Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Dostęp i nawigacja w menuPobieranie 0.88 Mb.
Strona12/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   47

9.2. Dostęp i nawigacja w menu.

Aby dostać się do Menu Głównego, wykonaj następujące czynności:


PRZYPOMNIENIE: Klawisz Menu to czarny owalny klawisz znajdujący się po prawej stronie w górnej części PLEXTALK-a, tuż przed kratką głośnika. Klawiatura Numeryczna to blok 12 klawiszy umieszczony na środku górnej części urządzenia, klawisz Enter znajduje się w prawym dolnym rogu bloku, a klawisz Anuluj – w lewym dolnym rogu.


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu.

 • PLEXTALK powie “Select from the menu, Edit". Oznacza to, że jesteś w w menu na opcji „Edit”.

Aby przemieszczać się po menu, skorzystaj z następujących metod:
 • Aby wybrać opcję znajdującą się na tym samym poziomie menu, naciśnij klawisz Numer 4, aby przejść w lewo lub Numer 6, aby przejść w prawo. Urządzenie odczyta opcję menu, na którą przejdziesz.

 • We wszystkich menu, jeśli będziesz cały czas przemieszczać się w tym samym kierunku, w końcu wrócisz do punktu początkowego.

 • Aby wybrać opcję z menu, naciśnij klawisz Numer 8 lub klawisz Enter. Zakładając, że w danym miejscu znajduje się dostępne obecnie podmenu, zostaniesz przeniesiony o 1 poziom w dół w strukturze menu. Urządzenie odczyta opcję menu, na której się znajdujesz.

 • Aby przejść o 1 poziom w górę, naciśnij klawisz Numer 2 lub klawisz Anuluj. Zostanie odczytana opcja z wyższego poziomu menu, na której obecnie się znajdujesz.

 • Gdy jesteś na poziomie Menu Głównego, naciśnięcie klawisza Numer 2 lub klawisza Anuluj spowoduje wyjście z systemu menu.

 • Aby szybko wyjść z systemu menu z dowolnego poziomu struktury, naciśnij klawisz Menu. Nie musisz najpierw przechodzić do Menu Głównego.

UWAGA: W niektórych opcjach menu znajdują się informacje, które trudno zapamiętać po jednokrotnym usłyszeniu, na przykład numer wersji systemu lub numer seryjny PLEXTALK-a. W takich sytuacjach informacja powtarzana jest dopóki jej nie anulujesz. Jeśli chcesz pozostać w systemie menu, naciśnij klawisz Numer 2 lub klawisz Anuluj. Jeśli chcesz całkiem wyjść z menu, naciśnij klawisz Enter.9.3. Uzyskiwanie pomocy w systemie menu.

Gdy jesteś w dowolnym miejscu w systemie menu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Numer 5, aby usłyszeć nazwę elementu, na którym się znajdujesz. Na niektórych elementach zostaną także odczytane dodatkowe informacje o działaniu danej opcji.10. Konfigurowanie PLEXTALK-a.

PLEXTALK posiada kilka opcji, które warto ustawić przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Można to zrobić w dowolnym momencie, ale lepiej nie zwlekać z tym zbyt długo. Rozdział ten opisuje, jak ustawić wbudowany zegar oraz jak zmienić preferowany dźwięk oczekiwania.10.1. Ustawianie daty i czasu.

Aby ustawić datę i czas we wbudowanym zegarze, wykonaj następujące czynności:


PRZYPOMNIENIE: Klawisz Informacyjny to czarny klawisz w kształcie rombu, znajdujący się na szczycie kolumny 5 klawiszy umieszczonej z lewej strony PLEXTALK-a. Klawisze Wstecz i Do Przodu to czarne klawisze w kształcie półkola umieszczone po obu stronach klawisza Odtwarzaj/Zatrzymaj.


 • Naciśnij dwa razy klawisz Informacyjny. PLEXTALK poprosi o wprowadzenie daty za pomocą 4 cyfr. Następnie odczyta obecnie ustawioną datę.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wprowadź 2 cyfry oznaczające miesiąc, a następnie 2 cyfry oznaczające dzień. Tam, gdzie jest to konieczne, przed odpowiednią cyfrą wstaw zero. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wybór lub klawisz Anuluj, aby ponownie wpisać informacje.

 • Gdy zatwierdzisz datę, PLEXTALK poprosi o wpisanie roku. Następnie odczyta obecnie ustawiony rok.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wprowadź 4 cyfry oznaczające rok. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wybór lub klawisz Anuluj, aby ponownie wpisać informacje.

 • Gdy zatwierdzisz rok, PLEXTALK poprosi o wprowadzenie 4 cyfr oznaczających godzinę. Powie także, że za pomocą klawiszy Wstecz lub Do Przodu możesz zmienić ustawienie AM lub PM (rano lub po południu). Następnie odczyta obecnie ustawiony czas.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wprowadź 4 cyfry oznaczające godzinę i minutę. Tam, gdzie jest to konieczne, przed odpowiednią cyfrą wstaw zero. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wybór lub klawisz Anuluj, aby ponownie wpisać informacje. Jeśli chcesz ustawić godzinę rano lub po południu, przed naciśnięciem klawisza Enter skorzystaj z klawiszy Wstecz lub Do Przodu.

 • Data i czas powinny być teraz ustawione prawidłowo. PLEXTALK automatycznie wyjdzie z omawianej opcji. Dla potwierdzenia zostanie następnie odczytana właśnie ustawiona data i godzina.10.2. Ustawianie trybu 12- lub 24-godzinnego.

PTR2 potrafi odczytywać czas w trybie 12- lub 24-godzinnym. Aby wybrać sposób ogłaszania czasu, wykonaj następujące czynności:
 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Control panel”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Klawiszem Numer 4 lub 6 przejdź do opcji „Switch over the 12 or 24 hour setting”, a potem wybierz ją klawiszem Enter.

 • Użyj klawiszy Numer 4 lub 6, aby wybrać preferowane ustawienie: „12 hour” lub „24 hour”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Opcja zostanie ustawiona i PLEXTALK automatycznie wyjdzie z systemu menu.

UWAGA: Domyślnie PLEXTALK ustawiony jest na tryb 12-godzinny.10.3. Wybór dźwięku oczekiwania.

Gdy PLEXTALK jest zajęty, np. gdy odczytuje lub kasuje płytę CD-RW, odtwarzany jest dźwięk, który oznacza, że dana operacja trwa. Przy ustawianiu dźwięku oczekiwania możesz wybrać spośród 3 dostępnych opcji: „Waiting sound 1”, „Waiting sound 2” oraz „No waiting sound” (brak dźwięku).


Aby wybrać preferowany dźwięk oczekiwania, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Control panel”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Klawiszami Numer 4 lub 6 przejdź do opcji „Select the waiting sound” I wybierz ją klawiszem Enter. PLEXTALK odczyta nazwę obecnie ustawionego dźwięku oczekiwania, a następnie odtworzy próbkę tego dźwięku.

 • Skorzystaj z klawiszy Numer 4 lub 6, aby zapoznać się z dostępnymi opcjami, a następnie naciśnij klawisz Enter na dźwięku, który chcesz ustawić.

 • PLEXTALK potwierdzi dokonanie wyboru i automatycznie wyjdzie z systemu menu.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna