swojego miasta

 3. Zna swój adres domowy.

 4. Potrafi rozplanować swoją pracę, starannie ją wykonać i sprzątnąć miejsce pracy.

„Moje miasteczko”- dzieci potrafią opowiadać o swoim mieście


 1. „Moje miasteczko”- rozmowa

 2. „Mogilno”- widokówkowe puzzle

 3. „Moje miasteczko”-nauka wiersza

 4. „Wyścigi”- zabawa ruchowa

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

ob. ed. kulturowo- estetycznej

ob. ed. w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania

ob. ed. ruchowej
 1. Dziecko potrafi prawidłowo regulować oddech podczas recytacji.

 2. Tworzy puzzle z widokówek, składa w całość i nakleja na kartkę.

 3. Potrafi opowiadać o swoim mieście.

„Zabytki Mogilna”- dzieci znają zabytki swojego miasta 1. „Zabytki w naszym Mogilnie- Klasztor”- wycieczka

 2. „Idź w lewo…”- zabawa ruchowa

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

ob. ed. ruchowej 1. Dziecko właściwie interpretuje słowo „zabytek”.

 2. Z uwagą i zainteresowaniem śledzi opowiadania przewodnika.

 3. Zna historię swojego miasta oraz klasztoru, jego przeznaczenia oraz wszystkie jego części-podziemia.

 4. Przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
„Mogilno dawniej a dziś”- dziecko zauważa różnicę w wyglądzie swojego miasta


 1. „Mogilno dawniej a dziś”- rozmowa połączona z obserwacją

 2. „Piękne nasze miasto”- praca plastyczna

 3. „Raz, dwa, trzy…”- zabawa ruchowa

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia

ob. ed. kulturowo- estetycznej

ob. ed. ruchowej


 1. Dziecko chce i potrafi opowiadać o swoim mieście.

 2. Przedstawia zaobserwowane na ilustracjach różnice w wyglądzie swojego miasta w formie plastycznej.

 3. Właściwie rozplanowuje swoją pracę.

„Barwy ojczyste”- dziecko rozumie pojęcie „ojczyzna”


 1. „Barwy ojczyste”- nauka wiersza

 2. „Mapa Polski”- zabawa dydaktyczna

 3. „Flaga Polski i godło Polski”- praca plastyczna

 4. „Wycieczka po Polsce”- zabawa ruchowa

ob. ed. społeczno- moralnej

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia, kulturowo- estetycznej, ruchowej 1. Dziecko wie, jak wygląda flaga, godło i mapa Polski.

 2. Potrafi zaznaczyć na mapie stolicę Polski

 3. Starannie wypełnia kontury.

 4. Zna barwy ojczyste.

„Polskie ABC”- dziecko rozumie znaczenie barw narodowych i godła państwowego

 1. „Od Bałtyku do Tatr”- rozmowa przy mapie

 2. „Hymn Polski”- słuchanie hymnu narodowego

 3. „Polskie ABC”- nauka piosenki

 4. „Koniki”- zabawa ruchowa

ob. ed. społeczno- moralnej, muzycznej, ruchowej, w zakresie mowy i myślenia

 1. Dziecko odnajduje różnice pomiędzy krajobrazem górskim i morskim

 2. Zaznacza na mapie Tatry oraz bieg Wisły, Bałtyku.

 3. Globalnie odczytuje wyrazy.

 4. Zachowuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu.

 5. Ma świadomość znaczenia hymnu i symboli narodowych dla Polaków.

„Warszawa- stolica Polski”- dziecko wie, jak wygląda herb Warszawy


 1. „Legenda Warszawska”- słuchanie legendy

 2. „Herb Warszawy”- rozmowa połączona z działaniem

 3. „Skacz tak jak ja”- zabawa ruchowa

 4. Praca z książką ABC

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia, kulturowo- estetycznej, ruchowej

 1. Dziecko wie, co to jest legenda.

 2. Wie, jak wygląda herb Warszawy.

 3. Potrafi podzielić zdanie na wyrazy.

 4. Poznaje przykład pięknej mowy ojczystej w nagraniach artystów.

„Kraków- dawna stolica Polski”- dziecko zna historię smoka wawelskiego


 1. „Zwiedzamy Kraków”- słuchanie legendy „O hejnale z wieży Mariackiej”

 2. „Zabytki Krakowa”- oglądanie ilustracji edukacyjnych

 3. „Strój krakowski”- oglądanie i nazywanie elementów stroju

 4. „Krakowiak”- słuchanie melodii krakowiaka

 5. „Smok wawelski”- praca plastyczna

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia, muzycznej, kulturowo- estetycznej

 1. Dziecko potrafi wymienić zabytki Krakowa

 2. Zna i potrafi wymienić elementy stroju krakowskiego.

 3. Zna melodię krakowiaka.

 4. Zna hejnał mariacki.

 5. Wykona smoka dowolną techniką plastyczną wg własnego pomysłu.

„Kotki”- dziecko rozpoznaje literę „k, K”.

 1. „Czyj to głos?”- zagadki słuchowe

 2. „Kotek”- słuchanie wiersza

 3. „Ile liter!”- rozsypanka sylabowo- literowa

 4. „”Kotki”- wysłuchanie wiersza

 5. Praca z książką ABC s. 74, 76.

ob. ed. muzycznej, w zakresie mowy i myślenia, w zakresie przygotowania do czytania i pisania

 1. Dziecko wśród poznanych liter rozpoznaje litery k, K.

 2. Poprawnie wykonuje ćwiczenia w książce.

 3. Pyta, kiedy nie rozumie polecenia.

„Jaka t o litera?”- dziecko wśród liter rozpoznaje literę y- małą i wielką

 1. „Rodzina”- rozmowa

 2. „Kotek”- słuchanie wiersza

 3. „Kotek”- zabawa artykulacyjno- ruchowa- wyodrębnienie litery y

 4. „Kotek”- zabawa ruchowa

 5. „Jeden i wiele”- zabawa słowna

 6. Praca z ksiązką ABC cz. 2 s. 2
ob. ed. w zakresie mowy i myślenia, w zakresie przygotowania do czytania i pisania, ruchowej, muzycznej

 1. Dziecko potrafi twórczo improwizować w sferze: ruchowej, językowej i muzycznej.

 2. Wśród liter rozpoznaje literę y- małą i wielką.

 3. Z rozpoznanych liter ułoży kilka wyrazów.

 4. Poprawnie wykona pracę w książce.

„Moja ulica. mój dom”- dziecko rozpoznaje i nazywa swoją ulicę oraz inne ulice w okolicy miejsca zamieszkania

 1. „Co zmieniło się na waszym osiedlu?”- rozmowa

 2. „Ulice wokół przedszkola”- spacer

 3. „Domy i domki”- wycinanie z kolorowego papieru

 4. „Dzieci w domkach- dzieci na spacerze”- zabawa ruchowa

 5. „Domy”- ćwiczenie graficzne

 6. „Znam swój adres zamieszkania”- zabawa dydaktyczna

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia, zdrowotnej, kulturowo- estetycznej, ruchowej

 1. Dziecko dostrzega i opowiada o zmianach jakie zachodzą w obrębie bliskiego otoczenia w związku z rozwojem i inwestycjami: a) budowa nowego osiedla, b) trasy komunikacyjnej, c) budowa obiektów handlowych, kulturalnych, oświatowych, d) powstawanie nowych zakładów pracy.

 2. Zna swój adres zamieszkania.

„Miasto w którym mieszkam”- dziecko interesuje się historią swojego miasta 1. „Miasto w którym mieszkam”- oglądanie zdjęć, albumów

 2. „Pomniki w moim mieście”- „spacer” po Mogilnie

 3. „Warszawska Syrenka”- praca plastyczna technika frotage

 4. „Legenda o Syrence”- słuchanie legendy

 5. „Ryby i sieć rybacka”- zabawa ruchowa

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia, społeczno- moralnej, kulturowo- estetycznej, ruchowej

 1. Dziecko zna herb Warszawy- Syrenkę oraz legendę związaną z tą postacią.

 2. Interesuje się historią swojego miasta.

 3. Poznaje nową technikę plastyczną.

 4. Potrafi pracować wg nowej techniki plastycznej.

„Mój kraj, moja ojczyzna”- dziecko nabywa większą świadomość narodową

 1. „”Mapa Polski”- oglądanie mapy Polski ze wskaźnikiem

 2. „Gdzie jest nasza stolica, a gdzie moje miasto?”- zaznaczenie na mapie

 3. „Piękna jest nasza ziemia”- słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego

 4. „Cztery pociągi”- zabawa ruchowa

 5. „Flaga Polski”- praca plastyczna

ob. ed. społeczno- moralnej, w zakresie mowy i myślenia, kulturowo- estetycznej, ruchowej

 1. Dziecko wie, co oznaczają na mapie kolory: niebieski, żółty, zielony, brązowy.

 2. Odszuka na mapie swoje miasto i stolicę Polski.

 3. Utrwala znajomość godła Polski i barw narodowych , wie, jakie znaczenie mają dla naszego kraju.

 4. Potrafi odczytać globalnie wyrazy: Polska, godło, flaga, mapa.

„Czyj to dom?”- dziecko wśród innych liter rozpoznaje literę d, D

 1. „Dom”- słuchanie wiersza

 2. „Ale bałagan!”- zabawa dydaktyczna

 3. „Pokaz co on robi!”- zabawa twórczo- ruchowa

 4. „Co się dzieje na obrazku?”- wprowadzenie litery d, D.

 5. Praca z książką ABC cz. 2 s. 34

ob. ed. w zakresie mowy i myślenia, w zakresie przygotowania do pisania i czytania, kulturowo- estetycznej

 1. Dziecko wśród innych liter rozpoznaje literę d, D.

 2. Doskonali znajomość już poznanych liter: tworzy z nich wyrazy.

 3. Czyta globalnie wyrazy, zauważa różnicę w formach graficznych wyrazów: długie- krótkie.

 4. Prawidłowo posługuje się ołówkiem, kredką, flamastrem- utrzymuje właściwe napięcie mięśni dłoni przy korzystaniu z każdego z tych przyborów.Pobieranie 211.29 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna