Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Wybieranie trybu odtwarzaniaPobieranie 0.88 Mb.
Strona19/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   47

12.8. Wybieranie trybu odtwarzania.

Przy korzystaniu z tytułu DAISY możesz ustawić wiele różnych trybów odtwarzania. Dostępne są następujące opcje:
 • Standard play – jest to ustawienie domyślne. Urządzenie zatrzymuje odtwarzanie, gdy dojdzie do końca tytułu. PLEXTALK powie „End of title”. Naciśnięcie wtedy klawisza Odtwarzaj/Zatrzymaj spowoduje ponowne odtwarzanie płyty od początku.

 • Repeat between bookmarks – jeśli wstawiłeś zakładki do tytułu, to do momentu zatrzymania odtwarzania będzie bez przerwy powtarzany dźwięk znajdujący się między zakładkami umieszczonymi po obu stronach bieżącej pozycji odtwarzania. W tym trybie odtwarzania początek i koniec tytułu są traktowane jako zakładki.

 • Repeat section – bieżąca sekcja będzie powtarzana do momentu zatrzymania odtwarzania.

 • Repeat title – bieżący tytuł będzie powtarzany do momentu zatrzymania odtwarzania.

 • Repeat all titles – wszystkie tytuły będą odtwarzane w kolejności i bez przerwy do momentu zatrzymania odtwarzania.

 • Repeat random – sekcje znajdujące się w bieżącym tytule będą bez przerwy odtwarzane w losowej kolejności do momentu zatrzymania odtwarzania.

UWAGA: W takiej sytuacji nie liczy się numeryczna kolejność zakładek, ale ich czasowe rozmieszczenie w tytule.


Aby wybrać tryb odtwarzania, wykonaj następujące czynności:


 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Playing Settings”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter. Zostanie odczytany obecnie wybrany tryb odtwarzania.

 • Wybierz preferowany tryb odtwarzania klawiszem Numer 4 lub 6, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Wybór zostanie zapamiętany i PLEXTALK automatycznie wyjdzie z systemu menu.

UWAGA: Gdy zmienisz tryb odtwarzania, to wybrany tryb pozostanie aktywny do czasu kolejnej zmiany i nie zostanie utracony nawet, jeśli wyłączysz i ponownie włączysz urządzenie.13. Odtwarzanie muzycznych płyt CD.

Ten rozdział opisuje funkcje używane w czasie odtwarzania muzycznych płyt CD. Przedstawione polecenia są podobne do analogicznych poleceń przeznaczonych dla tytułów DAISY, więc ich przyswojenie nie powinno sprawić ci problemów. Zanim zaczniesz dalej czytać niniejszy rozdział, upewnij się, że włożyłeś do urządzenia muzyczną płytę CD. Dzięki temu będziesz mógł na bieżąco wypróbowywać przedstawione funkcje.


OSTROŻNIE: PLEXTALK może mieć problemy z odtworzeniem muzycznych płyt CD, które nie są zgodne ze standardem CD digital audio (CD-DA). Niektóre chronione przed kopiowaniem muzyczne płyty CD nie są zgodne z CD-DA. Może to mieć wpływ na ich odtwarzanie nawet w odtwarzaczach zbudowanych w oparciu o CD-ROM, takich jak PLEXTALK.

OSTROŻNIE: PLEXTALK jest kompatybilny tylko z okrągłymi płytami CD. Płyty o nieregularnym kształcie, np. w kształcie wizytówek, spowodują uszkodzenie i nie powinny być używane.

OSTROŻNIE: Nie przyklejaj na płytę CD żadnych grubszych elementów, takich jak naklejki brajlowskie, ponieważ płyta obraca się w odtwarzaczu bardzo szybko.

13.1. Nawigacja po ścieżkach.

Przechodzenie po ścieżkach przypomina nawigację według nagłówków lub stron. Możesz bezpośrednio przejść do wybranej ścieżki lub przechodzić po dostępnych ścieżkach jedna za drugą. Ścieżki numerowane są kolejno od początku albumu.


Aby przejść bezpośrednio do wybranej ścieżki, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Nagłówka. Lektor powie „Go to track”.

 • Za pomocą Klawiatury Numerycznej wpisz numer ścieżki, do której chcesz przejść.

 • Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wybór lub klawisz Anuluj, aby skasować wprowadzone informacje.

 • Gdy wpiszesz prawidłowy numer ścieżki i naciśniesz klawisz Enter, PLEXTALK przełączy się na wybraną ścieżkę i odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli wpiszesz nieprawidłowy numer ścieżki, PLEXTALK odczyta komunikat błędu.

Aby przechodzić po ścieżkach sekwencyjnie, wykonaj następujące czynności:

Klawiszami Numer 2 lub 8 przejdź do opcji „Track” w menu Nawigacja.


 • Naciśnij klawisz Numer 4, aby przejść do poprzedniej ścieżki. PLEXTALK przełączy się na poprzednią ścieżkę i odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli nie ma już wcześniej żadnej ścieżki, PLEXTALK przejdzie na początek i powie „Beginning of album”.

 • Naciśnij klawisz Numer 6, aby przejść do następnej ścieżki. PLEXTALK przełączy się na następną ścieżkę i odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli nie ma już później żadnej ścieżki, PLEXTALK przejdzie na koniec i powie „End of album”.

UWAGA: Gdy przemieszczasz się wstecz po ścieżkach, jeśli dana ścieżka będzie odtwarzana dłużej niż 3 sekundy, to następnym razem, gdy spróbujesz przejść wstecz o jedną ścieżkę, w rzeczywistości przejdziesz na początek bieżącej ścieżki. Jeśli natomiast w ciągu 3 sekund ponownie przejdziesz wstecz, to znajdziesz się na poprzedniej ścieżce.13.2. Wybieranie trybu odtwarzania.

Tak samo, jak dla tytułów DAISY, również dla muzycznych płyt CD możesz ustawić wiele różnych trybów odtwarzania. Dostępne są następujące opcje:
 • Standard play – jest to ustawienie domyślne. Urządzenie zatrzymuje odtwarzanie, gdy dojdzie do końca albumu. PLEXTALK powie „End of album”. Naciśnięcie wtedy klawisza Odtwarzaj/Zatrzymaj spowoduje ponowne odtwarzanie płyty od początku.

 • Repeat track – bieżąca ścieżka będzie powtarzana do momentu zatrzymania odtwarzania.

 • Repeat album – bieżący album będzie powtarzany do momentu zatrzymania odtwarzania.

 • Repeat random – ścieżki znajdujące się w bieżącym albumie będą bez przerwy odtwarzane w losowej kolejności do momentu zatrzymania odtwarzania.

 • Repeat between bookmarks – jeśli wstawiłeś zakładki do albumu, to do momentu zatrzymania odtwarzania będzie bez przerwy powtarzany dźwięk znajdujący się między zakładkami umieszczonymi po obu stronach bieżącej pozycji odtwarzania. W tym trybie odtwarzania początek i koniec albumu są traktowane jako zakładki.

UWAGA: W takiej sytuacji nie liczy się numeryczna kolejność zakładek, ale ich czasowe rozmieszczenie w albumie.


Aby wybrać tryb odtwarzania, wykonaj następujące czynności:


 • Naciśnij jeden raz klawisz Menu, aby wejść do Menu Głównego.

 • Za pomocą klawiszy Numer 4 lub 6 wybierz opcję „Playing Settings”, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter. Zostanie odczytany obecnie wybrany tryb odtwarzania.

 • Wybierz preferowany tryb odtwarzania klawiszem Numer 4 lub 6, a potem zatwierdź wybór klawiszem Enter.

 • Wybór zostanie zapamiętany i PLEXTALK automatycznie wyjdzie z systemu menu.

UWAGA: Gdy zmienisz tryb odtwarzania, to wybrany tryb pozostanie aktywny do czasu kolejnej zmiany i nie zostanie utracony nawet, jeśli wyłączysz i ponownie włączysz urządzenie.


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna