Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Opcje odtwarzania wspólne dla wszystkich formatówPobieranie 0.88 Mb.
Strona13/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   47

11. Opcje odtwarzania wspólne dla wszystkich formatów.

Wszystkie funkcje omówione w tym rozdziale stosują się tak samo do odtwarzania tytułów DAISY, muzycznych płyt CD oraz płyt z plikami dźwiękowymi. Zanim przejdziemy dalej, ważne jest dokładne zrozumienie powyższych terminów w kontekście tego podręcznika.
  • Płyta CD lub karta CF w formacie DAISY to płyta lub karta, na której znajduje się co najmniej 1 tytuł DAISY. Każdy tytuł umieszczony jest w osobnym folderze. Pliki dźwiękowe zapisane są w formacie Wave lub MP3.

  • Muzyczna płyta CD to płyta, którą można odtworzyć w standardowych odtwarzaczach CD. Pliki dźwiękowe zapisane są w formacie „CD-DA”. Wszystkie ścieżki znajdują się na tym samym poziomie i nie ma żadnej hierarchicznej struktury plików.

  • Płyta CD lub karta CF z plikami dźwiękowymi może zawierać wiele folderów oraz wiele plików w każdym folderze. PLEXTALK potrafi odtwarzać pliki audio zapisane w następujących formatach: MP3, Wave oraz Ogg Vorbis.

Podczas czytania tego rozdziału możesz na bieżąco wypróbować zawarte w nim informacje. Jeśli chcesz to zrobić, to zanim zaczniesz czytać dalej, włóż płytę CD do otworu PLEXTALK-a przeznaczonego na płyty CD tak, jak opisano to w rozdziale 6.9. Jeśli nie korzystasz jeszcze z wersji DAISY tego podręcznika, to możesz teraz użyć właśnie płyty z podręcznikiem.


OSTROŻNIE: PLEXTALK jest kompatybilny tylko z okrągłymi płytami CD. Płyty o nieregularnym kształcie, np. w kształcie wizytówek, spowodują uszkodzenie i nie powinny być używane.

OSTROŻNIE: Nie przyklejaj na płytę CD żadnych grubszych elementów, takich jak naklejki brajlowskie, ponieważ płyta obraca się w odtwarzaczu bardzo szybko.11.1. Ponowne korzystanie z płyty CD lub karty CF.

Jeśli włożysz do PLEXTALK-a daną płytę CD lub kartę CF po raz pierwszy, odtwarzanie rozpocznie się od początku pierwszego tytułu. Gdy później użyjesz tej samej płyty lub karty, to niezależnie od formatu danych PLEXTALK rozpocznie odtwarzanie od miejsca, w którym ostatnio zostało przerwane. Dzieje się tak na płytach i kartach zawierających wiele tytułów, ale także na tych, na których jest tylko 1 tytuł lub album.


Funkcja ta przydaje się, gdy często musisz zmieniać płyty lub karty, np. gdy studiujesz i musisz korzystać z wielu książek.

11.2. Rozpoczynanie i zatrzymywanie odtwarzania.

Aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie, wykonaj następujące czynności:


PRZYPOMNIENIE: Klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj to niebieski klawisz w kształcie trapezu z wgłębieniem na powierzchni, znajdujący się na środku w pobliżu przedniej krawędzi PLEXTALK-a. Umieszczono go zaraz za wąskim nachyleniem na środku przedniej krawędzi.


  • Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj. PLEXTALK zacznie odtwarzanie od miejsca, w którym ostatnio zostało zatrzymane.

  • Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.

UWAGA: Jeśli książka lub album zostaną odtworzone do końca, to odtwarzanie zatrzyma się automatycznie chyba, że wybrano tryb odtwarzania, który zmienia to ustawienie. Jeśli po odtworzeniu do końca książki lub albumu ponownie naciśniesz klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj, to odtwarzanie rozpocznie się od początku książki lub albumu.11.3. Zmiana głośności odtwarzania.

PRZYPOMNIENIE: Klawisze Zwiększ Głośność i Zmniejsz Głośność umieszczone są obok siebie na środku prawej strony w górnej części PLEXTALK-a. Oba w połączeniu przypominają kształtem prostokąt z zakrzywioną górą i dołem. Oba klawisze są niebieskie. Klawisz Zwiększ Głośność znajduje się bardziej z tyłu, a klawisz Zmniejsz Głośność jest bardziej z przodu. Chociaż oba klawisze położone są blisko siebie, to jednak jest między nimi wyraźna szpara.


Głośność można ustawić w skali od 0 do 20, gdzie 0 to cisza, a 20 to najwyższa możliwa głośność.
Aby zwiększyć głośność odtwarzania, albo naciśnij klawisz Zwiększ Głośność kilka razy, przy czym każde przyciśnięcie zwiększa głośność o 1, albo naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aż głośność osiągnie wymagany poziom.
Aby zmniejszyć głośność odtwarzania, albo naciśnij klawisz Zmniejsz Głośność kilka razy, przy czym każde przyciśnięcie zmniejsza głośność o 1, albo naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aż głośność osiągnie wymagany poziom.
Jeśli PLEXTALK nie jest w trakcie odtwarzania, to przy zmianie głośności wyda sygnał dźwiękowy i odczyta bieżący poziom głośności, np. „Volume 16”. Urządzenie wyda dźwięk o wyższym tonie przy maksymalnej lub minimalnej głośności oraz dźwięk o niższym tonie w pozycji środkowej, tzn. gdy głośność jest ustawiona na 10. Gdy naciśniesz i przytrzymasz jeden z klawiszy służących do zmiany głośności, usłyszysz serię dźwięków wskazujących zmianę głośności aż do momentu osiągnięcia głośności maksymalnej lub minimalnej. Znowu dźwięk o wyższym tonie oznacza głośność maksymalną lub minimalną, a dźwięk o niższym tonie – głośność w pozycji środkowej.
Jeśli PLEXTALK jest obecnie w trakcie odtwarzania, to przy zmianie głośności wyda sygnał dźwiękowy, ale nie odczyta bieżącego poziomu głośności. Urządzenie wyda dźwięk o wyższym tonie przy maksymalnej lub minimalnej głośności oraz dźwięk o niższym tonie, gdy głośność jest ustawiona na 10. Gdy naciśniesz i przytrzymasz jeden z klawiszy służących do zmiany głośności, usłyszysz tylko jeden dźwięk do momentu, gdy PLEXTALK osiągnie głośność maksymalną lub minimalną. Usłyszysz także, że głośność odtwarzania się zwiększa lub zmniejsza.

11.4. Zmiana głośności lektora.

Wewnętrzną mowę generowaną przez urządzenie PTR2 będziemy nazywać mową lektora. Głośność mowy lektora można ustawiać razem z głośnością odtwarzania lub oddzielnie. Głośność można ustawić w skali od 0 do 20, gdzie 0 to cisza, a 20 to najwyższa możliwa głośność.


Jeśli chcesz ustawiać głośność lektora razem z głośnością odtwarzania, skorzystaj z procedury opisanej w poprzednim podrozdziale. Głośność lektora zostanie zwiększona lub zmniejszona razem z głośnością odtwarzania. Jeśli chcesz ustawić głośność lektora niezależnie, wykonaj następujące czynności:
Aby zwiększyć głośność lektora, naciśnij i przytrzymaj klawisz Informacyjny, a następnie naciskaj klawisz Zwiększ Głośność do momentu uzyskania pożądanej głośności.
Aby zmniejszyć głośność lektora, naciśnij i przytrzymaj klawisz Informacyjny, a następnie naciskaj klawisz Zmniejsz Głośność do momentu uzyskania pożądanej głośności.
UWAGA: Gdy zmieniasz głośność lektora, PLEXTALK zachowuje się w ten sam sposób niezależnie od tego, czy jest w trakcie odtwarzania, czy nie. Jeśli urządzenie jest w trakcie odtwarzania, to na czas zmiany głośności odtwarzanie zostanie tymczasowo wstrzymane.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna