Plextalk ptr 2 podręcznik użytkownika


Włączanie i wyłączanie monitora nagrywaniaPobieranie 0.88 Mb.
Strona27/47
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   47

16.11. Włączanie i wyłączanie monitora nagrywania.

PLEXTALK umożliwia monitorowanie nagrania w czasie jego wykonywania. Dzięki temu możesz ocenić, jak będzie wyglądać końcowy efekt nagrywania. Ten podrozdział opisuje włączanie i wyłączanie monitora nagrywania.


Możesz włączyć lub wyłączyć monitor nagrywania, gdy urządzenie jest w trybie gotowości do nagrywania, w czasie nagrywania lub w czasie przerwy w nagrywaniu. Można to zrobić następująco:


 • Jeśli jest to potrzebne, podłącz słuchawki stereofoniczne do gniazda słuchawkowego na lewym boku PLEXTALK-a. (Przeczytaj uwagę poniżej)

 • Naciśnij jeden raz klawisz Zakładki, aby wyłączyć monitor nagrywania.

 • Naciśnij ponownie klawisz Zakładki, aby włączyć monitor nagrywania.

 • Przy włączaniu lub wyłączaniu monitora nagrywania PLEXTALK będzie mówił, która opcja jest obecnie aktywna.

UWAGA: Aby uniknąć sprzężenia zwrotnego przy nagrywaniu z wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu, monitor nagrywania będzie działał tylko przy podłączonych słuchawkach. Gdy nagrywasz z wejścia liniowego, używanie słuchawek nie jest konieczne.

UWAGA: Monitor nagrywania jest dla wszystkich nagrań domyślnie włączony.

17. Tworzenie tytułu DAISY.

W rozdziale 16 dowiedziałeś się, jak przygotować PLEXTALK-a do nagrywania, ustawić poziom nagrywania oraz wykonać proste nagranie. Ten rozdział przedstawia wszystkie dodatkowe informacje, których potrzebujesz do stworzenia tytułu DAISY, włącznie z nagrywaniem, edycją nagrania i finalizowaniem płyty CD, aby możliwe było jej odtwarzanie w innych urządzeniach. Jeśli nie czytałeś wcześniej rozdziału 16, zalecamy jego przeczytanie, ponieważ znajdują się tam podstawowe informacje o nagrywaniu we wszystkich formatach.


Aby wypróbować przedstawione w tym rozdziale opcje, włóż do PLEXTALK-a czystą płytę CD lub kartę CF. Jeśli chcesz mieć możliwość skasowania nagrań testowych, zalecamy skorzystanie z karty CF dołączonej do PLEXTALK-a.
UWAGA: Ten rozdział opisuje funkcje PLEXTALK-a dostępne w trybie Normalnym. Niektóre z przedstawionych informacji nie mają zastosowania w trybie Twórcy Książek. PLEXTALK domyślnie ustawiony jest na tryb Normalny.

17.1. Podstawy nagrywania w formacie DAISY.

W rozdziale 16 dowiedziałeś się, że PLEXTALK dysponuje następującymi 3 stanami nagrywania: tryb gotowości do nagrywania, przerwa w nagrywaniu oraz nagrywanie. Dowiedziałeś się także, że możesz wiele razy przerywać i wznawiać nagrywanie oraz, że do zatrzymywania nagrywania służy klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj. Ten podrozdział przedstawia kilka ważnych informacji dotyczących nagrywania w formacie DAISY.


Za każdym razem, gdy zaczynasz nagrywanie w trybie Normalnym, automatycznie tworzona jest nowa sekcja na końcu bieżącego tytułu DAISY. Nie musisz przenosić pozycji odtwarzania na koniec tytułu. W tym trybie nie jest możliwe nagrywanie przez wstawianie, nadpisywanie i zastępowanie, tak jak było to w modelu PTR1.
Jednak dla bardziej zaawansowanych użytkowników PLEXTALK-a opcje te dostępne są po wybraniu trybu Twórcy Książek. Opcję tę opisano w rozdziale 19.

17.2. Dane techniczne o trybach nagrywania i jakości dźwięku.

Ten podrozdział przedstawia dodatkowe informacje o dostępnych trybach nagrywania i ustawieniach jakości dźwięku. Opisuje parametry używane w każdym z trybów nagrywania oraz podaje czasy nagrywania dla poszczególnych ustawień jakości dźwięku.17.2.1. Tryby nagrywania i jakość dźwięku.

W rozdziale 16 dowiedziałeś się, że w czasie tworzenia tytułu DAISY możesz wybrać spośród 6 różnych trybów nagrywania. Przypominamy je poniżej:
 • Standard – do wykonywania ogólnych nagrań oraz nagrań głosowych w miejscach o względnie niskim szumie w tle.

 • Music – do nagrywania z urządzeń audio takich jak odtwarzacze CD.

 • Analogue cassette – do nagrywania z kaset analogowych.

 • Radio – do nagrywania audycji radiowych.

 • Conference – do nagrywania w środowiskach takich jak konferencje, wykłady lub zajęcia lekcyjne, gdzie szum w tle może być duży.

 • Custom – jeśli żadna z wymienionych opcji nie zapewnia odpowiedniego rodzaju nagrań, ten tryb umożliwia ręczne ustawienie parametrów.

Oprócz ustawienia trybu nagrywania, możesz wybrać spośród 6 ustawień jakości dźwięku. Dostępne w PLEXTALK-u ustawienia jakości dźwięku to:
 • PCM 44.1 kHz stereo

 • MP3 128 k stereo

 • MP3 64 k mono

 • MP3 32 k mono

 • MP3 16 k mono17.2.2. Ustawienia trybu nagrywania.

Każdy tryb nagrywania ma z góry wybrane ustawienia dla następujących 5 parametrów:
 • Auto section setting – PLEXTALK-a można ustawić tak, aby w nagraniu DAISY automatycznie tworzył nową sekcję po pewnym czasie ciszy, np. po 2 sekundach. Użyj opcji „No setting”, aby stworzyć ciągłe nagranie nie podzielone na sekcje.
 • Time to auto stop recording when no sound – Jest to czas, przez który PLEXTALK będzie nagrywał ciszę. Po jego upłynięciu nagranie zatrzyma się automatycznie.
 • Timing of start recording – Można ustawić urządzenie tak, aby nagrywanie rozpoczynało się po naciśnięciu klawisza Nagrywania lub po wykryciu dźwięku w otoczeniu.
 • Background noise level of input sound – Jeśli nagrywasz w środowisku o niskim szumie, np. w studio, użyj ustawienia “low”. Jeśli nagrywasz w hałaśliwym miejscu, np. na konferencji lub w czasie wykładu, skorzystaj z ustawienia „High”.

 • Record speed setting – Ta opcja umożliwia ustawienie normalnej lub podwójnej prędkości nagrywania. Podwójna prędkość przydaje się przy kopiowaniu z magnetofonu.

Dla 5 trybów nagrywania parametry te ustawione są następująco:
 • Tryb Standardowy

Auto section setting: No setting (nie ustawione)

Time to auto stop recording when no sound: No setting (nie ustawione)

Timing of start recording: When push Record key (po wciśnięciu klawisza Nagrywania)

Background noise level of input sound: Normal (normalny) (-28dB)

Record speed setting: Normal speed (prędkość normalna)


 • Tryb muzyczny

Auto section setting: 2 sekundy

Time to auto stop recording when no sound: 1 minuta

Timing of start recording: When push Record key (po wciśnięciu klawisza Nagrywania)

Background noise level of input sound: Low (niski) (-40 dB)

Record speed setting: Normal speed (prędkość normalna)


 • Tryb kasety analogowej

Auto section setting: 4 sekundy

Time to auto stop recording when no sound: 1 minuta

Timing of start recording: When detect the sound (po wykryciu dźwięku)

Background noise level of input sound: Normal (normalny) (-28 dB)

Record speed setting: Normal speed (prędkość normalna)


 • Tryb radiowy

Auto section setting: No setting (nie ustawione)

Time to auto stop recording when no sound: 1 minuta

Timing of start recording: When detect the sound (po wykryciu dźwięku)

Background noise level of input sound: Normal (normalny) (-28 dB)

Record speed setting: Normal speed (prędkość normalna)


 • Tryb konferencji

Auto section setting: No setting (nie ustawione)

Time to auto stop recording when no sound: No setting (nie ustawione)

Timing of start recording: When push Record key (po wciśnięciu klawisza Nagrywania)

Background noise level of input sound: High (wysoki) (-20 dB)

Record speed setting: Normal speed (prędkość normalna)


 • Tryb niestandardowy

W trybie Niestandardowym możesz ustawić każdy parametr na wymienione niżej ustawienia:
Auto section setting można ustawić na: “No setting” (nie ustawione), “1 sekunda”, “2 sekundy”, “3 sekundy”, “4 sekundy” lub “5 sekund”.
Time to auto stop recording when no sound można ustawić na: “No setting” (nie ustawione), “30 sekund”, “1 minuta”, “2 minuty”, “3 minuty”, “4 minuty” lub “5 minut”.
Timing of start recording można ustawić na: “When push Record key” (gdy wciśnięto klawisz Nagrywania) lub “When detect the sound” (gdy wykryto dźwięk).
Background noise level of input sound można ustawić na: “Low (-40 dB)” (niski), “Normal (-28 dB)” (normalny) lub “High (-20 dB)” (wysoki).
Record speed setting można ustawić na: “Normal speed” (prędkość normalna) lub “Double speed” (prędkość podwójna).

UWAGA: Nie można zmienić ustawień dla trybów Standardowego, Muzycznego, Kasety analogowej, Radiowego i Konferencyjnego. Możliwa jest tylko zmiana ustawień w trybie Niestandardowym.

UWAGA: Gdy nagrywasz za pomocą wbudowanego mikrofonu, opcja „Background noise” (szum tła) zostanie automatycznie ustawiona na “High” (wysoki).

UWAGA: Jeśli ustawisz jakość dźwięku stereo, nagrywanie w podwójnej prędkości nie będzie możliwe.


17.2.3. Dostępny czas nagrywania dla poszczególnych ustawień jakości dźwięku.

Dostępny czas nagrywania zależy od wybranej jakości dźwięku. Im lepsza jakość, tym mniej czasu można nagrywać. Poniżej wymieniono przybliżone czasy nagrywania dla 5 typów nośników.
 • PCM 44.1 kHz stereo

CD-R lub CD-RW, Typ 74, 650MB: 60 minut

CD-R lub CD-RW, Typ 80, 700MB: 65 minut

Karta CF, 64MB: 6 minut

Karta CF, 256MB: 24 minuty

Karta CF, 1GB: 100 minut


 • MP3 256 k stereo

CD-R lub CD-RW, Typ 74, 650MB: 5 godzin

CD-R lub CD-RW, Typ 80, 700MB: 6 godzin

Karta CF, 64MB: 30 minut

Karta CF, 256MB: 2 godziny

Karta CF, 1GB: 9 godzin


 • MP3 128 k stereo

CD-R lub CD-RW, Typ 74, 650MB: 10 godzin

CD-R lub CD-RW, Typ 80, 700MB: 11 godzin

Karta CF, 64MB: 1 godzina

Karta CF, 256MB: 4 godziny

Karta CF, 1GB: 17 godzin


 • MP3 64 k mono

CD-R lub CD-RW, Typ 74, 650MB: 20 godzin

CD-R lub CD-RW, Typ 80, 700MB: 22 godziny

Karta CF, 64MB: 2 godziny

Karta CF, 256MB: 8 godzin

Karta CF, 1GB: 35 godzin


 • MP3 32 k mono

CD-R lub CD-RW, Typ 74, 650MB: 40 godzin

CD-R lub CD-RW, Typ 80, 700MB: 45 godzin

Karta CF, 64MB: 4 godziny

Karta CF, 256MB: 16 godzin

Karta CF, 1GB: 70 godzin


 • MP3 16 k mono

CD-R lub CD-RW, Typ 74, 650MB: 80 godzin

CD-R lub CD-RW, Typ 80, 700MB: 90 godzin

Karta CF, 64MB: 8 godzin

Karta CF, 256MB: 32 godziny

Karta CF, 1GB: 140 godzin
UWAGA: Powyższe czasy nagrywania zostały podane w przybliżeniu i mogą się różnić zależnie od liczby nagłówków oraz pozostałej struktury nagrania.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   47


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna