Plany pracy w grupie dzieci 5-6 letnich wrzesień temat kompleksowy: „Wakacje już za nami”Pobieranie 211.29 Kb.
Strona2/3
Data29.04.2016
Rozmiar211.29 Kb.
1   2   3

STYCZEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Babcia wie najlepiej…”
TEMAT DNIA

CELE OPERACYJNEPLAN PRACY

OBSZARY EDUKACYJNE

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

„Piosenka dla Babci i Dziadka”- wdrażanie do szanowania osób bliskich i starszych

Wprowadzenie litery…„Moja babcia jest najlepsza, a mój dziadek…”- nauka piosenki, instrumentalizacja piosenki, rozmowa, lepienie z masy solnej niespodzianki dla babć i dziadków

-obszar ed. muzycznej

-obszar ed. plastycznej

-obszar ed. z zakr. rozwijania mowy i myślenia

-obszar ed. społ.-moralnej

- obszar ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania


- dziecko zna słowa i melodię piosenki,

- kształci swe poczucie rytmu poprzez odtwarzanie tematów rytmicznych wg własnych pomysłów,

- jest sprawne manualnie, toczy, spłaszcza, łączy drobne elementy, ozdabia cekinami, guziczkami, koralikami itp.

- wypowiada się nt. swoich bliskich, operuje zdaniami złożonymi

- zna obraz graficzny litery..


„Wszystko dla mojej babci”- zapoznanie dzieci z oczekiwaniami osób starszych, wdrażanie do poszanowania osób starszych

„Przykra przygoda”- opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej, zabawa ortofoniczna na podstawie wiersza E. Szelburg- Zarembiny „Dziadzio Mrok”, wycinanie z kolorowego papieru „Kwiatek dla babci”.

-obszar ed. z zakresu rozwijania mowy i myślenia

-obszar ed. społeczno- moralnej

-obszar ed. plastycznej

-ob. ed. zdrowotnej- dziecko zdaje sobie sprawę, że niegrzecznym, głośnym zachowaniem sprawia przykrość dziadkom i powoduje ich złe samopoczucie,

- kształci swe myślenie przyczynowo- skutkowe,

- dziecko kształci mięśnie narządów mowy na zgłoskach człapu, chlapu, tupu,

- kształci swa sprawność manualną podczas wycinania małych elementów

- prawidłowo korzysta z nożyczek


„Święto dziadków”- zacieśnianie więzi rodzinnych – więzi ze starszym pokoleniem

„Święto dziadków”-

nauka wiersza, rozmowa „Jak pomagam babci i dziadkowi?”, rysowanie kredkami świecowymi-„Praca mojej babci i mojego dziadka”, zabawa rytmiczna przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych-obszar ed. z zakresu rozwijania mowy i myślenia,

-obszar ed. plastycznej,

-obszar ed. muzycznej


- dziecko umie i chętnie pomaga babci,

- kształci pamięć odtwórczą i mówi wyraziście, prawidłowo reguluje oddech,

- w formie plastycznej odzwierciedla wiedzę na temat babci i dziadka i ich pracy

- rytmizuje tekst wiersza, rytmicznie klaszcze, tupie, gra na wybranym instrumencie

- rozróżnia dźwięki wysokie i niskie


„Witamy wszystkie babcie i wszystkich dziadków”- uroczystość z okazji święta Dziadków

„Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją…”- uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka- montaż słowno- muzyczny, tańce, konkursy, wręczenie upominków, poczęstunek, wspólna zabawa

-obszar ed. społeczno-moralnej

-obszar ed. z zakresu rozwijania mowy i myślenia

-obszar ed. teatralnej muzycznej


- dziecko chętnie uczestniczy w występach dla swoich bliskich

- jest odważne i śmiałe, wyraźnie i głośno mówi wiersz

- dziecko czuje się gospodarzem imprezy, uczestniczy w przygotowaniach, nakrywa do stołu, sprząta po uroczystości

- dziecko jest z siebie dumne i zadowolone„Jak wesoło dziś w przedszkolu!!!”

„Dziś w przedszkolu śmiech i tańce, tańczą różne przebierańce!!!”- bal karnawałowy, konkurs na króla i królową balu, konkursy, tańce i zabawy przy muzyce.

-obszar ed. muzycznej

-obszar ed. społeczno- moralnej- dziecko chętnie uczestniczy w zabawie

śmiało i z fantazją prezentuje swój strój,

- dzieci chętnie współdziałają ze sobą, chętnie uczestniczą w proponowanych konkursach

- dziecko jest zadowolone z zabawy, spontanicznie reaguje na wyniki konkursów, nie obraża się, rozumie i zna zasady rywalizacji.„Zimowe zabawy”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych

„Zimowe zabawy”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami metody Weroniki Sherborne

- obszar ed. ruchowej

- obszar ed. zdrowotnej

- obszar ed. muzycznej


- dziecko zna swoje ciało

- jest pewne siebie i czuje się bezpieczne

- współpracuje z partnerem i w grupie

- jest twórcze„Idę z babcią do przedszkola”- zestaw ćwiczeń porannych

„Idę z babcią do przedszkola”- zestaw ćwiczeń porannych

- obszar ed. zdrowotnej, ruchowej

- dziecko jest ożywione, jest w radosnym, pogodnym nastroju

„Zimowe zabawy”- zestaw ćwiczeń porannych

„Zimowe zabawy”- zestaw ćwiczeń porannych

- obszar ed. ruchowej i zdrowotnej

- dziecko jest ożywione, pogodne,

- sprawnie i estetycznie porusza się„Cztery pory roku”- rozumienie znaczenia określeń czasu

„Cztery pory roku”- rozmowa przy obrazkach, „Nowy Rok”- nauka wiersza, rozwiązywanie zagadek, zabawy ruchowe, praca z książką ABC sześciolatka s. 43

- obszar ed. w zakresie rozwijania mowy i myślenia

- obszar ed. ruchowej,

- obszar ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania


- dziecko rozumie znaczenie określeń czasu :rok, pory roku, miesiąc, tydzień, dzień

- doskonali pamięć, przypomina sobie, co robiło kilka miesięcy temu

- prawidłowo rozwiązuje zagadki

- pokazuje w kalendarzu miesiąc, tydzień, rok.„Ile dzieci ma tydzień?”- kojarzy zdarzenia z upływającym czasem
Wprowadzenie litery…

„Siedem dni tygodnia”- rozwiązywanie zagadek, słuchanie wiersza, „Tańczące dni tygodnia”- zabawa dydaktyczna, zabawa ruchowa, rozmowa, praca z książką ABC

- obszar ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania

- obszar ed. w zakresie mowy i myślenia

- obszar ed. ruchowej


- dziecko prawidłowo rozwiązuje zagadki

- właściwie odbiera nastrój utworu literackiego

- pokazuje ruchem zabawy charakterystyczne dla danej pory roku

- wyciąga wnioski na podstawie określonych cech

- zna obraz graficzny litery..


„Karnawałowe bale”- dziecko wśród innych liter rozpoznaje literę b, B

„Bal”- rozwiązywanie zagadek, rozmowa, dmuchanie balonów i malowanie na nich mazakami, słuchanie wiersza „Bal”, praca z książką ABC, wprowadzenie litery b, B w wyrazach podstawowych balon, Batman, zabawa ruchowa

- obszar ed. w zakresie mowy i myślenia

- obszar ed. ruchowej, plastycznej

- obszar ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania


- dziecko wśród innych liter rozpoznaje literę b, B

-doskonali technikę czytania ze zrozumieniem

- układa podpisy ze znanych liter

- łączy fakty, wyciąga wnioski

-doskonali estetykę i płynność ruchów

- sprawnie wykonuje polecenia z książki

Plan Pracy w grupie dzieci 5-6 letnich na miesiąc
MARZEC


TEMAT DNIA CEL OPERACYJNY

PLAN PRACY

OBSZARY EDUKACYJNE

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

„ Szukamy przedwiośnia”- obserwacja budzącej się do życia przyrody

„Ł jak łopata”- dziecko wśród innych liter rozpoznaje literę ł, Ł

„Dziewięć bałwanków”- wprowadzenie liczby i cyfry dziewięć, znaku matematycznego -

„ Dzisiaj święto dziewczynek”- docenianie kobiet w życiu

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1

II tydzień


„W marcu jak w garncu”- zapoznanie z urokami marcowej pogody


„Taniec bałwanków”- zapoznanie z różnymi sposobami śpiewania piosenki

„Bałwankowe wędrówki”- zapoznanie z charakterystycznymi cechami przedwiośnia

„Czekamy na wiosnę”- zapoznanie z zasadami zakładania hodowli roślin

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1

III tydzień

„Odejdź zimo zła”- zapoznanie dzieci z tradycjami ludowymi żegnania zimy i witania wiosny

„Witamy Cię Wiosno”- zapoznanie dzieci z cechami wiosny, z nazwami kwiatów chronionych

„Odejdź zimo zła”- uczestniczenie dzieci w obrzędach ludowych pożegnania zimy i powitania wiosny

„Marzec- czarodziej”- gra na instrumentach perkusyjnych

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2

Zestaw ćwiczeń porannych nr 1


Zestaw ćwiczeń porannych nr 2


Zestaw ćwiczeń porannych nr 3
Zestaw ćwiczeń porannych nr 4

Spacery i wycieczki„Szukamy przedwiośnia”- spacer do parku, obserwacja przyrody, rozmowa

„Ł jak łopata” – oglądanie filmu, ćwiczenia słuchu fonematycznego, praca z książką, zabawa słowna z piłką, zabawa ruchowa

„Dziewięć bałwanków” – zagadka, słuchanie wiersza „Dziewięć bałwanków”, dorysowywanie bałwankom brakujących elementów, praca z ksiązką, zabawa ruchowa

„Dzień Kobiet”- uroczystość z okazji MDK- udział w uroczystości

„Wiosenna wycieczka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. met. R. Labana

„W marcu jak w garncu”- nauka piosenki inspiracja do wykonania pracy plastycznej, poznanie przysłowia, zabawa ruchowa

„Taniec bałwanków”- słuchanie i nauka piosenki, zabawa taneczna przy piosence, różne sposoby śpiewania piosenki (śpiewanie naprzemienne, śpiewa coraz więcej dzieci, śpiew z podziałem na role), zabawa ruchowa

„Bałwankowe wędrówki”- rozwiązywanie zagadek, Opowiadanie historyjki obrazkowej, słuchanie wiersza, zabawa ruchowa


„ Nasza przedszkolna wiosna”- opowiadanie nauczycielki, nauka piosenki…, założenie hodowli roślin, zabawa z pedagogiki zabawy, zabaw ruchowa

„Wiosenna wycieczka”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. met. R. Labana

„Czy już idzie wiosna?”- teatrzyk kukiełkowy, rozmowa, rysowanie kredkami świecowymi, praca z książką

„Co widać wiosną w przyrodzie?”- zagadki, rozmowa z dziećmi, słuchanie wiersza „ Gdzie jest wiosna?”, rozmowa na temat kwiatów chronionych, zabawa ruchowa, ćwiczenia słownikowe, praca z ksiązką

„Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, do morza popłyniesz nie damy się zimie! Hej!”- pożegnanie Marzanny, spacer z Marzanną wokół przedszkola, wspólny śpiew z dziećmi z przedszkola, spalenie i zakopanie Marzanny w ziemi, powrót z gaikiem do przedszkola

„Marzec czarodziej”- nauka piosenki, wykonanie piosenki z prostym akompaniamentem i podziałem na role, zabawy z wykorzystaniem przysłowia „W marcu jak w garncu”, zabawa ruchowa ze skakankami, ćwiczenia oddechowe

„Wiosenne zabawy dzieci”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. met. Kniessów

„Wiosenne zabawy”- zestaw ćwiczeń porannych
„Idziemy na spacer”- zestaw ćwiczeń porannych

„Wiosenne kwiaty”- zestaw ćwiczeń porannych nr 3


„Wiosenka”- zestaw ćwiczeń porannych nr 4


„Na świeżym powietrzu”- codzienny pobyt na świeżym powietrzu, zabawy na placu, spacery do parku i w okolicy przedszkola

- obszar ed. przyrodniczej

- obszar ed. ruchowej i zdrowotnej

- obszar ed. z zakresu rozwijania mowy i myślenia

- obszar ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania,

- obszar ed. w zakresie rozwijania mowy i myślenia

- obszar ed. ruchowej

- obszar ed. matematycznej

- obszar ed. matematycznej

- obszar ed. w zakresie rozwijania mowy i myślenia

- obszar ed. plastycznej

- obszar ed. ruchowej
- obszar ed. społeczno- moralnej

- obszar ed. muzycznej

- obszar ed. w zakresie rozwijania mowy i myślenia

- obszar ed. teatralnej

- obszar ed. ruchowej
- obszar ed. ruchowej i muzycznej

- Obszar ed. plastycznej

- obszar ed. muzycznej

- obszar ed. w zakresie rozwijania mowy i myślenia

- obszar ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania

- obszar ed. ruchowej


- Obszar ed. muzycznej

- Obszar ed. ruchowej

- obszar ed. muzycznej

- obszar ed. w zakresie rozwijania mowy i myślenia

- Obszar ed. ruchowej

- obszar ed. muzycznej

-obszar ed. w zakresie rozwijania mowy i myślenia

- Obszar ed. ruchowej

- obszar ed. przyrodniczej

- obszar ed. społeczno- moralnej

- Obszar ed. ruchowej

- Obszar ed. zdrowotnej

- Obszar ed. muzycznej

- Obszar ed. teatralnej

-obszar ed. w zakresie rozwijania mowy i myślenia

- Obszar ed. plastycznej

- obszar ed. w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania
- obszar ed. w zakresie rozwijania mowy i myślenia

- Obszar ed. plastycznej

- Obszar ed. ruchowej

- Obszar ed. przyrodniczej

- Obszar ed. ekologicznej

-Obszar ed. muzycznej

- Obszar ed. ruchowej

- Obszar ed. zdrowotnej

-Obszar ed. muzycznej

-Obszar ed. ruchowej

-Obszar ed. zdrowotnej

-Obszar ed. ruchowej i muzycznej

- Obszar ed. muzyczno- ruchowej

- Obszar ed. muzyczno- ruchowej

- Obszar ed. muzyczno- ruchowej

- Obszar ed. muzyczno- ruchowej i zdrowotnej

-Obszar ed. przyrodniczej

-Obszar ed. zdrowotnej

-Obszar ed. ruchowej


- dziecko dostrzega pierwsze zmiany w świecie roślin, w świecie zwierząt- powroty ptaków

- dziecko ubiera się samodzielnie, stosownie do temperatury

- dziecko wie, o ważnym znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia

- dziecko wśród innych liter rozpoznaje literę ł, Ł

- doskonali i usprawnia proces czytania

- dopasowuje napisy do obrazków

- wymienia kilka charakterystycznych cech przedwiośnia

- dziecko kojarzy liczbę dziewięć z cyfrą; używa znaków matematycznych: +, -, <, > ,=

- przelicza zbiory wzrastające i malejące

- zachowuje kolejność pracy wg wzoru

- prosi o pomoc, jeśli zachodzi potrzeba

- dziecko chętnie uczestniczy w uroczystości

- czuje się współgospodarzem uroczystości

- jest radosne i zadowolone z przygotowanych niespodzianek dla pań i koleżanek

- bierze udział w zabawach przy muzyce, konkursach

- dziecko wyczuwa własne ciało i przestrzeń

- rozwija swą pomysłowość i ekspresję ruchową

- ma poczucie rytmu, porusza się płynnie

- współpracuje w grupie i w zespołach

- dziecko zna słowa i melodię piosenki

- określa pogodę marcową

- tłumaczy przysłowie „W marcu jak w garncu”

- tworzy pracę wg własnej inwencji twórczej, kieruje się poznanym przysłowiem

- wśród innych liter rozpoznaje literę…

- doskonali i usprawnia proces czytania

- dziecko zaśpiewa piosenkę „Bałwankowa rodzinka”

- stara się zaśpiewać piosenkę z podziałem na role, w odpowiednim tempie i z wytrzymaniem określonej liczby pauz

- rozwija swoja wyobraźnię przestrzenną

- śpiewa piosenkę na zasadzie „echa melodycznego”

- dziecko wymienia kilka charakterystycznych cech przedwiośnia ( odwilż, roztopy, coraz dłuższe dni, wieczorne ochłodzenia)

- bierze udział w zabawie ruchowej

- prawidłowo rozwiązuje zagadki

- chętnie opowiada historyjkę, analizując przebieg akcji

- dziecko uważnie słucha opowiadania

n- lki,

- wyciąga trafne wnioski- zna zasady zakładania hodowli, wie, co potrzebne jest roślinie do wzrostu (woda, temperatura, światło)

- zna słowa i melodię piosenki

-dziecko wyczuwa własne ciało i przestrzeń

- rozwija swą pomysłowość i ekspresję ruchową

- ma poczucie rytmu, porusza się płynnie

- współpracuje w grupie i w zespołach

- dziecko zna tradycje ludowe na pożegnanie zimy i powitanie wiosny

- zna i śpiewa przyśpiewki ludowe

- śledzi akcję przedstawienia kukiełkowego, spontanicznie reaguje na przedstawiane scenki

- rysuje swoje marzenia dla odchodzącej pani zimy


- dziecko wymienia od 3- 5 cech wiosny

- zna (jedną, dwie) nazwy kwiatów chronionych

- prawidłowo rozwiązuje zagadki

- poprawnie wykonuje polecenie n- lki

- dziecko zna obrzędy ludowe- pożegnania zimy i powitania wiosny

- zna przyśpiewki ludowe na pożegnanie zimy i powitanie wiosny

- zna ekologiczny zwyczaj zniszczenia Marzanny

- dziecko nie zanieczyszcza zbiorników wodnych w okolicy

- dziecko śpiewa piosenkę „Marzec czarodziej”

- sprawnie reaguje na sygnały muzyczne

- tańczy korowód marszowy

- potrafi wykonać piosenkę z podziałem na role, akompaniując sobie klaskaniem

- recytuje tekst przysłowia „w marcu jak w garncu” z zastosowaniem dynamiki, tempa, rejestru, nastroju

-doskonali umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych melodycznych i niemetodycznych

- dziecko doskonali poczucie rytmu oraz ogólną sprawność ruchową organizmu

- koordynuje ruchy ciała

- dziecko doskonali podstawowe formy ruchu, jest zdyscyplinowane


- dziecko w sposób uporządkowany przechodzi do zajęć i zabaw zorganizowanych

- dziecko dopasowuje ruchy do słyszanego akompaniamentu

-dziecko zgodnie współpracuje w parze, wyczuwa przestrzeń wokół siebie

- dziecko czynnie korzysta z pobytu na placu zabaw i na spacerze

- wie, że świeże powietrze jest niezbędne dla zdrowia

-przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i na placu zabaw.
Pobieranie 211.29 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna