Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Odtwarzanie tytułów DAISYPobieranie 0.88 Mb.
Strona17/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   47

12. Odtwarzanie tytułów DAISY.

Rozdział ten opisuje dodatkowe opcje, z których można korzystać podczas odtwarzania tytułów DAISY z płyty CD lub karty CF. Jeśli wcześniej nie włożyłeś do PLEXTALK-a płyty lub karty w formacie DAISY, to warto zrobić to teraz. Możesz na przykład skorzystać z płyty CD z niniejszym Podręcznikiem Użytkownika, ponieważ zawiera ona wiele omawianych w tym rozdziale opcji.


OSTROŻNIE: PLEXTALK jest kompatybilny tylko z okrągłymi płytami CD. Płyty o nieregularnym kształcie, np. w kształcie wizytówek, spowodują uszkodzenie i nie powinny być używane.

OSTROŻNIE: Nie przyklejaj na płytę CD żadnych grubszych elementów, takich jak naklejki brajlowskie, ponieważ płyta obraca się w odtwarzaczu bardzo szybko.

PRZYPOMNIENIE: W kolumnie 5 klawiszy znajdującej się z lewej strony górnej części PLEXTALK-a, klawisz Nagłówka to drugi od góry klawisz, a klawisz Strony jest trzecim klawiszem od góry. Oba klawisze są czarne i mają kształt rombu.

12.1. Uzyskiwanie informacji o nagłówkach i tytułach.

Aby uzyskać informacje o tytułach na płycie CD lub karcie CF oraz o nagłówkach w bieżącym tytule, niezależnie od tego, czy PLEXTALK obecnie jest w trakcie odtwarzania, wykonaj następujące czynności:
 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Nagłówka.

 • Urządzenie odczyta numer bieżącego nagłówka oraz liczbę wszystkich nagłówków w bieżącym tytule.

 • Jeśli na płycie lub karcie znajduje się więcej niż 1 tytuł, zostanie odczytany także numer bieżącego tytułu oraz liczba wszystkich tytułów na płycie lub karcie.

 • PLEXTALK obsługuje tytuły nagrywane na więcej niż 1 płycie CD. Jeśli bieżący tytuł został nagrany w ten sposób, to zostanie odczytany także numer bieżącej płyty CD oraz liczba wszystkich płyt CD składających się na bieżący tytuł.

 • Następnie urządzenie odczyta stan praw autorskich dla bieżącej sekcji w tytule DAISY.

 • Po tych komunikatach zostanie odtworzona pierwsza fraza bieżącej sekcji.

PRZYPOMNIENIE: PTR2 rozpoznaje następujące 4 kategorie informacji o prawach autorskich: „Master”, „Copy”, „DAISY” oraz „No copyright information”. Komunikat odczytany przez PLEXTALK-a będzie zawierał jedną z tych kategorii.

UWAGA: Jeśli pozycja odtwarzania znajduje się aktualnie na początku lub końcu tytułu, to ponieważ w miejscach tych nie ma żadnego dźwięku, nie usłyszysz informacji o prawach autorskich ani pierwszej frazy sekcji.

12.2. Uzyskiwanie informacji o stronach.

Aby uzyskać informacje o stronach w bieżącym tytule, niezależnie od tego, czy PLEXTALK obecnie jest w trakcie odtwarzania, wykonaj następujące czynności:
 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Strony.

 • Urządzenie odczyta numer bieżącej strony oraz maksymalną liczbę stron w bieżącym tytule.

UWAGA: Jeśli w tytule DAISY umieszczono strony tytułowe lub strony specjalne, to razem z informacjami o stronach zostanie odczytana także liczba stron tytułowych i stron specjalnych.

12.3. Nawigacja po tytułach.

Jeśli na płycie CD lub karcie CF znajduje się więcej niż 1 tytuł DAISY, to możliwe jest przełączenie się z obecnie czytanego tytułu na inny. Można to zrobić w następujący sposób korzystając albo z opcji „Go To Title” albo z menu Nawigacja.


Aby przejść bezpośrednio do wybranego tytułu, wykonaj następujące czynności:


 • Naciskaj klawisz Nagłówka aż lektor powie „Go to title”.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wpisz numer tytułu, do którego chcesz przejść.

 • Gdy wpiszesz prawidłowy numer tytułu i naciśniesz klawisz Enter, PLEXTALK przełączy się na wybrany tytuł. Jeśli wpiszesz nieprawidłowy numer tytułu, PLEXTALK odczyta komunikat błędu.

Aby przemieszczać się po dostępnych tytułach jeden po drugim, wykonaj następujące czynności:
 • Klawiszami Numer 2 lub 8 przejdź do opcji „Total Titles” w menu Nawigacja.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 możesz przechodzić kolejno po dostępnych tytułach.

 • Jeśli chcesz odtwarzać wybrany tytuł, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj. Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca w tytule, w którym ostatnio zostało zatrzymane.

 • Jeśli chcesz przejść do innego tytułu, korzystaj dalej z klawiszy Numer 4 lub 6 aż znajdziesz wybrany tytuł.

UWAGA: Jeśli na płycie CD lub karcie CF znajduje się tylko 1 tytuł, opcje nawigacji po tytułach nie będą dostępne w systemie.12.4. Nawigacja po nagłówkach.

Przechodzenie po nagłówkach przypomina nawigację według tytułów. Możesz bezpośrednio przejść do wybranego nagłówka lub przechodzić po dostępnych nagłówkach jeden za drugim.


PRZYPOMNIENIE: Nagłówki to specjalnie oznaczone miejsca w tytule DAISY, takie jak początki rozdziałów i podrozdziałów, do których możliwy jest szybki dostęp. Nagłówki numerowane są kolejno od początku tytułu. Do każdego nagłówka przypisany jest poziom nawigacji o numerze od 1 do 6.
Aby przejść bezpośrednio do wybranego nagłówka, wykonaj następujące czynności:


 • Naciskaj klawisz Nagłówka aż lektor powie „Go to heading”.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wpisz numer nagłówka, do którego chcesz przejść.

 • Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wybór lub klawisz Anuluj, aby skasować wprowadzone informacje.

 • Gdy wpiszesz prawidłowy numer nagłówka i naciśniesz klawisz Enter, PLEXTALK przełączy się na wybrany nagłówek i odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli wpiszesz nieprawidłowy numer nagłówka, PLEXTALK odczyta komunikat błędu.

Aby przechodzić po nagłówkach sekwencyjnie, wykorzystując poziomy nagłówków, wykonaj następujące czynności:
 • Naciśnij klawisz Numer 4, aby przejść do poprzedniego nagłówka na wybranym poziomie. PLEXTALK przełączy się na wybrany nagłówek i odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli nie ma już wcześniej żadnego nagłówka, PLEXTALK przejdzie na początek i powie „Beginning of title”.

 • Naciśnij klawisz Numer 6, aby przejść do następnego nagłówka na wybranym poziomie. PLEXTALK przełączy się na wybrany nagłówek i odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli nie ma już później żadnego nagłówka, PLEXTALK przejdzie na koniec i powie „End of title”.

UWAGA: Gdy przemieszczasz się po tytule w ten sposób, PLEXTALK zatrzyma się na wszystkich nagłówkach, których poziom jest taki sam lub wyższy, niż wybrany przez ciebie poziom. Przykładowo, jeśli wybrałeś nawigację po Poziomie 3, PLEXTALK zatrzyma się na wszystkich nagłówkach Poziomu 1, Poziomu 2 i Poziomu 3. Jeśli jednak wybrałeś nawigację po poziomie 1, PLEXTALK zatrzyma się tylko na nagłówkach Poziomu 1.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna