Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownikaPobieranie 0.88 Mb.
Strona11/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   47

8.4. Edycja nagrania DAISY.

Niektóre z opcji edycji można wykorzystać w czasie nagrywania lub po nim. Najczęściej używane opcje to wstawianie nagłówków i znaczników stron.


Aby wstawić nagłówek w czasie nagrywania, naciśnij jeden raz klawisz Nagłówka. Aby wstawić znacznik strony w czasie nagrywania, naciśnij jeden raz klawisz Strony.
W czasie przerwy w nagrywaniu naciśnięcie klawisza Nagłówka lub Strony spowoduje wstawienie nagłówka lub znacznika strony w miejscu, w którym nagrywanie zostanie wznowione. Jeśli w czasie przerwy w nagrywaniu nacisnąłeś już klawisz Nagłówka lub Strony, to ponowne naciśnięcie tego klawisza anuluje wstawienie nagłówka lub znacznika strony.
Aby wstawić nagłówek lub stronę po zakończeniu nagrywania, przejdź do miejsca, w którym chcesz wstawić dany element i naciśnij dwa razy klawisz Nagłówka lub klawisz Strony. PLEXTALK zapyta o potwierdzenie pozycji. Klawiszami Numer 4 lub 6 możesz zmieniać pozycję wstecz lub do przodu w odstępach 0,1 sekundy. Po wybraniu pozycji naciśnij klawisz Enter.
Aby usunąć nagłówek lub znacznik strony po zakończeniu nagrywania, przejdź do wybranego nagłówka lub strony i naciśnij trzy razy odpowiednio klawisz Nagłówka lub klawisz Strony. PLEXTALK zapyta, czy na pewno chcesz usunąć znacznik. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.
UWAGA: W wypadku płyt CD lub kart CF, na których znajduje się wiele tytułów, aby wstawić nagłówek należy wcisnąć klawisz Nagłówka 3 razy lub 4 razy, aby nagłówek usunąć.
UWAGA: Jeśli nie korzystasz ze słuchawek, mowa lektora PLEXTALK-a może znaleźć się w nagraniu.
Na sekcjach nagrania możesz przeprowadzać operacje wycinania, kopiowania i wklejania. Przypomina to wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu w edytorze. PLEXTALK posiada schowek dźwiękowy, w którym pamiętane są informacje o poprzednich operacjach edycji. Do wszystkich tych operacji można uzyskać dostęp z menu „Edit”. Klawiszami Numer 4 lub 6 możesz przeglądać dostępne opcje, a klawisz Enter zatwierdza wybraną operację. Dla operacji wycinania i kopiowania konieczne będzie określenie sekcji początkowej i końcowej.
W menu „Edit” dostępna jest także opcja umożliwiająca połączenie kilku wybranych sekcji w jedną. Tutaj również PLEXTALK zapyta o sekcję początkową i końcową. Aby zatwierdzić wybór, korzystaj z klawisza Enter.
UWAGA: W trybie Normalnym nie można ustawiać poziomów dla sekcji. Jeśli chcesz to zrobić, musisz przełączyć się do trybu Twórcy Książek.
Jeśli chcesz stworzyć nowy tytuł, z menu „Edit” wybierz „Create new title”. Gdy PLEXTALK zapyta o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter. Nowy tytuł zostanie utworzony.
Jeśli chcesz usunąć tytuł, przejdź do niego, a następnie z menu „Edit” wybierz „Erase selected title”. Gdy PLEXTALK zapyta o potwierdzenie, skorzystaj z klawisza Enter.
Jeśli zamierzasz dodawać lub edytować nagrania na płycie CD-R, która wcześniej została sfinalizowana, musisz przygotować taką płytę poleceniem „Prepare to edit” (Przygotuj do edycji). Gdy PLEXTALK zapisuje dane na płycie CD, używa własnego formatu zapisu. Aby możliwe było odtwarzanie takiej płyty w innych odtwarzaczach, musisz ją sfinalizować. Gdy płyta zostanie sfinalizowana, nie będzie można edytować jej w urządzeniu chyba, że użyjesz polecenia Przygotuj do edycji. Polecenie to zmienia format płyty CD na format PLEXTALK-a i umożliwia edycję takiej płyty. Jeśli płyta CD nie została wcześniej sfinalizowana, możesz bez przeszkód ją edytować i nie musisz korzystać z polecenia Przygotuj do edycji.

8.5. Finalizowanie płyty CD w formacie DAISY.

Finalizacja przetwarza płytę CD tak, aby możliwe było odtwarzanie jej w innych odtwarzaczach DAISY oraz na komputerze. Jeśli po dokonaniu nagrań nie sfinalizujesz płyty, to odtworzenie jej w odtwarzaczach innych niż PLEXTALK nie będzie możliwe.


Aby rozpocząć proces finalizowania płyty, z menu „Media Management” wybierz „Finalise CD”.

Możesz wybrać spośród następujących 2 opcji:
 • No additional recording and editing: Dodawanie nagrań po sfinalizowaniu płyty nie będzie możliwe.

 • Additional recording and editing enabled: Możliwe będzie nagrywanie po skorzystaniu z polecenia „Prepare to edit” (Przygotuj do edycji).

Wybierz preferowaną opcję klawiszem Numer 4 lub 6, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.
OSTROŻNIE: Jeśli w czasie operacji takich jak tworzenie kopii zapasowej CD, finalizowanie płyty lub kasowanie płyty skończy się zasilanie baterii, nośnik może zostać uszkodzony. W czasie finalizowania płyty zalecamy korzystanie z zewnętrznego zasilania z sieci elektrycznej.

UWAGA: Dodawanie nagrań do muzycznych płyt CD nie jest możliwe.

UWAGA: Jeśli zamierzasz korzystać z płyty CD-R tylko w PLEXTALK-u, finalizowanie takiej płyty nie jest konieczne. Oznacza to, że w dowolnej chwili będzie możliwe dokonanie nagrania na płycie.

9. Wprowadzenie do systemu menu.

Do wielu spośród opcji PLEXTALK-a można dostać się poprzez wbudowany system menu. Rozdział ten ma na celu opisanie struktury menu oraz sposobów dostępu do niego. Zapoznanie się z informacjami zawartymi w tym rozdziale nie jest konieczne, ale znajomość systemu menu może przydać się w kolejnych rozdziałach.9.1. Ogólny opis menu.

System menu może być postrzegany jako hierarchiczna struktura zawierająca pewną liczbę poziomych menu, do których można się dostać z wyższego poziomu. Na najwyższym poziomie znajduje się menu główne zawierające 10 elementów. Są to:
 • Edit – umożliwia prostą edycję nagrania DAISY.

 • Backup – do kopiowania danych z płyty na kartę CF lub vice versa.

 • Recording Settings – umożliwia dokonanie wyboru spośród kilku przygotowanych ustawień nagrywania lub też wprowadzenie własnych ustawień nagrywania.

 • Playing Settings – umożliwia ustawienie sposobu odsłuchiwania informacji znajdujących się na płycie CD lub karcie CF.

 • Bookmark – umożliwia określenie sposobu odtwarzania zakładek głosowych oraz usunięcie wszystkich zakładek.

 • Power On Timer – umożliwia ustawienie czasu, w którym PLEXTALK ma włączyć się automatycznie.

 • Notepad – możesz nagrywać krótkie notatki głosowe oraz korzystać z opcji alarmu.

 • Calculator - możesz przeprowadzać proste obliczenia matematyczne (nie jest to kalkulator naukowy).

 • Media Management – umożliwia sprawdzenie informacji o nośniku, finalizowanie płyt CD, formatowanie płyt CD-RW oraz kasowanie danych z kart CF.

 • Control panel – umożliwia sprawdzenie informacji o systemie oraz ustawienie sposobu działania niektórych funkcji.

UWAGA: Dostęp do niektórych opcji menu zależy od aktualnie wykonywanej operacji i używanego nośnika. PLEXTALK nie zezwoli na dostęp do opcji, które w danym momencie nie są właściwe. Przykładowo, podczas odtwarzania komercyjnej muzycznej płyty CD nie jest możliwy dostęp do menu "Edit".

UWAGA: Pełna struktura systemu menu została opisana w Dodatku B. Oprócz tego każda opcja została szczegółowo opisana w odpowiednim rozdziale podręcznika.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna