Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Informacje o prawach autorskich do tego podręcznikaPobieranie 0.88 Mb.
Strona2/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

2.1. Informacje o prawach autorskich do tego podręcznika.

Shinano Kenshi zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnej chwili produktów opisanych w tym podręczniku bez wcześniejszego powiadomienia.


Shinano Kenshi nie daje gwarancji do treści niniejszego podręcznika, w szczególności nie gwarantuje przydatności handlowej podręcznika lub jego przydatności do określonych celów. Co więcej, Shinano Kenshi Co., Ltd. Zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści tego podręcznika bez powiadamiania o tym żadnych osób i organizacji.
Podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie może być kopiowany, tłumaczony, ani przenoszony na żadne medium lub urządzenie elektroniczne bez wcześniejszej zgody Shinano Kenshi.
Copyright 2005 Shinano Kenshi Co., Ltd. Wydanie pierwsze, Październik 2005.

2.2. Licencje i znaki handlowe.

Wszystkie licencje i znaki handlowe są własnością ich właścicieli.


2.3. Ograniczenia dotyczące kopiowania lub nagrywania urządzeniem PLEXTALK PTR2.

Przed rozpoczęciem korzystania z PLEXTALK-a zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć ograniczenia prawne, które mają zastosowanie podczas korzystania z urządzenia.


2.3.1. Informacje ogólne.
PLEXTALK pomoże ci w nagrywaniu i kopiowaniu materiałów dźwiękowych, do których posiadasz prawo autorskie lub uzyskałeś pozwolenie od właściciela praw autorskich lub licencjodawcy. Jeśli nie posiadasz praw autorskich lub nie uzyskałeś odpowiedniego pozwolenia od ich właściciela lub licencjodawcy, nieautoryzowane nagrywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów grozi surowymi karami cywilnymi i karnymi zgodnie z prawem autorskim oraz z międzynarodowymi traktatami o prawie autorskim. Jeśli nie masz pewności co do przysługujących ci praw, skontaktuj się ze swoim doradcą prawnym.
Shinano Kenshi w żadnym wypadku nie odpowiada za jakiekolwiek konsekwencje nielegalnego kopiowania dokonanego przy użyciu urządzenia PLEXTALK.

2.3.2. Reguły dotyczące dźwięku cyfrowego.

PLEXTALK PTR2 jest zgodny ze standardami SCMS (Serial Copy Management System). Standardy te regulują nagrywanie i kopiowanie sygnałów cyfrowych pomiędzy cyfrowymi urządzeniami dźwiękowymi do jednego pokolenia od oryginału.


Główna zasada tego standardu mówi, że komercyjnie sprzedawana muzyka cyfrowa znajdująca się na dyskach CD, MD, a także nagrania analogowe, transmisje FM itp. po przekształceniu do postaci nagrania cyfrowego mogą być kopiowane, ale wykonanych kopii nie można już więcej kopiować.
W czasie trwania nagrania cyfrowego PLEXTALK sprawdza stan SCMS ścieżka po ścieżce. Ścieżki, dla których nagrywanie lub kopiowanie cyfrowe jest zabronione, nie mogą być kopiowane przy użyciu PLEXTALK-a.

2.3.3. Płyty CD z muzyką.

Kopie muzycznych płyt CD można wykonywać tylko dla własnych potrzeb i, zgodnie z prawem autorskim, nie można ich używać do innych celów bez zgody właściciela praw autorskich. Muzyczne płyty CD-R lub CD-RW, czyli specjalne płyty do nagrywania muzyki, zawierają specjalne kody identyfikujące, że zapłacono dodatkowe pieniądze jako rekompensatę za prywatne nagrywanie w celu ochrony praw autorskich, podobnie jak ma to miejsce w innych urządzeniach, takich jak dyski MD.

PLEXTALK wyposażony jest w mechanizm, który sprawdza opisane wyżej kody identyfikacji, co pozwala na nagrywanie na muzycznych płytach CD-R. Muzyczne płyty CD-R i CD-RW są sprzedawane przez kilka firm. Gdy kupujesz płytę CD-R lub CD-RW sprawdź, czy jest to płyta audio, czy płyta przeznaczona na dane.

2.3.4. Typy informacji o prawach autorskich wykorzystywane przez PLEXTALK-a.

PLEXTALK potrafi odczytać stan praw autorskich z plików lub ścieżek umieszczonych na płytach CD lub kartach CF. Rozpoznaje on 4 różne stany praw autorskich: „MASTER”, „COPY”, „DAISY” i „Brak informacji o prawach autorskich”.
 • „MASTER” oznacza, że kopię można wykonać tylko jeden raz. Po wykonaniu kopii stan praw autorskich skopiowanego pliku lub ścieżki zmieniany jest z "MASTER" na "COPY", zgodnie ze standardem SCMS.

 • „COPY” oznacza, że PLEXTALK nie pozwoli na ponowne skopiowanie pliku lub ścieżki, ale możesz przenieść taki plik lub ścieżkę z karty CF na płytę CD.

 • „DAISY” to pierwotne przeznaczenie PLEXTALK-a. Bez żadnych ograniczeń możesz kopiować tytuły DAISY na czystą płytę CD lub kartę CF.

 • „Brak informacji o prawach autorskich” oznacza, że jest to twoje oryginalne nagranie lub na nośniku nie znaleziono informacji o prawach autorskich.

UWAGA: Na muzycznych płytach CD każda ścieżka posiada własne informacje o prawach autorskich. Dlatego może zdarzyć się sytuacja, że na jednym nośniku znajdą się ścieżki z oznaczonym stanem „MASTER” oraz „COPY”.


3. Wprowadzenie do DAISY.
Rozdział ten przedstawia ogólne informacje o formacie DAISY oraz objaśnia używaną terminologię. Jeśli wcześniej nie miałeś kontaktu z formatem DAISY, dokładnie przeczytaj ten rozdział. Jeśli jesteś doświadczonym użytkownikiem DAISY, możesz przejrzeć informacje zawarte w tym rozdziale lub całkiem go pominąć.

3.1. Czym jest DAISY?

DAISY to skrót od słów Digital Accessible Information System (cyfrowy system dostępnej informacji). Jest to format rozwijany jako międzynarodowy standard dla cyfrowych książek mówiących. Książki DAISY mogą być odtwarzane na specjalnym odtwarzaczu sprzętowym lub na komputerze wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie.3.2. Główne cechy DAISY.

Format DAISY wyróżnia się następującymi głównymi cechami:
 • Kompresja informacji – wysoki poziom kompresji pozwala na przechowywanie do 90 godzin cyfrowego dźwięku na jednej płycie CD.

 • Elastyczna nawigacja – format DAISY udostępnia wiele opcji, które pozwalają czytelnikowi na szybki dostęp do wybranych części książki. Do opcji tych zalicza się nawigacja na 6 poziomach oraz według stron, grup i zdań. Szczegóły dotyczące tych opcji opisano w dalszej części tego rozdziału.

 • Możliwości multimedialne – oprócz cyfrowego dźwięku, format DAISY może także zawierać tekst, grafikę, a nawet filmy video, a wszystko w jednej całkowicie zsynchronizowanej prezentacji.


3.3. Typy książek DAISY.
Format DAISY rozróżnia 6 typów książek DAISY, począwszy od książek dźwiękowych bez żadnej struktury nawigacyjnej, a skończywszy na książkach tekstowych bez dźwięku. Poniżej przedstawiono krótki opis każdego typu:


 • Typ 1 – Dźwięk bez struktury nawigacyjnej. Najprostszy rodzaj książki. Bezpośrednie przechodzenie do wybranych punktów książki nie jest możliwe.

 • Typ 2 – Dźwięk ze strukturą nawigacyjną. Specjalny plik tekstowy opisuje strukturę książki i zawiera łącza do elementów, takich jak nagłówki i numery stron. Pozwala to czytelnikowi na przejście bezpośrednio do tych punktów. Ten plik tekstowy nazywamy Spisem Treści lub ToC (ang. Table of Contents).

 • Typ 3 – Dźwięk ze strukturą nawigacyjną i częścią tekstu: Oprócz struktury książki, plik tekstowy zawiera także część tekstu książki, np. skorowidz lub indeks. Po otwarciu książki na komputerze PC tekst będzie pojawiał się na ekranie, a czytelnik będzie mógł wyszukiwać w tekście poszczególne słowa.

 • Typ 4 – Dźwięk i pełny tekst: Wyprodukowanie tego rodzaju książki zajmuje najwięcej czasu, ale umożliwia ona najlepszy dostęp do treści. Dźwięk jest w całej książce w pełni zsynchronizowany z tekstem, więc w danym momencie ten sam tekst wyświetlany jest na ekranie i odczytywany przez lektora.

 • Typ 5 – Pełny tekst i częściowo dźwięk: książka ma strukturę nawigacyjną i pełny tekst, ale tylko jej część została nagrana dźwiękowo. Plik tekstowy ze znacznikami zawiera opis struktury oraz tekst książki, ale dźwięk dostępny jest tylko do części książki.

 • Typ 6 – Pełny tekst bez dźwięku: Jest to elektroniczny tekst ze strukturą nawigacyjną. Pliki dźwiękowe nie są dostępne.

UWAGA: Ponieważ urządzenie PTR2 nie posiada możliwości przetwarzania tekstu, może produkować tylko książki DAISY zawierające jedynie dźwięk, tzn. typu 1 i 2.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna