Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownikaPobieranie 0.88 Mb.
Strona1/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

PLEXTALK

PTR 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA


ALTIX Sp. z o. o.

Ul. Chlubna 88

03-051 Warszawa

Tel. (22) 676 90 30, 676 90 95

Fax. (22) 676 58 22

www.altix.pl

Informacje o nawigacji.


Ta dźwiękowa książka DAISY umożliwia nawigację na 3 poziomach oraz według stron i grup. Poziom 1 pozwala na przejście do tytułu podręcznika, informacji o nawigacji, spisu treści oraz do poszczególnych rozdziałów. Poziom 2 przechodzi do podrozdziałów, a poziom 3 – do elementów w podrozdziałach. Znacznik grupy wykorzystano do oznaczenia informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz innych uwag zawartych w podręczniku.

Oświadczenie o zgodności produktu.

Oświadczenie o zgodności z EC:

Zastosowanie dyrektyw UE: 89/336/EEC, 92/31/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC.


Nazwa producenta: PLEXTOR S.A./N.V.

Adres producenta: Excelsiorlaan 9, 1930 Zaventem, Belgia.


Nazwa importera: PLEXTOR S.A./N.V.

Adres importera: Excelsiorlaan 9, 1930 Zaventem, Belgia.

Tel: +32.2.725.55.22 FAX: +32.2.725.94.95
Typ urządzenia: Przenośna Nagrywarka Plextalk

Modele: PTR2

Spełnia następujące standardy:

EMC: EN 55022:1998+A1+A2:2003,

EN 55024:1998+A1+A2:2003

EN 61000-3-2: 2000

EN 61000-3-3: 1995+A1:2001

BEZPIECZEŃSTWO: EN 60950-1:2001

IEC 60825-1:1993+A1+A2:2001
Ja, podpisany niżej, oświadczam, że wymienione wyżej urządzenie spełnia powyższe dyrektywy i standardy.
Miejsce: Zaventem Data: 1 sierpnia 2005

PLEXTOR S.A./N.V.

Podpis: Takashi Adachi Stanowisko: Dyrektor generalny

WAŻNE


UWAGA O FCC

Deklaracja zgodności

Numer modelu: PTR2

Nazwa handlowa: PLEXTOR

Strona odpowiedzialna: PLEXTOR Corporation

Adres: 48383 Fremont Blvd., Suite 120 Fremont, CA 94538-6509 U.S.A.

Numer telefonu:(510) 440-2000
Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 Reguł FCC i jego działanie spełnia następujące warunki:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi przyjąć otrzymane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Urządzenie to zostało pomyślnie przetestowane pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B (Część 15 Reguł FCC). Ograniczenia te dobrano tak, aby zapewniały rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. Urządzenie to generuje i używa energii w częstotliwościach radiowych. Jeśli nie będzie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może zakłócać komunikację radiową.

Nie możemy zagwarantować, że w danej instalacji zakłócenia w ogóle nie wystąpią. Jeśli urządzenie spowoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można sprawdzić wyłączając i ponownie włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenia korzystając z następujących wskazówek.

_ Zmień kierunek lub położenie anteny odbiorczej.

_ Zwiększ odległość między anteną i odbiornikiem.

_ Podłącz urządzenie do innego gniazdka niż odbiornik.

_ Skonsultuj się ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym.


UWAGA:

Zmiany lub modyfikacje urządzenia, na które strona odpowiedzialna nie wyraziła zgody, mogą spowodować anulowanie praw użytkownika do obsługi urządzenia.


Oświadczenie Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń Klasy B dotyczących emisji fal radiowych z urządzeń cyfrowych i ustanowionych przez Kanadyjski Departament Komunikacji.

To urządzenie cyfrowe Klasy B jest zgodne z kanadyjskim ICES-003.

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.UWAGA


Modyfikowanie urządzenia lub wykonywanie czynności nie opisanych w tym podręczniku może spowodować wystawienie użytkownika na działanie szkodliwego promieniowania.

Promień laserowy emitowany przez części optyczne jest niewidzialny. Dlatego:

Nie otwieraj obudowy napędu optycznego.

INFORMACJE O LASERZE


To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w zgodzie z IEC60825-1 o bezpieczeństwie produktów laserowych.

Ten produkt spełnia normy Klasy 1 produktów laserowych.

Poniższe ostrzeżenie znajduje się także na górnej części napędu wewnętrznego.

UWAGA – PO OTWARCIU PROMIENIOWANIE LASEROWE KLASY 1M.

NIE OGLĄDAĆ BEZPOŚREDNIO ZA POMOCĄ INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH.
UWAGA – PO OTWARCIU NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE KLASY 3B.

UNIKAJ KONTAKTU Z WIĄZKĄ LASERA.


UWAGA – Promieniowanie laserowe po otwarciu. NIE WPATRUJ SIĘ W WIĄZKĘ.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Niewidzialne promieniowanie laserowe po otwarciu. UNIKAJ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z WIĄZKĄ LASERA.SPIS TREŚCI


PLEXTALK 1

PTR 2 1

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1

Informacje o nawigacji. 3

Oświadczenie o zgodności produktu. 3

Oświadczenie o zgodności z EC: 3

WAŻNE 3

UWAGA 4


INFORMACJE O LASERZE 4

SPIS TREŚCI 6

2.1. Informacje o prawach autorskich do tego podręcznika. 12

2.2. Licencje i znaki handlowe. 13

2.3. Ograniczenia dotyczące kopiowania lub nagrywania urządzeniem PLEXTALK PTR2. 13

3.1. Czym jest DAISY? 14

3.2. Główne cechy DAISY. 14

3.4. Opcje nawigacji DAISY. 15

4. Informacje o bezpieczeństwie. 17

4.1. Terminologia i symbole bezpieczeństwa stosowane w tym podręczniku. 17

4.2. Ogólne informacje o bezpieczeństwie. 18

4.3. Środowisko pracy a bezpieczeństwo. 18

4.4. Bezpieczne korzystanie z baterii. 19

5. Ogólne informacje o PTR2. 19

5.1. Opis modelu PTR2. 20

5.2. Cechy modelu PTR2. 20

5.3. Główne różnice między modelami PTR1 i PTR2. 216. Zaczynamy. 21

6.1. Terminologia i konwencje stosowane w podręczniku. 21

6.2. Co znajdziesz w pudełku. 22

6.3. Opis urządzenia. 23

6.5. Ładowanie PLEXTALK-a z sieci elektrycznej. 26

6.6. Włączanie i wyłączanie PLEXTALK-a. 27

6.8. Wkładanie i wysuwanie płyty CD. 28

6.9. Wkładanie i wysuwanie karty CF. 29

6.10. Płyta CD (DAISY) z Podręcznikiem Użytkownika. 30

6.11. O programie PLEXTALK Recording Software (PRS). 31

7.1. Jak obchodzić się z urządzeniem. 31

7.2. Jak obchodzić się z baterią. 32

7.3. Jak obchodzić się z płytami CD. 32

8.1. Podstawowa obsługa urządzenia. 33

8.2. Odtwarzanie płyt CD w formacie DAISY. 34

8.3. Nagrywanie tytułu DAISY. 36

8.4. Edycja nagrania DAISY. 38

8.5. Finalizowanie płyty CD w formacie DAISY. 399. Wprowadzenie do systemu menu. 39

9.1. Ogólny opis menu. 39

9.2. Dostęp i nawigacja w menu. 41

9.3. Uzyskiwanie pomocy w systemie menu. 4110. Konfigurowanie PLEXTALK-a. 42

10.1. Ustawianie daty i czasu. 42

10.2. Ustawianie trybu 12- lub 24-godzinnego. 43

10.3. Wybór dźwięku oczekiwania. 4311. Opcje odtwarzania wspólne dla wszystkich formatów. 43

11.1. Ponowne korzystanie z płyty CD lub karty CF. 44

11.2. Rozpoczynanie i zatrzymywanie odtwarzania. 44

11.3. Zmiana głośności odtwarzania. 45

11.4. Zmiana głośności lektora. 45

11.5. Zmiana prędkości odtwarzania. 46

11.6. Zmiana tonu dźwięku. 46

11.7. Dostęp do menu Nawigacja. 47

11.8. Przełączanie się między płytą CD i kartą CF. 48

11.9. Przechodzenie na początek lub koniec tytułu lub albumu. 49

11.10. Przechodzenie wstecz lub do przodu o 5 sekund. 49

11.11. Szybkie przewijanie wstecz lub do przodu 50

11.12. Przeskakiwanie o dłuższy odcinek czasu. 50

11.13. Uzyskiwanie informacji o odtwarzanym elemencie. 51

11.14. Używanie zakładek. 51

12. Odtwarzanie tytułów DAISY. 57

12.1. Uzyskiwanie informacji o nagłówkach i tytułach. 57

12.2. Uzyskiwanie informacji o stronach. 58

12.3. Nawigacja po tytułach. 58

12.4. Nawigacja po nagłówkach. 59

12.5. Nawigacja po stronach. 60

12.6. Nawigacja po grupach. 60

12.7. Nawigacja po frazach. 61

12.8. Wybieranie trybu odtwarzania. 62

13. Odtwarzanie muzycznych płyt CD. 63

13.1. Nawigacja po ścieżkach. 63

13.2. Wybieranie trybu odtwarzania. 64

14. Odtwarzanie plików audio z płyty CD lub karty CF. 64

14.1. Informacje o plikach audio. 65

14.2. O kolejności odtwarzania. 65

14.3. Ograniczenia dotyczące plików audio. 66

14.4. Sprawdzanie liczby plików i albumów. 67

14.5. Nawigacja po plikach. 67

14.6. Nawigacja po albumach. 68

14.7. Wybieranie trybu odtwarzania. 6815. Opcje zarządzania energią. 69

15.1. Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii. 69

15.2. Funkcja automatycznego wyłączania. 69

15.3. Funkcja wymuszonego wyłączania. 70

15.4. Funkcja wyłącznika czasowego. 70

15.5. Funkcja czasowego włączania. 7016. Ogólne informacje o nagrywaniu. 73

16.1. Sprzęt do nagrywania. 73

16.2. Nośniki do nagrywania. 74

16.3. Wkładanie czystej płyty CD lub karty CF. 75

16.4. Uzyskiwanie informacji o płycie CD lub karcie CF. 77

16.5. Ogólne wskazówki dotyczące nagrywania. 78

16.6. Wyciszanie mowy lektora w czasie nagrywania. 78

16.7. Podłączanie i wybieranie źródła sygnału. 79

16.8. Ustawianie poziomu nagrywania. 80

16.9. O trybach nagrywania i jakości dźwięku. 82

16.10. Podstawy nagrywania. 82

16.11. Włączanie i wyłączanie monitora nagrywania. 8317. Tworzenie tytułu DAISY. 84

17.1. Podstawy nagrywania w formacie DAISY. 84

17.2. Dane techniczne o trybach nagrywania i jakości dźwięku. 84

17.3. Wybieranie trybu nagrywania i jakości dźwięku. 88

17.4. Sprawdzanie poziomu nagrywania w czasie nagrywania. 90

17.5. Uzyskiwanie informacji o nagrywaniu. 90

17.6. Edycja znaczników nagłówków i stron w czasie nagrywania. 91

17.7. Edycja znaczników nagłówków i stron po zakończeniu nagrywania. 91

17.8. Edycja nagrania DAISY za pomocą menu. 93

17.9. Przygotowanie do edycji. 99

17.10. Tworzenie nowego tytułu. 99

17.11. Usuwanie tytułu. 100

17.12. Finalizowanie płyty CD w formacie DAISY. 100

18. Tworzenie muzycznej płyty CD. 101

18.1. Ogólne informacje o muzycznych płytach CD. 102

18.2. Zasady dotyczące nagrywania w formacie muzycznych płyt CD. 102

18.3. Dane techniczne o trybach nagrywania w formacie muzycznych płyt CD. 102

18.4. Wybieranie trybu nagrywania. 104

18.5. Uzyskiwanie informacji o nagrywaniu. 105

18.6. Edycja ścieżek w trakcie nagrywania. 105

18.7. Finalizowanie muzycznej płyty CD. 10719. Tryb Twórcy Książek. 108

19.1. Przełączanie z trybu Normalnego na tryb Twórcy Książek. 108

19.2. Różnice między trybem Normalnym oraz trybem Twórcy Książek. 108

19.3. Różnice przy odtwarzaniu tytułów DAISY. 109

19.4. Różnice przy nagrywaniu tytułów DAISY. 110

19.5. Różnice przy edycji tytułów DAISY. 11320. Opcje zarządzania nośnikami. 118

20.1. Kopiowanie tytułów DAISY. 118

20.2. Kopiowanie muzycznych płyt CD. 120

20.3. Kasowanie płyt CD-RW. 122

20.4. Kasowanie karty CF. 123

20.5. Usuwanie niepotrzebnych plików audio z tytułu DAISY. 12321. Używanie PLEXTALK-a jako napędu CD lub czytnika kart pamięci. 124

21.1. Do czego można używać PLEXTALK-a po podłączeniu do komputera? 124

21.2. Możliwości PLEXTALK-a po podłączeniu jako zewnętrzny napęd CD. 126

21.3. Przełączanie PLEXTALK-a między napędem CD-R/CD-RW a czytnikiem kart pamięci. 126

21.4. Podłączanie PLEXTALK-a do komputera w roli zewnętrznego napędu. 127

21.5. Odłączanie PLEXTALK-a od komputera PC. 12922. Korzystanie z funkcji notatnika i kalkulatora w PLEXTALK-u. 130

22.1. Używanie notatnika. 131

22.2. Używanie kalkulatora. 135

23. Inne przydatne funkcje. 136

23.1. Sprawdzanie właściwości systemu. 137

23.2. Przywracanie ustawień domyślnych. 137

23.3. Zarządzanie pamięcią PTR2. 139Dodatek A – Główna specyfikacja. 139

Główna specyfikacja. 140

Funkcje Audio. 141

Główne funkcje. 142

Bateria. 143

Specyfikacja napędu CD-R/RW. 143

Minimalne wymagania systemowe. 144

Specyfikacja czytnika kart pamięci. 144

Zalecane płyty CD-R/CD-RW. 145

Zalecane karty CF. 145

Zalecane mikrofony. 145

Opcje. 145Dodatek B – Struktura menu. 146

>EDIT 146

>BACKUP (CD-DA na kartę CF gdy wybrana płyta CD) 147

>BACKUP (CD w formacie DAISY na kartę CF gdy wybrana płyta CD) 148

>BACKUP (karta CF na płytę gdy wybrana karta CF) 148

>RECORDING SETTING (gdy włożona i wybrana płyta CD przeznaczona na dźwięk) 149

>RECORDING SETTING (gdy włożona i wybrana płyta przeznaczona na dane lub karta) 149

>PLAYING SETTING (gdy wybrany jest tytuł DAISY) 151

>PLAYING SETTING (gdy wybrana jest muzyczna płyta CD) 151

>PLAYING SETTING (gdy wybrana jest płyta lub karta z plikami audio) 151

>BOOKMARKS 151

>POWER ON TIMER 151

>NOTEPAD 152

>CALCULATOR 153

>MEDIA MANAGEMENT 153

>CONTROL PANEL 153Dodatek C – Rozwiązywanie problemów. 155

Objawy i rozwiązania. 155

Odpowiedzi na odczytywane komunikaty błędów. 156

Rozwiązywanie problemów w czasie używania PLEXTALK-a jako napęd CD-R lub CD-RW. 159Dodatek D – Słownik terminów. 163

Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC). 163

Auto section setting. 163

Background noise level of input sound. 163

Bit rate. 163

Całkowite kasowanie. 163

CD Extra. 163

CD-Plus. 163

CD TEXT. 163

CD-DA. 163

CD-R. 163

CD-ROM Mode 1. 163

CD-ROM XA Mode 2. 164

CD-RW. 164

Cofnij. 164

dB. 164


Disc-at-once. 164

Enhanced CD. 164

Finalizowanie CD. 164

Formaty CD. 164

Fraza. 164

Grupa. 164

Informacje o prawach autorskich. 164

Karta CF. 164

Książka DAISY. 165

Menu. 165

Mikrofon dynamiczny. 165

Mikrofon pojemnościowy. 165

Mix Mode CD. 165

MP3. 165


Multi-session. 165

Nagłówek. 165

Nagrywanie przez Nadpisywanie. 165

Nagrywanie przez wstawianie. 166

Największa strona. 166

Napęd CD-R lub CD-RW. 166

Nośnik. 166

Play list. 166

Plik Wave. 166

Płyta CD-R lub CD-RW typu audio. 166

Płyta Multi-volume. 166

Płyta z wieloma tytułami. 166

Powtórz. 166

Poziom. 167

Prepare to edit. 167

SCMS. 167

Sekcja. 167

Session-at-once. 167

Single-session. 167

Split phrase setting when no sound. 167

Strony specjalne. 167

Strony tytułowe. 167

Szybkie kasowanie. 168

Time to auto stop recording when no sound. 168

Timing of start recording. 168

Track-at-once. 168

Tryby kasowania. 168

Tryby zapisu. 168

Tytuł (definicja DAISY). 168

USB. 168


Video CD. 168

Wejście liniowe. 168

Zamknięcie sesji. 168

Zapis pakietowy. 169

Zewnętrzny mikrofon 1691. O tym podręczniku.
Gratulujemy zakupu urządzenia PLEXTALK Portable Recorder PTR2. Ten podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z urządzeniem. Został on napisany tak, aby umożliwić ci stopniowe zaznajamianie się z urządzeniem, począwszy od podstawowej obsługi, a skończywszy na bardziej zaawansowanych działaniach.
Podręcznik dostępny jest w czarnym druku, na płycie CD DAISY oraz w plikach w formacie tekstowym i programu Microsoft Word. Wszystkie te wersje powinny znajdować się w pudełku razem z urządzeniem PLEXTALK. Wersja DAISY i wersja plikowa znajdują się na płycie User’s Guide CD, pliki tekstowe umieszczone są w folderze „Manual”.
Gdy już zapoznasz się ze strukturą podręcznika, odnalezienie w dowolnej chwili poszukiwanych informacji nie powinno sprawić ci żadnych problemów. Jeśli dopiero poznajesz format DAISY oraz tajniki cyfrowego nagrywania, zalecamy ci przeczytanie po kolei wszystkich rozdziałów podręcznika i uczenie się w czasie czytania. Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem lub masz doświadczenie w pracy z modelem PLEXTALK PTR1, możesz pominąć niektóre informacje wstępne. Rozdział 5 opisuje możliwości modelu PTR2 i porównuje go z PTR1. Przed kontynuowaniem czytania możesz przejrzeć znajdujące się tam informacje.
Jeśli chcesz szybko zacząć korzystać z urządzenia, przeczytaj rozdział 8 „Szybkie wprowadzenie”. Zawiera on opis podstawowych opcji koniecznych do używania PLEXTALK-a jako odtwarzacza i nagrywarki. Jeśli jednak chcesz poznać szczegółowe opcje urządzenia, możesz ominąć tę część i czytać po kolei główne rozdziały podręcznika.
UWAGA: Rozdział „Szybkie wprowadzenie” opisuje tylko ogólne opcje urządzenia, więc wiele szczegółów zostało w nim pominiętych.

UWAGA: Niezależnie od tego, czy chcesz poznać urządzenie szybko, czy bardziej metodycznie, powinieneś przeczytać rozdziały 2, 4 i 7. Zawierają one informacje o ograniczeniach prawnych, o bezpieczeństwie oraz wskazówki dotyczące właściwej opieki nad urządzeniem.


2. Informacje prawne
Ten rozdział zawiera bardzo ważne informacje dotyczące prawa autorskiego, licencji i znaków handlowych. Opisuje także ograniczenia, do których należy się stosować używając urządzenia PLEXTALK PTR2 do nagrywania lub kopiowania dźwięku. Zalecamy dokładne przeczytanie tego rozdziału.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna