Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Odtwarzanie płyt CD w formacie DAISYPobieranie 0.88 Mb.
Strona10/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   47

8.2. Odtwarzanie płyt CD w formacie DAISY.

Aby wypróbować omówione w tym rozdziale opcje, włóż do urządzenia płytę CD w formacie DAISY. Możesz na przykład skorzystać z płyty CD z Podręcznikiem Użytkownika.


OSTROŻNIE: PLEXTALK jest kompatybilny tylko z okrągłymi płytami CD. Płyty o nieregularnym kształcie, np. w kształcie wizytówek, spowodują uszkodzenie i nie powinny być używane.

OSTROŻNIE: Nie przyklejaj na płytę CD żadnych grubszych elementów, takich jak naklejki brajlowskie, ponieważ płyta obraca się w odtwarzaczu bardzo szybko.


Włóż do PLEXTALK-a płytę CD z publikacją DAISY.
Naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj (Play/Stop), aby rozpocząć odtwarzanie. Zwróć uwagę, że jeśli wcześniej odtwarzałeś wybraną płytę w urządzeniu, to odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od miejsca, w którym ostatnio zostało zatrzymane. Naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie.
Gdy PLEXTALK odtworzy dany tytuł DAISY do końca, odtwarzanie zostanie zatrzymane automatycznie chyba, że ustawiono tryb odtwarzania, który działa inaczej. Naciśnięcie wtedy klawisza Odtwarzaj/Zatrzymaj spowoduje ponowne odtwarzanie płyty od początku.
Aby przejść do początku nagrania, naciśnij klawisz Nagłówka, a następnie klawisz Enter. Aby przejść do końca nagrania, naciśnij klawisz Nagłówka, a następnie klawisz Numer 0 i klawisz Enter.
Klawisze Numer 2 i 8 służą do przechodzenia pomiędzy dostępnymi w bieżącej książce DAISY opcjami nawigacji. Użyj klawiszy Numer 4 lub 6, aby przejść wstecz lub do przodu korzystając z wybranej opcji nawigacji.
Możesz przełączyć się z płyty CD na kartę CF korzystając z klawiszy Numer 2 lub 8, aby przejść do opcji „Selecting media”, a następnie klawiszami Numer 4 lub 6 wybrać, z którego nośnika chcesz korzystać.

Klawiszami Wstecz lub Do Przodu możesz przeskoczyć o jedną frazę albo o 5 sekund do tyłu lub do przodu. W menu „Select the moving behaviour for forward and back” możesz wybrać, czy klawisze te powodują przeskok o frazę, czy o 5 sekund. Menu to znajduje się w menu „Control panel”.


Aby szybko przewinąć nagranie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Wstecz lub klawisz Do Przodu.
Możesz przeskoczyć o 1 minutę wybierając za pomocą klawiszy Numer 2 lub 8 opcję "Time”, a następnie klawiszami Numer 4 lub 6 przechodzić o 1 minutę wstecz lub do przodu. Jeśli wtedy naciśniesz i przytrzymasz klawisz Numer 4 lub 6, PLEXTALK przeskoczy wstecz lub do przodu o 10 minut.
Aby uzyskać informacje o nagłówkach w bieżącym tytule oraz o tytułach znajdujących się na płycie CD lub karcie CF, naciśnij i przytrzymaj klawisz Nagłówka.
Aby uzyskać informacje o stronach w bieżącym tytule, naciśnij i przytrzymaj klawisz Strony.
Aby uzyskać informacje o zakładkach w bieżącym tytule, naciśnij i przytrzymaj klawisz Zakładki.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj, aby uzyskać informacje o bieżącym trybie odtwarzania oraz o tym, ile czasu upłynęło od początku nagrania, ile pozostało do końca nagrania i ile czasu trwa całe nagranie.
Aby przejść do nagłówków lub tytułów (jeśli na płycie CD lub karcie CF znajduje się więcej niż 1 tytuł), naciskaj klawisz Nagłówka, aż PLEXTALK powie odpowiednio „Go to heading” lub „Go to title”. Wprowadź numer nagłówka lub tytułu, do którego chcesz przejść, a następnie naciśnij klawisz Enter. PLEXTALK przejdzie do wybranego nagłówka lub tytułu.
Aby bezpośrednio przejść do danej strony, naciskaj klawisz Strony aż usłyszysz „Go to page”, a następnie wprowadź numer strony, do której chcesz przejść. Zatwierdź wybór klawiszem Enter.
Możesz korzystać z zakładek używając dowolnego nośnika. Możesz kontrolować 3 rodzaje zakładek: zakładki proste, numerowane i głosowe. Dla każdego tytułu możesz ustawić tylko jedną prostą zakładkę. Zakładki głosowe to zakładki numerowane, którym przypisano dodatkowo fragment nagrania. PLEXTALK potrafi zapamiętać informacje o zakładkach dla 1000 tytułów lub albumów.
Aby wstawić prostą zakładkę, naciśnij klawisz Zakładki dwa razy, a następnie klawisz Enter. Aby wstawić zakładkę numerowaną, naciśnij dwa razy klawisz Zakładki, a następnie wprowadź liczbę z zakresu 1 do 65000. Możesz wstawić maksymalnie 10000 zakładek.
Aby wstawić zakładkę głosową, naciśnij 3 razy klawisz Zakładki, a następnie wprowadź liczbę z zakresu 1 do 65000. Potem nagraj odpowiednią wiadomość naciskając i przytrzymując klawisz Nagrywania. Gdy puścisz klawisz Nagrywania, zakładka zostanie wstawiona.
Aby przejść do wcześniej wstawionej zakładki, naciśnij raz klawisz Zakładki, wprowadź numer zakładki, do której chcesz przejść, a następnie wciśnij klawisz Enter. Jeśli chcesz przejść do prostej zakładki, naciśnij raz klawisz Zakładki, a potem od razu klawisz Enter. Jeśli przejdziesz na zakładkę głosową, nagrana wiadomość zostanie odtworzona lub nie, zależnie od ustawień dokonanych w opcji „Setting of playing voice bookmark”, która znajduje się w menu “Bookmark”.
Aby usunąć zakładkę, naciśnij 4 razy klawisz Zakładki, wprowadź numer zakładki, którą chcesz usunąć, a następnie wciśnij klawisz Enter. Aby usunąć prostą zakładkę, naciśnij klawisz Zakładki 4 razy, a następnie klawisz Enter.
Możesz także usunąć wszystkie zakładki z bieżącego tytułu lub ze wszystkich tytułów, wybierając odpowiednią opcję z menu „Bookmark”.

8.3. Nagrywanie tytułu DAISY.

Najpierw musisz wybrać źródło nagrania. Możesz ustawić wbudowany mikrofon, zewnętrzny mikrofon lub wejście liniowe.


Wbudowany mikrofon jest poręczny, ponieważ do wykonania nagrania nie potrzebujesz dodatkowego sprzętu. Jednak może on zarejestrować także szum napędu CD, który potem będzie słyszalny w nagraniu. Możesz znacznie zmniejszyć ten szum nagrywając na kartę CF.
Zewnętrzny mikrofon najczęściej zapewnia lepszą jakość nagrań, ale musisz go oddzielnie zakupić. Zewnętrzny mikrofon często przydaje się do nagrywania konferencji, wykładów czy koncertów. Używanie słuchawek w czasie nagrywania pomaga zmniejszyć ryzyko sprzężenia zwrotnego z wbudowanym głośnikiem.
Wejście liniowe idealnie nadaje się do nagrywania z innych urządzeń, takich jak odtwarzacze CD, magnetofony i radia. Nagrywanie bezpośrednio z jednego urządzenia na drugie eliminuje zewnętrzne szumy. Powinieneś połączyć oba urządzenia korzystając z dostarczonego kabla audio. Podłącz jeden koniec kabla do wejścia liniowego PLEXTALK-a, a drugi koniec – do gniazda słuchawkowego drugiego urządzenia.
Gdy podłączysz źródło sygnału do gniazda liniowego lub gniazda zewnętrznego mikrofonu, PLEXTALK rozpozna, że zostało podłączone nowe urządzenie i automatycznie ustawi je jako domyślne źródło nagrywania.
W czasie nagrywania z wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu przydatna jest możliwość wyłączenia mowy lektora po to, aby głos lektora PLEXTALK-a nie występował w końcowym nagraniu. Można to zrobić na 3 sposoby:


  • Podłącz słuchawki.

  • Zmniejsz głośność lektora do zera.

  • W menu „Recording Settings” przestaw opcję „Switch over the guidance when recording” na “Guidance off”. Opcja ta wyłączy wszystkie komunikaty lektora podczas nagrywania. Niektóre z nich chciałbyś być może usłyszeć. Jeśli tak musisz skorzystać ze słuchawek.

Włóż do urządzenia czystą płytę CD lub kartę CF. PLEXTALK poprosi o naciśnięcie klawisza Enter, aby utworzyć tytuł DAISY. Naciśnij Enter, a po kilku sekundach płyta lub karta będzie gotowa do nagrywania tytułu DAISY.


Możesz teraz wybrać tryb nagrywania i ustawić jakość dźwięku. PLEXTALK oferuje 5 z góry zaprogramowanych trybów nagrywania oraz 1 tryb, w którym sam możesz ustawić odpowiednie parametry. Dostępne tryby nagrywania to: „Standard” (standardowy), „Music” (muzyka), „Analogue cassette” (kaseta analogowa), „Radio” oraz „Conference” (konferencja). Możesz wybrać tryb nagrywania przed lub po przejściu do stanu gotowości.
Przed przejściem do stanu gotowości, naciśnij klawisz Menu i przejdź do opcji „Recording setting”, a następnie wybierz tę opcję naciskając klawisz Enter. Potem przejdź do opcji "Select recording mode" i wybierz ją klawiszem Enter. Postępując zgodnie ze wskazówkami głosowymi, wybierz preferowane ustawienie klawiszami Numer 4 lub 6, a potem zatwierdź swój wybór klawiszem Enter.
Jeśli chcesz wybrać tryb nagrywania po przejściu do stanu gotowości, naciśnij jeden raz klawisz Menu. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do opisanej w poprzednim akapicie opcji „Select recording mode”. Wybierz tę opcję klawiszem Enter i postępuj, jak opisano wyżej.
W obu wypadkach musisz potem wybrać preferowaną jakość dźwięku. Dostępnych jest 6 opcji: PCM 44.1 kHz stereo, MP3 256 k stereo, MP3 128 k stereo, MP3 64 k mono, MP3 32 k mono oraz MP3 16 k mono. Im lepsza jakość, tym więcej miejsca zajmuje nagranie i tym krótszy jest czas nagrywania. Wybierz preferowaną jakość dźwięku klawiszem Numer 4 lub 6, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.
Aby wykonać proste nagranie, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:


  • Naciśnij klawisz Nagrywania, aby przejść do trybu gotowości. Pozwala on na ustawienie poziomu nagrywania. Czerwona dioda LED umieszczona w klawiszu Nagrywania zacznie mrugać.

  • Poziom nagrywania dla wbudowanego mikrofonu zostanie automatycznie ustawiony dzięki funkcji Automatycznej Kontroli Wzmocnienia (AGC). Dla zewnętrznego mikrofonu i wejścia liniowego możesz wybrać automatyczne ustawienie poziomu lub możesz go sam ustawić. Aby przełączać się między AGC i ręcznym ustawianiem poziomu, naciskaj do wewnątrz urządzenia przełącznik Poziomu Nagrywania aż usłyszysz opcję, której chcesz użyć. Aby ustawić poziom ręcznie, przekręć przełącznik Poziomu Nagrywania do tyłu urządzenia w celu zwiększenia poziomu lub do przodu urządzenia, aby zmniejszyć poziom.

  • Gdy ustawisz już poziom nagrywania, ponownie naciśnij przycisk Nagrywania, aby rozpocząć nagranie. Dioda w klawiszu Nagrywania zacznie świecić na czerwono.

  • W dowolnej chwili ponownie naciśnij klawisz Nagrywania, aby przerwać nagrywanie. Dioda w klawiszu Nagrywania znowu zacznie mrugać.

  • Ponownie rozpocznij nagrywanie naciskając klawisz Nagrywania. Dioda znów zacznie świecić na czerwono.

  • Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.

UWAGA: Za każdym razem, gdy zaczynasz nagrywanie w trybie Normalnym, na końcu już istniejącego nagrania tworzona jest automatycznie nowa sekcja. Nie musisz przechodzić na koniec nagrań przed nagraniem nowego materiału.

UWAGA: W dowolnym momencie w stanie gotowości, w przerwie w nagrywaniu lub podczas samego nagrywania możesz włączyć lub wyłączyć monitor nagrywania wciskając klawisz Zakładki. Ta opcja pozwala na słuchanie dźwięków, które są obecnie nagrywane. Jeśli nagrywasz z wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu, korzystając z tej opcji musisz użyć słuchawek.

UWAGA: Podczas przerwy w nagrywaniu lub w czasie nagrywania możesz włączyć monitor poziomu, aby dowiedzieć się, czy poziom nagrywania jest „Low” (niski), „Good” (dobry), czy „High” (wysoki). Aby włączyć monitor poziomu, naciśnij klawisz Informacyjny. Wciśnij go ponownie, aby wyłączyć tę opcję.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna