Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownikaPobieranie 0.88 Mb.
Strona16/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   47

11.14. Używanie zakładek.

Zakładki umożliwiają znaczne rozszerzenie możliwości nawigacyjnych w tytułach DAISY, muzycznych płytach CD oraz płytach lub kartach z plikami audio. Podrozdział ten omawia dostępne typy zakładek oraz sposób ich wstawiania, usuwania i nawigacji.11.14.1. Typy zakładek.

W PLEXTALK-u możesz korzystać z następujących 4 typów zakładek:
 • Prosta zakładka – Jest to zakładka najłatwiejsza w użyciu. Dla każdego tytułu lub albumu możesz utworzyć jedną prostą zakładkę. PLEXTALK zawsze przypisze jej numer 0.

 • Zakładki numerowane – Do każdego tytułu lub albumu możesz wstawić do 10000 zakładek numerowanych. Do każdej zakładki jest przypisany numer z zakresu 1 do 65000. Jeśli przekroczysz ograniczenie 10000 zakładek, to przed utworzeniem nowej zakładki zostanie automatycznie usunięta zakładka najstarsza.

 • Zakładki głosowe – Są to zakładki numerowane, do których przypisano notatki głosowe. Zakładki głosowe oraz notatki korzystają z pamięci. Całkowita dostępna pamięć pozwala na około 30 minut nagrań. Domyślnie na zakładki głosowe przeznaczono 10 minut pamięci, a na notatki – 20 minut. Jeśli przekroczysz to ograniczenie, to przed utworzeniem nowej zakładki najstarsza zostanie automatycznie usunięta.

 • Zakładki kontynuacji – Dla każdego tytułu lub albumu zapamiętywana jest bieżąca pozycja odtwarzania. Gdy później ponownie skorzystasz z danego tytułu lub albumu, to odtwarzanie automatycznie rozpocznie się od miejsca, w którym ostatnio zostało przerwane.

UWAGA: PLEXTALK potrafi zapamiętać zakładki oraz inne informacje dla 1000 tytułów lub albumów.11.14.2. Uzyskiwanie informacji o zakładkach.

PRZYPOMNIENIE: Klawisz Zakładki jest to czarny klawisz w kształcie rombu, czwarty od góry w kolumnie 5 klawiszy po lewej stronie PLEXTALK-a.


Aby uzyskać informacje o zakładkach umieszczonych w bieżącym tytule, niezależnie od tego, czy PLEXTALK obecnie jest w trakcie odtwarzania, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Zakładki.

 • Urządzenie odczyta numer bieżącej zakładki, liczbę wszystkich zakładek oraz liczbę zakładek głosowych.

UWAGA: Jeśli w bieżącym tytule lub albumie nie ma żadnych zakładek, PLEXTALK powie „Bookmark does not exist”.11.14.3. Wstawianie zakładek.

W tym podrozdziale opisano wstawianie zakładek prostych, numerowanych oraz głosowych do tytułu lub albumu.


Aby wstawić prostą zakładkę, niezależnie od tego, czy PLEXTALK jest w trakcie odtwarzania, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij dwa razy klawisz Zakładki. PLEXTALK powie „Set the bookmark”.

 • Naciśnij klawisz Enter. PLEXTALK powie „Set simple bookmark”.

UWAGA: Dla tytułu lub albumu możesz ustawić tylko jedną prostą zakładkę. Gdy wstawisz prostą zakładkę ponownie, istniejąca prosta zakładka zostanie usunięta.

UWAGA Do prostej zakładki automatycznie przypisywany jest numer 0.

UWAGA: PLEXTALK nie pozwoli na wstawienie prostej zakładki w miejscu, w którym istnieje już inna zakładka.


Aby wstawić numerowaną zakładkę, niezależnie od tego, czy PLEXTALK jest w trakcie odtwarzania, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij dwa razy klawisz Zakładki. PLEXTALK powie „Set bookmark”.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wprowadź numer, który chcesz przypisać do zakładki.

 • Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wybór lub klawisz Anuluj, aby skasować wprowadzone informacje.

UWAGA: PLEXTALK nie pozwoli na wstawienie zakładki w miejscu, w którym istnieje już inna zakładka.


Aby wstawić zakładkę głosową, niezależnie od tego, czy PLEXTALK jest w trakcie odtwarzania, wykonaj następujące czynności:
PRZYPOMNIENIE: Klawisz Nagrywania to biały okrągły klawisz z czerwoną obwódką. Znajduje się on w lewym przednim rogu górnej części PLEXTALK-a.


 • Naciśnij trzy razy klawisz Zakładki. PLEXTALK powie „Set voice bookmark”.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wprowadź numer, który chcesz przypisać do tej zakładki głosowej.

 • Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wybór lub klawisz Anuluj, aby skasować wprowadzone informacje.

 • Jeśli wprowadzisz numer wcześniej istniejącej zakładki, PLEXTALK zapyta, czy zastąpić istniejącą zakładkę, czy zmienić wprowadzony numer nowej zakładki. Naciśnij klawisz Enter, aby zastąpić istniejącą zakładkę, lub klawisz Anuluj, aby wprowadzić inny numer zakładki.

 • Po wpisaniu prawidłowego numeru dla zakładki głosowej, PLEXTALK odczyta przypomnienie, że powinieneś nacisnąć i przytrzymać klawisz Nagrywania, a następnie nagrać krótką wiadomość. PLEXTALK powie także, że poziom nagrywania zostanie ustawiony automatycznie.

 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Nagrywania, a następnie wypowiedz krótki komentarz głosowy.

 • Gdy skończysz, puść klawisz Nagrywania. PLEXTALK potwierdzi, że zakładka głosowa została wstawiona.

UWAGA: Wbudowany mikrofon znajduje się pod kratką umieszczoną z tyłu górnej części PLEXTALK-a.


UWAGA: Możesz wybrać, czy chcesz, aby zakładki głosowe były odtwarzane, gdy przemieszczasz się po zakładkach lub słuchasz tytułu lub albumu. Informacje, jak to zrobić, znajdują się na końcu tego rozdziału.
UWAGA: Zakładki kontynuacji są automatycznie wstawiane przez PLEXTALK-a, gdy przejdziesz do innego tytułu lub albumu albo gdy wyłączysz urządzenie. W tym wypadku nie musisz nic robić.

11.14.4. Przechodzenie do zakładek.

Ten podrozdział opisuje sposoby przechodzenia do różnych typów zakładek.


Aby przeskoczyć do prostej zakładki, niezależnie od tego, czy PLEXTALK jest w trakcie odtwarzania, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Zakładki. PLEXTALK powie „Go to bookmark”.

 • Naciśnij klawisz Enter, a PLEXTALK przejdzie do prostej zakładki i odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Aby przeskoczyć do numerowanej zakładki, niezależnie od tego, czy PLEXTALK jest w trakcie odtwarzania, wykonaj następujące czynności:
 • Naciśnij jeden raz klawisz Zakładki. PLEXTALK powie „Go to bookmark”.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wprowadź numer zakładki, do której chcesz przejść.

 • Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wybór lub klawisz Anuluj, aby skasować wprowadzone informacje.

 • Jeśli wpisałeś prawidłowy numer zakładki, PLEXTALK przejdzie do wybranej zakładki i odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

UWAGA: Jeśli spróbujesz przejść do numerowanej zakładki, która nie istnieje, PLEXTALK odczyta komunikat błędu.


Aby przeskoczyć do zakładki głosowej, niezależnie od tego, czy PLEXTALK jest w trakcie odtwarzania, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Zakładki. PLEXTALK powie „Go to bookmark”.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wprowadź numer zakładki głosowej, do której chcesz przejść.

 • Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wybór lub klawisz Anuluj, aby skasować wprowadzone informacje.

 • Jeśli wpisałeś prawidłowy numer zakładki, PLEXTALK przejdzie do wybranej zakładki i odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

 • Zależnie od wybranego ustawienia dotyczącego odtwarzania zakładek głosowych, nagrany wcześniej komentarz głosowy zostanie w tym momencie odtworzony lub nie.

UWAGA: Jeśli spróbujesz przejść do zakładki, która nie istnieje, PLEXTALK odczyta komunikat błędu.


Gdy wstawisz jakieś zakładki do tytułu lub albumu, w menu Nawigacja pojawi się opcja „Bookmark”. Aby przejść do następnej zakładki o niższym lub wyższym numerze, wykonaj następujące czynności:


 • Klawiszami Numer 2 lub 8 przejdź do opcji „Bookmark” w menu Nawigacja.

 • Naciśnij klawisz Numer 4, aby przejść do następnej zakładki o niższym numerze. PLEXTALK przejdzie do zakładki i odczyta jej numer. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli jesteś na zakładce o najniższym numerze, naciśnięcie klawisza Numer 4 przeniesie cię do zakładki o numerze najwyższym.

 • Naciśnij klawisz Numer 6, aby przejść do następnej zakładki o wyższym numerze. PLEXTALK przejdzie do zakładki i odczyta jej numer. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli jesteś na zakładce o najwyższym numerze, naciśnięcie klawisza Numer 6 przeniesie cię do zakładki o numerze najniższym.

UWAGA: Używając tego sposobu przemieszczasz się według kolejności numerowania zakładek, a nie według czasowej kolejności ich występowania w tytule lub albumie. Przykładowo załóżmy, że w losowych miejscach tytułu lub albumu wstawiłeś zakładki o numerach od 1 do 10 i jesteś obecnie na zakładce numer 5. Wyżej opisana metoda przeniesie cię do zakładki 4 lub 6 niezależnie od tego, gdzie się one znajdują nawet, jeśli między zakładkami 4 i 5 lub 5 i 6 znajdują się inne zakładki.

UWAGA: Do prostej zakładki automatycznie przypisywany jest numer 0.

UWAGA: Jeśli w tytule nie ma żadnych zakładek, opcja "Bookmark" nie będzie dostępna w menu Nawigacja.11.14.5. Usuwanie zakładek.

Ten podrozdział mówi, jak usunąć poszczególne lub wszystkie zakładki znajdujące się w bieżącym tytule lub we wszystkich tytułach.


Aby usunąć prostą zakładkę z bieżącego tytułu lub albumu, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij 4 razy klawisz Zakładki. PLEXTALK powie „Clear bookmark”.

 • Naciśnij klawisz Enter, a prosta zakładka zostanie usunięta. Dla potwierdzenia PLEXTALK powie „Cleared”.

UWAGA: Jeśli spróbujesz usunąć prostą zakładkę, a nie została ona wcześniej wstawiona, PLEXTALK odczyta komunikat błędu.


Aby usunąć zakładkę numerowaną lub głosową, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij 4 razy klawisz Zakładki. PLEXTALK powie „Clear bookmark”.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wprowadź numer zakładki, którą chcesz usunąć.

 • Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wybór lub klawisz Anuluj, aby skasować wprowadzone informacje.

 • Gdy potwierdzisz numer zakładki do usunięcia, PLEXTALK usunie wybraną zakładkę z bieżącego tytułu lub albumu, a następnie powie „Cleared”.

UWAGA: Jeśli usuwana zakładka to zakładka głosowa, przypisany do niej komentarz głosowy zostanie także usunięty z pamięci.

UWAGA: Jeśli wpiszesz nieprawidłowy numer zakładki, PLEXTALK odczyta komunikat błędu.
Aby usunąć wszystkie zakładki z bieżącego tytułu lub albumu, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Bookmark”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Clear all bookmarks in current title”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK zapyta o potwierdzenie. Jeśli chcesz kontynuować, naciśnij klawisz Enter, a PLEXTALK powie „Cleared”. Jeśli jednak zmieniłeś zdanie, naciśnij klawisz Anuluj lub klawisz Menu, aby całkiem wyjść z systemu menu.

UWAGA: Powyższa procedura usuwa tylko zakładki z bieżącego tytułu lub albumu i nie ma żadnego wpływu na zakładki w innych tytułach lub albumach.


Aby usunąć wszystkie zakładki ze wszystkich tytułów i albumów, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Bookmark”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Clear all bookmarks”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • PLEXTALK zapyta o potwierdzenie. Jeśli chcesz kontynuować, naciśnij klawisz Enter, a PLEXTALK powie „Cleared”. Jeśli jednak zmieniłeś zdanie, naciśnij klawisz Anuluj lub klawisz Menu, aby całkiem wyjść z systemu menu.11.14.6. Włączanie i wyłączanie odtwarzania zakładek głosowych.

Gdy korzystasz z akładek głosowych, możesz wybrać, czy mają one być odtwarzane, czy nie.


Aby włączyć lub wyłączyć zakładki głosowe, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Bookmark”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Setting of playing voice bookmark”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Klawiszami Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Voice bookmark on” (Zakładki głosowe włączone) lub „Voice bookmark off” (Zakładki głosowe wyłączone), a następnie zatwierdź wybór klawiszem Enter. Dla potwierdzenia PLEXTALK powie „Set”.

UWAGA: Domyślne ustawienie tej opcji to „Voice bookmark on”.


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna