Plener (plein air)Pobieranie 8.55 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar8.55 Kb.
Plener (plein air) - w szerokim rozumieniu oznacza wolną przestrzeń, otwarte powietrze... Terminem tym zaczęto określać w pół. XIX w. spontaniczne wychodzenie malarzy poza swoje pracownie. Malowanie w plenerze stało się manifestacją zachwytu nad pięknem i nadrzędnością natury jako źródłem niewyczerpywalnej inspiracji artystycznej.
W sensie ideowym był to sprzeciw wobec wielowiekowej tradycji malowania w zamkniętych pracowniach, często sztucznie oświetlanych, ustalonych kanonach i posługiwaniu się atrapami realnego świata. Zaczęto więc malować krajobrazy, architekturę, a także sceny rodzajowe, zaczerpnięte wprost z otaczającego świata widzianego w naturalnym świetle zmieniających się pór roku i dni.

Artyści wyruszali "w plener" samotnie bądź grupowo w poszukiwaniu ciekawych motywów i natchnienia twórczego. Niektórzy z nich programowo malowali tylko pod gołym niebem. Znajdowane i wybrane motywy stawały się tematem obrazów, różniących się zarówno znaczeniem emocjonalnym, jak i wyrazem estetycznym. Od idealistycznie traktowanej sielankowej apoteozy "rajskiej natury", przez udramatyzowane, niespokojne, prawie romantyczne portretowanie pejzażu - dochodzono do naturalistycznej dokumentacji, nie tylko piękna, ale biedy i brzydoty. Wspólną dla wszystkich była idea poszukiwania i zbliżenia się do artystycznej prawdy - chociaż subiektywnie rozumianej.


Współczesne plenery to stworzenie przestrzeni wzajemnej inspiracji, wymiany, doświadczeń i dzielenia się sobą, jako "istnością" artystyczną. Na teraźniejszych plenerach niekoniecznie trzeba malować pejzaże, czy wychodzić na ulicę. Celem bowiem jest nie tyle "odwzorowanie" piękna okolicy, specyfiki miasta, miejsca lub dokumentowanie zauważonych przemian - co dążenie do stworzenia indywidualnego dzieła. Twórca pod wpływem atmosfery i doświadczeń zdobytych na plenerze niejednokrotnie rewiduje, czy zmienia swą artystyczną drogę, przyzwyczajenia lub wypracowany przez lata wizerunek.
Poprzez możliwość otrzymania takiego artystycznego impulsu i ożywienia twórczej duszy - uczestnictwo w plenerze staje się prawie magicznym obrzędem i swoistym katharsis.
Spotkania takie mogą zaowocować niespodziankami artystycznymi i wzajemnym oddziaływaniem - często rzutującymi na dalsze losy twórców.

PLENER MALARSKI


Zapraszamy do wzięcia udziału w III Plenerze Malarskim organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle w pięknych zakątkach gminy Świerklaniec.

Na miejsce tegorocznego pleneru wybraliśmy Park Świerklaniecki wokół Pałacu Kawalera w Świerklańcu. To malowniczy teren. Artysta znajdzie tutaj wiele tematów inspirujących do pracy twórczej. Park Świerklaniecki i Pałac Kawalera wpisane są do rejestru zabytków klasy A.


Plener malarski jest bardzo ważnym elementem w rozwoju artystycznym młodzieży. Jest okazją do kształcenia zmysłu obserwacji, wyczula na klimat, nastrój i piękno krajobrazu oraz pomaga w rozumieniu problemów malarskich. Bardzo ważnym aspektem uczestnictwa w plenerach jest także możliwość skupienia się tylko na twórczej pracy, rozmowach o sztuce i wymianie doświadczeń warsztatowych. Korekty pomagają w rozwoju lub znalezieniu własnych środków wyrazu plastycznego, a praca wśród rówieśników o podobnych pasjach działa bardzo stymulująco. Plener jest także okazją do utwierdzenia się w rozwoju własnych zainteresowań lub wyboru dalszej drogi życiowej.

Opiekę merytoryczną (korekty, omówienie i ocena prac) sprawują artyści plastycy.Cele pleneru:

  • rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży pięknem natury, ich wrażliwości estetycznych oraz indywidualnych zdolności twórczych, a także wyrabianie wśród młodego pokolenia potrzeby obcowanie z naturą i sztuką.

  • umożliwienie osobom, które mają w sobie pasję malowania, realizację ich zainteresowań w postaci aktywnego uczestniczenia w plenerze malarskim

  • spotkanie młodych artystów tarnogórskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, które pozwoli na wzajemne poznanie się, nawiązanie znajomości i kontaktów twórczych

  • wyrównywania różnic w dostępie do kultury

  • pobudzenie kulturalnych inicjatyw w gminie Świerklaniec

  • promocja gminy – popularyzacja oraz ukazanie piękna zakątków naszego regionu

Pobieranie 8.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna