Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Przechodzenie na początek lub koniec tytułu lub albumuPobieranie 0.88 Mb.
Strona15/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   47

11.9. Przechodzenie na początek lub koniec tytułu lub albumu.

Możliwość szybkiego przejścia na początek lub koniec tytułu lub albumu jest bardzo przydatna niezależnie od tego, czy nośnik zawiera tytuły DAISY, ścieżki muzyczne czy pliki audio. Chociaż wskazówki lektora różnią się nieco, to podstawowe operacje są takie same dla wszystkich formatów, jak poniżej:


Aby przejść na początek tytułu lub albumu, wykonaj następujące czynności:
PRZYPOMNIENIE: Klawisz Nagłówka to drugi od góry klawisz w kolumnie 5 klawiszy umieszczonej z lewej strony PLEXTALK-a. Klawisz jest czarny i ma kształt rombu.


 • Naciśnij jeden raz klawisz Nagłówka. Lektor powie „Go to heading”, „Go to track” lub „Go to file” zależnie od typu danych, z których korzystasz. Następnie zostanie odczytany komunikat mówiący, że naciśnięcie w tym momencie klawisza Enter przeniesie cię na początek.

 • Naciśnij klawisz Enter, a zostaniesz przeniesiony na początek bieżącego tytułu lub albumu. Lektor powie „Beginning of title” lub „Beginning of album”.

 • Po krótkiej przerwie odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od początku.

Aby przejść na koniec tytułu lub albumu, wykonaj następujące czynności:
 • Naciśnij jeden raz klawisz Nagłówka. Lektor powie „Go to heading”, „Go to track” lub „Go to file” zależnie od typu danych, z których korzystasz. Następnie zostanie odczytany komunikat mówiący, że naciśnięcie w tym momencie klawisza Enter przeniesie cię na początek.

 • Naciśnij klawisz Numer 0, a następnie klawisz Enter, a zostaniesz przeniesiony na koniec bieżącego tytułu lub albumu. Lektor powie „End of title” lub „End of album”.11.10. Przechodzenie wstecz lub do przodu o 5 sekund.

Opcja przeskakiwania wstecz i do przodu korzysta z czarnych klawiszy Wstecz i Do Przodu, które mają kształt półkola i znajdują się po obu stronach klawisza Odtwarzaj/Zatrzymaj. Dla tytułów DAISY możesz ustawić przeskakiwanie wstecz i do przodu o 5 sekund lub o frazę. Korzystając z muzycznych płyt CD oraz z płyt lub kart z plikami audio, możesz przeskakiwać tylko o 5 sekund. Wybranie typu skoku możliwe jest poprzez system menu.


Aby wybrać opcję przeskakiwania o 5 sekund, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Control panel”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Klawiszami Numer 4 lub 6 przejdź do opcji „Select moving behaviour for forward and back” I wybierz ją klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „5 second moving”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Opcja zostanie zapamiętana i PLEXTALK automatycznie wyjdzie z systemu menu.

Gdy już wybierzesz przeskakiwanie o 5 sekund, możesz w następujący sposób przeskakiwać wstecz lub do przodu:
 • Aby przeskoczyć wstecz, naciśnij i puść klawisz Wstecz. Za każdym razem, gdy naciśniesz ten klawisz, zostaniesz przeniesiony wstecz o około 5 sekund.

 • Aby przeskoczyć do przodu, naciśnij i puść klawisz Do Przodu. Za każdym razem, gdy naciśniesz ten klawisz, zostaniesz przeniesiony do przodu o około 5 sekund.11.11. Szybkie przewijanie wstecz lub do przodu

Opcja szybkiego przewijania wstecz i do przodu korzysta z czarnych klawiszy Wstecz i Do Przodu, które mają kształt półkola i znajdują się po obu stronach klawisza Odtwarzaj/Zatrzymaj.
 • Aby szybko przewinąć do tyłu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Wstecz. Usłyszysz wysoki dźwięk przewijania. Gdy puścisz klawisz, odtwarzanie zostanie wznowione.

 • Aby szybko przewinąć do przodu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Do Przodu. Usłyszysz wysoki dźwięk przewijania. Gdy puścisz klawisz, odtwarzanie zostanie wznowione.

UWAGA: Gdy dłużej przytrzymasz klawisz Wstecz lub Do Przodu, prędkość przewijania zacznie rosnąć do 2-krotności i 4-krotności prędkości normalnej dla muzycznych płyt CD oraz do 4-krotności, 8-krotności i 16-krotności normalnej prędkości dla płyt lub kart z plikami DAISY lub audio. Jeśli puścisz klawisz, gdy prędkość przewijania jest 4-krotnie większa od prędkości normalnej dla muzycznych płyt CD lub 16-krotnie większa dla nośników z plikami DAISY lub audio, przewijanie nie zatrzyma się automatycznie. W takiej sytuacji, aby ponownie rozpocząć odtwarzanie, po prostu naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.11.12. Przeskakiwanie o dłuższy odcinek czasu.

Oprócz opisanych wyżej opcji przeskakiwania wstecz i do przodu, możesz także przeskakiwać wstecz i do przodu w odstępach o długości 1 minuty lub 10 minut. Opcja ta nosi nazwę „Time jump”.


Aby z niej skorzystać, wykonaj następujące czynności:


 • Klawiszami Numer 2 lub 8 przejdź do opcji „Time” w menu Nawigacja.

 • Aby przeskoczyć wstecz o 1 minutę, naciśnij i puść klawisz Numer 4.

 • Aby przeskoczyć do przodu o 1 minutę, naciśnij i puść klawisz Numer 6.

 • Aby przeskakiwać wstecz w odstępach 10 minut, naciśnij i przytrzymaj klawisz Numer 4. Gdy trzymasz klawisz, PLEXTALK będzie mówić „Minus 10 minutes”, „Minus 20 minutes”, „Minus 30 minutes” itd. Gdy przejdziesz wstecz o wybrany odcinek czasu, puść klawisz.

 • Aby przeskakiwać do przodu w odstępach 10 minut, naciśnij i przytrzymaj klawisz Numer 6. Gdy trzymasz klawisz, PLEXTALK będzie mówić „10 minutes”, „20 minutes”, „30 minutes” itd. Gdy przejdziesz do przodu o wybrany odcinek czasu, puść klawisz.

UWAGA: Po wykonaniu skoku odtwarzanie rozpocznie się automatycznie nawet, jeśli PLEXTALK wcześniej niczego nie odtwarzał.11.13. Uzyskiwanie informacji o odtwarzanym elemencie.

Często przydaje się możliwość uzyskania informacji o obecnie odtwarzanym elemencie. Możesz to zrobić w następujący sposób:
 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.

 • Jeśli korzystasz z tytułu DAISY, usłyszysz informacje: ile czasu upłynęło od początku, ile czasu pozostało do końca, całkowity czas publikacji, datę i czas utworzenia indeksu oraz pierwszą frazę tytułu.

 • Jeśli korzystasz z muzycznej płyty CD, usłyszysz informacje: ile czasu upłynęło od początku oraz ile zostało do końca ścieżki, całkowitą długość ścieżki, a następnie ile czasu upłynęło oraz ile pozostało do końca płyty i całkowitą długość płyty.

 • Jeśli korzystasz z płyty CD lub karty CF z plikami audio, usłyszysz informacje: ile czasu upłynęło od początku oraz ile zostało do końca bieżącego pliku, całkowitą długość pliku, a następnie datę i czas utworzenia indeksu.

 • Gdy już wysłuchasz podanych informacji, puść klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj, a PLEXTALK powróci do poprzednio wykonywanej czynności.

UWAGA: Szczegóły odczytywanych informacji różnią się w zależności od formatu używanej płyty CD lub karty CF, ale metoda uzyskiwania informacji jest dla wszystkich formatów taka sama.

UWAGA: Dla wszystkich typów danych, jeśli tryb odtwarzania jest ustawiony na tryb inny niż „Standard”, to przed opisywanymi wyżej informacjami urządzenie poda swój bieżący tryb odtwarzania.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna